Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí a baineadh as Rialacha na nUaschúirteanna. Breis eolais »

4 thoradh

  • Dlí » Dlí Muirí Law » Maritime Law

  #343758

  an réimse dlí a bhaineann le ceisteanna muirí

  Féadfar na moilleanna a cheanglaítear leis an Ordú seo maidir le bannaí a thógáil in aimiréalacht a ligean thar ceal le toiliú na bpáirtithe nó a n-aturnaetha i scríbhinn.

  The delays required by this Order with respect to the taking of bail in admiralty may be dispensed with by consent in writing of the parties or their solicitors.

  • Dlí » Dlí Muirí Law » Maritime Law

  #343634

  caingean a bhaineann le cúrsaí muirí

  I gcaingne aimiréalachta in rem ní gá an toghairm nó an barántas a sheirbheáil i gcás ina gcomhaontóidh aturnae an chosantóra seirbheáil a ghlacadh agus go ngeallfaidh sé i scríbhinn láithreas a thaifeadadh agus bannaí a chur isteach, nó airgead a íoc isteach sa Chúirt in ionad bannaí.

  In admiralty actions in rem no service of the summons or warrant shall be required where the solicitor of the defendant agrees to accept service and undertakes in writing to enter an appearance and to put in bail or to pay money into court in lieu of bail.

  • Dlí » Dlí Muirí Law » Maritime Law

  #343757

  oifigeach sinsearach forfheidhmithe an dlí muirí

  I gcaingne aimiréalachta in rem is é an Marascal Aimiréalachta nó a ionadaithe a sheirbheálfaidh an barántas gabhála, agus déanfar an barántas a chomhdú sa Phríomh-Oifig tar éis é a sheirbheáil.

  In admiralty actions in rem the warrant of arrest shall be served by the Admiralty Marshal or his substitutes, and the warrant shall, after service thereof, be filed in the Central Office.

  • Dlí » Dlí Muirí Law » Maritime Law

  #343277

  imeacht a bhaineann le réimse an dlí muirí

  Féadfar nós imeachta le toghairm speisialta a ghlacadh le toiliú na bpáirtithe uile in aon imeachtaí aimiréalachta nach mbeidh ag teacht faoi réim aon cheann de na haicmí i riail 3.

  Procedure by special summons may be adopted by consent of all parties in any admiralty proceedings not coming within any of the classes in rule 3.