Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

4 results

 1. SOCIAL QUESTIONS|migration · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · LAW|international law|private international law · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  Lárchóras VIS Reference "Rialachán (AE) 2021/1134 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (CE) Uimh. 810/2009, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1860, (AE) 2018/1861, (AE) 2019/817 agus (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle, chun críche an Córas Faisnéise Víosaí a athchóiriú Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Maidir le hiarrataí ar rochtain ar shonraí atá á stóráil i Lárchóras VIS, ba cheart do na haonaid oibríochta atá laistigh de na húdaráis ainmnithe na hiarrataí sin a chur chuig an lárphointe rochtana agus ba cheart an t-údar cuí a lua leo. Na haonaid oibríochta atá laistigh de na húdaráis ainmnithe agus atá údaraithe chun rochtain ar shonraí VIS a iarraidh, níor cheart dóibh gníomhú mar údarás fíoraithe. Ba cheart do na lárphointí rochtana gníomhú go neamhspleách ar na húdaráis ainmnithe, agus ba cheart dóibh a bheith freagrach, ar dhóigh neamhspleách, as a áirithiú go gcomhlíontar go hiomlán na coinníollacha rochtana a bhunaítear sa Rialachán seo. I gcásanna eisceachtúla práinne inar gá rochtain luath chun freagairt do bhagairt shonrach iarbhír a bhaineann le cionta sceimhlitheoireachta nó le cionta cóiriúla tromchúiseacha eile, ba cheart don lárphointe rochtana an iarraidh ar rochtain a phróiseáil láithreach agus gan an fíorú a dhéanamh ach ina dhiaidh sin.' Reference "Rialachán (AE) 2021/1134 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (CE) Uimh. 810/2009, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1860, (AE) 2018/1861, (AE) 2019/817 agus (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle, chun críche an Córas Faisnéise Víosaí a athchóiriú, CELEX:32021R1134/GA"
  an Córas Lárnach Faisnéise Víosaí Reference "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS) Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context """córas faisnéise láir, dá ngairtear an ‘Córas Lárnach Faisnéise Víosaí’ (VIS Láir) anseo feasta""" Reference "Togra leasaithe le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) CELEX:52018PC0478"
  VIS Lárnach Reference "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)"
  ga
  CS-VIS Reference "Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context … bealach cumarsáide slán idir Lárchóras EES agus CS-VIS...' Reference "Rialachán (AE) 2019/817 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle, CELEX:32019R0817/GA"
  VIS láir Reference "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS) Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context """Ar feadh idirthréimhse, ba cheart go mbeadh an Coimisiún freagrach as bainistiú oibríochtúil an VIS Láir, na gComhéadan Náisiúnta agus gnéithe áirithe den bhonneagar cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta.""" Reference "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)"
  Definition bonneagar lárnach ar an bhfuil an Córas Faisnéise Víosaí bunaithe, lena ndéantar feidhmeanna maoirseachta teicniúla agus riaracháin a chomhlíonadh Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  zentrales Visa-Informationssystem | CS-VIS | zentrales VIS
  de
  Definition zentrale Struktur des Visa-Informationssystems Reference "Council-DE nach Entscheidung des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-Informationssystems (VIS)"
  Comment "Standort: Straßburg (Frankreich), Backup in Sankt Johann im Pongau (Österreich).Vgl.: - nationales Visa-Informationssystem- Visa-Informationssystem- nationale Schnittstelle des Visa-Informationssystems"
  VIS Central System | Central Visa Information System | CS-VIS | C-VIS | central VIS
  en
  Definition central structure on which the Visa Information System is based, performing technical supervision and administration functions Reference "Council-EN, based on:- Council Decision of 8 June 2004 establishing the Visa Information System (VIS) (2004/512/EC)- Regulation (EC) No 767/2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)"
  Comment Located in Strasbourg (France), with a backup in Sankt Johann im Pongau (Austria).
  système central du VIS | système central d'information sur les visas | CS-VIS | C-VIS | système central VIS
  fr
  Definition système d'information central constituant l'un des éléments sur lequel repose l'architecture du système d'information sur les visas (VIS) et assurant des fonctions de contrôle et de gestion techniques Reference "Conseil-FR, d'après:- Décision portant création du système d'information sur les visas (VIS) (2004/512/CE) (version consolidée du 11.06.2019)- Règlement (CE) no 767/2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (version consolidée du 3 août 2022)"
  Comment "Voir aussi:- système national d'information sur les visas (N-VIS)- système d'information sur les visas (VIS)"
 2. FINANCE · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information and information processing
  teilitéip chomhdhlúite Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Consolidated Tape
  de
  Definition Ein Ticker, auf dem alle Transaktionen der beiden New Yorker Börsen (NYSE und AMEX) verzeichnet sind. Reference "Enzyklo Online Enzyklopädie: http://www.enzyklo.de/Begriff/Consolidated%20Tape [19.7.2011]"
  consolidated tape
  en
  Definition high-speed, electronic system that constantly reports the latest price and volume data on sales of exchange-listed stocks Reference "U.S. Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov/answers/consolt.htm [10.4.2011]"
  Comment "The data reflected on the consolidated tape derive from various market centres, including all securities exchanges, electronic communications networks (ECNs) and third-market broker-dealers. The Nasdaq Stock Market runs a similar tape for its securities. U.S. Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov/answers/consolt.htm [10.4.2011]"
  base de données consolidée | système central d'information en continu
  fr
 3. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice · LAW|international law|public international law|free movement of persons|Schengen Agreement|Schengen Information System
  lárchóras faisnéise Schengen Reference Comhairle-GA
  ga
  SIS Láir Reference "Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006"
  ga
  lárchóras SIS Reference "Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear na coinníollacha a bhaineann le rochtain a fháil ar chórais faisnéise eile de chuid an Aontais Eorpaigh chun críocha ETIAS agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Rialachán (AE) Uimh. 2017/2226 agus Rialachán (AE) 2018/1861"
  ga
  Context """Ó thús oibríochtaí ETIAS, dá bhforáiltear in Airteagal 88(1) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh Lárchóras SIS nasctha leis an uirlis dá dtagraítear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 chun an uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal sin a chumasú.""" Reference "Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear na coinníollacha a bhaineann le rochtain a fháil ar chórais faisnéise eile de chuid an Aontais Eorpaigh chun críocha ETIAS agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Rialachán (AE) Uimh. 2017/2226 agus Rialachán (AE) 2018/1861"
  lárchóras Reference "Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006"
  ga
  zentrales Schengener Informationssystem | zentrales System | zentrales SIS | C.SIS II | Zentrales SIS II
  de
  Definition "Teil des Schengener Informationssystems (SIS) zu dem folgende Elemente gehören: - eine technische Unterstützungseinheit („CS-SIS“), die eine Datenbank („SIS-Datenbank“) enthält- eine einheitliche nationale Schnittstelle (NI-SIS)" Reference "Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006"
  central Schengen Information System | central system | C.SIS II | Central SIS II | Central SIS
  en
  Definition "system which is part of the Schengen Information System (SIS) and which is composed of: - a technical support function (‘CS-SIS’) containing a database, the ‘SIS database’; - a uniform national interface (‘NI-SIS’)" Reference "Council-EN, based on Regulation (EU) 2018/1861 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks"
  Comment "The central system is one of the three main components of the SIS architecture. The other two are a national system (N.SIS) and a communication infrastructure between the subcomponents of the central system."
  système central d'information Schengen | système central | SIS central | centre européen d'information Schengen | CESI | C.SIS | SIS II central
  fr
  Definition "système qui constitue l'une des composantes du système d'informations Schengen (SIS) et qui comprend:- une fonction de support technique (CS-CIS) contenant une base de données (base de données du SIS)- une interface nationale uniforme (NI-SIS)" Reference "Conseil-FR, d'après le règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières"
  Comment "Le système central est l'une des composantes de l'architecture du SIS, lequel comprend également: - le système national (N.SIS)- l'infrastructure de communication entre le CS-SIS, le CS-SIS de secours et le NI-SIS de secours- l'infrastructure de communication sécurisée entre le CS-SIS et les infrastructures centrales de l'ESP, du BMS partagé et du MID."
 4. FINANCE|taxation|tax on consumption|VAT
  lárchóras leictreonach malartaithe faisnéise CBL Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Déanfaidh an Coimisiún lárchóras leictreonach malartaithe faisnéise CBL (“VIES lárnach”) a fhorbairt, a chothabháil, a óstáil agus a bhainistiú go teicniúil chun na gcríoch dá dtagraítear in Airteagal 1.' Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis na socruithe comhair riaracháin CBL is gá don ré dhigiteach, CELEX:52022PC0703/GA"
  córas VIES lárnach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tá coinne leis go spreagfar malartú agus próiseáil chomhpháirteach faisnéise CBL leis an togra seo, agus d’fhéadfaí sonraí pearsanta a chuimsiú ann. Bheadh na sonraí a bhaileofar faoi na ceanglais tuairiscithe dhigitigh nua agus a mhalartófar ina dhiaidh sin tríd an gcóras VIES lárnach teoranta d’idirbhearta gnó le gnó laistigh den Chomhphobal, áfach, agus ní chumhdófar idirbhearta idir gnólachtaí agus tomhaltóirí leo.' Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis na socruithe comhair riaracháin CBL is gá don ré dhigiteach, CELEX:52022PC0703/GA"
  VIES lárnach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tá coinne leis go spreagfar malartú agus próiseáil chomhpháirteach faisnéise CBL leis an togra seo, agus d’fhéadfaí sonraí pearsanta a chuimsiú ann. Bheadh na sonraí a bhaileofar faoi na ceanglais tuairiscithe dhigitigh nua agus a mhalartófar ina dhiaidh sin tríd an gcóras VIES lárnach teoranta d’idirbhearta gnó le gnó laistigh den Chomhphobal, áfach, agus ní chumhdófar idirbhearta idir gnólachtaí agus tomhaltóirí leo.' Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis na socruithe comhair riaracháin CBL is gá don ré dhigiteach, CELEX:52022PC0703/GA"
  Comment <<<_not_supplied_>>>
  zentrales elektronisches Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem | zentrales MIAS
  de
  central VAT information exchange system | central VIES | central electronic system for the exchange of VAT information | central VIES system | central electronic system for VAT information
  en
  Definition "enhanced system for the exchange of VAT information between Member States’ tax administrations at EU level adapted to the specificities of digital reporting requirements" Reference "COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age, COM/2022/703 final, explanatory memorandum "
  Comment It will allow Member States to transmit VAT information they store at national level, helping to fight VAT fraud effectively. The central VIES would be able to aggregate per taxable person information on cross-border business-to-business (B2B) transactions transmitted by the Member States. It will also allow the reported intra-Community supplies to be cross-checked with intra-Community acquisitions data that has been transmitted. It will also allow the information transmitted by the Member States to be processed with other VAT information exchanged under Regulation (EU) No 904/2010, such as customs or payment data, and retain this information only for the period necessary for tax authorities to carry out VAT controls.
  système électronique central d'échange d'informations sur la TVA
  fr
  Definition système qui enregistrera les informations reçues des autorités fiscales des États membres concernant les opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et les acquéreurs Reference "COM-FR, d'après la Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age (11.1.2023), COM/2022/703 final"
  Comment "Voir:- Commission européenne, Fiscalité, TVA et coopération administrative (11.1.2023)- VIES (11.1.2023)"