Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: A, A/C, AAC, ACA, ACC

IATE Terminology

Tariff policy · Customs tariff · Taxation
ga Ainmníocht Chomhcheangailte REFERENCE Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Rialachán (CE) Uimh. 2037/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin...an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na <b>hAinmníochta Comhcheangailte</b> in Iarscríbhinn V a leasú; agus an dáta a chur ar aghaidh a dtoirmisctear halón atá aisghafa, athchúrsáilte nó athghinte a onnmhairiú le haghaidh úsáidí criticiúla, agus na ceanglais tuairiscithe a mhodhnú. ' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, CELEX:32009R0596/GA
ga AC REFERENCE Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN | Combined Nomenclature
DEFINITION method for designating goods and merchandise established to meet the requirements of both the Common Customs Tariff and the external trade statistics of the Community, also used in intra-Community trade statistics REFERENCE COM-EN, based on:<BR>European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Calculation of customs duties > Tariff aspects > Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm [8.12.2010]
COMMENT Based on the <I>Harmonised Commodity Description and Coding System</I> [ IATE:754403 ] of the World Customs Organisation (WCO) [ IATE:777546 ], with further subdivisions, plus preliminary provisions, additional section or chapter notes, and footnotes relating to CN subdivisions. Each CN subdivision has an eight-digit code number, the CN code, followed by a description.<p>An updated version of Annex I to the Regulation is published as a Commission Regulation every year. For the latest version go to European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs duties > Tariff aspects > Combined nomenclature http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/ [9.7.2013]
de Kombinierte Nomenklatur | KN
DEFINITION internationale Nomenklatur zur Bezeichnung und Kodierung der Waren (des harmonisierten Systems) REFERENCE VO 2658/87 zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L_256/87, S.1 CELEX:31987R2658/DE
COMMENT UPD: AKO 17.10.05
Climate change policy · United Nations
ga an Coiste um Oiriúnú REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'IARRANN SÍ go ndéanfar athbhreithniú rathúil ar Shásra Idirnáisiúnta Vársá le haghaidh Caillteanais agus Damáiste agus ar <b>an gCoiste um Oiriúnú</B> ag COP 22 agus go dtabharfar an t-athbhreithniú i gcrích chun go mbeifear in ann leanúint leis an obair ar bhealach éifeachtúil agus éifeachtach...' REFERENCE 'Ullmhúcháin do chruinnithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide i Marrakech (7 - 18 Samhain 2016) - Conclúidí ón gComhairle (30 Meán Fómhair 2016),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12807-2016-INIT/ga/pdf [22.8.2018]
en AC | Adaptation Committee
DEFINITION overall advisory body to the COP on adaptation to the adverse effects of climate change REFERENCE European Commission > Climate Action > EU Action > Adaptation to climate change > International action, https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/international_en [4.7.2017]
fr comité d'adaptation | comité de l'adaptation
DEFINITION comité chargé de coordonner à l'échelle mondiale les activités d'adaptation au changement climatique REFERENCE Conseil-FR, d'après "Agir sur les changements climatiques, Site des Nations unies" http://www.un.org/fr/climatechange/sg.shtml et Décision 1/CP.16, FCCC/CP/2010/7/Add.1, point 20, http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf#page=2 [25.9.2017]
COMMENT L'action de ce comité consiste notamment à fournir une assistance technique et des conseils aux Parties, à améliorer l’échange d’informations, de connaissances et à promouvoir les synergies.
ECONOMICS
ga AC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga aonad cuntais REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en unit of account | UA
DEFINITION A standard monetary unit of measurement of the market value/cost of goods, services, or assets. It is one of three well-known functions of money [the others being: as a medium of exchange, and as a store of value]. It lends meaning to profits, losses, liability, or assets. REFERENCE Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_of_account
Life sciences
ga antasubstaint REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Ab | antibody
DEFINITION large, Y-shaped protein of high molecular weight, normally produced by specialised B cells after stimulation by an antigen, which acts specifically against the antigen in an immune response or abnormally by some cancer cells REFERENCE COM-Terminology Coordination, based on:<BR>Biology Online. <i>Antibody</i>, http://www.biology-online.org/dictionary/Antibody [2.9.2015]
COMMENT See also: <li> <i>primary antibody</i> [ IATE:3566390 ]</li> <li> <i>antigen</i> [ IATE:1503455 ] </li> <li> <i>B lymphocyte, B cell</i> [ IATE:1431861 ]</li>
fr Ac | anticorps
DEFINITION Molécule produite par l'organisme dans le cadre de la réponse immunitaire à la présence de particules étrangères. Les anticorps (également appelés immunoglobulines) se fixent sur les particules étrangères (appelées antigènes) pour en neutraliser l'effet toxique. Les anticorps monoclonaux produits en laboratoire sont spécifiquement dirigés contre un type d'antigène. Ils permettent d'identifier facilement le type de microbe porté par un malade. REFERENCE < http://www.aventispasteur.com/french/media/kit_aids7.html > (11.3.2002)
COMMENT XREF: antigène
de Immunkörper | AK | Antikörper
DEFINITION vom Organismus auf einen Antigenreiz gebildeter Eiweissstoff mit der Aufgabe, das spezifische Antigen zu neutralisieren REFERENCE Reallex Med
Chemical element
ga achtainiam REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
DEFINITION dúil radaighníomhach leis an uimhir adamhach 89 REFERENCE 'achtainiam'. Hussey, M. <i>Fréamh an Eolais.</i> Coiscéim, Baile Átha Cliath, 2011.
en actinium
DEFINITION chemical element with the symbol Ac and atomic number 89 REFERENCE Wikipedia, the free encyclopedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Actinium , (08/04/2008)
COMMENT a silvery, radioactive, metallic element; valuable as a neutron source. Source: Wikipedia, the free encyclopedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Actinium , (08/04/2008)
fr actinium
DEFINITION élément chimique: numéro atomique 89, symbole Ac REFERENCE Grand dictionnaire encyclopédique Larousse;OCDE,Gestion des déchets radioactifs,1977
COMMENT métal isolé de la pechblende et d'autres minerais uranifères, engendré par le proctatenium. Il engendre lui-même le radioactinium
de Actinium
DEFINITION chemisches Element:Ordnungszahl 89 REFERENCE Römpp,Chemie-Lexicon
COMMENT radioaktives chemisches Element aus der III. Nebengruppe des Periodensystems, das erste Element der Actiniumreihe. Man gewinnt Actinium bei der Aufarbeitung von Pechblenderückständen auf seltene Erden. Wägbare Mengen des Metalls sind erst in neuerer Zeit auf künstlichem Wege durch Neutronenbeschuss des Radiums hergestellt worden
mul Ac
Town planning · Electrical industry · Electronics and electrical engineering
ga sruth ailtéarnach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Is éard atá i gceist leis an tionscadal ná cábla le Sruth Díreach Ardvoltais (HVDC) a thógáil lenar féidir 500 MW a iompar ó fhostáisiún leictreachais i gCo. na Mí in Éirinn go fostáisiún leictreachais in Deeside sa Ríocht Aontaithe agus vice versa. Tarchuirfidh an idirnascaire sruth díreach (DC) idir an dá stáisiún tiontaire. Tiontóidh na stáisiúin tiontaire sruth díreach (DC) go <b>sruth ailtéarnach</b> (AC) chun é a thras-seoladh tríd na gréasáin sa Ríocht Aontaithe agus Éire.' REFERENCE 'Idirnascaire leictreachais', An Coimisiún Eorpach, http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_ga.pdf [17.2.2016]
ga SA REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en alternating current | AC
DEFINITION electric current that reverses its direction at regular intervals REFERENCE European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Glossary > Alternating Current https://emr.entsoe.eu/glossary/bin/view/CustomizationsCode/Term?termID=4f1c943c-fa0d-4e25-a3e1-b2285dc2f9e6&cid=725 [4.2.2014]
COMMENT See also:<LI>direct current [ IATE:1372753 ] (antonym)<LI> pulsating current [ IATE:1372750 ] (related)
fr CA | courant alternatif | alternatif
DEFINITION courant périodique de valeur moyenne nulle ;courant périodique dont l'intensité moyenne est nulle(BTM) ; Courant électrique dont le sens s'inverse périodiquement et dont la valeur moyenne dans le temps est nulle. REFERENCE VEI 131-3-2 ;Glossaire multilingue en matière de protection civile 1990,Groupe de travail Commission Européenne/Etats membres ;NF C 01-131:mars 1982,Vocabulaire électrotechnique:Circuits électriques et magnétiques ;Lex.ferrov+.SNIAS ; Grand dictionnaire terminologique (14/08/2002)
COMMENT XREF: courant continu (A121318)
de Wechselstrom | WS
DEFINITION Strom, dessen Stärke und Richtung sich periodisch ändern, mit Durchschnittsspannung Null ;elektrischer Strom, dessen Momentanwert einer periodischen Zeitfunktion folgt, wobei das arithmetische Mittel ueber eine Periode O sein und der Wechselstrom periodisch seine Richtung aendern muss ; elektrischer Strom mit zeitlich wechselnder Richtung REFERENCE Mehrsprachiges Glossar für den Katastrophenschutz 1990,Arbeitsgruppe Europäische Kommission/Mitgliedstaaten ;Reallex Med ;
COMMENT SYN/ANT: Ggs.: Gleichstrom (A121318);DIV: RSZ 25/09/2002
Air transport
ga ACFT REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga aerárthach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en aircraft | A/C
DEFINITION vehicle that is able to fly by gaining support from the air, or, in general, the atmosphere of a planet, countering the force of gravity by using either static lift or by using the dynamic lift of an airfoil, or in a few cases the downward thrust from jet engines, but which does not rely on reactions of the air against the earth's surface (i.e. as a hovercraft does) to obtain lift REFERENCE COM-EN, based on:<BR>1) Wikipedia > aircraft. http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft [15.1.2019]<BR>2) Eurocontrol ATM Lexicon > Aircraft, quoting ICAO (1990), 'Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air', July 1990. https://ext.eurocontrol.int/lexicon/index.php/Aircraft [15.1.2019]
COMMENT There are two types of aircraft: lighter than air [ IATE:754450 ], encompassing airships and balloons; and heavier than air [ IATE:1492023 ], encompassing ornithopters, machines that use flapping wings for lift and propulsion, and airplanes. In addition to airplanes with fixed lifting surfaces, the term encompasses autogiros and helicopters, which derive lift, and, in the case of helicopters, power, from rotating wings.<HR><I>Note ref.</I>: John Guilmartin 'aircraft' The Oxford Companion to the History of Modern Science. J. L. Heilbron, ed., Oxford University Press (OUP) 2003. <I>Oxford Reference Online.</I> OUP. DGT. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t124.e0016 [15.1.2019]
fr ACFT | aéronef
DEFINITION Tout appareil à l'aide duquel on peut naviguer dans les airs. REFERENCE Agard Aeronautical Multilingual Dictionary, 1960
de Luftfahrzeug
DEFINITION Fahrzeug, das von der Luft getragen wird REFERENCE Agard Aeronautical Multilingual Dictionary, 1960
ENVIRONMENT · Chemistry
ga crómatagrafaíocht asúcháin REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr chromatographie d'absorption
DEFINITION chromatographie dont la phase stationnaire est ordinairement du gel de silice ou de l'alumine, et la phase mobile, un solvant organique REFERENCE Popescu,M.,e.a.,Analyse et traitement physicochimique des rejets atmosphériques industriels,1998,Lavoisier,Tec & Doc,Paris,p.125
de Adsorptionschromatographie
DEFINITION Chromatographie, welche mit Kieselgel oder Aluminiumoxid als stationärer Phase und einer mobilen Phase bestehend aus einem organischen Lösungsmittel durchgeführt wird REFERENCE Römpp Lexikon Chemie,Bd.1,S.739
Preparation for market
ga SR REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga sócmhainní reatha REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Current assets | CA
DEFINITION it includes inventories, debtors and other short-term assets REFERENCE OJEC C279/2000
fr actif circulant | AC
DEFINITION il correspond aux stocks, aux créances d'exploitation et aux créances hors exploitation REFERENCE JOCE C279/2000
EUROPEAN UNION · EU body · Operation of the Institutions
ga tuairim REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en opinion
DEFINITION document adopted by the Committee on a particular issue, to be submitted to other institutions REFERENCE Rules of Procedure of the European Economic and Social Committee (14 July 2010), Rule 29, Rule 54, and Rule 55 CELEX:32010Q1209(01)/EN
fr avis
DEFINITION document non contraignant adopté par le CESE ou le CdR sur une thématique particulière et destiné à une autre institution de l'UE REFERENCE EESC/COR-FR, d'après le règlement intérieur du Comité économique et social européen: CELEX:32010Q1209(01)/FR [14.6.2017] et celui du Comité des régions: CELEX:32014Q0305(01)/FR [14.6.2017]
Community budget
ga leithreasuithe faoi chomhair oibleagáidí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ba cheart go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún <b>leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí</b> atá le fáil ag deireadh na bliana airgeadais a thabhairt anonn go deireadh an chláir, ar leithreasaí iad a thagann as aisíocaíochtaí ar íocaíochtaí réamh-mhaoinithe, agus iad a úsáid nuair nach bhfuil leithreasaí eile faoi chomhair oibleagáidí le fáil a thuilleadh.' REFERENCE Rialachán (AE, EURATOM) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002, CELEX:32012R0966/GA
en appropriations for commitments | AC | AFC
DEFINITION The sum of commitment appropriations ( IATE:780907 ) and non-differentiated appropriations ( IATE:786138 ) REFERENCE "European budgetary law in 16 definitions" http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34014_en.htm (27.9.2010)
fr CPE | crédits pour engagements
DEFINITION crédits additionnant les crédits d'engagement (des crédits dissociés) et les crédits non dissociés REFERENCE "Le droit budgétaire européen en 16 définitions", sur http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34014_fr.htm (8.9.2010)
COMMENT A ne pas confondre avec les "crédits d'engagement".<br>Total des crédits pour engagements = crédits non dissociés [ IATE:786138 ] + crédits d'engagement [ IATE:780907 ]<br>Source: CELEX:52001TA1215/FR (02)
de Mittel für Verpflichtungen | MV
DEFINITION Summe der Verpflichtungsermächtigungen (d.h. der Mittel, bei denen zwischen Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen unterschieden wird) zuzüglich des Betrags der nichtgetrennten Mittel. Der Begriff "Mittel für Verpflichtungen" taucht in der Regel bei Gesamtsummen (beispielsweise bei der Gesamtsumme eines Titels des Haushaltsplans oder einer Rubrik der Finanziellen Vorausschau) auf.
COMMENT DIV: HK.;UPDATED: ML 16.7.99;XREF: siehe auch Karten A319086, A069820, A319082, A045564, A045565
Electrical industry · Electrical engineering
ga ailtéarnóir REFERENCE Foclóir Talomhaíochta ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Fearais adhainte nó tosaithe leictreacha de chineál a úsáidtear le hinnill dócháin inmheánaigh lena mbaineann spréachadhaint nó brú-adhaint (mar shampla, maignéatónna adhainte, maignéató-dineamónna, corna adhainte, spréachphlocóidí agus plocóidí téitheora, mótair dúisithe); gineadóirí (mar shampla, dineamónna, <b>ailtéarnóirí</b>) agus gearrthóga de chineál a úsáidtear i gcomhpháirt le hinnill mar seo.' REFERENCE Rialacháin (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur, CELEX:32014R0374/GA
ga gineadóir SA REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en alternator | AC generator | alternating current generator
DEFINITION device for converting mechanical energy into <I>alternating current</I><sup>1</sup> electrical energy<HR><sup>1</sup> alternating current [ IATE:1372745 ] REFERENCE <i>alternator</i>, Glossary of electrical and mechanical terminology and definitions (EGSA 101G-1998), © 1998 by Electrical Generating Systems Association, http://www.egsa.org/Publications/Standards/DownloadStandards.aspx [6.3.2014]
fr alternateur | générateur de courant alternatif
DEFINITION organe électromécanique tournant qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique alternative ;génératrice de courant alternatif  REFERENCE Jean Claude Fantou,Ing Télécomm,CNET,Paris ;Tarif Douanier;Notex CCD;85.01
ENVIRONMENT
ga AC<sub>2.5</sub> REFERENCE www.ec.gc.ca/cleanair... (an 04/03/2008) ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
DEFINITION Is éard atá in ábhar cáithníneach ná cáithníní aeriompartha agus iad i bhfoirm sholadach nó leachtach (PM = particulate matter). REFERENCE http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/PM_2.5,10-WS2C68B45C-1_En.htm
en PM<sub>2.5</sub>
DEFINITION Particulate matter (PM) consists of airborne particles in solid or liquid form. REFERENCE http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/PM_2.5,10-WS2C68B45C-1_En.htm
fr particules fines PM<sub>2,5</sub> | PM<sub>2,5</sub>
DEFINITION Particules en suspension (PM = particulate matter) de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (µm). REFERENCE Glossaire ORAMIP, http://www.oramip.fr/content/oramip/LES_POLLUANTS/Les_fiches_polluants/fiche_polluant.php?id=18
de Partikel (PM 2,5)
DEFINITION feste Teilchen in der Luft, die sich als Feinstaub in den Lungenbläschen ablagern und schädliche Auswirkungen haben können, u.a. aus Verbrennungsprozessen in Kraftwerken, Kraftfahrzeugmotoren, der Industrie und des Hausbrandes REFERENCE ÖAMTC http://www.oeamtc.at/netautor/html_seiten/lexikon/lexikon.php?char=P (15.6.09)
COMMENT Als Kurzbezeichnung wird international die englische Abkürzung für "Particulate Matters" – PM – verwendet. Je nach Größe der Teilchen werden Sie in Gruppen zusammengefasst: Fein-Partikel PM 10 (Größe 10 µm und kleiner), Fein-Partikel PM 2,5 (Größe 2,5 µm und kleiner), Ultra-Fein-Partikel PM 0,1 (Größe bis 0,1 µm und kleiner) sowie Nano-Partikel (Größe 50 nm und kleiner); DIV: aih, 15.6.09
Food additive
ga dearg alúra REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Bianna ina bhfuil ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na biadhathanna seo a leanas: <b>Dearg alúra</b> (E129) . . . seachas bianna ina n-úsáidtear an dath/na dathanna chun críocha sláinte nó chun marcáil eile a dhéanamh ar tháirgí feola nó chun stampáil nó dathú maisitheach a dhéanamh ar bhlaoscanna uibhe.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 maidir le breiseáin bia. CELEX:32008R1333/GA
ga E129 REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Bianna ina bhfuil ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na biadhathanna seo a leanas: Dearg alúra <b>(E129)</b> . . . seachas bianna ina n-úsáidtear an dath/na dathanna chun críocha sláinte nó chun marcáil eile a dhéanamh ar tháirgí feola nó chun stampáil nó dathú maisitheach a dhéanamh ar bhlaoscanna uibhe.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 maidir le breiseáin bia CELEX:32008R1333/GA
mul E 129
EU act · Tariff policy · Customs tariff · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga cód AC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29. Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
ga cód Ainmníochta Comhcheangailte REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Beidh an <b>cód Ainmníochta Comhcheangailte</b> ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
en CN code | Combined Nomenclature code
DEFINITION reference code used to identify products in the tariff and statistical nomenclature, the Combined Nomenclature (CN), published in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff REFERENCE COM-EN, based on:<BR>EUROPA > The European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > ECICS > ... > ECICS Help. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ecics2help_en.htm [30.11.2010]
COMMENT <BR> - [SYS]the first 2 digits indicate the chapter the chemical substance belongs to in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as amended by Commission Regulation (EC) No 2086/97 of 4 November 1997);<BR> - [SYS]the next two digits indicate the first sublevel grouping;<BR> - [SYS]the next 2 digits, 10, indicate the second sublevel grouping.
de Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur | KN-Code
DEFINITION Vgl. "nomenclature combinée".
COMMENT UPDATED: AIH 08/04/2004
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Food technology
ga stóráil in atmaisféar rialaithe REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en controlled-air storage | controlled environment storage | storage in controlled atmosphere | CA storage | controlled atmosphere storage
DEFINITION storage in an atmosphere in which the concentrations of oxygen, carbon dioxide and nitrogen are different from those in air REFERENCE New International Dictionary of Refrigeration, Paris, 1975, p. 270
fr entreposage AC | stockage en atmosphère contrôlée | entreposage en atmosphère contrôlée | conservation sous gaz
DEFINITION entreposage dans une atmosphère dont les teneurs en oxygène, dioxyde de carbone et azote sont différentes de celles de l'air REFERENCE Nouveau dictionnaire international du froid, Institut international du froid, Paris, 1975, p. 270
Tariff policy
ga fo-cheannteideal AC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN subheading
DEFINITION Community subdivisions to the harmonized system nomenclature REFERENCE Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff CELEX:31987R2658/EN
fr sous-position NC
DEFINITION subdivision communautaire de la nomenclature combinée REFERENCE COM-FR, d'après le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, CELEX:31987R2658/FR
Distributive trades · Technical regulations · Energy policy · Electrical industry
ga glanstaid SA limistéir REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en netted area AC position
DEFINITION netted aggregation of all AC-external schedules of an area REFERENCE European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Glossary > netted area AC position. https://emr.entsoe.eu/glossary/bin/view/CustomizationsCode/Term?termID=9527f846-e5a3-4d23-9f06-0c1d9cddc408&cid=324 [31.3.2016]
COMMENT See also: <I>aggregated netted external schedule</I> [ IATE:3552511 ]
Lógó gaois.ie
gaois.ie