Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

International agreement · International trade · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Conarthaí faoi Dhíol Idirnáisiúnta Earraí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
COMMENT SYN/ANT: gelegentlich auch: Übereinkommen der Vereinten Nationen über internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen.;CONTEXT: Kontext: UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL).;XREF: Ersetzt das Übereinkommen vom 01.07.1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen.;MISC: Wien, 11.04.1980.
Climate
ga COP 15 REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Climate Conference | COP 15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | The COP15 Climate Conference | Copenhagen Conference on climate change
DEFINITION 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) REFERENCE Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
COMMENT Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
fr Conférence de Copenhague sur le changement climatique | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CdP15
DEFINITION Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. REFERENCE Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
COMMENT Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
de COP 15 | Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen
DEFINITION 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) REFERENCE Council-DE
COMMENT 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
mul COP15
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide REFERENCE Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
CONTEXT "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." REFERENCE Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
DEFINITION cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide REFERENCE Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
COMMENT Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
DEFINITION meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted REFERENCE Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
COMMENT <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
DEFINITION 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique REFERENCE Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
COMMENT Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
DEFINITION Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde REFERENCE Council-DE nach Council-EN
COMMENT siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
International agreement · EU relations · Fisheries · United Nations
en UNFSA | 1995 UN Fish Stocks Agreement | UN Fish Stocks Agreement | Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks | 1995 United Nations agreement concerning the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks
DEFINITION agreement setting out principles for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and establishing that such management must be based on the precautionary approach and the best available scientific information REFERENCE UN > Ocean Affairs and the Law of the Sea > Overview of the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm [4.5.2018]
COMMENT Signed: New York, 4.8.1995 <br>Entry into force: 11.12.2001
International agreement · EU relations · Public international law
en Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea
COMMENT Signed: New York, 28.7.1994 <br>Entry into force: 28.7.1996
fr Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
COMMENT Signature: New York, 28.7.1994 <br>Entrée en vigueur: 28.7.1996<br><br>Accord signé le 28 juillet 1994 à New York.<br>Version-FR https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXI-6-a&chapter=21&clang=_fr [21.11.2017]<hr>Voir aussi: "<i>Convention des Nations unies sur le droit de la mer</i>" IATE:777920 .
de Übereinkommen zur Durchführung des Teils XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen
COMMENT XREF: S.a. Seerechtsübereinkommen vom 10.12.1982.;MISC: New York, 28.07.1994.
International agreement · Offence · United Nations · European organisation
ga an Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, a Chuireann chun Feidhme Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha REFERENCE Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
LANGUAGE USAGE Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
CONTEXT 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' REFERENCE Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
DEFINITION The Agreement is based on Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on 20 December 1988. It sets up a basis for international co-operation between Parties, defines rules as regard competent authorities, rules governing the exercise of jurisdiction, proceedings, authorised measures, responsibilities for enforcement measures, and other general rules. REFERENCE Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/156.htm (30.4.2012)
COMMENT Signed: Strasbourg, 31.1.1995<br>Entry into force: 1.5.2000<br>European Treaty Series (ETS) No. 156<br>Authentic versions: EN-FR
fr Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
DEFINITION accord basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 REFERENCE site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/156.htm (2.4.2012)
COMMENT Signature: 31.1.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.5.2000<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 156<br>Versions authentiques: EN-FR
International instrument · Environmental policy · Climate
ga Comhdháil na bPáirtithe REFERENCE Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga COP REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of the Parties to the UNFCCC | COP | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
DEFINITION supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] REFERENCE COM-ET, based on:<BR>United Nations Framework Convention on Climate Change, Bodies, COP http://unfccc.int/bodies/body/6383.php [16.3.2012]
COMMENT The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). <BR>There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). <BR><BR>When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is <b>United Nations Climate Change Conference</b> [see IATE:2232294 ].
fr Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP
DEFINITION organe suprême de la convention qui est une association de tous les pays parties à la convention REFERENCE Conseil-FR, d'après Les organes de la Convention, Site ONU, https://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php [14.10.2014]
COMMENT Voir aussi: Conférence des parties [ IATE:884905 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP
DEFINITION oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 REFERENCE Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
COMMENT DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
International agreement · Culture and religion · Education · UN specialised agency
ga Bunreacht Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en UNESCO Constitution | Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
COMMENT See also: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [ IATE:791338 ]
International agreement · Criminal law · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe REFERENCE 'Caidreamh trádála agus geilleagrach', An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, https://www.irishaid.ie/ie/maidir-linne/ar-mbeartais/straiteis-i-leith-na-hafraice/caidreamh-tradala-agus-geilleagrach/ [18.4.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT ‘D'fhreastail an Roinn chomh maith ar <B>Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh an Éillithe</B> a rinne comhaontú ar mheicníocht athbhreithnithe le haghaidh comhlíonadh measúnaithe an Choinbhinsiúin.’ REFERENCE ‘Tuarascáil Bhliantúil 2009 na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí’, http://www.justice.ie/ga/JELR/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf/Files/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf [17.1.2014]
en UN Convention against Corruption | UNCAC | United Nations Convention against Corruption
COMMENT MISC: The Convention approved by the Ad Hoc Committee was adopted by the General Assembly by resolution 58/4 of 31 October 2003.;DIV: Draft text : Archfile 243;UPDATED: evanssu 20/01/2004
fr CNUCC | convention des Nations unies contre la corruption
COMMENT Adoptée à New York le 31.10.2003 et signée à Merida (Mexique) le 9.12.2003. <br>Premier instrument juridique universel dans la lutte contre la corruption, cette convention complète les conventions régionales signées dans le cadre de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'UE. <br> Cf. dans le cadre du Conseil de l'Europe : "Convention civile sur la corruption" IATE:915179 et "Convention pénale sur la corruption" IATE:908533 .
de Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
DEFINITION internationales Übereinkommen, das zu einer wirksameren Bekämpfung der Korruption verhelfen, die verantwortungsvolle Staatsführung fördern und die internationale Zusammenarbeit und technische Hilfe in diesem Bereich unterstützen soll REFERENCE Vgl. EUROPA http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33300_de.htm (9.09.10)
COMMENT auf der Konferenz von Merida (Mexiko) vom 9.-11.12.2003 zur Unterzeichnung aufgelegt
International agreement · Criminal law
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún Palermo REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Palermo Convention | TOC Convention | UNTOC | United Nations Convention against Transnational Organised Crime
DEFINITION The United Nations Convention against Transnational Organised Crime, which entered into force in September 2003, is the main international instrument to counter organized crime. The Convention commits states to introduce a range of measures, including the creation of domestic criminal offences to counter the problem; the adoption of new frameworks for mutual legal assistance; extradition; law enforcement cooperation; technical assistance and training. REFERENCE UNODC, http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html [18.01.2010]
COMMENT Signed in Palermo in December 2000, then in New York. It has three additional protocols: on trafficking in persons [IATE:913809 ], on the smuggling of migrants [IATE:915401 ]and on firearms [IATE:915267 ].
fr convention de Palerme | Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée | Convention CTO
COMMENT Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York<br>Texte de la Convention joint en annexe à la résolution 55/25 de l'AG des Nations unies: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf <br>3 protocoles additionnels:<br>IATE:913809 <br>IATE:915401 <br>IATE:915267
de Übereinkommen von Palermo | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
COMMENT Unterzeichnung im Dez. 2000 in Palermo (Italien) und am Sitz der VN in New York;<br>Zusatzprotokolle <br>Feuerwaffen IATE:915267 , <br>Menschenhandel IATE:913809 , <br>Migranteneinschleusung IATE:915401
International agreement · Criminal law · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha REFERENCE Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
LANGUAGE USAGE Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
CONTEXT 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' REFERENCE Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
COMMENT Signed: Vienna, 20.12.1988 <br>Entry into force: 11.11.1990 <br><br>MISC: Vienna, 1988;DIV: ARCHFILE 50
fr Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
COMMENT Signature: Vienne, 20.12.1988<br>Entrée en vigueur: 11.11.1990<br>Texte original disponible sur le site des autorités fédérales suisses: http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_812_121_03/index.html
International agreement · EU relations · ENVIRONMENT · United Nations
en United Nations Convention to Combat Desertification | United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa | UNCCD
DEFINITION convention prepared by the UN's Intergovernmental Negotiating Committee (INCD) to combat desertification and mitigate the effects of drought in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa REFERENCE COM-EN based on:<br>The International Fund for Agricultural Development (IFAD) > Documents and publications > IFAD Governing Body Documents > Executive Board > 'International Fund for Agricultural Development, Executive Board - Sixty-Fourth Session Rome, 9-10 September 1998, Memorandum of understanding between the Conference of the Parties of the United Nations Convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, and the International Fund for Agricultural Development regarding the modalities and administrative operations of the global mechanism', http://www.ifad.org/gbdocs/eb/64/e/eb64-r31.pdf [7.6.2010]
COMMENT Adopted: Paris 14.10.1994<br>Entry into force: 26.12.1996
fr Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique | Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification | CNULD
DEFINITION convention adoptée en 1994 pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement affectés par la sécheresse et/ou la désertification REFERENCE Conseil-FR, d'après le site de l'Unesco, "<i>Le rôle de la Convention de l’ONU sur la lutte contre la désertification</i>", http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/fr/chapter14.html
COMMENT Les actions de la CCD visent à améliorer la productivité des terres, à restaurer (ou conserver) les sols, à trouver la meilleure utilisation de l’eau et instaurer un développement durable dans les zones affectées, et, d’une façon générale, à améliorer les conditions de vie des populations touchées par la sécheresse et la désertification<hr>Signature: Paris, 17.6.1994<br>Entrée en vigueur: 26.12.1996<br>Version FR sur le site des autorités fédérales suisses, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022482/index.html [6.4.2017]
de Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung | Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika
DEFINITION Übereinkommen, das zum Ziel hat, die fortschreitende Wüstenbildung, insbesondere in Afrika, zu stoppen und die Dürrefolgen zu mildern REFERENCE Council-DE nach EUR-LEX > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre schwer betroffenen Ländern http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:r12523 (3.11.2015)
COMMENT unterzeichnet am 17. Juni 1994 in Paris und seit dem 26. Dezember 1996
Legal system · Investment
en Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration | Mauritius Convention on Transparency | United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration
DEFINITION convention on arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organisation conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 April 2014 REFERENCE Council-NL, based on Article 1 of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration. Cf. Annex to the <a href="http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/116&Lang=E" target="blank">Resolution adopted by the General Assembly on 10 December 2014</a> [24.02.2015]
fr convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités
DEFINITION convention s'appliquant à l'arbitrage entre un investisseur et un État ou une organisation régionale d'intégration économique conduit sur le fondement d'un traité d'investissement bilatéral ou multilatéral conclu avant le 1er avril 2014 REFERENCE Conseil-FR, d'après la Convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, article 1er, CELEX:52015PC0021/FR
International agreement · Maritime transport · United Nations
ga Conarthaí le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí Go hIomlán nó Go Páirteach ar Muir REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Rialacha Rotterdam REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Rotterdam Rules | United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea
DEFINITION convention establishing a uniform and modern legal regime governing the rights and obligations of shippers, carriers and consignees under a contract for door-to-door carriage that includes an international sea leg REFERENCE Wesbite of the United Nations Commission on International Trade Law, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html, [08.08.2014]
COMMENT New York, 2008<br><br>Is to replace the Convention of 1978 [IATE:889704 ], the so-called "Hamburg Rules"
fr Convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer | Règles de Rotterdam
DEFINITION convention qui établit un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d'un contrat de transport de porte à porte comprenant une étape maritime internationale. REFERENCE Site de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html [10.10.2014]
COMMENT New York, 11.12.2008<br><br>Remplacera la convention de 1978 [IATE:889704 ]
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über die internationale Beförderung von Gütern ganz oder teilweise auf See | Rotterdamer Regeln
DEFINITION von der UNCITRAL [ IATE:784221 ] erarbeitetes neues Übereinkommen zur Harmonisierung der Regeln für den internationalen Seefrachtverkehr REFERENCE Council-DE nach http://nicolas.schuengel.net/recht/rotterdamerregeln.php
COMMENT Regelt u.a. die Haftung neu und erfasst auch multimodale Frachtverträge. Soll das VN-Übereinkommen über den Güterseeverkehr [ IATE:889704 ] ersetzen.
International agreement · International law · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle, CELEX:32017R2403/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún maidir le Dlí na Farraige REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en LOSC | LOS Convention | Law of the Sea Convention | United Nations Convention on the Law of the Sea | UNCLOS
COMMENT Signed: Montego Bay (Jamaica), 10.12.1982 <br>Entry into force: 16.11.1994<hr>Not to be confused with the UN <b>Conference</b> on the Law of the Sea [ IATE:791331 ]
fr Convention des Nations unies sur le droit de la mer | convention de Montego Bay | CNUDM
DEFINITION convention conclue sous les auspices des Nations unies dans le cadre de la troisième Conférence sur le droit de la mer (UNCLOS III).<br>Elle a été complétée en 1994 par un <i>Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention</i> (IATE:885249 ) REFERENCE Conseil-FR, d'après UNTERM https://unterm.un.org/UNTERM/display/Record/UNHQ/NA/c291257 [25.4.2016]
COMMENT Signature: Montego-Bay (Jamaïque), 10.12.1982.<br>Entrée en vigueur: 16.11.1994.<br>Version-FR http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf [25.4.2016]<hr>Ne pas confondre "Convention..." et "Conférence...".<br>Voir aussi: <i>Conférence des Nations unies sur le droit de la mer</i> IATE:791331 .
de VN-Seerechtsübereinkommen | SRÜ | Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
COMMENT Montego Bay, 10.12.1982; Inkrafttreten: 16.11.1994
International agreement · Maritime transport · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hIompar Earraí ar Muir REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Hamburg Rules | United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea
COMMENT Hamburg, 30 March 1978<br><br>Is to be replaced by the 2008 Convention IATE:3561424 , the so-called "Rotterdam Rules".
fr Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer
COMMENT Convention signée le 31 mars 1978 à Hambourg.
International agreement · TRANSPORT
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um iompar ilmhódach earraí go hidirnáisiúnta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods
COMMENT CONTEXT: This Convention was adopted in May 1980.
International agreement · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhíolúintí Dlínsiúla na Stát agus a gcuid Maoine REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
COMMENT Signed: New York, 2.12.2004<br>Not yet in force (as of 30.5.2018)
fr convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
DEFINITION convention adoptée le 2 décembre 2004 par l'Assemblée générale des Nations unies, ayant pour objet de codifier les règles de droit international relatives aux immunités des États REFERENCE Conseil-FR, d'après le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, http://www.senat.fr/leg/pjl08-555.html [6.6.2018]
COMMENT Signature: New York 2.12.2004<br>Pas encore en vigueur (6.6.2018)
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit
COMMENT Unterzeichnet in New York am 2.12.2004, noch nicht in Kraft getreten
International agreement · United Nations
en Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
COMMENT MISC: UN reference: Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, G.A. res. 49/59, 49 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 299, U.N. Doc. A/49/49 (1994).;UPDATED: evanssu 22/11/2001
International agreement · United Nations
ga an Coinbhinsiún maidir le Pribhléidí agus Díolúintí na Náisiún Aontaithe REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
COMMENT Signed: New York, 13.2.1946<br>Entry into force: 17.9.1946
fr convention sur les privilèges et immunités des Nations unies
COMMENT Signature: New York, 13.2.1946<br>Entrée en vigueur: 17.9.1946
de Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen
COMMENT Unterzeichnet in New York am 13.2.1946; in Kraft seit 17.9.1946
International instrument · EU relations · ENVIRONMENT
ga Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú), CELEX:32008R0295/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Miondealú sonrach ar chomhlíonadh Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú), CELEX:32008R0295/GA
ga UNFCCC REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais CELEX:32013R0525/GA <br><br> Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT "chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (<b>UNFCC</b>) (5) agus Prótacal Kyoto (6) san Aontas." REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais CELEX:32013R0525/GA
DEFINITION Leis an gCoinbhinsiún ar an Athrú Aeráide, leagtar amach creatlach fhoriomlán d'iarrachtaí idir-rialtasacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an athraithe aeráide. Aithnítear an córas aeráide mar acmhainn ar linn ar fad í agus ar féidir le hastaíochtaí tionsclaíocha agus astaíochtaí eile dé-oscaíd charbóine gás eile ceaptha teasa tionchar a imirt ar a chobhsaíocht. Tá ballraíocht an Choinbhinsiúin uilíoch beagnach agus é daingnithe ag 191 tír. Tháinig sé i bhfeidhm an 21 Márta 1994. REFERENCE UN website http://unfccc.int/2860.php[28.7.2016]
en United Nations Framework Convention on Climate Change | UNFCCC | Convention on Climate Change | FCCC
DEFINITION United Nations convention that sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change REFERENCE UNFCCC > Process and meetings > The Convention > History of the Convention > Convention documents, https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents [16.10.2018]
COMMENT Signed: New York, 9.5.1992 <br> Entry into force: 21.3.1994
fr CCNUCC | convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
DEFINITION adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio, cette convention met en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques en fixant l'objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique REFERENCE Conseil FR, d'après:<br>- Ministère de la transition écologique et solidaire, "Les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne", http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/199/0/emissions-gaz-effet-serre-lunion-europeenne.html [15.11.2018] <br>- Site des Nations unies, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf [15.11.2018]
COMMENT Signature: New York, 9.5.1992 <br> Entrée en vigueur: 21.3.1994 <br>189 États Parties<p>Voir aussi:<br>- <i>gaz à effet de serre</i> [IATE:835577 ]<br>- <i>Sommet de la Terre</i> [IATE:854133 ]
de Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen | UNFCCC | VN-Klimaübereinkommen
DEFINITION VN-Übereinkommen, mit dem auf internationaler Ebene ein kontinuierlicher Verhandlungsprozess zum Schutz des Klimas ins Leben gerufen wurde REFERENCE vgl. BMU (DE) http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/doc/37650.php (22.3.10)
COMMENT New York, 9.5.1992<br>XREF: UNCED IATE:854133 (Rio de Janeiro, 3.-14.6.1992); Kyoto-Protokoll IATE:906420
Politics and public safety · International agreement · Human rights · United Nations
ga Meitheal Cairde Thionscnamh an Choinbhinsiúin in aghaidh an Chéasta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Meitheal Cairde CTI REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention against Torture Initiative Group of Friends | CTI Group of Friends | friends of the UN Convention against Torture Initiative
DEFINITION platform for exchange of knowledge, experience and ideas on how to overcome obstacles to ratification and implementation of the UN Convention against Torture [ IATE:801669 ], formed of governments, civil society organisations and experts REFERENCE Council-EN, based on: Association for the Prevention of Torture website > Home > Preventing torture > Torture prevention in the law > Convention against Torture Initiative, http://www.apt.ch/en/convention-against-torture-initiative/ [19.1.2017]
fr groupe des amis de l'initiative relative à la convention des Nations unies contre la torture | groupe des amis de la CTI | groupe des amis de l'Initiative sur la Convention contre la torture
DEFINITION réseau de partage de connaissances, d'expériences et d'idées sur les moyens de surmonter les obstacles à la ratification et à la mise en œuvre de la Convention contre la torture; il est impliqué dans l'action de l'Initiative sur la Convention contre la torture par le biais d'une participation aux réunions annuelles et aux événements organisés à Genève et à New York REFERENCE Conseil-FR, d'après le site de l'Initiative sur la Convention contre la torture, "Stratégie de ratification et de mise en œuvre 2016-2017", http://cti2024.org/content/docs/CTI%20Ratification%20and%20Implementation%20Strategy%202016-2017_final%20March%202016_FR.pdf [9.2.2017]
COMMENT Voir aussi:<br>- Initiative sur la Convention contre la torture [IATE:3568846 ]<br>- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [IATE:801669 ]
de Gruppe der Freunde der Initiative für das Übereinkommen gegen Folter
DEFINITION Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Experten vereinende Plattform für den Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen, Gedanken und Ideen zu der Frage, wie Hindernisse ausgeräumt werden können, die der Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens gegen Folter ( IATE:801669 ) entgegenstehen REFERENCE Council-DE, gestützt auf Website der Association for the Prevention of Torture (EN) http://www.apt.ch/en/convention-against-torture-initiative/ (7.9.2017)
COMMENT siehe auch Website (EN) der Gruppe der Freunde http://cti2024.org/en/group-of-friends/ (7.9.2017)
International agreement · United Nations
en Palermo Protocol | Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime
DEFINITION One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:915401 and IATE:915267. REFERENCE COUNCIL-EN
COMMENT Signed in Palermo on 12-15 December 2000.
fr Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
DEFINITION Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]
COMMENT Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
International agreement · Arms policy · Criminal law
en UNFP | Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime | UN Firearms Protocol
DEFINITION protocol to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime aimed at promoting, facilitating and strengthening cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufaction of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition REFERENCE UNODC > Resources > Treaties > Crime-Related Treaties > United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html [20.12.2017]
COMMENT Adopted by General Assembly resolution 55/255 in 2001 and entered into force in 2005. One of three protocols to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime.<hr>See also:<ul><li><i>UN Convention against Transnational Organised Crime</i> [ IATE:914899 ]<li><i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> [ IATE:913809 ]<li><i>Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air</i> [ IATE:915401 ]
fr Protocole des Nations unies sur les armes à feu | Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
COMMENT Il s'agit de l'un des 3 protocoles à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]. Les deux autres sont: <br> - le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [ IATE:913809 ] et <br> - le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer [ IATE:915401 ].
de Feuerwaffen-Protokoll | Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
DEFINITION VN-Protokoll über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der oganisierten grenzüberschreitenden Kriminalität durch Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der unerlaubten Herstellung und des unerlaubten Handels von Feuerwaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten sowie Munition REFERENCE Council-DE vgl. Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_gegen_die_grenz%C3%BCberschreitende_organisierte_Kriminalit%C3%A4t#Feuerwaffenprotokoll (2.7.18)
COMMENT New York, 31. Mai 2001
International agreement · Migration · United Nations
en Palermo Protocol | UN Protocol on Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air | Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
DEFINITION One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:913809 and IATE:915267. REFERENCE COUNCIL-EN
COMMENT Signed in Palermo from 12 to 15 December 2000, then in New York.
fr Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
DEFINITION Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]
COMMENT Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
de Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
DEFINITION Bei diesem Protokoll wurden ein österreichischer und ein italienischer Vorschlag miteinander verknüpft.
COMMENT DIV: cf 12.07.01;UPDATED: KW 08/10/2003
International agreement · Environmental policy · Climate
ga Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin athmhúnlú, CELEX:32009R1005/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LANGUAGE USAGE "An t-athrú aeráide" an Ghaeilge ar "climate change" (féach "tearma.ie")
CONTEXT "Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal" REFERENCE http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,ga&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503269:cs&page=1&hwords=Kyoto%7E
ga Prótacal Kyoto REFERENCE http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,ga&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503269:cs&page=1&hwords=Kyoto%7E ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin athmhúnlú, CELEX:32009R1005/GA
DEFINITION Comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide [IATE:843910 ]. REFERENCE UN unfccc.int/kyoto_prot... (19.11.2008)
COMMENT Is príomhthréith Phrótacal Kyoto é go leagtar amach leis cuspóirí ceangailteacha le haghaidh 37 tír thionsclaithe agus le haghaidh an Chomhphobail Eorpaigh i ndáil le hastúchán gáis cheaptha teasa (GCT) a laghdú. Ar an meán, laghdú 5% ar leibhéil 1990 atá i gceist don tréimhse cúig bliana 2008-2012. Glacadh Prótocal Kyoto i Kyoto na Seapáine, an 11 Nollaig 1997 agus tháinig sé i bhfeidhm an 16 Feabhra 2005.
en Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Kyoto Protocol
DEFINITION An international agreement, linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ], which commits industrialised countries to reducing greenhouse gas emissions. REFERENCE UN http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php [22.11.2011]
COMMENT Signed: Kyoto, 11.12.1997<br>Entry into force: 16.2.2005<br><br>The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets binding targets for 38 industrialised countries and the European community for reducing greenhouse gas (GHG) emissions. These amount to an average of five per cent against 1990 levels over the five-year period 2008-2012. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005.
fr Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | Protocole de Kyoto
DEFINITION traité international issu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [ IATE:843910 ], entré en vigueur en février 2005 et ratifié par 172 pays (les Etats-Unis ayant refusé de le ratifier) REFERENCE Conseil-FR
COMMENT Signature: Kyoto, 11.12.1997<br> Entrée en vigueur: 16.2.2005<br><br>Ce protocole propose un calendrier de réduction des émissions des 6 gaz à effet de serre [ IATE:835577 ] considérés comme la cause principale du réchauffement climatique. <br>Il comporte des engagements de réduction des émissions pour 38 pays industrialisés, avec une réduction globale de 5,2 % des émissions de CO2 d'ici 2012 par rapport aux émissions de 1990.<br>Pour faciliter la réalisation de ces objectifs, le protocole prévoit, pour les pays concernés, la possibilité de recourir à des mécanismes "de flexibilité" [ IATE:886796 ] en complément des politiques et mesures au niveau national.
de Kyoto-Protokoll | Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
DEFINITION 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung des VN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (UNFCCC) IATE:843910 , das verbindliche Ziele für die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen festschreibt REFERENCE Council-DE
COMMENT das Protokoll trat 2005 in Kraft und sieht vor, den jährl. Treibhausgas-Ausstoß der Industrieländer innerhalb der sog. ersten Verpflichtungsperiode (2008–2012) um durchschnittlich 5,2 % gg. dem Stand von 1990 zu reduzieren; DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 12.1.2012
Lógó gaois.ie
gaois.ie