Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: HKN, K, KE, KEN, KF

IATE Terminology

Tariff policy · Customs tariff · Taxation
ga Ainmníocht Chomhcheangailte REFERENCE Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Rialachán (CE) Uimh. 2037/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin...an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na <b>hAinmníochta Comhcheangailte</b> in Iarscríbhinn V a leasú; agus an dáta a chur ar aghaidh a dtoirmisctear halón atá aisghafa, athchúrsáilte nó athghinte a onnmhairiú le haghaidh úsáidí criticiúla, agus na ceanglais tuairiscithe a mhodhnú. ' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, CELEX:32009R0596/GA
ga AC REFERENCE Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN | Combined Nomenclature
DEFINITION method for designating goods and merchandise established to meet the requirements of both the Common Customs Tariff and the external trade statistics of the Community, also used in intra-Community trade statistics REFERENCE COM-EN, based on:<BR>European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Calculation of customs duties > Tariff aspects > Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm [8.12.2010]
COMMENT Based on the <I>Harmonised Commodity Description and Coding System</I> [ IATE:754403 ] of the World Customs Organisation (WCO) [ IATE:777546 ], with further subdivisions, plus preliminary provisions, additional section or chapter notes, and footnotes relating to CN subdivisions. Each CN subdivision has an eight-digit code number, the CN code, followed by a description.<p>An updated version of Annex I to the Regulation is published as a Commission Regulation every year. For the latest version go to European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs duties > Tariff aspects > Combined nomenclature http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/ [9.7.2013]
de Kombinierte Nomenklatur | KN
DEFINITION internationale Nomenklatur zur Bezeichnung und Kodierung der Waren (des harmonisierten Systems) REFERENCE VO 2658/87 zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L_256/87, S.1 CELEX:31987R2658/DE
COMMENT UPD: AKO 17.10.05
GEOGRAPHY · America
ga Cónaidhm San Críostóir-Nimheas REFERENCE An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie
ga San Críostóir-Nimheas REFERENCE An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie
COMMENT Príomhchathair: Basseterre<br>Ainm an tsaoránaigh: duine ó/as Shan Críostóir-Nimheas<br>Aidiacht: ó/as Shan Críostóir-Nimheas<br>Airgeadra: dollar na Cairibe Thoir<br>Fo-Aonad Airgeadra: cent<br>Cliceáil ar "mul" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo.
en Saint Christopher and Nevis | Federation of Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis
COMMENT CAPITAL: Basseterre<br>CITIZEN: Kittsian; Nevisian<br>ADJECTIVE: of Saint Kitts and Nevis<br>CURRENCY: East Caribbean dollar (XCD)<br>CURRENCY SUBUNIT: cent<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr Saint-Christophe-et-Niévès | Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès
COMMENT capitale: Basseterre<br>citoyen/habitant: de Saint-Christophe-et-Niévès<br>adjectif: de Saint-Christophe-et-Niévès<br>unité monétaire: le dollar des Caraïbes orientales<br>subdivision: cent<br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
de die Föderation St. Kitts und Nevis | St. Kitts und Nevis
COMMENT Hauptstadt: Basseterre; <br>Adjektiv u. Personenbez.: <i>von St. Kitts und Nevis</i>; <br>Währung: ostkaribischer Dollar (XCD)
mul KNA | KN
EU act · Tariff policy · Customs tariff · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga cód AC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29. Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
ga cód Ainmníochta Comhcheangailte REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Beidh an <b>cód Ainmníochta Comhcheangailte</b> ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
en CN code | Combined Nomenclature code
DEFINITION reference code used to identify products in the tariff and statistical nomenclature, the Combined Nomenclature (CN), published in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff REFERENCE COM-EN, based on:<BR>EUROPA > The European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > ECICS > ... > ECICS Help. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ecics2help_en.htm [30.11.2010]
COMMENT <BR> - [SYS]the first 2 digits indicate the chapter the chemical substance belongs to in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as amended by Commission Regulation (EC) No 2086/97 of 4 November 1997);<BR> - [SYS]the next two digits indicate the first sublevel grouping;<BR> - [SYS]the next 2 digits, 10, indicate the second sublevel grouping.
de Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur | KN-Code
DEFINITION Vgl. "nomenclature combinée".
COMMENT UPDATED: AIH 08/04/2004
Lógó gaois.ie
gaois.ie