Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: N, n., NAC, NCA, NCB

IATE Terminology

Tariff policy · Customs tariff · Taxation
ga Ainmníocht Chomhcheangailte REFERENCE Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Rialachán (CE) Uimh. 2037/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin...an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na <b>hAinmníochta Comhcheangailte</b> in Iarscríbhinn V a leasú; agus an dáta a chur ar aghaidh a dtoirmisctear halón atá aisghafa, athchúrsáilte nó athghinte a onnmhairiú le haghaidh úsáidí criticiúla, agus na ceanglais tuairiscithe a mhodhnú. ' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, CELEX:32009R0596/GA
ga AC REFERENCE Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN | Combined Nomenclature
DEFINITION method for designating goods and merchandise established to meet the requirements of both the Common Customs Tariff and the external trade statistics of the Community, also used in intra-Community trade statistics REFERENCE COM-EN, based on:<BR>European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Calculation of customs duties > Tariff aspects > Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm [8.12.2010]
COMMENT Based on the <I>Harmonised Commodity Description and Coding System</I> [ IATE:754403 ] of the World Customs Organisation (WCO) [ IATE:777546 ], with further subdivisions, plus preliminary provisions, additional section or chapter notes, and footnotes relating to CN subdivisions. Each CN subdivision has an eight-digit code number, the CN code, followed by a description.<p>An updated version of Annex I to the Regulation is published as a Commission Regulation every year. For the latest version go to European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs duties > Tariff aspects > Combined nomenclature http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/ [9.7.2013]
de Kombinierte Nomenklatur | KN
DEFINITION internationale Nomenklatur zur Bezeichnung und Kodierung der Waren (des harmonisierten Systems) REFERENCE VO 2658/87 zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L_256/87, S.1 CELEX:31987R2658/DE
COMMENT UPD: AKO 17.10.05
GEOGRAPHY · Oceania
ga an Nua-Chaladóin REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMMENT Príomhchathair/Lárionad Riaracháin: Nouméa<BR> Ainm an tSaoránaigh: Nua Chaladónach<BR> Aidiacht: Nua Chaladónach<BR> Airgeadra: franc CFP <BR> Fo-aonad Airgeadra: centime
en New Caledonia
COMMENT CAPITAL: Nouméa<br>CITIZEN: New Caledonian<br>ADJECTIVE: New Caledonian<br>CURRENCY: CFP franc<br>CURRENCY SUBUNIT: centime<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la Nouvelle-Calédonie
DEFINITION Collectivité française d'outre-mer, régie par l'accord de Nouméa ( http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX9801273X ), qui bénéficie d'institutions conçues pour elle seule, et qui se voit transférer, de manière progressive mais irréversible, certaines compétences de l'État. REFERENCE Ministère FR de l'Outre-mer, Présentation de la Nouvelle-Calédonie, http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_outre_mer/nouvelle_caledonie/publi_P_nouvelle_cal_donie_pr_s__g_n_rale_1037953789597 (27.7.2006).
COMMENT chef-lieu : Nouméa <br>habitant : Néo-Calédonien <br>adjectif : néo-calédonien <br>unité monétaire : franc CFP [IATE:870067 ]<br>subdivision : centime <br><br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue <i>mul</i> ci-dessus.
de Neukaledonien
DEFINITION französische überseeische Gebietskörperschaft mit Sonderstatus und weit reichender Autonomie REFERENCE Council-DE
COMMENT Hauptstadt: Nouméa; Adj.: neukaledonisch; Bez. d. Einwohner: Neukaledonier/ Neukaledonierin; Währung: CFP-Franc
mul NCL | NC | XPF
Defence · Medical science · Chemical compound · Special chemicals
ga nítriceallalós REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en nitrocellulose | CN | cellulose nitrate
DEFINITION highly flammable material made by treating cellulose with concentrated nitric acid, used to make explosives (e.g. guncotton) and celluloid REFERENCE ‘nitrocellulose’. <I>Oxford Dictionaries</I>. Oxford University Press. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/nitrocellulose [12.5.2016]
COMMENT See also:<LI>guncotton [ IATE:1407137 ]<LI>pyroxylin [ IATE:42042 ]
fr CN | nitrocellulose | nitrate de cellulose | nitro-cellulose
DEFINITION résulte de l'action sur la cellulose d'un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique;il est très inflammable ; ester nitrique de la cellulose REFERENCE Tarif douanier ; NF T 50-100:1980
de Cellulosenitrat | Nitrozellulose | Zellulosenitrat | Nitrocellulose
DEFINITION entsteht durch Einwirken eines Gemisches von Salpetersäure und Schwefelsäure auf Zellulose;es ist leicht entzündbar REFERENCE Zolltarif
mul NC
ENERGY
ga cód gréasáin REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005, CELEX:02009R0715-20090903/GA
CONTEXT 'Déanfar conarthaí comhchuibhithe iompair agus cóid ghréasáin chomhchoiteanna a cheapadh ar bhealach a éascóidh trádáil agus athúsáid acmhainne conarthaí ag úsáideoirí gréasáin gan bac a chur ar scaoileadh acmhainne.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005, CELEX:02009R0715-20090903/GA
en network code | NC
DEFINITION a legally binding set of common technical and commercial rules and obligations that govern access to and use of the European energy networks REFERENCE OFGEM (Office of the Gas and Electricity Markets) glossary, http://www.ofgem.gov.uk/Europe/Glossary/Pages/Glossary.aspx (19.1.2011)
fr code de réseau
DEFINITION Règles visant à assurer la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport [ IATE:913925 ] et régissant la fourniture et la gestion de l'accès transfrontalier aux réseaux de transport. Ils sont élaborés par les REGRT [ IATE:2245782 ] pour le gaz et l'électricité. REFERENCE Conseil FR (termologie), d'après le site de GRTgaz (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel possédé précédemment par Gaz de France), http://www.grtgaz.com/fr/accueil/marche-du-gaz-en-europe/instances-europeennes/ (20/1/2011), et Wikipedia FR, article "Marché intérieur de l'énergie", http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_int%C3%A9rieur_de_l'%C3%A9nergie (20/1/2011).
de Netzkodex
DEFINITION von den Netzbetreibern festgelegte rechtsverbindliche technische Mindestanforderungen für die Nutzung und den Zugang zu ihren Netzen REFERENCE Council-DE; vgl. KOM-Portal Energie http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/codes/codes_de.htm <22.5.13>
COMMENT UPD: st 22.5.13
Chemical compound
ga oráiste meitile REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT ‘Táscairí Aigéid–Buin: Baintear úsáid as táscairí chun a léiriú an bhfuil substaint aigéadach nó bunata. Tá litmeas, ruaim chorcra a úsctar as léicin, ar cheann de na táscairí is simplí. Faightear litmeas mar phúdar nó i riocht tuaslagáin. Tá feanóltailéin agus <b>oráiste meitile</b> ar na táscairí coitianta sa tsaotharlann. Is féidir táscairí simplí eile a úscadh as torthaí agus as glasraí.’ REFERENCE Máirtín, F., <i>An Cheimic - Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh</i>, An Gúm, Baile Átha Cliath, 2009, lch. 51.
en methyl orange | sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate
DEFINITION an indicator used in the titration of weak bases.Turns red in the presence of acid and orange in the presence of alkali REFERENCE office international de la vigne et du vin
fr méthylorange | orange de méthyle | 4-(4-diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
DEFINITION indicateur coloré utilisé pour la titration des bases faibles (rouge orangé en milieu acide, jaune en milieu neutre ou alcalin) REFERENCE office international de la vigne et du vin
de Methylorange
DEFINITION als Säure-Base-Indikator verwendeter Azofarbstoff, der im pH-Bereich 3,0-4,4 von rot (sauer) nach gelb (basisch) umschlägt REFERENCE Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG (Hg), "Der Brockhaus multimedial 2007 premium", DVD, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2007, ISBN 3-411-06548-6, Eintrag zu "Methylorange"
EU act · Tariff policy · Customs tariff · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga cód AC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29. Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
ga cód Ainmníochta Comhcheangailte REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Beidh an <b>cód Ainmníochta Comhcheangailte</b> ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
en CN code | Combined Nomenclature code
DEFINITION reference code used to identify products in the tariff and statistical nomenclature, the Combined Nomenclature (CN), published in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff REFERENCE COM-EN, based on:<BR>EUROPA > The European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > ECICS > ... > ECICS Help. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ecics2help_en.htm [30.11.2010]
COMMENT <BR> - [SYS]the first 2 digits indicate the chapter the chemical substance belongs to in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as amended by Commission Regulation (EC) No 2086/97 of 4 November 1997);<BR> - [SYS]the next two digits indicate the first sublevel grouping;<BR> - [SYS]the next 2 digits, 10, indicate the second sublevel grouping.
de Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur | KN-Code
DEFINITION Vgl. "nomenclature combinée".
COMMENT UPDATED: AIH 08/04/2004
Life sciences · Fisheries
ga garbhánaigh dhéadacha nach n-áirítear in áit eile REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en dentex n.e.i.
DEFINITION Statistical category in the FAO's ASFIS list (list of species for fishery statistics purposes) containing species in the <i>Dentex</i> genus not identified or included in other categories in the list REFERENCE FAO, The ASFIS list of species for fishery statistics purposes, Feb. 2008 http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/1/en (9.3.2009)
COMMENT JL 9.3.2009
fr dentés n.c.a
DEFINITION Catégorie de la liste ASFIS de la FAO (liste des espèces pour les besoins des statistiques des pêches) comprenant les espèces du genre des dentés non identifiées ou non comprises dans d'autres catégories de la liste. REFERENCE FAO, The ASFIS list of species for fishery statistics purposes, Feb. 2008 http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/1
COMMENT SB, 30.1.2009
la <i>Dentex</i>
COMMENT TPLat (SEP96); SB (SEP08) [02-061]
mul DEX
DEFINITION FAO 3-alpha code [<i>Dentex</i> spp.]
COMMENT AV/T (SEP08)
ENERGY · Electrical and nuclear industries
ga an Cód Gréasáin maidir le Leithroinnt Todhchaí Acmhainne REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Network Code on Forward Capacity Allocation | NC FCA
DEFINITION network code that establishes common rules for Forward Capacity Allocation and ensures that the future pan-European market in electricity consists of harmonised cross border markets ranging from markets for securing capacity several years ahead of real time, to day ahead, intra-day and real time balancing markets REFERENCE CENTERM, based on:<br> Network Code on Forward Capacity Allocation https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/resources/FCA_NC/131001_-_NC_FCA_final.pdf and <br>ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity) > Major Projects > Network Code Development >Latest Updates & Milestones https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/resources/FCA_NC/131001_-_NC_FCA_final.pdf [21.11.2013]
COMMENT On 1 October 2013, ENTSO-E delivered the Network Code on Forward Capacity Allocation to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), who then had three months to assess the code and issue an opinion, and could decide to recommend the code for adoption to the European Commission.<br><br>See also: network code, IATE:2250529 .
Soft energy · Chemical element
ga sileacan nanaichriostalta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en nanocrystalline silicon
DEFINITION allotropic form of silicon with paracrystalline structure similar to amorphous silicon (a-Si), in that it has an amorphous phase REFERENCE Wikipedia > Nanocrystalline silicon, http://en.wikipedia.org/wiki/Nanocrystalline_silicon [15.7.2014]
de nanokristallines Silicium | nanokristallines Silizium | nc-Si
DEFINITION multikristallines Silizium mit einer Kristallgröße kleiner als 1µm REFERENCE Helmhotz Zentrum Berlin: <i>Verschiedene Formen von Silizium</i>, https://www.helmholtz-berlin.de/mediathek/info/solar/multimedia/duennschicht./rolle/silizium/index_de.html (28.12.2016)
COMMENT Die Atome im kristallinen Silizium sind in einem regelmäßigen, gerichteten Kristallgitter angeordnet. Wird aus der Siliziumschmelze ein Einkristall gezogen, kann dieser in monokristalline Wafer zersägt und zu monokristallinen Solarzellen werden. Lässt man die Schmelze kontrolliert zu Blöcken erstarren, entstehen viele gerichtete Kristalle in der typischen Eisblumenoptik polykristalliner (=mulitkristalliner) Solarzellen.
mul nc-Si
Tariff policy
ga fo-cheannteideal AC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN subheading
DEFINITION Community subdivisions to the harmonized system nomenclature REFERENCE Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff CELEX:31987R2658/EN
fr sous-position NC
DEFINITION subdivision communautaire de la nomenclature combinée REFERENCE COM-FR, d'après le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, CELEX:31987R2658/FR
Lógó gaois.ie
gaois.ie