Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: P210, P211, P231, P234, P244

IATE Terminology

Chemistry
ga Faigh comhairle/cúram liachta má bhraitheann tú tinn. REFERENCE Iarscríbhinn IV, Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
mul P314
Lógó gaois.ie
gaois.ie