Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

Health
ga easpa codlata REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Níor cheart go ligfeadh aon chomhalta foirne do chur i gcrích a thascanna/dá chinnteoireacht meathlú sa mhéid go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr, inter alia, tuirse, carnadh tuirse, <b>easpa codlata</b>, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa. Ní mór do thréimhsí scíthe dóthain ama a thabhairt chun a chur ar chumas comhaltaí foirne éifeachtaí na ndualgas roimhe sin a chur díobh agus a bheith tagtha chucu féin faoi thús na tréimhse dualgais eitilte ina dhiaidh sin.' REFERENCE Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE, CELEX:32008R0216/GA
en sleep deprivation
DEFINITION when an individual fails to get enough sleep REFERENCE 'Sleep deprivation', American Academy of Sleep Medecine, http://www.aasmnet.org/resources/factsheets/sleepdeprivation.pdf [27.4.2016]
COMMENT Prolonged sleep deprivation is a form of torture. See IATE:3577184
fr agrypnie
DEFINITION terme médical désignant une perte totale prolongée du sommeil, soit au cours de diverses maladies rares dont elle constitue alors un symptôme, soit provoquée volontairement
de Schlafentzug | Schlafmangel
DEFINITION freiwillige oder erzwungene Verkürzung der sonst eingehaltenen Schlafdauer REFERENCE Lexikon der Neurowissenschaft, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2000, http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/schlafentzug/11385 (1.6.2017)
Rights and freedoms · Human rights
ga díth chodlata REFERENCE An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, Tuarascáil Bhliantúil 2017, https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/An_Coimisun_Um_Chaidreamh_San_Ait_Oibre_-_Tuarascail_Bhliantuil_2017.pdf [30.11.2018]
CONTEXT Bhí an gearánach tinn agus dúlagar uirthi nár fhéadfadh a chóireáil le cógas agus bhí sí as láthair ar feadh thart ar 10 mí idir 2014 agus 2015. Ba í an fhianaise a bhí aici ná gurbh é an patrún seala, lenar cuimsíodh seala lae agus oíche, a bhí mar chúis lena <b>díth chodlata</b> shuntasach agus a ndearna a dúlagar níos measa REFERENCE An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, Tuarascáil Bhliantúil 2017, https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/An_Coimisun_Um_Chaidreamh_San_Ait_Oibre_-_Tuarascail_Bhliantuil_2017.pdf [30.11.2018]
en sleep deprivation
DEFINITION an interrogation technique and highly effective way of breaking a prisoner's will which consists of keeping someone awake for hours or even days at a time REFERENCE EP-EN Terminology, based on:<BR>Mann, J., 'A Brief History of Sleep Deprivation and Torture', https://sleepjunkies.com/features/sleep-deprivation-and-torture-a-brief-history/ [19.6.2018]
COMMENT Sleep deprivation can cause a whole range of undesirable ill effects, such as cognitive impairment, psychosis, immune system breakdown, and even heart defects or cardiovascular disease.
fr privation de sommeil
DEFINITION forme de torture consistant à priver volontairement la victime de sommeil en vue d'altérer sa santé physique et mentale
de Schlafentzug
DEFINITION Foltermethode, bei der die Opfer über Tage daran gehindert werden, zu schlafen REFERENCE EP-DE, vgl. Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) > Länder > China > Foltermethoden https://www.igfm.de/china/foltermethoden/ (4.9.2018)
COMMENT Dazu dienen z.B. Fesselungen in schmerzhaften Positionen, aber auch Dauerlicht, Lärm und vor allem Schläge, Tritte und andere Strafen, falls sich die Opfer hinlegen. (Quelle: s. Def.)
Lógó gaois.ie
gaois.ie