Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

National accounts · Accounting
ga cuntais mhaicreacnamaíocha REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Anuas air sin, nuair atá idirbheart á aicmiú, ní gá go gcuirfidh ainmníocht an idirbhirt i gcuntais phoiblí an rialtais ná i leabharchoimeád corparáide srian ar chuntasóirí náisiúnta. Sampla is ea íocaíocht mhór a dhéantar leis an rialtas, ó chúlchistí na corparáide nó ó dhíolacháin sócmhainní agus dá ngairtear “díbhinn” sna cuntais phoiblí, déantar í a aicmiú mar shárdhíbhinn agus déantar í a thaifeadadh mar idirbheart airgeadais sna cuntais náisiúnta — is ionann í agus aistarraingt cothromais. Is bunphrionsabal de chuid na cuntasaíochta é an réaltacht eacnamaíoch seachas an fhoirm dhlíthiúil a thuairisciú ar mhaithe le comhsheasmhacht a áirithiú agus lena áirithiú go mbeidh éifeachtaí comhchosúla ag idirbhearta den chineál céanna ar na <b>cuntais mhaicreacnamaíocha</b> beag beann ar na socruithe dlíthiúla. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo i gcás na n-idirbheart a bhaineann leis an rialtas ginearálta.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
ga cuntais náisiúnta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Bíonn cuspóir difriúil le <b>cuntais náisiúnta</b> ráithiúla ón gcuspóir atá le <b>cuntais náisiúnta</b> bhliantúla. Dírítear ar ghluaiseachtaí gearrthéarmacha sa gheilleagar sna <b>cuntais náisiúnta</b> ráithiúla agus déantar gluaiseachtaí den sórt sin a thomhas go soiléir laistigh de chreat na g<b>cuntas náisiúnta</b>. Leagtar béim ar rátaí fáis agus a dtréithe le himeacht ama amhail luasghéarú, luasmhoilliú nó athrú ar a gcomharthaí. Leagtar béim sna <b>cuntais náisiúnta</b> bhliantúla ar leibhéil agus ar struchtúr an gheilleagair, chomh maith le rátaí fáis.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
en macroeconomic accounts | national accounts | NA
DEFINITION coherent, consistent and integrated set of macroeconomic accounts, balance sheets and tables based on a set of internationally agreed concepts, definitions, classifications and accounting rules REFERENCE 'National Accounts', OECD, Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1718 [14.12.2015]
COMMENT National accounts provide a comprehensive accounting framework within which economic data can be compiled and presented in a format that is designed for purposes of economic analysis, decision-taking and policy-making. <HR>National Accounts', OECD, Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1718 [14.12.2015]
fr CN | comptes de la nation | comptes nationaux | comptabilité nationale
DEFINITION représentation quantifiée du fonctionnement et des résultats économiques d'une économie nationale REFERENCE Encyclopaedia Universalis, "comptabilité nationale", http://www.universalis.fr/encyclopedie/comptabilite-nationale/ [5.2.2015]
COMMENT Voir par exemple le site ComptaNat.fr: http://www.comptanat.fr/index.htm
National accounts · Accounting
ga cuntais réigiúnacha REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Cuimsítear an tsraith chéanna cuntas i g<b>cuntais réigiúnacha</b> agus a chuimsítear i gcuntais náisiúnta, sa mhéid is go dtarraingítear aird ar strúchtúir, ar fhorbairtí agus ar dhifríochtaí eacnamaíocha réigiúnacha.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
en regional accounts
DEFINITION regional specification of the corresponding accounts of the national economy REFERENCE Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union (ESA 2010), paragraph 13.02, CELEX:32013R0549/EN
Lógó gaois.ie
gaois.ie