Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: certificating authority

IATE Terminology

EU financing · Regions and regional policy
ga údarás deimhniúcháin REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Is gá go ndéanfadh na Ballstáit údarás bainistíochta, <b>údarás deimhniúcháin</b> agus údarás iniúchóireachta atá neamhspleách ó thaobh feidhme de a ainmniú le haghaidh gach cláir oibríochtúil. Chun solúbthacht a thabhairt do Bhallstáit ó thaobh córais rialaithe a chur ar bun, is iomchuí a fhoráil go dtabharfar an rogha go gcuirfeadh an t-údarás bainistíochta feidhmeanna an <b>údaráis deimhniúcháin</b> i gcrích. Ba cheart freisin cead a bheith ag Ballstáit comhlachtaí idirmheánacha a ainmniú chun cúraimí áirithe de chuid an údaráis bhainistíochta nó de chuid an <b>údaráis deimhniúcháin</b> a dhéanamh. Sa chás sin, ba cheart do Bhallstáit a bhfreagrachtaí agus a bhfeidhmeanna faoi seach a leagan síos go soiléir.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
en CA | certifying authority
DEFINITION national, regional or local public authority or body designated by an EU Member State to draw up and submit to the Commission payment applications under an operational programme, to draw up the accounts, to certify their completeness, accuracy and veracity and certify that the expenditure entered in them complies with applicable Union and national rules REFERENCE COM-Terminology Coordination, based on:<BR>Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006, CELEX:02013R1303-20151016
COMMENT Not to be confused with:<BR>• <i>certification body</i> [ IATE:3501592 ]
fr autorité de certification
DEFINITION autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre l’Union européenne pour chaque programme opérationnel afin de certifier les états des dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission européenne REFERENCE COM-FR: d'après:<br>l'article 59, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, CELEX:02006R1083-20120523/FR
de Bescheinigungsbehörde
DEFINITION eine vom Mitgliedstaat benannte nationale, regionale oder lokale Behörde oder Stelle, die die Ausgabenerklärungen und die Zahlungsanträge vor ihrer Übermittlung an die Kommission bescheinigt REFERENCE Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 CELEX:02006R1083-20120523/DE
Lógó gaois.ie
gaois.ie