Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

Terms from Statutory Instruments

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
...i gcás pinsean baintrí (Scála II) méid an phinsin ab iníoctha dá mba rud e go raibh fearchéile an phinsinéara, ar an dáta scoir, ag fáil an luach saothair a bheadh á fháil aige dá mba rud é gur tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an 1ú lá d'Iúil, 1979, chun bheith iníoctha i gcéaduair ar an dáta scoir in ionad na rátaí ab iníoctha iarbhír... · ...in the case of a widow's (Scale II) pension, the amount of pension which would be payable if the pensioner's husband was, on the date of retirement, in receipt of the remuneration of which he would have been in receipt of the rates of salary or weekly pay which first commenced to be paid on the 1st day of July, 1979, had first become payable on the date of retirement in lieu of the rates actually payable; or...
Lógó gaois.ie
gaois.ie