Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

Degradation of the environment
ga aigéadú na n-aigéan REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Tá borradh ag teacht ar na tionchair atá ag an athrú aeráide agus léiríonn fadhbanna comhshaoil, amhail <b>aigéadú na n-aigéan</b>, athruithe i gcúrsaíocht aigéanach, ardú ar theocht na farraige, leá oighir san Artach agus salandacht laghdaithe an tsáile, díghrádú agus úsáid talún, cailliúint ithirthorthúlachta; ganntanais uisce, triomaigh agus tuilte, guaiseacha seismeacha agus bolcánacha, athruithe maidir le leathadh spáis na speiceas, truailliú ceimiceach, ró-shaothrú acmhainní agus cailliúint na bithéagsúlachta go bhfuil an domhan ag druidim lena teorainneacha inbhuanaitheachta.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE, CELEX:32013R1291/GA
en ocean acidification | OA
DEFINITION significant changes to the chemistry of the ocean when more atmospheric CO<sub>2</sub> is absorbed by the ocean than usual, for example due to human activities, which results in a lower pH-level of seawater REFERENCE Council-NL, based on CeNCOOS (Central and Northern Californian Ocean Observing System) > Learn > Ocean Acidification, https://www.cencoos.org/learn/oa/intro [16.4.2018]
COMMENT acidification can have severe consequences for marine life
fr acidification des océans
DEFINITION modification chimique de l'océan qui résulte de la dissolution du CO<sub>2</sub> dans l'eau de mer, suite à une augmentation de sa concentration dans l'atmosphère, entraînant ainsi une diminution du pH et donc une augmentation de l'acidité de l'eau REFERENCE Conseil-FR, d'après:<li>Surfrider Foundation Europe (2015). L'acidification des océans. In <i>Website of Ocean Campus</i>, http://fr.oceancampus.eu/cours/Ajw/lacidification-des-oceans [16.4.2018]
COMMENT le pH bas a des conséquences néfastes pour la flore et la faune marines
de Ozeanversauerung | Ozeanübersäuerung
DEFINITION Prozess der Säureanreicherung im Meerwasser REFERENCE EP-DE, vgl. Kieler Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft": Ozeanversauerung, http://www.futureocean.org/de/cluster/ueberblick/A1_ozeanversauerung.php (18.10.2016)
COMMENT Bei chemischen Reaktionen wird das CO2 im Wasser gelöst, was zu einer Absenkung des pH-Wertes beiträgt.
Lógó gaois.ie
gaois.ie