Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Criminal law
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún Palermo TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Palermo Convention | TOC Convention | UNTOC | United Nations Convention against Transnational Organised Crime
SAINMHÍNIÚ The United Nations Convention against Transnational Organised Crime, which entered into force in September 2003, is the main international instrument to counter organized crime. The Convention commits states to introduce a range of measures, including the creation of domestic criminal offences to counter the problem; the adoption of new frameworks for mutual legal assistance; extradition; law enforcement cooperation; technical assistance and training. TAGAIRT UNODC, http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html [18.01.2010]
NÓTA Signed in Palermo in December 2000, then in New York. It has three additional protocols: on trafficking in persons [IATE:913809 ], on the smuggling of migrants [IATE:915401 ]and on firearms [IATE:915267 ].
fr convention de Palerme | Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée | Convention CTO
NÓTA Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York<br>Texte de la Convention joint en annexe à la résolution 55/25 de l'AG des Nations unies: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf <br>3 protocoles additionnels:<br>IATE:913809 <br>IATE:915401 <br>IATE:915267
de Übereinkommen von Palermo | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
NÓTA Unterzeichnung im Dez. 2000 in Palermo (Italien) und am Sitz der VN in New York;<br>Zusatzprotokolle <br>Feuerwaffen IATE:915267 , <br>Menschenhandel IATE:913809 , <br>Migranteneinschleusung IATE:915401
International agreement · Criminal law · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha TAGAIRT Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
ÚSÁID SA TEANGA Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
COMHTHÉACS 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' TAGAIRT Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
NÓTA Signed: Vienna, 20.12.1988 <br>Entry into force: 11.11.1990 <br><br>MISC: Vienna, 1988;DIV: ARCHFILE 50
fr Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
NÓTA Signature: Vienne, 20.12.1988<br>Entrée en vigueur: 11.11.1990<br>Texte original disponible sur le site des autorités fédérales suisses: http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_812_121_03/index.html
International agreement · Criminal law · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe TAGAIRT 'Caidreamh trádála agus geilleagrach', An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, https://www.irishaid.ie/ie/maidir-linne/ar-mbeartais/straiteis-i-leith-na-hafraice/caidreamh-tradala-agus-geilleagrach/ [18.4.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS ‘D'fhreastail an Roinn chomh maith ar <B>Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh an Éillithe</B> a rinne comhaontú ar mheicníocht athbhreithnithe le haghaidh comhlíonadh measúnaithe an Choinbhinsiúin.’ TAGAIRT ‘Tuarascáil Bhliantúil 2009 na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí’, http://www.justice.ie/ga/JELR/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf/Files/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf [17.1.2014]
en UN Convention against Corruption | UNCAC | United Nations Convention against Corruption
NÓTA MISC: The Convention approved by the Ad Hoc Committee was adopted by the General Assembly by resolution 58/4 of 31 October 2003.;DIV: Draft text : Archfile 243;UPDATED: evanssu 20/01/2004
fr CNUCC | convention des Nations unies contre la corruption
NÓTA Adoptée à New York le 31.10.2003 et signée à Merida (Mexique) le 9.12.2003. <br>Premier instrument juridique universel dans la lutte contre la corruption, cette convention complète les conventions régionales signées dans le cadre de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'UE. <br> Cf. dans le cadre du Conseil de l'Europe : "Convention civile sur la corruption" IATE:915179 et "Convention pénale sur la corruption" IATE:908533 .
de Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
SAINMHÍNIÚ internationales Übereinkommen, das zu einer wirksameren Bekämpfung der Korruption verhelfen, die verantwortungsvolle Staatsführung fördern und die internationale Zusammenarbeit und technische Hilfe in diesem Bereich unterstützen soll TAGAIRT Vgl. EUROPA http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33300_de.htm (9.09.10)
NÓTA auf der Konferenz von Merida (Mexiko) vom 9.-11.12.2003 zur Unterzeichnung aufgelegt
International agreement · Maritime transport · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hIompar Earraí ar Muir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Hamburg Rules | United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea
NÓTA Hamburg, 30 March 1978<br><br>Is to be replaced by the 2008 Convention IATE:3561424 , the so-called "Rotterdam Rules".
fr Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer
NÓTA Convention signée le 31 mars 1978 à Hambourg.
International agreement · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhíolúintí Dlínsiúla na Stát agus a gcuid Maoine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
NÓTA Signed: New York, 2.12.2004<br>Not yet in force (as of 30.5.2018)
fr convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
SAINMHÍNIÚ convention adoptée le 2 décembre 2004 par l'Assemblée générale des Nations unies, ayant pour objet de codifier les règles de droit international relatives aux immunités des États TAGAIRT Conseil-FR, d'après le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, http://www.senat.fr/leg/pjl08-555.html [6.6.2018]
NÓTA Signature: New York 2.12.2004<br>Pas encore en vigueur (6.6.2018)
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit
NÓTA Unterzeichnet in New York am 2.12.2004, noch nicht in Kraft getreten
International agreement · Maritime transport
ga an Cód Iompraíochta do Línéarchomhdhálacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún um Chód Iompraíochta do Línéarchomhdhálacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences | Code of Conduct for Liner Conferences
NÓTA CONTEXT: United Nations;UPDATED: JIF 22/05/2003
Legal system · Investment
en Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration | Mauritius Convention on Transparency | United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration
SAINMHÍNIÚ convention on arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organisation conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 April 2014 TAGAIRT Council-NL, based on Article 1 of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration. Cf. Annex to the <a href="http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/116&Lang=E" target="blank">Resolution adopted by the General Assembly on 10 December 2014</a> [24.02.2015]
fr convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités
SAINMHÍNIÚ convention s'appliquant à l'arbitrage entre un investisseur et un État ou une organisation régionale d'intégration économique conduit sur le fondement d'un traité d'investissement bilatéral ou multilatéral conclu avant le 1er avril 2014 TAGAIRT Conseil-FR, d'après la Convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, article 1er, CELEX:52015PC0021/FR
International agreement · International trade · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Conarthaí faoi Dhíol Idirnáisiúnta Earraí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
NÓTA SYN/ANT: gelegentlich auch: Übereinkommen der Vereinten Nationen über internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen.;CONTEXT: Kontext: UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL).;XREF: Ersetzt das Übereinkommen vom 01.07.1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen.;MISC: Wien, 11.04.1980.
International agreement · Maritime transport · United Nations
ga Conarthaí le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí Go hIomlán nó Go Páirteach ar Muir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Rialacha Rotterdam TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Rotterdam Rules | United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea
SAINMHÍNIÚ convention establishing a uniform and modern legal regime governing the rights and obligations of shippers, carriers and consignees under a contract for door-to-door carriage that includes an international sea leg TAGAIRT Wesbite of the United Nations Commission on International Trade Law, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html, [08.08.2014]
NÓTA New York, 2008<br><br>Is to replace the Convention of 1978 [IATE:889704 ], the so-called "Hamburg Rules"
fr Convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer | Règles de Rotterdam
SAINMHÍNIÚ convention qui établit un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d'un contrat de transport de porte à porte comprenant une étape maritime internationale. TAGAIRT Site de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html [10.10.2014]
NÓTA New York, 11.12.2008<br><br>Remplacera la convention de 1978 [IATE:889704 ]
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über die internationale Beförderung von Gütern ganz oder teilweise auf See | Rotterdamer Regeln
SAINMHÍNIÚ von der UNCITRAL [ IATE:784221 ] erarbeitetes neues Übereinkommen zur Harmonisierung der Regeln für den internationalen Seefrachtverkehr TAGAIRT Council-DE nach http://nicolas.schuengel.net/recht/rotterdamerregeln.php
NÓTA Regelt u.a. die Haftung neu und erfasst auch multimodale Frachtverträge. Soll das VN-Übereinkommen über den Güterseeverkehr [ IATE:889704 ] ersetzen.
International agreement · EU relations · ENVIRONMENT · United Nations
en United Nations Convention to Combat Desertification | United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa | UNCCD
SAINMHÍNIÚ convention prepared by the UN's Intergovernmental Negotiating Committee (INCD) to combat desertification and mitigate the effects of drought in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa TAGAIRT COM-EN based on:<br>The International Fund for Agricultural Development (IFAD) > Documents and publications > IFAD Governing Body Documents > Executive Board > 'International Fund for Agricultural Development, Executive Board - Sixty-Fourth Session Rome, 9-10 September 1998, Memorandum of understanding between the Conference of the Parties of the United Nations Convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, and the International Fund for Agricultural Development regarding the modalities and administrative operations of the global mechanism', http://www.ifad.org/gbdocs/eb/64/e/eb64-r31.pdf [7.6.2010]
NÓTA Adopted: Paris 14.10.1994<br>Entry into force: 26.12.1996
fr Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique | Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification | CNULD
SAINMHÍNIÚ convention adoptée en 1994 pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement affectés par la sécheresse et/ou la désertification TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de l'Unesco, "<i>Le rôle de la Convention de l’ONU sur la lutte contre la désertification</i>", http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/fr/chapter14.html
NÓTA Les actions de la CCD visent à améliorer la productivité des terres, à restaurer (ou conserver) les sols, à trouver la meilleure utilisation de l’eau et instaurer un développement durable dans les zones affectées, et, d’une façon générale, à améliorer les conditions de vie des populations touchées par la sécheresse et la désertification<hr>Signature: Paris, 17.6.1994<br>Entrée en vigueur: 26.12.1996<br>Version FR sur le site des autorités fédérales suisses, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022482/index.html [6.4.2017]
de Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung | Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, das zum Ziel hat, die fortschreitende Wüstenbildung, insbesondere in Afrika, zu stoppen und die Dürrefolgen zu mildern TAGAIRT Council-DE nach EUR-LEX > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre schwer betroffenen Ländern http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:r12523 (3.11.2015)
NÓTA unterzeichnet am 17. Juni 1994 in Paris und seit dem 26. Dezember 1996
International agreement · Offence · United Nations · European organisation
ga an Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, a Chuireann chun Feidhme Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha TAGAIRT Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
ÚSÁID SA TEANGA Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
COMHTHÉACS 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' TAGAIRT Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
SAINMHÍNIÚ The Agreement is based on Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on 20 December 1988. It sets up a basis for international co-operation between Parties, defines rules as regard competent authorities, rules governing the exercise of jurisdiction, proceedings, authorised measures, responsibilities for enforcement measures, and other general rules. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/156.htm (30.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 31.1.1995<br>Entry into force: 1.5.2000<br>European Treaty Series (ETS) No. 156<br>Authentic versions: EN-FR
fr Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
SAINMHÍNIÚ accord basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/156.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 31.1.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.5.2000<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 156<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · United Nations
en Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
NÓTA MISC: UN reference: Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, G.A. res. 49/59, 49 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 299, U.N. Doc. A/49/49 (1994).;UPDATED: evanssu 22/11/2001
International agreement · United Nations
ga an Coinbhinsiún maidir le Pribhléidí agus Díolúintí na Náisiún Aontaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
NÓTA Signed: New York, 13.2.1946<br>Entry into force: 17.9.1946
fr convention sur les privilèges et immunités des Nations unies
NÓTA Signature: New York, 13.2.1946<br>Entrée en vigueur: 17.9.1946
de Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen
NÓTA Unterzeichnet in New York am 13.2.1946; in Kraft seit 17.9.1946
International agreement · EU relations · Fisheries · United Nations
en UNFSA | 1995 UN Fish Stocks Agreement | UN Fish Stocks Agreement | Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks | 1995 United Nations agreement concerning the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks
SAINMHÍNIÚ agreement setting out principles for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and establishing that such management must be based on the precautionary approach and the best available scientific information TAGAIRT UN > Ocean Affairs and the Law of the Sea > Overview of the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm [4.5.2018]
NÓTA Signed: New York, 4.8.1995 <br>Entry into force: 11.12.2001
International agreement · EU relations · Public international law
fr Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
NÓTA Signature: New York, 28.7.1994 <br>Entrée en vigueur: 28.7.1996<br><br>Accord signé le 28 juillet 1994 à New York.<br>Version-FR https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXI-6-a&chapter=21&clang=_fr [21.11.2017]<hr>Voir aussi: "<i>Convention des Nations unies sur le droit de la mer</i>" IATE:777920 .
de Übereinkommen zur Durchführung des Teils XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen
NÓTA XREF: S.a. Seerechtsübereinkommen vom 10.12.1982.;MISC: New York, 28.07.1994.
International agreement · Migration · United Nations
en Palermo Protocol | UN Protocol on Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air | Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
SAINMHÍNIÚ One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:913809 and IATE:915267. TAGAIRT COUNCIL-EN
NÓTA Signed in Palermo from 12 to 15 December 2000, then in New York.
fr Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
SAINMHÍNIÚ Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]
NÓTA Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
de Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
SAINMHÍNIÚ Bei diesem Protokoll wurden ein österreichischer und ein italienischer Vorschlag miteinander verknüpft.
NÓTA DIV: cf 12.07.01;UPDATED: KW 08/10/2003
International agreement · Arms policy · Criminal law
en UNFP | Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime | UN Firearms Protocol
SAINMHÍNIÚ protocol to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime aimed at promoting, facilitating and strengthening cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufaction of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition TAGAIRT UNODC > Resources > Treaties > Crime-Related Treaties > United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html [20.12.2017]
NÓTA Adopted by General Assembly resolution 55/255 in 2001 and entered into force in 2005. One of three protocols to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime.<hr>See also:<ul><li><i>UN Convention against Transnational Organised Crime</i> [ IATE:914899 ]<li><i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> [ IATE:913809 ]<li><i>Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air</i> [ IATE:915401 ]
fr Protocole des Nations unies sur les armes à feu | Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
NÓTA Il s'agit de l'un des 3 protocoles à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]. Les deux autres sont: <br> - le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [ IATE:913809 ] et <br> - le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer [ IATE:915401 ].
de Feuerwaffen-Protokoll | Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
SAINMHÍNIÚ VN-Protokoll über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der oganisierten grenzüberschreitenden Kriminalität durch Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der unerlaubten Herstellung und des unerlaubten Handels von Feuerwaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten sowie Munition TAGAIRT Council-DE vgl. Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_gegen_die_grenz%C3%BCberschreitende_organisierte_Kriminalit%C3%A4t#Feuerwaffenprotokoll (2.7.18)
NÓTA New York, 31. Mai 2001
International agreement · United Nations
en Palermo Protocol | Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime
SAINMHÍNIÚ One of three additional protocols to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [IATE:914899 ]. See also IATE:915401 and IATE:915267. TAGAIRT COUNCIL-EN
NÓTA Signed in Palermo on 12-15 December 2000.
fr Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
SAINMHÍNIÚ Un des 3 protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [IATE:914899 ]
NÓTA Signature: Palerme (12-15.12.2000), puis New York
Lógó gaois.ie
gaois.ie