Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · EU relations · Fisheries · United Nations
en UNFSA | 1995 UN Fish Stocks Agreement | UN Fish Stocks Agreement | Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks | 1995 United Nations agreement concerning the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks
SAINMHÍNIÚ agreement setting out principles for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and establishing that such management must be based on the precautionary approach and the best available scientific information TAGAIRT UN > Ocean Affairs and the Law of the Sea > Overview of the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm [4.5.2018]
NÓTA Signed: New York, 4.8.1995 <br>Entry into force: 11.12.2001
International agreement · European Union · Migration
International agreement · LAW
International agreement · Offence · United Nations · European organisation
ga an Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, a Chuireann chun Feidhme Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha TAGAIRT Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
ÚSÁID SA TEANGA Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
COMHTHÉACS 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' TAGAIRT Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
SAINMHÍNIÚ The Agreement is based on Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on 20 December 1988. It sets up a basis for international co-operation between Parties, defines rules as regard competent authorities, rules governing the exercise of jurisdiction, proceedings, authorised measures, responsibilities for enforcement measures, and other general rules. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/156.htm (30.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 31.1.1995<br>Entry into force: 1.5.2000<br>European Treaty Series (ETS) No. 156<br>Authentic versions: EN-FR
fr Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
SAINMHÍNIÚ accord basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/156.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 31.1.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.5.2000<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 156<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
de Übereinkommen über die teilweise Abänderung der von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation auf ihren ersten achtundzwanzig Tagungen angenommenen Übereinkommen zur Sicherstellung der künftigen Durchführung bestimmter in den bezeichneten Übereinkommen dem Generalsekretär des Völkerbundes übertragener Kanzleiaufgaben und zur Ausnahme zusätzlicher Abänderungen, die sich durch die Auflösung des Völkerbundes und die Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation als notwendig erwiesen haben
NÓTA SYN/ANT: Vollständiger Titel: Übereinkommen über die teilweise Abänderung der von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation auf ihren ersten achtundzwanzig Tagungen angenommenen Übereinkommen zur Sicherstellung der künftigen Durchführung bestimmter in den bezeichneten Übereinkommen dem Generalsekretär des Völkerbundes übertragener Kanzleiaufgaben und zur Aufnahme zusätzlicher Abänderungen, die sich durch die Auflösung des Völkerbundes und die Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation als notwendig erwiesen haben.;CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Montreal, 09.10.1946.
International agreement · Tariff policy · International trade
en Anti-Dumping Agreement | Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 | Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 | 1994 Anti-Dumping Agreement | ADA
SAINMHÍNIÚ anti-dumping agreement signed in 1994 under the GATT Uruguay Round IATE:796012 which contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations TAGAIRT CENTERM and COM-EN, based on: <br>Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community, Recital 3, CELEX:32009R1225/EN
NÓTA Successor to the 1979 Anti-Dumping Code [ IATE:769204 ].
fr Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 | Accord antidumping
SAINMHÍNIÚ accord annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé en avril 1994 à Marrakech et régissant l'application des mesures antidumping par les Membres de l'OMC TAGAIRT Site de l'OMC, http://www.wto.org/french/tratop_f/adp_f/antidum2_f.htm (20.1.2011)
NÓTA Cet accord fait partie des accords du cycle d'Uruguay [ IATE:796012 ].
de Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 | Antidumping-Übereinkommen 1994
NÓTA Kontext: GATT<br>Marrakesch, 15.04.1994;<br>Nachfolger des Antidumping-Kodex von 1979 IATE:769204
International agreement · International trade
fr Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
SAINMHÍNIÚ Accord annexé à l'accord instituant l'OMC.
NÓTA MISC: Signature: 1994.04.15 Marrakesh
de Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994
NÓTA CONTEXT: Kontext: Uruguay-Runde (Ergebnisse).;XREF: Gehört zu Anhang 1A des WTO-Übereinkommens.;MISC: Marrakesch, 15.04.1994.
International agreement · EU relations · Public international law
fr Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
NÓTA Signature: New York, 28.7.1994 <br>Entrée en vigueur: 28.7.1996<br><br>Accord signé le 28 juillet 1994 à New York.<br>Version-FR https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXI-6-a&chapter=21&clang=_fr [21.11.2017]<hr>Voir aussi: "<i>Convention des Nations unies sur le droit de la mer</i>" IATE:777920 .
de Übereinkommen zur Durchführung des Teils XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen
NÓTA XREF: S.a. Seerechtsübereinkommen vom 10.12.1982.;MISC: New York, 28.07.1994.
International agreement · European construction · Migration
ga an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar mholadh ó dhlítheangeolaithe na Comhairle
ÚSÁID SA TEANGA Ní mholtar an leagan atá i Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ('chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme etc.') a úsáid.
ga Coinbhinsiún Schengen TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar mholadh ó dhlítheangeolaithe na Comhairle
en 1990 Schengen Convention | CSA | CISA | Schengen Convention | Convention Implementing the Schengen Agreement | Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders
NÓTA Convention signed on 19 June 1990 in Schengen by Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands, to supplement the Schengen Agreement [IATE:769093 ].<br><br>The Agreement and the Convention, as well as the related agreements and rules, together form the ‘Schengen acquis’ [IATE:895084 ], which was integrated in the framework of the EU in 1999 and has become EU legislation.
de Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen | SDÜ | Schengener Durchführungsübereinkommen | Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, in dem die Vereinbarungen und Sicherheitsvorkehrungen für die Errichtung eines Raums ohne Binnengrenzkontrollen festgelegt werden TAGAIRT EUR-Lex Glossar https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=de
NÓTA Das Übereinkommen wurde am 19. Juni 1990 unterzeichnet und trat 1995 in Kraft.
International agreement · EU act · Trade policy · International trade
ga Cód frithdhumpála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade | ADC | Anti-dumping Code
SAINMHÍNIÚ A code of conduct negotiated under the auspices of GATT IATE:785236 during the Tokyo Round IATE:1177885 that established substantive and procedural standards for antidumping proceedings. TAGAIRT Text of the Agreement, CELEX:21979A0412(07)/EN
NÓTA CONTEXT: GATT.<br><br>Signature: 1979<br><br>Succeeded by the Anti-Dumping Agreement (ADA) [ IATE:887296 ] signed under the 1994 GATT.
de Antidumping-Kodex | Übereinkommen zur Durchführung von Artikel VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
NÓTA Kontext: GATT <br>Genf, 12.04.1979,<br>Nachfolger: Antidumping-Übereinkommen 1994 IATE:887296
Lógó gaois.ie
gaois.ie