Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Environmental protection · Common agricultural policy
ga íocaíocht agra-chomhshaoil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en agri-environmental payment
SAINMHÍNIÚ Payments made to farmers who go beyond the requirements of Good Farming Practice TAGAIRT European Commission > Agriculture and Rural Development > Glossary, http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm [08.08.2011]
NÓTA The purpose is to protect and improve the environment, to maintain the countryside in good condition, to encourage extensive farming, to preserve genetic diversity and to respect high standards of animal welfare. Farmers are reimbursed, from European Union and national funds, for the costs incurred and income foregone as a result of farming in a manner that delivers these additional public goods and services.
fr paiement agroenvironnemental
SAINMHÍNIÚ montants payés aux agriculteurs qui vont au-delà des exigences des bonnes pratiques agricoles TAGAIRT Commission européenne > Agriculture et Développement rura l> Glossaire, http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_fr.htm [19.1.2012]
NÓTA Ils ont pour finalité de protéger et d'améliorer l'environnement, de maintenir les paysages en bon état, d'encourager l'élevage extensif, de préserver la diversité génétique et de respecter des normes élevées en ce qui concerne le bien-être des animaux. L'Union européenne et les fonds nationaux remboursent aux agriculteurs les coûts supplémentaires qu'ils ont supportés et les pertes de revenus qu'ils ont subies parce qu'ils pratiquent une agriculture qui offre ces biens et services publics supplémentaires.
de Agrarumweltzahlung | Zahlung für Agrarumweltmaßnahmen
SAINMHÍNIÚ Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik werden mit diesen Zahlungen Landwirte unterstützt, die über die Anforderungen der guten landwirtschaftlichen Praxis noch hinausgehen. TAGAIRT European Commission > Agriculture and Rural Development > Die Gemeinsame Agrarpolitik - Glossar, http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/glossary_de.pdf [10.11.2011]
NÓTA Ziel ist es, die Umwelt zu schützen und zu verbessern, die Landschaft zu erhalten, die extensive Landwirtschaft zu fördern, die genetische Vielfalt zu bewahren und hohe Tierschutzstandards zu gewährleisten.
EU financing · Regional policy · Climate · Common agricultural policy
ga íocaíocht agra-chomhshaoil-aeráide TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA ;<br>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart ról tábhachtach a bheith i gcónaí ag <b>íocaíochtaí agra-chomhshaoil-aeráide</b> maidir le tacú le forbairt inbhuanaithe limistéar tuaithe agus freagairt d'éilimh na sochaí atá ag méadú i gcónaí maidir le seirbhísí comhshaoil. Ba cheart d'íocaíochtaí spreagadh breise a thabhairt d'fheirmeoirí agus do bhainisteoirí talún eile freastal ar an tsochaí ina hiomláine trí chleachtais talmhaíochta a chur i bhfeidhm, nó leanúint ar aghaidh á gcur i bhfeidhm, a chabhraíonn le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin agus atá comhoiriúnach le cosaint agus le feabhsú an chomhshaoil, na tírdhreacha agus a gnéithe, acmhainní nádúrtha, agus na hithreach agus na héagsúlachta géinití.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA
en agri-environment-climate payment
SAINMHÍNIÚ payments granted to farmers, groups of farmers or groups of farmers and other land-managers who undertake, on a voluntary basis, to carry out operations consisting of one or more agri-environment-climate commitments on agricultural land TAGAIRT COM-Terminology Coordination, based on:<br>Regulation (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005, CELEX:32013R1305/EN
NÓTA See also:<LI><i>agri-environment-climate commitment </i> (related) [ IATE:3539566 ]</LI><LI><i>agri-environment-climate measure </i> (related) [ IATE:3548914 ]</LI>
fr paiement agroenvironnemental et climatique
SAINMHÍNIÚ paiement accordé aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ou aux groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles TAGAIRT COM-FR d’après le règlement (UE) n ° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n ° 1698/2005, CELEX:32013R1305/FR
NÓTA Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers. (Source: ibid.) <p>Voir aussi: <br><li><i>engagement agroenvironnemental et climatique</i> [ IATE:3539566 ] </li><br><li><i>mesure agroenvironnementale et climatique</i> [ IATE:3548914 ]</li>
Lógó gaois.ie
gaois.ie