Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: A, AAR, ABR, ACR, ADR

Rialacha na nUaschúirteanna

Bailiúchán téarmaí dlí a baineadh as Rialacha na nUaschúirteanna.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Féadfaidh an Chúirt, tráth ar bith le linn d’aon chúis nó ábhar a bheith ar feitheamh, a ordú do pháirtí ar bith sa chúis nó san ábhar, cibé cinn is ceart leis an gCúirt de na doiciméid a bheidh ina sheilbh nó faoina chumhacht agus a bhainfidh le hábhar ar bith a bheidh faoi cheist sa chúis nó san ábhar sin a thabhairt ar aird, faoi mhionn...
The Court may at any time during the pendency of any cause or matter, order the production by any party thereto, upon oath, of such of the documents in his possession or power, relating to any matter in question in such cause or matter, as the Court shall think right...
Gnás agus Nós Imeachta
Practice and Procedure
I gcás pianbhreithe báis, oibreoidh achomharc chun na Cúirte Uachtaraí mar bhac ar fhorghníomhú...
In the case of a sentence of death, an appeal to the Supreme Court shall operate as a stay of execution...
Gnás agus Nós Imeachta
Practice and Procedure
Ach amháin mar a fhoráiltear sa riail seo, ní oibreoidh ordú le haghaidh sonraí mar bhac ar imeachtaí, nó ní thabharfaidh sé aon síneadh ama, mura bhforálfar a mhalairt leis an ordú.
Save as in this rule provided, an order for particulars shall not, unless the order otherwise provides, operate as a stay of proceedings, or give any extension of time.
Gnás agus Nós Imeachta
Practice and Procedure
imeachtaí cúirte a chur siar go dtí tráth sonraithe
Féadfaidh an Breitheamh, más dóigh leis é a bheith fóirsteanach ar mhaithe leis an gceartas, triail a chur siar nó a chur ar atráth go ceann cibé tréimhse ama, agus ar cibé téarmaí, más ann, is cuí leis.
The Judge may, if he thinks it expedient for the interests of justice, postpone or adjourn a trial for such time, and upon such terms, if any, as he shall think fit.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO | atráthú · adjournment | atráthú · adjournment
Gnás agus Nós Imeachta
Practice and Procedure
GAcealú fir
gu cealaithe, iol cealuithe
stad d'imeachtaí dlí nuair nach féidir dul ar aghaidh le caingean an ghearánaí
...ní tharlóidh aon chealú mar gheall ar ceachtar páirtí d’fháil bháis idir tráth an fhíoraisc nó tráth na saincheisteanna fíorais a chinneadh agus tráth an bhreithiúnais; ach féadfar breithiúnas a thaifeadadh i gcás den sórt sin, d’ainneoin an bháis.
...there shall be no abatement by reason of the death of either party between the verdict or finding of the issues of fact and the judgment; but judgment may in such case be entered, notwithstanding the death.
Déanfar fógra faoi achainí do dhul ar ceal, trí bhás achainígh aonair nó an mharthanóra as achainígh leithleacha, a thabhairt sa tslí chéanna ina dtugtar fógra um iarratas ar chead chun achainí a tharraingt siar.
Notice of the abatement of a petition, by the death of a sole petitioner or of the survivor of several petitioners, shall be given in the same manner as notice of an application for leave to withdraw a petition.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Iarratais chun billí costas a fhómhas agus a sheachadadh agus go ndéanfaidh aon aturnae gníomhais, doiciméid agus páipéir a sheachadadh i gcás nach mbeidh aon imeacht ar feitheamh ina bhféadfar an t-iarratas a dhéanamh.
Applications for the taxation and delivery of bills of costs and for the delivery by any solicitor of deeds, documents and papers where there is no pending proceeding in which the application may be made.

Téarmaíocht IATE

GEOGRAPHY
ga Poblacht na hAirgintíne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Airgintín TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
NÓTA Príomhchathair: Buenos Aires<br>Ainm an tsaoránaigh: Airgintíneach<br> Aidiacht: Airgintíneach<br> Airgeadra: peso na hAirgintíne<br>Fo-Aonad Airgeadra: centavo<br>Cliceáil ar "mul" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo.
en Argentine Republic | Argentina
NÓTA CAPITAL: Buenos Aires<br>CITIZEN: Argentinian<br>ADJECTIVE: Argentine; Argentinian<br>CURRENCY: Argentine peso (ARS) <br>CURRENCY SUBUNIT: centavo<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr l'Argentine | la République argentine
NÓTA capitale: Buenos Aires<br>citoyen/habitant: Argentin<br>adjectif: argentin<br>unité monétaire: le peso argentin <br>subdivision: centavo<br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
de AR | die Argentinische Republik | Argentinien
NÓTA Hauptstadt: Buenos Aires; Adjektiv: argentinisch; Bez. d. Staatsangehörigen: Argentinier/ Argentinierin; Währung: Argentinischer Peso;
mul AR | RA | ARG
Chemistry
ga AR TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga imoibrí anailíseach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en analytical reagent | AR
SAINMHÍNIÚ The standard Mallinckrodt grade of analytical reagents; suitable for laboratory and general use. If the reagent also meets the requirements of the American Chemical Society Committee on Analytical Reagent, it will be denoted as an AR (ACS) reagent. (MBI trademark) TAGAIRT Reagents Incorporated. Grades of Chemicals http://www.reagents.com/products/reagents/grades.html [1.9.2009]
Chemical element
ga argón TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ dúil leis an uimhir adamhach 18 TAGAIRT Hussey, M., <i>Fréamh an Eolais</i>, Coiscéim, Baile Átha Cliath, 2011, lch. 47
en argon
SAINMHÍNIÚ chemical element: atomic number 18. TAGAIRT The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) - Periodic Table of the Elements: http://www.iupac.org/reports/periodic_table/index.html#names (7/11/2007)
NÓTA Argon is present in the Earth's atmosphere at 0.93%, making it the most abundant noble gas on Earth. Its full outer shell makes argon stable and resistant to bonding with other elements. The bulk of argon applications arise simply because it is inert and relatively cheap Wikipedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Argon , (06.04.2008)
fr argon
SAINMHÍNIÚ élément chimique, de symbole Ar et de numéro atomique 18 TAGAIRT http://fr.wikipedia.org/wiki/Argon (16.11.2007)
de Argon
SAINMHÍNIÚ chemisches Element: Ordnungszahl 18 TAGAIRT Römpp,Chemie-Lexicon
NÓTA Gruppe der Edelgase
mul Ar
Chemical compound
ga grúpa airilí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en aryl group | aryl
SAINMHÍNIÚ any group derived from an <i>arene</i> [ IATE:1077343 ] by removal of a hydrogen atom from a ring carbon atom TAGAIRT IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8 http://goldbook.iupac.org/A00464.html [10.2.2012]
de Ar | Aryl
Computer systems
ga réaltacht bhreisithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en AR | enhanced reality | augmented reality
SAINMHÍNIÚ technology that superimposes a computer-generated image on a user's view of the real world, thus providing a composite view TAGAIRT ‘augmented reality’. <I>Oxford Dictionaries</I>. Oxford University Press, https://en.oxforddictionaries.com/definition/augmented_reality [9.6.2017]
fr RA | réalité augmentée
SAINMHÍNIÚ interface virtuelle, en 2D ou en 3D, qui vient enrichir la réalité en y superposant des informations complémentaires TAGAIRT Site Futura Sciences > Tech > Définitions > Réalité augmentée, http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/realite-augmentee-realite-augmentee-3963/ [25.10.2017]
NÓTA La technologie fonctionne par l'intermédiaire d'un terminal qui filme le monde réel et y incruste en direct des objets virtuels, animations, textes, données, sons que l'utilisateur visionne à partir de l'écran. Il peut s'agir d'un smartphone, d'une tablette tactile, d'une paire de lunettes, d'un casque ou d'un système d'affichage tête haute.<p>La synchronisation du monde réel et des informations virtuelles se fait à partir de la géolocalisation et des capteurs embarqués (accéléromètre, gyroscopes...) qui situent l'utilisateur par rapport à son environnement et adaptent l'affichage à ses mouvements.<p> Source: ibid.
EU finance · Budget
ga RAP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga rialacha maidir le cur i bhfeidhm TAGAIRT Togra le haghaidh Rialachán lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú éifeachtúlachta fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE, CELEX:52015PC0341/GA
en RAP | rules of application
SAINMHÍNIÚ rules governing the implementation of the 2012 Financial Regulation [ IATE:3547753 ] TAGAIRT Council-EN
NÓTA Replaced the implementing rules [ IATE:851521 ]<p>Repealed as of 1 August 2018 (31 December 2018 for some sections) by Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, CELEX:32018R1046 [ IATE:3573431 ]<hr>Note reference: Council-EN, based on EUR-Lex > Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 > Document information, CELEX:32012R1268
fr règles d'application | RAP
SAINMHÍNIÚ règles régissant du 1er janvier 2013 au 1er août 2018 la mise en œuvre du règlement financier de 2012 [ IATE:3547753 ] TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Ces règles d'application remplaçaient les modalités d'exécution [ IATE:851521 ] du règlement financier précédent [ IATE:853614 ]. <p> Elles sont abrogées à compter du 1er août 2018 (31 décembre 2018 pour certains articles) par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, CELEX:32018R1046/FR [ IATE:3573431 ]
de Anwendungsbestimmungen | Anwendungsregeln | AR
SAINMHÍNIÚ für die tagtägliche Ausführung der neuen Haushaltsordnung IATE:3547753 grundlegende detailliertere und technische Regeln TAGAIRT Council-DE, gestützt auf KOM-Website Finanzplanung und Haushalt > Bibliothek > Dokumente > Haushaltsordnungen http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_de.cfm#2 (14.1.13)
NÓTA Ersetzten die Durchführungsbestimmungen IATE:851521 für die vorherige Haushaltsordnung ( IATE:853614 ) <br> DIV: hm, 14.1.13
Communications
ga admháil fála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en confirmation of delivery | proof of delivery | delivery confirmation | advice of delivery | advice of receipt | AR
NÓTA Avoid confusing with "acknowledgement of receipt", which is the message (usually written) sent by the recipient of a letter, document, etc. to the sender to confirm receipt.
fr AR | avis de réception
SAINMHÍNIÚ Service qui permet à l'expéditeur d'un envoi postal, moyennant le paiement d'une taxe spéciale, de recevoir la confirmation de la livraison de l'envoi au destinataire. TAGAIRT Banque de données terminologique «TERMPOST» de l'Union postale universelle, Fiche 73 «Avis (m) de réception (AR)», http://www.upu.int/fr/ressources/banque-de-donnees-terminologique-termpost/a-propos-de-termpost.html [24/6/2014]
de Empfangsbestätigung
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis.
ENVIRONMENT
ga Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Tuarascáil Mheasúnachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change | AR | Assessment Report
NÓTA The main activity of the Panel IATE:786165 is to prepare comprehensive reports about climate change at regular intervals of five to seven years.
fr rapport d'évaluation | rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
SAINMHÍNIÚ rapport élaboré par le GIEC [IATE:786165 ] et dans lequel celui-ci évalue, à intervalles réguliers, l’état des connaissances relatives au changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site Internet du GIEC, http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm#21 (23.9.2009)
de Sachstandsbericht des IPCC | Evaluierungsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen
SAINMHÍNIÚ regelmäßig im Abstand von 5 bis 7 Jahren veröffentlichte Dokumentation der wissenschaftlichen Erkenntnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) IATE:786165 TAGAIRT Council-DE
NÓTA Sachstandsberichte bisher: 1990, 1995, 2001, 2007; DIV: aka 16.09.09
EU institution
ga ... a chur de choinníoll ar ... TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga a chur de choinníoll le...go... TAGAIRT CB - Rialacha Nós Imeachta, Airt. 47(3)
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga ...ar scála ilchríochach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
COMHTHÉACS "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
SAINMHÍNIÚ cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
SAINMHÍNIÚ meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted TAGAIRT Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
NÓTA <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
SAINMHÍNIÚ 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
SAINMHÍNIÚ Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE nach Council-EN
NÓTA siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
Employment
ga a bheith i dteideal fostaíochta atá ar fáil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Zugang zu verfügbaren Arbeitsplätzen
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis.
Financing and investment
ga a bheith neamhchosanta ar riosca TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS De bhrí go bhféadfadh contrapháirtithe lárnacha <b>a bheith neamhchosanta ar rioscaí</b> breise de dheasca socruithe idir-inoibritheacha, áfach, ba cheart do chontrapháirtithe lárnacha a bheith údaraithe ar feadh trí bliana sula ndéafaidh údaráis inniúla formheas a thabhairt do shocruithe idir-inoibritheacha den sórt sin.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála CELEX:32012R0648/GA
Trade policy
ga a chuirtear ar fáil ar an margadh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga atá curtha ar fáil ar an margadh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en made available on the market
SAINMHÍNIÚ Supplied for distribution, consumption or use on the Community market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge. TAGAIRT 2009/251/EC: Commission Decision of 17 March 2009 requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market, CELEX:32009D0251/EN
fr mis à disposition sur le marché
SAINMHÍNIÚ [s'agissant du produit chimique dénommé fumarate de diméthyle] fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuitement. TAGAIRT Décision de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché: CELEX:32009D0251/FR [6.9.2010]
de Bereitstellung auf dem Markt
SAINMHÍNIÚ bezeichnet die entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit. TAGAIRT 2009/251/EG: Entscheidung der Kommission vom 17. März 2009 zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat enthalten, nicht in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden, CELEX:32009D0251/DE
EU institution
ga a chur ar ceal TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga a fhágáil ar lár TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Tariff policy · FINANCE
ga a chur ar fáil don Choimisiúin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Preparation for market · Communications
ga a mhéad atá cuntais ar leith arna n-ullmhú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga a mhéad a ullmhaítear cuntais ar leith TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
FINANCE
ga a thrádáiltear ar stocmhalartán aitheanta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Chemistry
ga ábhar ar fuaidreamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de suspendierter Stoff | Schwebstoff
SAINMHÍNIÚ Stoff, der feinverteilt in einer Flüssigkeit schwebt TAGAIRT OEWA Wasser und Abwasser GmbH, "Lexikon", Eintrag zu "Schwebstoffe", http://www.oewa.de/home/lexikon_popup bzw. http://www.oewa.de/home/lexikon_popup.c?lexicon_limit_letter=S (02.07.2010)
ENVIRONMENT
ga ábhar ar fuaidreamh san aer comhthimpeallach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr matière en suspension dans l'air ambiant
SAINMHÍNIÚ toute matière particulaire présentant une vitesse de chute négligeable du fait de sa masse et de sa dimension TAGAIRT AFNOR,Recueil de Normes françaises,Qualité de l'air,1996,Paris
Preparation for market
ga aischur ábhair taispeána TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ábhar taispeántais a chur ar ais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an oibleagáid samplaí urláir a chur ar ais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ábhar taispeána a chur ar ais sa riocht ina raibh sé TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga aischur ábhar taispeántais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr restitution du matériel de démonstration
SAINMHÍNIÚ en cas de cessation du contrat, rachat par le franchiseur du matériel utilisé obligatoirement pour l'agencement du local franchisé ou pour la bonne marche administrative de l'entreprise TAGAIRT Michèle Pérez,Les contrats de franchise,1986,p.103
POLITICS
ga achainí ar líne TAGAIRT Foclóir.ie: https://www.focloir.ie/en/dictionary/ei/online+petition [9.11.2018]
COMHTHÉACS ‘Tá <b>achainí ar line</b> tosaithe ag Seanadóir de chuid Pháirtí an Lucht Oibre, Aodhán Ó Ríordáin, ina n-éilítear ar Bhanc na hÉireann an cinneadh deireadh a chur leis an rogha Ghaeilge ar ATManna an bhainc a chur ar ceal.’ TAGAIRT ‘Achainí ar líne tosaithe ag seanadóir ag éileamh go gcuirfí rogha Ghaeilge ar ATManna Bhanc na hÉireann’, <i>Tuairisc.ie</i>, Maitiú Ó Coimín, 2017, https://tuairisc.ie/achaini-ar-line-tosaithe-ag-seanadoir-ag-eileamh-go-gcuirfi-rogha-ghaeilge-ar-atmanna-bhanc-na-heireann/ [9.11.2018]
Air transport
ga an fad atá ar fáil chun éirí de thalamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga achar éirí de thalamh atá ar fáil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga fad éirí de thalamh atá ar fáíl TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en TODA | take-off distance available
SAINMHÍNIÚ the length of take-off run available plus the length of clearway available(if provided)
fr TODA | distance de décollage utilisable | longueur de piste disponible pour le décollage
SAINMHÍNIÚ longueur de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé utilisable (lorsqu'il y a un prolongement dégagé TAGAIRT 1)Dictionnaire Aéronautique Multilingue(AGARD,1980)
de verfügbare Startstrecke | TODA
SAINMHÍNIÚ im Falle von Flugzeugen die Länge der verfügbaren Startrollstrecke zuzüglich der Länge der Freifläche, falls vorhanden. TAGAIRT Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, CELEX:32012R0965/DE
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga achoimre ar na fíorais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Operation of the Institutions · European Union
ga achoimre ar na gníomhartha a glacadh de réir an nóis imeachta i scríbhinn TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en summary of acts adopted by the written procedure
SAINMHÍNIÚ summary of the acts of the Council on urgent matters adopted by a written vote; drawn up every month by the General Secretariat TAGAIRT based on Council's Rules of Procedure, Article 12(1), CELEX:32009Q1211(01)
de Verzeichnis der im schriftlichen Verfahren erlassenen Rechtsakte
NÓTA Dokumentenbezeichnung; DIV: RSZ 10/06/2004, UPD: cba, 13.2.2009
Pharmaceutical industry
ga achoimre ar shaintréithe táirge TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en summary of product characteristics | SmPC
SAINMHÍNIÚ document describing the properties and the officially approved conditions of use of a medicine. Summaries of product characteristics form the basis of information for healthcare professionals on how to use the medicine safely and effectively TAGAIRT EMA website glossary, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/document_library/landing/glossary.jsp&mid=&startLetter=S
Pharmaceutical industry
ga sonraí carnacha tástála soghabháltachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga achoimre ar shonraí carnacha tástála soghabháltachta i leith ábhar frithmhiocróbach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en cumulative susceptibility test data | cumulative antimicrobial susceptibility test data summary | cumulative susceptibility report | antibiogram
SAINMHÍNIÚ summary of the results from many patient isolates, which is intended to raise awareness of specific antibiotic resistance problems within a community and guide empiric therapy [ IATE:3573126 ] until susceptibility [ IATE:3518691 ] test results for a particular patient isolate are available TAGAIRT COM-EN, based on: <BR> Dwight J. Hardy. <i>Cumulative Antibiograms for Community Outpatient Infections</i>, https://www.urmc.rochester.edu/MediaLibraries/URMCMedia/urmc-labs/clinical/about-us/documents/OutpatientAntibiogram15_memo.pdf [5.7.2017]
fr rapport concernant la sensibilité cumulative
SAINMHÍNIÚ antibiogramme permettant d'établir la résistance cumulée aux antibiotiques TAGAIRT COM-FR [24.7.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>• <i>antibiogramme</i> [ IATE:3551978 ]
de Antibiogramm | Bericht über die Empfindlichkeiten gegenüber Antibiotika
SAINMHÍNIÚ Auflistung verschiedener Antibiotika, die in ihrer Wirksamkeit gegen bestimmte Erreger im Labor getestet wurden TAGAIRT jameda-Lexikon > Antibiogramm, https://www.jameda.de/gesundheits-lexikon/antibiogramm/ (25.7.2017)
Administrative law · Preparation for market
ga achoimre mhíosúil ar ghnóthaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ECONOMICS · Preparation for market
ga achoimriú ilnáisiúnta ar chomharduithe na n-íocaíochtaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Energy industry
ga acmhainn atá ar fáil TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005, CELEX:32009R0715/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ an chuid den acmhainn theicniúil nach bhfuil leithdháilte agus atá ar fáil i gcónaí ag an gcóras an tráth sin TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005, CELEX:32009R0715/GA
en available capacity
SAINMHÍNIÚ the part of the technical capacity [ IATE:2243585 ] that is not allocated and is still available to the system at that moment TAGAIRT Regulation (EC) No 715/2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks, consolidated text of 25.05.2015, CELEX:02009R0715-20150525/EN
fr capacité disponible
SAINMHÍNIÚ la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré TAGAIRT Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, Journal officiel n° L 289 du 03/11/2005, CELEX:32005R1775/FR
Community budget · Budget
ga acmhainn bhreise TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga acmhainn bunaithe ar an ollioncam náisiúnta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en GNI-based own resource | GNI-based resource | additional resource
SAINMHÍNIÚ GNI-based revenue stream for the European Union budget, obtained by applying a rate fixed each year under the budget procedure to a base representing the sum of the gross national incomes at market prices TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>EUROPA > Summaries of EU legislation > Budget. http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34011_en.htm [1.2.2011]
NÓTA See also:<li><I>own resources</I> [ IATE:1380005 ]</li><li><i>gross national income</i> [ IATE:915559 ]</li>
fr ressource fondée sur le RNB | ressource fondée sur le revenu national brut | ressource propre fondée sur le revenu national brut | ressource propre fondée sur le RNB
SAINMHÍNIÚ ressource obtenue par application d'un taux à fixer chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire à une assiette représentant la somme des revenus nationaux bruts au prix du marché. La ressource est calculée par différence entre les dépenses et la somme des toutes les autres ressources budgétaires. TAGAIRT EUROPA > Synthèses de la législation de l'UE > Budget: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34011_fr.htm [22.11.2012]
NÓTA Il s'agit d'une ressource "clé", car non seulement elle finance la majeure partie du budget, mais elle détermine également l'écrêtement de l'assiette TVA, la répartition du financement de la compensation britannique et le plafonnement du montant global des ressources que l'Union peut percevoir.
de Eigenmittel auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens | auf dem Bruttonationaleinkommen basierende Eigenmittel | BNE-Eigenmittel
SAINMHÍNIÚ Einnahme, die dadurch berechnet wird, dass ein jährlich im Rahmen des Haushaltsverfahrens festzulegender Satz auf eine Bemessungsgrundlage angewandt wird, die der Summe der Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen entspricht. Die Einnahme berechnet sich als Differenz zwischen den Ausgaben und der Summe aller anderen Haushaltsmittel. TAGAIRT COUNCIL-DE, vgl. Website Europa > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Haushalt http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34011_de.htm (22.11.2012)
NÓTA Es handelt sich um eine ganz wesentliche Einnahme, da sie nicht nur den größten Teil des Haushalts finanziert, sondern auch für die Begrenzung der MwSt.-Bemessungsgrundlage, die Aufteilung der Finanzierung des Ausgleichsbetrags für das Vereinigte Königreich und die Obergrenze für den Gesamtbetrag der Eigenmittel maßgeblich ist, die die Gemeinschaft einziehen kann.
Distributive trades · Electrical industry
ga acmhainn chun freagairt ar éileamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr capacité d'effacement
SAINMHÍNIÚ quantité d’électricité qu’un acteur accepte de ne pas consommer à un moment précis TAGAIRT «Aujourd’hui, l’effacement de consommation d’électricité au service de l’équilibre offre-demande en temps réel», R. Delachaux, 28 novembre 2012, site Au-delà des lignes, http://www.audeladeslignes.com/effacement-consommation-electricite-equilibre-offre-demande-temps-reel-18414 [26.11.2014]
NÓTA Voir aussi: effacement de consommation [IATE:3563132 ]
European Union · Community budget · FINANCE
ga acmhainn dhílis bunaithe ar cháin bhreisluacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en VAT-based own resource | own resource based on value added tax
SAINMHÍNIÚ Own resource [ IATE:1380005 ] levied on Member States' VAT bases TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Communication from the Commission: Annual accounts of the European Union — Financial year 2009 — Consolidated financial statements and consolidated reports on implementation of the budget CELEX:52010XC1112(06)/EN
NÓTA The same percentage is levied on the harmonised base of each Member State. However, the VAT base to take into account is capped at 50 % of each Member State’s GNI. The VAT-based resource usually accounts for around 12 % of own resource revenue.
EUROPEAN UNION · FINANCE
ga acmhainní airgeadais atá ar fáil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en available financial means
SAINMHÍNIÚ cash, deposits, payment commitments [ IATE:3555696 ] and low-risk assets [ IATE:3555170 ] which can be liquidated within a short period of time TAGAIRT Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, Recital 34, CELEX:32014L0049
fr moyens financiers disponibles
SAINMHÍNIÚ espèces, dépôts, engagements de paiement et actifs à faible risque pouvant être liquidés à bref délai TAGAIRT Directive 2014/49 relative aux systèmes de garantie des dépôts, art. 2 (12), CELEX:32014L0049/FR
de verfügbare Finanzmittel
SAINMHÍNIÚ Bargeld, Einlagen, Zahlungsverpflichtungen IATE:3555696 und risikoarme Schuldtitel IATE:3555170 , die kurzfristig liquidiert werden können TAGAIRT RL 2014/49/EU über Einlagensicherungssysteme, Erw.34 u. Art.2 Abs.1 Nr.12 CELEX:32014L0049/DE
Air and space transport
ga aerárthach ar strae TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en strayed aircraft
SAINMHÍNIÚ aircraft which has deviated significantly from its intended track or which reports that it is lost TAGAIRT Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation, CELEX:32012R0923/EN
de vom Kurs abgewichenes Luftfahrzeug
SAINMHÍNIÚ Luftfahrzeug, das signifikant vom geplanten Kurs abgewichen ist oder meldet, dass es die Orientierung verloren hat TAGAIRT Durchführungsverordnung der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1035/2011, (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, (EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010
Mechanical engineering
ga aerbhrú ar shreabhán hiodrálach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en air over hydraulic
SAINMHÍNIÚ use of air pressure to act on hydraulic fluid in a mechanical system TAGAIRT COM-SL, based on: Practical machinist - Air over hydraulic http://www.practicalmachinist.com/vb/general-archive/air-over-hydraulic-87070/ [19.5.2014]
Cultural policy · Life sciences
ga aershuirbhéireacht ar bhealaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en aerial route survey
SAINMHÍNIÚ an aerial photometric survey carried out to establish the alignment of a rail line TAGAIRT Dict.Public Transport,Alba 1981
de Luftbildroutenvermessung
SAINMHÍNIÚ Festlegen von moeglichen Fahrwegverlaeufen unter Zuhilfenahme von Luftbildaufnahmen TAGAIRT WB Nahverkehr,Alba 1981
EU institution
ga ag céim ar bith (nós imeachta) TAGAIRT CB - Modhnuithe ar Rialacha Nós Imeachta, Airt. 1(13) (=RNICB, Airt. 95(4))
ga aghaidh a thabhairt ar chora den sórt sin TAGAIRT Ionstraim Aontachais 1972, Dearbhú 11, IO L 73/72, lch. 202
ÚSÁID SA TEANGA "staid" a úsáidtear anois ar "situation" (28.10.1997)
Information technology and data processing
ga aghaidh fidil ar líne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en sockpuppet
SAINMHÍNIÚ online identity used for purposes of deception TAGAIRT Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Sockpuppet_(Internet) [14.11.2011]
fr faux-nez
SAINMHÍNIÚ Un faux-nez (sock puppet en anglais) est un avatar créé par un utilisateur déjà enregistré sur un site ou un réseau. Cette identité additionnelle lui permet de se montrer comme un utilisateur complètement différent, il peut alors donner l'illusion d'être supporté lors d'un vote ou d'une argumentation ou encore pour participer, masqué, à une discussion enflammée ou tout simplement pour vandaliser. TAGAIRT <A HREF="http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3950">"Techno-Science"</A>, [05.09.2012]
EUROPEAN UNION · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga agus aird chuí á tabhairt ar dhlí an Chomhphobail TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Financial institutions and credit
ga aicme na neamhchosanta ar ghnáthscaireanna TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
FINANCE
ga aicme na neamhchosanta ar mhiondíol TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga aicme na neamhchosana miondíola TAGAIRT Comhairle-GA
Statistics
ga aicmiú (staidrimh) ar tháirgí de réir gníomhaíochta sa Chomhphobal (Eacnamaíoch Eorpach) TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en statistical classification of products by activity | CPA | common CPA within the Community
NÓTA The CPA comprises:<BR>(a) a first level, comprising headings identified by an alphabetical code (sections);<BR>(b) a second level, comprising headings identified by a two-digit numerical code (divisions);<BR>(c) a third level, comprising headings identified by a three-digit numerical code (groups);<BR>(d) a fourth level, comprising headings identified by a four-digit numerical code (classes);<BR>(e) a fifth level, comprising headings identified by a five-digit numerical code (categories); and<BR>(f) a sixth level, comprising headings identified by a six-digit numerical code (subcategories).<P>It is set out in the Annex to Regulation (EC) No 451/2008.
Animal health
ga aimpliúchán bunaithe ar mheasúnacht ISP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga ainm an pháirtí ar ina choinne a dhéantar an t-iarratas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Data processing
ga ainm bréige a thabhairt ar dhuine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en pseudonymisation
SAINMHÍNIÚ processing of personal data in such a manner that they can no longer be attributed to a specific person without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure the anonymity of the data TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), CELEX:32016R0679
NÓTA Pseudonymisation is a procedure by which most identifying fields within a data record are replaced by one or more artificial identifiers, or pseudonyms. There can be a single pseudonym for a collection of replaced fields or a pseudonym for every replaced field. The purpose is to render the data record less identifying and therefore reduce customer or patient objections to its use.<hr>Note reference:<BR> COM-EN, based on:<BR>Wikipedia > Pseudonymization, http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudonymization [17.4.2018]<HR><HR>See also:<LI> <I>pseudonymous/pseudonymised data</I> [ IATE:3549402 ]<LI><I>anonymisation</I> [ IATE:1769151 ]
fr pseudonymisation
SAINMHÍNIÚ processus de remplacement d'un nom par un pseudonyme, par lequel les données perdent leur caractère nominatif TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site ISO > Actualités > Archives > "Pseudonymisation" – nouvelle spécification ISO pour mieux protéger la confidentialité dans l'informatique de santé, mars 2009, https://www.iso.org/fr/news/2009/03/Ref1209.html [26.4.2018]
NÓTA Cette technique diffère de l'anonymisation [ IATE:1769151 ] car les données restent liées à la même personne dans tous les dossiers et systèmes informatiques sans que l’identité ne soit révélée.
de Pseudonymisieren | Pseudonymisierung
SAINMHÍNIÚ Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren TAGAIRT Bundsdatenschutzgesetz §3 Abs.6a http://dejure.org/gesetze/BDSG [8.8.14]
NÓTA XREF: pseudonymisierte / pseudonyme Daten IATE:3549402 ;<br><br>zu unterscheiden von "Anonymisierung" IATE:1769151

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Tíreolaíocht/Geography
Turasóireacht/Tourism
Muirí/Marine
when used with reference to a ship, means employed on foreign voyages — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Árachas), 1979 (I.R. Uimh. 87 de 1979) modhnaítear forálacha na nAchtanna Leasa Shóisialaigh maidir lena bhfeidhmiú i gcás daoine a fhostaítear i bhfostaíochtaí áirithe, mar shampla, maraithe eachtar-thriallacha áirithe. · The Social Welfare (Modifications of Insurance) Regulations, 1979 ( S.I. No. 87 of 1979 ) modify the provisions of the Social Welfare Acts in their application to persons employed in certain employments, for example, certain foreign-going seamen.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Airgead ar éileamh agus ar fhógra gearr. · Money at call and at short notice.
Spóirt › Spóirt Uisce/Sports › Water Sports
(3) Más rud é, aon tráth, nach mbeidh long nó árthach eile ar ancaire, nach mbeidh siad ar talamh, nó nach mbeidh siad daingnithe ar an trá nó le déanmhas seasta, measfar ansin chun críocha an Rialacháin seo go mbeidh an long nó an t-árthach eile faoi shiúl an tráth sin. · (3) If at any time a ship or other vessel is not at anchor, is not aground, or is not made fast to the shore or to a fixed structure, then for the purposes of this Regulation the ship or other vessel shall be regarded as being under way at that time.
Teicneolaíocht Loinge agus Longthógáil/Ship Technology and Shipbuilding
Spóirt/Sports
Ní bheidh scadáin ar bord ag bád iascaireachta mara laistigh den limistéar sonraithe. · A sea-fishing boat shall not have herring on board, within the specified area.
Iompar/Transport
Ar árthaí, in aghaidh aon chainníochta a thógtar ar bord, an tona. · For vessels, for any quantity taken aboard, per tonne £0.04.
Muirí/Marine
Aigéaneolaíocht/Oceanography
Fanfaidh deimhnithe den sórt sin bailí le haghaidh seirbhíse ar farraige fad a bheidh sé i gcumas an tsealbhóra na caighdeáin agus na coinníollacha a chomhlíonadh maidir le sláinte agus le hinniúlacht chun gníomhú sa cháil iomchuí a shonróidh an tAire. · Such certificates shall remain valid for sea-going service so long as the holder can comply with the standards and conditions as to medical fitness and competency to act in the appropriate capacity specified by the Minister.
Ar gach árthach a iompraíonn paisinéirí seachas soithí paisinéirí farraige móire a oibríonn i gCalafort Ros Mhic Thriúin, suim bhliantúil a bheidh iníoctha roimhré ar an 1 Eanáir... · On every passenger-carrying vessel, other than seagoing passenger vessels, operating in the Port of New Ross an annual sum payable in advance on the 1st January of...
Gnó › Fostaíocht/Business › Employment
Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san aonú bonntréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san aonú bonn tréimhse déag a fhorléiriú dá réir. · Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eleventh base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eleventh base period shall be construed accordingly.
Teicneolaíocht Loinge agus Longthógáil/Ship Technology and Shipbuilding
(ship)
The ship ran aground.
Tionscal an Bhia, na Dí agus an Tobac/Food, Drink and Tobacco Industry
ginf tarraingt, iol tarraingtí
Leathphionta de lágar tarraingthe. · Half-pint of draught lager.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht/Computers, Computer Science
Gnó/Business
abr athchur, aidbhr athchurtha
Iarratas seoltóra ó sheoladh (seoltaí) tugtha a athchur ar aghaidh. · Reforwarding at sender's request from given address(es).
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
abr muirearú, aidbhr muirearaithe
abr gearradh, aidbhr gearrtha
abr éileamh, aidbhr éilithe
(of price or fee / debit)
Ní bhainfear amach aon táille as aon eitilt dá sonraítear i Rialachán 6 a rachaidh isteach san aerspás iomchuí má dhlitear táille a chur ar an oibritheoir i leith na heitilte sin (is é sin, táille ar cóimhéid leis an táille a bheadh le baint amach i leith na heitilte sin de bhua Rialachán 6 murach an mhír seo) de bhun dlí an chéad Stáit (is é sin, ballstát, seachas Éire, nó stát conarthach) ar eitlíodh os a chionn le linn na heitilte sin. · No charge shall be made in respect of such a flight as is specified in Regulation 6 which enters the relevant airspace if the operator is liable to a charge in respect of that flight (being a charge of an amount equivalent to the charge in respect thereof which but for this paragraph would have been imposed by virtue of Regulation 6) pursuant to the law of the first State (being a member state, other than Ireland, or a contracting state) overflown during that flight.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
(yield)
Beidh ús ar na bannaí talún de réir ráta sé déag go leith faoin gcéad sa bhliain. · The land bonds shall bear interest at the rate of sixteen and one half per cent per annum.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
abr íoc, aidbhr íoctha
láith iompraíonn, abr iompar, aidbhr iompartha
(cost)
...beidh costais an fhómhais le híoc ag an bpáirtí a bheidh ag éileamh de bhun an bhille sin. · ...the costs of taxation shall be borne by the party claiming on foot of such bill.
Dlí › Dlí Inimirce/Law › Immigration Law
Imeachtaí a thionscnamh i gcoinne duine a bhfuil sainchónaí air nó uirthi ar an gcoigríoch. · Institution of proceedings against person domiciled abroad.
Ceirdeanna, Ceardaíocht, etc./Trades, Crafts, etc.
Ní bheidh feidhm ag Rialacháin 6 agus 7 de na Rialacháin seo maidir le pacáiste arb é atá ann buidéal gloine inchurtha ar ais a bheidh marcáilte le marcálacha cabhraíocha nó bácáilte agus a bheidh marcáilte amhlaidh roimh an 31ú lá de Mhárta, 1981. · Regulations 6 and 7 of these Regulations shall not apply to a package which is a returnable glass bottle marked with embossed or fired-on markings and which is so marked before the 31st day of March, 1981.
Ceimic Anailíseach/Analytical Chemistry
Ceimic Neamhorgánach/Inorganic Chemistry
(chemistry, emulsifiers)
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Rialtas/Government
Na Rialacháin um Cháin Ghnóchan Caipitiúil (Iolraitheoirí) (1981-82) is teideal do na Rialacháin seo. · These Regulations may be cited as the Capital Gains Tax (Multipliers) (1981-82) Regulations, 1981.
Bóithre/Roads
Rialtas › Caidreamh Idirnáisiúnta/Government › International Relations
Is é is éifeacht don Ionstraim seo a dhearbhú go measfar gur ceadúnais fartha bóthair srianta ceadúnas a dheonóidh an tAire Iompair d'iompróirí de chuid Ríocht na Danmhairge agus a eiseoidh údarás inniúil de chuid Ríocht na Danmhairge faoin gComhaontú um Iompar ar Bhóithre dar dáta an 26 Feabhra, 1981, idir Éire agus Ríocht na Danmhairge. · The effect of this Instrument is to declare that permits granted to Danish carriers by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Kingdom of Denmark under the Road Transport Agreement of 26th February, 1981 between Ireland and the Kingdom of Denmark shall be deemed to be restricted road freight licences.
Rialtas › Riarachán Poiblí/Government › Public Administration
Is é is Cléireach Bainistí ann, cúntóir dlithiúil (nach Aturnae) a bhfuil 10 mbliana ar a laghad de thaithí aige, a bhfuil lántaithí aige ar gach earnáil d'obair Aturnae a bhíonn ar siúl san Oifig ina bhfuil sé/sí ar fostú, agus atá in ann cásanna dlí a phlé agus a phléann cásanna dlí de ghnáth lena n-áiritear agallamh a chur ar chliaint san Oifig sin gan síormhaoirsiú. · A Managing Clerk is a legal assistant (not being a Solicitor) of not less than 10 years experience who is fully experienced in all branches of a Solicitor's work conducted in the Office in which he/she is employed and who is able to, and habitually does, conduct legal cases, including the interviewing of clients, in that Office without constant supervision.
Gnó/Business
láith forbraíonn, abr forbairt, aidbhr forbartha
(support or encourage something)
...gur gá déanamh amhlaidh chun leas an linbh a chaomhnú nó a chur chun cinn. · ...that it is necessary to do so in order to safeguard or promote the child's welfare.
Teileachumarsáid/Telecommunications
abr seoladh, aidbhr seolta
(communicate information)
to send by physical, electronic, optical or other means — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
I gcás go dtógfar othar isteach in ospidéal do ghalair aicídeacha nó in aonad do ghalair aicídeacha mar chás galair aicídigh amhrasach nó mar iompróir amhrasach agus go bhfaighfear amach, ar é a scrúdú, nach bhfuil aon ghalar aicídeach air ná nach iompróir galair aicídigh é, cuirfidh liachleachtóir is dochtúir oifigiúil i bhfeighil an othair sin fógra á chur sin in iúl ar aghaidh chuig dochtúir oifigiúil sláinte. · Where a patient is admitted as a suspected case of infectious disease or as a suspected carrier to an infectious disease hospital or infectious disease unit and he is found on examination neither to be suffering from nor to be a carrier of any infectious disease, a medical practitioner who is a medical officer in charge of such patient shall transmit a notification to that effect to a medical officer of health.
Gnó/Business
... íocfar le húinéir na n-earraí an barrachas, más ann, tar éis an méid a ordaíodh a thobhach, mar aon leis na caiteachais réasúnacha go léir a tabhaíodh iarbhír i ndáil leis na hearraí sin a chur ar ceant, mar aon leis an gcaiteachas ar thógáil agus coimeád an chéanna, a choimeád. · ... the surplus, if any, after retaining the amount directed to be levied, together with all reasonable expenses actually incurred in auctioning such goods as well as the expense of taking and keeping the same, shall be paid to the owner of the goods.
abr ligean, aidbhr ligthe
(goods/property)
Talmhaíocht, Iascaireacht › Riar Ainmhithe/Agriculture, Fishing › Animal Husbandry
(put to feed on grassland)
Ní dhéanfar na tailte a shonrófar chuige sin i bhfógra faoi Airteagal 14 den Ordú seo a úsáid ná ní cheadófar iad a úsáid chun bólacht, gabhair nó muca a chur ar féarach orthu ar feadh cibé tréimhse a bheidh sonraithe amhlaidh. · The lands specified in that behalf in a notice under Article 14 of this Order shall not be used or permitted to be used for the purpose of grazing cattle, goats or swine during such period as is so specified.
Beithígh a chur ar féarach. · To put cattle out to graze, to transfer cattle to summer pasture.
Oideachas/Education
Póilíneacht/Policing
abr fionraí, aidbhr fionraithe
(bring to a (temporary) stop)
AGUS DE BHRÍ gur tugadh an cúisí os comhair na Cúirte an lá de 19 , agus gur deimhin leis an gCúirt nár chomhlíon an cúisí na téarmaí ar ar fionraíodh an phianbhreith sin agus go n-ordaíonn sí anois an barántas a eisiúint. · AND WHEREAS the accused has been brought before the Court on the day of 19 , and the Court is satisfied of the failure of the accused to carry out the terms upon which the said sentence was suspended and now directs that the warrant do issue.
Gnó › Miondíol/Business › Retail
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
abr margú, aidbhr margaithe
Margú síol gránaigh i gcainníochtaí beaga don tomhaltóir deiridh. · Cereal seed marketed in small quantities to the final consumer.
Dlí/Law
ORDAÍONN AN CHÚIRT LEIS SEO nach n-imreoidh ná nach mbagróidh an freagróir thuasainmnithe foréigean ar an iarratasóir thuasainmnithe ná ar aon leanbh agus nach gcuirfidh sé araoid ná eagla orthu. · THE COURT HEREBY ORDERS that the above-named respondent shall not use or threaten to use violence against, molest or put in fear the above-named applicant or any child.
Míleata/Military
Póilíneacht/Policing
abr ordú, aidbhr ordaithe
(order somebody)
CUIRTEAR d’AITHNE LEIS SEO ortsa, a bhfuil an barántas seo dírithe chugat, an t-ordú sin a fhorghníomhú mar a leanas... · THIS IS TO COMMAND you to whom this warrant is addressed to execute the said order as follows...
Dlí/Law
Rialtas/Government
abr fíneáil, aidbhr fíneáilte
Aon fhreagróir a sháróidh an t-ordú seo féadfaidh comhalta den Gharda Síochána é/í a ghabháil gan bharántas agus ar é/í a chiontú sa chion sin féadfar fíneáil £1,500.00 nó príosúnacht dhá mhí dhéag, nó fíneáil agus príosúnacht le chéile, a chur air/uirthi. · A respondent who contravenes this order may be arrested without warrant by a member of the Garda Siochana, and on conviction for such an offence may be fined £1,500.00 or be sentenced to twelve months imprisonment or be both fined and imprisoned.
Duine nach ndéanfaidh de réir an ordaithe seo féadfaidh comhalta den d Gharda Síochána é a ghabháil gan barántas, agus ar é a chiontú sa chéad chion féadfar fíneáil £200 nó príosúnacht sé mhí, nó fíneáil agus príosúnacht le chéile, a ghearradh air. · A person who disobeys this order may be arrested without warrant by a member of the Garda Síochána, and on conviction for a first offence, may be fined £200 or sentenced to six months imprisonment, or be both fined and imprisoned.
Gnó/Business
Talmhaíocht, Iascaireacht › Talmhaíocht, Iascaireacht; Cúrsaí Airgeadais/Agriculture, Fishing › Agriculture, Fishing; Financial Matters
gu margaithe
gu margaíochta
broadly, the functions of sales, distribution, advertising and sales promotion, product planning and market research — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Foráiltear nach ndéanfar síol biatais a chur ar an margadh mura mbeidh sé deimhnithe, dúnta agus lipéadaithe de réir Treoracha CEE maidir le síol biatais a chur ar an margadh. · Provide that beet seed may not be marketed unless it has been certified, closed and labeled in accordance with the EEC Directives on the marketing of beet seed.
Leigheas/Medicine
Síceolaíocht/Psychology
Deontais le haghaidh cóiríochta do dhaoine éislinneacha agus do lucht meabhairghalar. · Grants for accommodation of handicapped and mentally ill.
Staitistic/Statistics
...má rinneadh suirbhéireacht cheana ar an long faoi na Rialacha sin, agus gur cuireadh de cheangal uirthi nuair a rinneadh an tsuirbhéireacht sin déanamh de réir na gceanglas thuasluaite maidir le cobhsaíocht, agus... · ...the ship has been previously surveyed under the said Rules and was at the time of that survey required to comply with the above-mentioned requirements relating to stability, and...
Talmhaíocht, Iascaireacht/Agriculture, Fishing
Sábháilteacht/Safety
Cuirfidh monaróir tarracóra a bheidh formheasta faoi Rialachán 5 de na Rialacháin seo faoi deara an tarracóir a bheith feistithe le déanamh as cosanta ar iompú béal faoi a chomhlíonfaidh forálacha iomchuí na Treorach dá dtagraítear ag uimhir thagartha 11 de Sceideal I a ghabhann leis na Rialacháin seo nó na Treorach dá dtagraítear ag uimhir thagartha 17 den Sceideal sin. · The manufacturer of a tractor approved under Regulation 5 of these Regulations shall cause it to be fitted with a roll-over protection structure which satisfies the relevant provisions of either the Directive referred to at reference number 11 of Schedule 1 to these Regulations or the Directive referred to at reference number 17 of that Schedule.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
gu deimhnithe, iol deimhnithe
(Known as 'P60' in Ireland)
Is ceart fianaise thacaíochta, e.g. deimhniú ar thuilleamh nó cáinmheas, a chur in éineacht leis seo más féidir sin. · Supporting evidence, e.g. certificate of earnings or tax assessment should be attached where possible.
Bitheolaíocht/Biology
Leigheas/Medicine
to maintain (a chemically active system) under controlled conditions for the development of a reaction — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Fág na plátaí ar goradh ar feadh 16 huaire go 18 n-uaire an chloig ag 28° go 30°C. · Incubate the plates for 16 to 18 hours at 28 to 30°C.
Ceimic an Bhia/Food Chemistry
Bitheolaíocht/Biology
Ceallalós íonaithe páirt-dípholaiméirithe arna ullmhú trí hidrealú aigéadach a dhéanamh ar alfa-ceallalós a fhaightear go díreach ó ábhar plandúil snáithíneach. · Purified partially depolymerised cellulose prepared by acid hydrolysis of alpha-cellulose obtained directly from fibrous plant material.
Fóillíocht/Leisure
Iascaireacht/Fishing
Leis an Ordú seo forchuirtear cosc ar iascaireacht scadán amach ón gcósta thiar theas. · This Order imposes a ban on herring fishing off the south west coast in the specified area.
Sainchaitheamh Aimsire/Hobbies
An líon uastalaethanta do scadáin a iascaireacht faoi threoir do gach árthach a liostáiltear faoi 1 ar aon turas. · Maximum days of directed fishing for herring for each vessel listed under 1 on any voyage.
Gnó/Business
Baineann an Barántas seo leis an tSeirbhís Phoist Intíre agus tiocfaidh sé i ngníomh an 1 Meán Fómhair, 1981. Údaraítear leis arduithe ar na rátaí postais ar litreacha, cártaí poist, paicéid chlóite, nuachtáin, paicéid shamplacha agus ar bheartáin phoist agus ar na táillí a mhuirearaítear ar luas-sheachadadh, ar chlárú, ar imréiteach custam agus ar sheirbhísí íoc-ar-sheachadadh agus ar sheirbhisí ilchineálacha eile. · This Warrant applies to the Inland Post service and comes into operation on the 1st September, 1981. It authorised increases in the letter, postcard, printed packet, newspaper, sample packet and parcel post rates of postage and in the fees charged for the express delivery, registration, customs clearance, cash-on-delivery and other miscellaneous services.
Gnó › Iompar/Business › Transport
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Trealamh seirbhíse iompair a dhíol nó a ligean ar fruiliú ar mhodh gnó. · Selling or letting out on hire of transport service equipment by way of business.
Bóithre/Roads
Tíreolaíocht/Geography
Ciallaíonn "lána bus comhghluaiseachta" cuid de shráid a mbeidh, ag gach bealach rochtana chuici na marcálacha bóthair dá dtagraítear in airteagal 4 de na rialacháin um lána bus agus an tsín A nó an tsín B dá dtagraítear sa Dara Sceideal de na rialacháin um lána bus. · 'With-flow bus lane' means a portion of a street at each entrance to which the roadway markings referred to in article 4 of the bus lane regulations and sign A or B referred to in the Second Schedule of the bus lane regulations are provided.
Dlí › Gnás agus Nós Imeachta/Law › Practice and Procedure
gu easnaimh, ai easnaimh, gi easnamh
(something left out)
Más rud é nach gcomhlíonfaidh an Cléireach forálacha na rialach seo, nó go mbeidh aon ní ar lár nó aon mhíráiteas san fhógra, ní rachaidh sin chun dochair i slí ar bith d'eisiúint aon bharántais ag an gCúirt. · The failure of the Clerk to comply with the provisions of this rule, or any omission from or misstatement in the notice shall not in any way prejudice the issue by the Court of any warrant.
Leigheas › Tréidliacht/Medicine › Veterinary science
...deimhniú dá dtagraítear sa tríú heang den Airteagal 12.3 sin a bheidh eisithe laistigh den tréimhse sin ag údarás atá inniúil amhlaidh, ansin ní bheidh aon táille iníoctha maidir leis an iarratas ná ní fhorléireofar alt 45 nó 46 den Acht mar ailt a mbeidh feidhm leo maidir leis an iarratasóir do sholáthar seirbhíse liachta nó máinliachta ar ainmhí le linn na tréimhse dar tosach an lá a gheofar an t-iarratas agus dar críoch an lá a chinnfear an t-iarratas. · ...a certificate referred to in the third indent of the said Article 12.3 issued within such period by an authority which is so competent, then no fee shall be payable as regards the application and neither section 45 nor 46 of the Act shall be construed as applying in relation to the provision by the applicant, during the period beginning on the day on which the application is received and ending on the day on which the application is determined, of any veterinary medical or veterinary surgical service.
Leigheas › Tréidliacht/Medicine › Veterinary science
...deimhniú dá dtagraítear sa tríú heang den Airteagal 12.3 sin a bheidh eisithe laistigh den tréimhse sin ag údarás atá inniúil amhlaidh, ansin ní bheidh aon táille iníoctha maidir leis an iarratas ná ní fhorléireofar alt 45 nó 46 den Acht mar ailt a mbeidh feidhm leo maidir leis an iarratasóir do sholáthar seirbhíse liachta nó máinliachta ar ainmhí le linn na tréimhse dar tosach an lá a gheofar an t-iarratas agus dar críoch an lá a chinnfear an t-iarratas. · ...a certificate referred to in the third indent of the said Article 12.3 issued within such period by an authority which is so competent, then no fee shall be payable as regards the application and neither section 45 nor 46 of the Act shall be construed as applying in relation to the provision by the applicant, during the period beginning on the day on which the application is received and ending on the day on which the application is determined, of any veterinary medical or veterinary surgical service.
Fisic/Physics
I gcás seomra comhbhrúite is intumtha a bheith á úsáid, beidh sé sa chaoi go bhféadfaidh duine aistriú faoi bhrú ón seomra comhbhrúite intumtha chuig an seomra comhbhrúite ar an dromchla (agus vice- versa). · Where a submersible compression chamber is used, be capable of allowing a person to transfer under pressure from the submersible compression chamber to the surface compression chamber (and vice versa).

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
achainí ar fhéimheacht
petition for bankruptcy
ag cinsireacht ar
censoring
Agóidí agus Foréilimh ar Theideal
Objections and Requisitions of Title
aird a thabhairt ar
to take cognisance of
airgead ar láimh
cash in hand
ar a fheabhas
at best
ar ollnochtadh (fir)
ar arms length
ar biseach
at a premium
ar buansnámh
afloat (a) (nautical)
ar chiontú ar díotáil
conviction on indictment
ar deiseal
clockwise
ar feadh m'eolais agus mo thuairime
to the best of my knowledge and belief
ar fionraí
in abeyance
ar par
at par
ar phriacal an charraera
at carrier's risk
ar phriacal úinéara
at owner's risk
ar scaifir
aft
ar stádar
on beat
ascain ar láthair na coire
approach scene of the crime
athchóiriú ar chuideachta
company reconstruction
bac ar chothromas fuascailte
clog on equity of redemption
bónas ar scaireanna
bonus on shares
bunaigh ar
base on (v)
caimiléireacht ar phróis
abuse of process
Cáin ar Fháltais Chaipitiúla
Capital Acquisitions Tax
cáin ar ghnóthachain chaipitiúla
capital gains tax
caingean ar chás
action on case
cearta ar chineál scaireanna
class rights (shares)
cniogbheartaíocht ar choireacht
crack-down on crime
cóipcheart ar cosaint
reserved copyright
conradh ar ionchas
contract forward
cuir ar ceal
call off
cuir forrán ar
accost (v)
cuir iallach ar
compel (v)
cuir isteach ar
affect (v)
cuir isteach ar
interfere
cúiseamh ar díotáil
charge on indictment
de bhreis ar
in addition to
faigh seilbh ar
acquire possession of (v)
feall ar iontaoibh
breach of trust
gearradh na costais ar
ordered to pay costs
i rinnfheitheamh ar choir
in contemplation of crime
iarmhéid ar láimh
balance on hands
iarr ar
apply for
iarracht ar fhéinmharú
attempted suicide
iarratas ar uchtáil
application for adoption
íoc ar sheachadadh, ÍAS
cash on delivery, COD
pléadáil ar son
advocate (v)
sárú ar iontaoibh
abuse of trust
smál ar theideal
blot on title

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
airgead a tugadh ar iasacht (fir1)
money lent
an Ard-Chúirt ar Cuaird (bain2)
the High Court on Circuit
ar a mheabhrú tuilleadh (fir)
on further consideration
ar agra (fr.r.)
at the suit of
ar an gcéad, etc. scór (fir1)
on the first, etc., count
ar an gcoinníoll go (fr.dob.)
provided that
ar athchur (fir)
on remand
ar choinníoll (fr.r.)
conditional upon
ar éag don léas (fir3)
on the expiration of the lease
ar feitheamh (fr.r.)
pending
ar fhoras (fr.r.)
on ground of
ar intinn calaois a dhéanamh ar (bain2)
with intent to defraud
ar leith (fr.r.)
separate
ar leith (fr.r.)
separately
ar marthain (fr.dob.)
subsisting
ar meisce (fr.r.)
drunk
ar meisce agus ar neamhchumas (fr.r.)
drunk and incapable
ar meisce agus mí-iomprach (fr.r.)
drunk and disorderly
ar mórmhuir (bain3)
on the high seas
ar neamhní (fr.r.)
void
ar neamhní (fr.r.)
null
ar neamhní i gcoinne sannaithe (for.r.)
void against assignees
ar neamhréir le (fr.r.)
inconsistent with
ar promhadh (fr.r.)
on probation
ar thionscnamh (fr.dob.)
at the instance of
ar-cheadúnas (fir1, gu: ar-cheadúnais, ai: ar-cheadúnais, gi: ar-cheadúnas)
on-licence
athrú ar imthosca (fir)
variation of circumstances
bac ar fhorghníomhú (fir1)
stay of execution
bille sibhialta eisiachtana ar an teideal (fir4)
ejectment civil bill on the title
caingean ar an gcás (bain2)
action on the case
caomhnóir ar an bpearsa (fir3)
guardian of the person
caomhnóir ar an eastát (fir3)
guardian of the estate
ceangail ar (br)
bind
ceannaitheoir ar luach-chomaoin (fir3)
purchaser for value
cuir ar aird (br)
propound
cuir ar atráth (br)
adjourn
cuir ar ceal (br)
set aside
cuir bannaí ar (br)
bind over
cuir bannaí síochána ar (br)
bind to the peace
cuir pianbhreith ar (br)
sentence
de mhaolú ar (fir)
in mitigation of
déan coimriú ar (br)
sum up
déan falcaireacht ar (br)
cheat
déan iarratas ar (br)
apply for
déan mífhaisnéis ar (br)
misrepresent
díbh d'uireasa a thabhairt ar aghaidh (br)
dismiss for want of prosecution
dlitear fíneáil a chur orm
I am liable to be fined
doiciméid a thabhairt ar aird (br)
production of documents
d'uireasa a thabhairt ar aghaidh (br)
for want of prosecution
dul ar ceal
abatement (i.e. of proceedings)

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
Acht an Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an Margadh Saothair), 2013
European Union (Accession of the Republic of Croatia) (Access to the Labour Market) Act 2013
Acht an Chonnartha (Daingniú ar an gCó-aontú Fóirlíontach), 1924
Treaty (Confirmation of Supplemental Agreement) Act 1924
Acht an Chonnartha (Daingniú ar an gCó-aontú Leasathach), 1925
Treaty (Confirmation of Amending Agreement) Act 1925
Acht an Oispidéil Mháithreachais Náisiúnta, Baile Átha Cliath (Leasú ar an gCairt), 1936
National Maternity Hospital, Dublin (Charter Amendment) Act 1936
Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983
Housing (Private Rented Dwellings) (Amendment) Act 1983
Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982
Housing (Private Rented Dwellings) Act 1982
Acht na Leabhar Pinsean (Toirmeasc ar Aistriú), 1932
Pension Books (Prohibition of Alienation) Act 1932
Acht na mBóthar Iarainn (Seirbhísí Gluaisteáin ar Bhóithre), 1927
Railways (Road Motor Services) Act 1927
Acht um an Naoú Leasú ar an mBunreacht, 1984
Ninth Amendment of the Constitution Act 1984
An tAcht Airgeadais (Cánachas ar Bhrabúis Mhianach Áirithe), 1974
Finance (Taxation of Profits of Certain Mines) Act 1974
An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977
Finance (Excise Duty on Tobacco Products) Act 1977
An tAcht Bunreachta (Móid do Chur ar Ceal), 1933
Constitution (Removal of Oath) Act 1933
An tAcht chun Toghacháin Áitiúla do chur ar Ath-ló (Leasú), 1923
Local Elections Postponement (Amendment) Act 1923
An tAcht chun Toghacháin Áitiúla do Chur ar Ath-ló (Leasú), 1924
Local Elections Postponement (Amendment) Act 1924
An tAcht chun Toghacháin Áitiúla do chur ar Ath-ló, 1922
Local Elections Postponement Act 1922
An tAcht chun Toghacháin Áitiúla do chur ar Ath-ló, 1925
Local Elections Postponement Act 1925
An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012
Road Safety Authority (Commercial Vehicle Roadworthiness) Act 2012
An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, 2006
Road Safety Authority Act 2006
An tAcht Iascaigh (Toghachán Cimeádaithe do Chur ar Ath-Ló), 1924
Fisheries (Election of Conservators Postponement) Act 1924
An tAcht Iascaigh Fíoruisce (Toirmeasc ar Líontóireacht), 1951
Freshwater Fisheries (Prohibition of Netting) Act 1951
An tAcht Luachála (Ath-Scrúdú ar Athló), 1923
Valuation (Postponement of Revision) Act 1923
An tAcht Rialtais Áitiúla (Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta), 1924
Local Government (Rates on Agricultural Land) Act 1924
An tAcht Rialtais Áitiúla (Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta), 1925
Local Government (Rates on Agricultural Land) Act 1925
An tAcht Rialtais Áitiúla (Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta), 1931
Local Government (Rates on Agricultural Land) Act 1931
An tAcht Rialtais Áitiúla (Rátaí ar Thithe Comhnaithe Beaga), 1928
Local Government (Rates on Small Dwellings) Act 1928
An tAcht Toghachán agus Cruinnithe Áitiúla (Cur ar Ath-Ló), 1931
Local Elections and Meetings (Postponement) Act 1931
An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu (Leasú), 1997
Transfer of Sentenced Persons (Amendment) Act 1997
An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu, 1995
Transfer of Sentenced Persons Act 1995
An tAcht um an Aonú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992
Eleventh Amendment of the Constitution Act 1992
An tAcht um an Aonú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001
Twenty-first Amendment of the Constitution Act 2001
An tAcht um an bhFichiú Leasú ar an mBunreacht, 1999
Twentieth Amendment of the Constitution Act 1999
An tAcht um an Dara Leasú ar an mBunreacht, 1941
Second Amendment of the Constitution Act 1941
An tAcht um an Deichiú Leasú ar an mBunreacht, 1987
Tenth Amendment of the Constitution Act 1987
An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2013
Criminal Law (Human Trafficking) (Amendment) Act 2013
An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine), 2008
Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008
An tAcht um an gCéad Leasú ar an mBunreacht, 1939
First Amendment of the Constitution Act 1939
An tAcht um an gCeathrú Leasú ar an mBunreacht, 1972
Fourth Amendment of the Constitution Act 1972
An tAcht um an gCeathrú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992
Fourteenth Amendment of the Constitution Act 1992
An tAcht um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015
Thirty-fourth Amendment of the Constitution Act (Marriage Equality), 2015
An tAcht um an gCúigiú Leasú ar an mBunreacht, 1972
Fifth Amendment of the Constitution Act 1972
An tAcht um an gCúigiú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1995
Fifteenth Amendment of the Constitution Act 1995
An tAcht um an Naoú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1998
Nineteenth Amendment of the Constitution Act 1998
An tAcht um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna), 2011
Twenty-Ninth Amendment of the Constitution (Judges’ Remuneration) Act 2011
An tAcht um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, 1983
Eighth Amendment of the Constitution Act 1983
An tAcht um an Ochtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1998
Eighteenth Amendment of the Constitution Act 1998
An tAcht um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh Liospóin), 2009
Twenty-eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Act 2009
An tAcht um an Seachtú Leasú ar an mBunreacht (Forais Árdoideachais do Thoghadh Comhaltaí de Sheanad Éireann), 1979
Seventh Amendment of the Constitution (Election of Members of Seanad Éireann by Institutions of Higher Education) Act 1979
An tAcht um an Seachtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1997
Seventeenth Amendment of the Constitution Act 1997
An tAcht um an Seachtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2004
Twenty-seventh Amendment of the Constitution Act 2004
An tAcht um an Séú Leasú ar an mBunreacht (Uchtáil), 1979
Sixth Amendment of the Constitution (Adoption) Act 1979
Lógó gaois.ie
gaois.ie