Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Enlargement of the Union · EU relations
ga Comhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhaontú Ankara TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie | accord d'Ankara
NÓTA Signature: Ankara, 12.9.1963.<br>Entrée en vigueur: 1.12.1964.<br>Voir IATE:914207 ("protocole additionnel à l'accord d'Ankara").
International agreement · Enlargement of the Union · EU relations
fr protocole additionnel à l'accord d'Ankara | protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
NÓTA Signature: Bruxelles, 23.11.1970,<br>Entrée en vigueur: 1.1.1973<br><br>Voir IATE:914196 ("accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie").
International agreement · EU relations
ga comhaontú comhlachais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tugadh na caibidlíochtaí sin chun críche agus síníodh an <b>Comhaontú Comhlachais</b> idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile [2], (“an Comhaontú”) an 27 Meitheamh 2014 agus cuireadh i bhfeidhm é go sealadach ón 1 Meán Fómhair 2014 i leith.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/401 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach, CELEX:32016R0401/GA
ga comhaontú lena mbunaítear comhlachas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ar an 10 Bealtaine 2010, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún caibidlíochtaí a thosú leis an tSeoirsia chun <b>comhaontú lena mbunaítear comhlachas</b> idir an tAontas agus an tSeoirsia a thabhairt chun críche.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/401 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach, CELEX:32016R0401/GA
en Association Agreement | Agreement establishing an Association | AA
SAINMHÍNIÚ agreement under Article 217 TFEU (ex Article 310 TEC) between the Union and one or more third countries or international organisations, establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedures TAGAIRT Council-EN on the basis of Article 217 TFEU
NÓTA See also IATE:873067 "Europe Agreement".
fr accord créant une association | AA | accord d'association
SAINMHÍNIÚ type d'accord que l'Union est habilitée à conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, et qui crée une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières TAGAIRT Conseil-FR, d'après l'art. 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT (11.3.2015)
de Abkommen zur Gründung einer Assoziation | Assoziierungsabkommen
SAINMHÍNIÚ Abkommen nach Art.217 AEUV zwischen der EU und einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationalen Organisation TAGAIRT Art.217 AEUV CELEX:12008E217/DE
International agreement
de Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Ausschusses für den Internationalen Suchdienst
NÓTA XREF: Geändert und verlängert durch Protokoll vom 23.08.1960. Vereinbarung (Datum unbekannt).;MISC: Bonn, 06.06.1955.
International agreement · Technology and technical regulations
ga Comhaontú lena mbunaítear Lárionad Idirnáisiúnta um Eolaíocht agus um Theicneolaíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Agreement establishing an International Science and Technology Centre
NÓTA Signed: Moscow, 27.11.1992 <br>Entry into force: 2.3.1994
fr Accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie
NÓTA Signature: Moscou, 27.11.1992<br>Entrée en vigueur: 2.3.1994
International agreement · EU relations
en Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
NÓTA Signed: Luxembourg, 25.6.2001 <br>Entry into force : 1.6.2004<p>For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=231 [13.7.2016]<p>See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
de Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen Republik Ägypten andererseits
NÓTA unterzeichnet am 25.6.2001 in Luxemburg <br>in Kraft getreten am 1.6.2004 <p>Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
International agreement · EU relations
en Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
NÓTA Signed: Brussels, 24.11.1997 <br>Entry into force: 1.5.2002<p>For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=245 [13.7.2016]<p>See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
de Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jordanien andererseits
NÓTA unterzeichnet am 24.11.1997 in Brüssel <br>in Kraft getreten am 1.5.2002 <p>Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
International agreement · EU relations
en Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
NÓTA Signed: Brussels, 26.2.1996 <br>Entry into force: 1.3.2000<p>For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=250 [13.7.2016]<p>See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
de Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits
NÓTA unterzeichnet am 26.2.1996 in Brüssel <br>in Kraft getreten am 1.3.2000 <p>Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
International agreement · EU relations
en Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
NÓTA Signed: Brussels, 17.7.1995 <br>Entry into force: 1.3.1998<p>For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=258 [13.7.2016]<p>See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
de Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tunesischen Republik andererseits
NÓTA unterzeichnet am 17.7.1995 in Brüssel <br>in Kraft getreten am 1.3.1998 <p> Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
International agreement · EU relations
en Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part
NÓTA Signed: Brussels, 20.11.1995 <br>Entry into force: 1.6.2000<p>For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=240 [13.7.2016]<p>See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
de Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Staat Israel andererseits
NÓTA unterzeichnet am 20.11.1995 in Brüssel <br>in Kraft getreten am 1.6.2000 <p>Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
International agreement · EU relations
en Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part
NÓTA Signed: Luxembourg, 17.6.2002 <br>Entry into force: 1.4.2006<p>For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2361 [13.7.2016]<p>See also IATE:884398 for 'Euro-Mediterranean Association Agreement'
fr Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part
NÓTA Signature: à Luxembourg, le 17.6.2002<br>Entrée en vigueur: le 1.4.2006<br><br>N.B. : Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, il avait été nécessaire d'approuver un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement ( CELEX:22002A0930(01)/FR ; n'est plus en vigueur aujourd'hui).
de Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits
NÓTA unterzeichnet am 17.6.2002 in Luxemburg <br>in Kraft getreten am 1.4.2006 <p>Siehe auch Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen IATE:884398
International agreement · EU relations
ga Comhaontú Eorpa TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en EA | Europe Agreement establishing an association | Europe Association Agreement | Europe Agreement
SAINMHÍNIÚ Specific form of partnership agreement between the EU and several countries of Central and Eastern Europe (Article 217 TFEU). <br><br>Its aim was to prepare for future accession to the European Union of the associated State based on respect for human rights and the principles of democracy, rule of law and market economy. TAGAIRT Council - EN
NÓTA For the individual Agreements see: <br>Bulgaria CELEX:21994A1231(24) <br> Czech Republic CELEX:21994A1231(34) <br> Estonia CELEX:21998A0309(01) <br> Latvia CELEX:21998A0202(01) <br>Lithuania CELEX:21998A0220(01) <br>Hungary CELEX:21993A1231(13) <br>Romania CELEX:21994A1231(20) <br>Slovakia CELEX:21994A1231(30) <br>Slovenia CELEX:21999A0226(01) <br>Poland CELEX:21993A1231(18)
fr accord européen | accord européen d'association | accord européen établissant une association
SAINMHÍNIÚ Accords d'association bilatéraux conclus entre l'UE et des pays d'Europe centrale et orientale. Ils reconnaissent que l'objectif ultime des pays associés est d'accéder à l'Union européenne et ont pour objet de les aider à réaliser cet objectif. Ils prévoient l'instauration d'un dialogue politique, la création d'une zone de libre-échange, l'engagement des pays associés de rapprocher leur législation de la législation communautaire, ainsi qu'une coopération économique, culturelle et financière. Des règles de concurrence comparables à celles du traité CE s'appliquent au commerce entre la Communauté et les pays associés. TAGAIRT Glossaire des termes employés dans le domaine de la politique de la concurrence de l'Union Européenne (antitrust et contrôle des opérations de concentration), Direction-générale de la concurrence, juillet 2002, http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_fr.pdf [31.10.2011]
NÓTA XREF: accord européen
de Europa-Abkommen | Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
SAINMHÍNIÚ bilaterales Assoziierungsabkommen, das zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und jedem der mittel- und osteuropäischen Länder Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn mit dem Ziel geschlossen wurden, den künftigen EU-Beitritt dieser assoziierten Staaten vorzubereiten TAGAIRT Council-DE, gestützt auf KOM-Glossar zur Wettbewerbspolitik http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_de.pdf (28.8.12)
NÓTA Umfasst die Aufnahme eines politischen Dialogs, die Schaffung einer Freihandelszone, die Verpflichtung der assoziierten Länder zur Angleichung ihrer Rechtsvorschriften an die der Gemeinschaft sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Finanzen.<br><br>Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation mit<br>Bulgarien CELEX:21994A1231(24)/DE <br>Tschechische Republik CELEX:21994A1231(34)/DE <br>Estland CELEX:21998A0309(01)/DE <br>Lettland CELEX:21998A0202(01)/DE <br>Litauen CELEX:21998A0220(01)/DE <br>Ungarn CELEX:21993A1231(13)/DE <br>Rumänien CELEX:21994A1231(20)/DE <br>Slowakei CELEX:21994A1231(30)/DE <br>Slowenien CELEX:21999A0226(01)/DE <br>Polen CELEX:21993A1231(18)/DE
International agreement
en Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part
SAINMHÍNIÚ agreement between the European Union and Comoros, Madagascar, Mauritius, the Seychelles, Zambia and Zimbabwe TAGAIRT COM-HU, based on:<br>Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.111.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2012:111:TOC#L_2012111EN.01000201 [20.3.2017]
International agreement · Intellectual property
ga Comhaontú Locarno lena mBunaítear Aicmiú Idirnáisiúnta i gcomhair Dearaí Tionscail TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Locarno Agreement | Locarno Agreement establishing an International Classification for Industrial Designs
SAINMHÍNIÚ agreement establishing a classification for industrial designs known as the "Locarno Classification" TAGAIRT Council-EN, based on: <br>WIPO, http://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/summary_locarno.html [11.6.2015]
NÓTA The competent offices of the 47 Contracting States must indicate in official documents reflecting the deposit or registration of industrial designs the numbers of the classes and subclasses of the Classification to which the goods incorporating the designs belong. This must also be done in any publication the offices issue in respect of the deposit or registration of industrial designs.<br>The Classification consists of a list of 32 classes and 219 subclasses and an alphabetical list of goods with an indication of the class and subclass to which each product belongs. The latter comprises approximately 7,000 items.
fr Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels | Arrangement de Locarno
SAINMHÍNIÚ arrangement constituant une union dotée d'une assemblée, et instituant une classification internationale utilisée aux fins de l'enregistrement des dessins et modèles industriels, ainsi qu'un comité d'experts chargé de réviser périodiquement cette classification TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Locarno, le 8.10.1968, modifié le 28.9.1979<br><br>La classification de Locarno comporte 32 classes et 223 sous-classes et comprend aussi une liste alphabétique de quelque 6831 produits avec des indications quant aux classes et sous-classes dans lesquelles ils sont rangés.<br><br>Cette classification est appliquée par les 47 États parties, par le Bureau international de l'OMPI [IATE:787721 ], par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) [IATE:878248 ].<p>Voir aussi:<br>- Arrangement de La Haye [IATE:775795 ];<br>- Union de Locarno [IATE:763038 ];<br>- dessin ou modèle industriel [IATE:761404 ]
de Abkommen von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle
NÓTA CONTEXT: Kontext: Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO).;XREF: geändert am 02.10.1979.
Lógó gaois.ie
gaois.ie