Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: C, C2, C3N, can, CCN

Téarmaíocht IATE

National accounts · Accounting
ga cuntais mhaicreacnamaíocha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Anuas air sin, nuair atá idirbheart á aicmiú, ní gá go gcuirfidh ainmníocht an idirbhirt i gcuntais phoiblí an rialtais ná i leabharchoimeád corparáide srian ar chuntasóirí náisiúnta. Sampla is ea íocaíocht mhór a dhéantar leis an rialtas, ó chúlchistí na corparáide nó ó dhíolacháin sócmhainní agus dá ngairtear “díbhinn” sna cuntais phoiblí, déantar í a aicmiú mar shárdhíbhinn agus déantar í a thaifeadadh mar idirbheart airgeadais sna cuntais náisiúnta — is ionann í agus aistarraingt cothromais. Is bunphrionsabal de chuid na cuntasaíochta é an réaltacht eacnamaíoch seachas an fhoirm dhlíthiúil a thuairisciú ar mhaithe le comhsheasmhacht a áirithiú agus lena áirithiú go mbeidh éifeachtaí comhchosúla ag idirbhearta den chineál céanna ar na <b>cuntais mhaicreacnamaíocha</b> beag beann ar na socruithe dlíthiúla. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo i gcás na n-idirbheart a bhaineann leis an rialtas ginearálta.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
ga cuntais náisiúnta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Bíonn cuspóir difriúil le <b>cuntais náisiúnta</b> ráithiúla ón gcuspóir atá le <b>cuntais náisiúnta</b> bhliantúla. Dírítear ar ghluaiseachtaí gearrthéarmacha sa gheilleagar sna <b>cuntais náisiúnta</b> ráithiúla agus déantar gluaiseachtaí den sórt sin a thomhas go soiléir laistigh de chreat na g<b>cuntas náisiúnta</b>. Leagtar béim ar rátaí fáis agus a dtréithe le himeacht ama amhail luasghéarú, luasmhoilliú nó athrú ar a gcomharthaí. Leagtar béim sna <b>cuntais náisiúnta</b> bhliantúla ar leibhéil agus ar struchtúr an gheilleagair, chomh maith le rátaí fáis.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
en macroeconomic accounts | national accounts | NA
SAINMHÍNIÚ coherent, consistent and integrated set of macroeconomic accounts, balance sheets and tables based on a set of internationally agreed concepts, definitions, classifications and accounting rules TAGAIRT 'National Accounts', OECD, Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1718 [14.12.2015]
NÓTA National accounts provide a comprehensive accounting framework within which economic data can be compiled and presented in a format that is designed for purposes of economic analysis, decision-taking and policy-making. <HR>National Accounts', OECD, Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1718 [14.12.2015]
fr CN | comptes de la nation | comptes nationaux | comptabilité nationale
SAINMHÍNIÚ représentation quantifiée du fonctionnement et des résultats économiques d'une économie nationale TAGAIRT Encyclopaedia Universalis, "comptabilité nationale", http://www.universalis.fr/encyclopedie/comptabilite-nationale/ [5.2.2015]
NÓTA Voir par exemple le site ComptaNat.fr: http://www.comptanat.fr/index.htm
Tariff policy · Customs tariff · Taxation
ga Ainmníocht Chomhcheangailte TAGAIRT Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Rialachán (CE) Uimh. 2037/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin...an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na <b>hAinmníochta Comhcheangailte</b> in Iarscríbhinn V a leasú; agus an dáta a chur ar aghaidh a dtoirmisctear halón atá aisghafa, athchúrsáilte nó athghinte a onnmhairiú le haghaidh úsáidí criticiúla, agus na ceanglais tuairiscithe a mhodhnú. ' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, CELEX:32009R0596/GA
ga AC TAGAIRT Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN | Combined Nomenclature
SAINMHÍNIÚ method for designating goods and merchandise established to meet the requirements of both the Common Customs Tariff and the external trade statistics of the Community, also used in intra-Community trade statistics TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Calculation of customs duties > Tariff aspects > Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm [8.12.2010]
NÓTA Based on the <I>Harmonised Commodity Description and Coding System</I> [ IATE:754403 ] of the World Customs Organisation (WCO) [ IATE:777546 ], with further subdivisions, plus preliminary provisions, additional section or chapter notes, and footnotes relating to CN subdivisions. Each CN subdivision has an eight-digit code number, the CN code, followed by a description.<p>An updated version of Annex I to the Regulation is published as a Commission Regulation every year. For the latest version go to European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs duties > Tariff aspects > Combined nomenclature http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/ [9.7.2013]
de Kombinierte Nomenklatur | KN
SAINMHÍNIÚ internationale Nomenklatur zur Bezeichnung und Kodierung der Waren (des harmonisierten Systems) TAGAIRT VO 2658/87 zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L_256/87, S.1 CELEX:31987R2658/DE
NÓTA UPD: AKO 17.10.05
Nordic Council countries · European organisation
ga an Chomhairle Nordach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Nordic Council
SAINMHÍNIÚ cooperative body of the parliamentary assemblies and governments of the Nordic countries, with 87 members from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden as well as from the three autonomous territories the Faroe Islands, Greenland and Åland TAGAIRT Nordic Council website, http://www.norden.org/en/nordic-council/the-nordic-council/about-the-nordic-council [14.09.09] and Yearbook of International Organisations 2004-2005
fr Conseil nordique | CN
SAINMHÍNIÚ organe de coopération entre les assemblées parlementaires et les gouvernements des Pays Nordiques, qui se réunissent en session plénière au moins une fois par an TAGAIRT D'après le site European NAvigator http://www.ena.lu/ (4.7.2011)
de Nordischer Rat
SAINMHÍNIÚ interparlamentarisches Beratungsorgan, das sich aus Regierungs- und Parlamentsmitgliedern der Mitgliedsstaaten zusammensetzt und die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und rechtlichem Gebiet fördert TAGAIRT Vgl. Eufis-Glossar http://www.eufis.de/eu-glossar.html?&type=0&uid=216&cHash=dba1e179adfe0d509050163c599d837b ; http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/zeitgeschehen/index,page=1201214.html (12.08.10)
NÓTA Gründung 1952; Sitz: Kopenhagen; 87 Mitglieder, die die fünf Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden sowie die drei autonomen Gebiete Färöer, Grönland und Åland repräsentieren; UPD: ajs 11.11.09, aka 12.08.10
Community budget · FINANCE · Budget
ga CN TAGAIRT Comhairle-GA
en NCE | non-compulsory expenditure
SAINMHÍNIÚ Community budget expenditure other than that "necessarily resulting from the Treaties" TAGAIRT Council-EN, based on Article 272(4) TEC
NÓTA The distinction between compulsory expenditure [see IATE:785294 ] and non-compulsory expenditure drawn in Article 272(4) of the TEC was removed by the Lisbon Treaty and is no longer made under the TFEU (see "The CAP and the Treaty of Lisbon", European Parliament http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_4.2.9.pdf 06.06.2011)
fr dépenses non obligatoires | DNO
SAINMHÍNIÚ dépenses budgétaires autres que les "dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci". TAGAIRT Conseil-FR sur base de l'article 272, par. 4 du TCE
NÓTA La distinction entre les "dépenses obligatoires" (IATE:785294 ) et les "dépenses non obligatoires" a été éliminée par le TFUE (cf. "la procédure budgétaire", http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr//FTU_1.4.3.pdf [18.8.2011]
de NOA | nichtobligatorische Ausgaben
SAINMHÍNIÚ Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben TAGAIRT Council-DE auf der Grundl. von Art.272 Abs.4 EGV
NÓTA Die Unterscheidung zwischen "obligatorische Ausgaben" IATE:785294 und "nicht obl. Ausgaben" wurde durch den AEUV außer Kraft gesetzt (vgl. "Das Haushaltsverfahren" http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.4.3.pdf 14.9.2011);DIV: cf 09/09/2002; UPD: aih, 14.9.2011
GEOGRAPHY · Asia
ga an tSín TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Daon-Phoblacht na Síne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
NÓTA Príomhchathair: Béising<br> Ainm an tsaoránaigh: Síneach<br>Aidiacht: Síneach<br>Airgeadra: renminbi-yuan<br>Fo-Aonad Airgeadra: jiao; fen<br>Cliceáil ar "mul" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo.
en China | CHN | People's Republic of China
NÓTA CAPITAL: Beijing<br>CITIZEN: Chinese<br>ADJECTIVE: Chinese<br>CURRENCY: renminbi-yuan (inv.) (CNY)<br>CURRENCY SUBUNIT: jiao; fen<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la République populaire de Chine | la Chine
NÓTA capitale: Pékin<br>citoyen/habitant: Chinois<br>adjectif: chinois<br>unité monétaire: le yuan renminbi<br>subdivision: fen<br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
de die Volksrepublik China | China
NÓTA Hauptstadt: Beijing (Peking); Adj.: chinesisch; Bez. der Staatsangehörigen: Chinese/ Chinesin; Währung: Renminbi Yuan;
mul CHN | CN | RC
Petrochemicals · Chemical compound · Mechanical engineering
ga ceatánuimhir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en cetane number | cetane rating | CN
SAINMHÍNIÚ grade of the combustion quality of diesel fuel during compression ignition, or more specifically, a measure of a fuel's ignition delay, i.e. the time period between the start of injection and the first identifiable pressure increase during combustion of the fuel TAGAIRT Wikipedia > Cetane number. http://en.wikipedia.org/wiki/Cetane_number [16.5.2013]
NÓTA In a particular diesel engine, higher cetane fuels will have shorter ignition delay periods than lower cetane fuels. Cetane numbers are only used for the relatively light distillate diesel oils. For heavy (residual) fuel oil two other scales are used CCAI and CII.<BR>In short, the higher the cetane number the more easily the fuel will combust in a compression setting (such as a diesel engine). The characteristic diesel "knock" occurs when the first portion of fuel that has been injected into the cylinder suddenly ignites after an initial delay (once ignition occurs, all the remaining fuel burns smoothly as it leaves the injector nozzle). Minimizing this delay results in less unburned fuel in the cylinder at the beginning and less intense knock. Therefore higher-cetane fuel usually causes an engine to run more smoothly and quietly. This does not necessarily translate into greater efficiency, although it may in certain engines.
fr nombre de cétane | indice de cétane
SAINMHÍNIÚ indice exprimant la capacité d'un carburant pour moteur diesel à s'enflammer sur une échelle de 0 à 100 TAGAIRT COM-FR, d'après:<BR>1. Wikipédia, indice de cétane, http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_c%C3%A9tane [9.3.2015]<BR>2. Encyclopaedia Universalis, Cétane indice de, http://www.universalis.fr/encyclopedie/indice-de-cetane/ [9.3.2015]
de Cetanzahl | CZ
SAINMHÍNIÚ Maß für die die Zündwilligkeit von Dieselkraftstoff TAGAIRT Wikipedia, s. v. "Cetanzahl", http://de.wikipedia.org/wiki/Cetanzahl (8.11.2013)
Defence · Medical science · Chemical compound · Special chemicals
ga nítriceallalós TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en nitrocellulose | CN | cellulose nitrate
SAINMHÍNIÚ highly flammable material made by treating cellulose with concentrated nitric acid, used to make explosives (e.g. guncotton) and celluloid TAGAIRT ‘nitrocellulose’. <I>Oxford Dictionaries</I>. Oxford University Press. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/nitrocellulose [12.5.2016]
NÓTA See also:<LI>guncotton [ IATE:1407137 ]<LI>pyroxylin [ IATE:42042 ]
fr CN | nitrocellulose | nitrate de cellulose | nitro-cellulose
SAINMHÍNIÚ résulte de l'action sur la cellulose d'un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique;il est très inflammable ; ester nitrique de la cellulose TAGAIRT Tarif douanier ; NF T 50-100:1980
de Cellulosenitrat | Nitrozellulose | Zellulosenitrat | Nitrocellulose
SAINMHÍNIÚ entsteht durch Einwirken eines Gemisches von Salpetersäure und Schwefelsäure auf Zellulose;es ist leicht entzündbar TAGAIRT Zolltarif
mul NC
Chemical element
ga copairniciam TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en ununbium | copernicium
SAINMHÍNIÚ chemical element with atomic number 112 TAGAIRT International Union of Pure and Applied Chemistry, Pure Appl. Chem., Vol. 75, No. 10, pp. 1601–1611, 2003, http://www.iupac.org/publications/pac/2003/pdf/7510x1601.pdf [6.11.2007]
fr copernicium | ununbium
SAINMHÍNIÚ élément chimique, de symbole Cp et de numéro atomique 112 TAGAIRT http://fr.wikipedia.org/wiki/Copernicium
mul Uub | Cn
Chemical compound
ga AgCN TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ciainíd airgid TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
mul AgCN
EU act · Tariff policy · Customs tariff · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga cód AC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29. Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
ga cód Ainmníochta Comhcheangailte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Beidh an <b>cód Ainmníochta Comhcheangailte</b> ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
en CN code | Combined Nomenclature code
SAINMHÍNIÚ reference code used to identify products in the tariff and statistical nomenclature, the Combined Nomenclature (CN), published in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>EUROPA > The European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > ECICS > ... > ECICS Help. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ecics2help_en.htm [30.11.2010]
NÓTA <BR> - [SYS]the first 2 digits indicate the chapter the chemical substance belongs to in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as amended by Commission Regulation (EC) No 2086/97 of 4 November 1997);<BR> - [SYS]the next two digits indicate the first sublevel grouping;<BR> - [SYS]the next 2 digits, 10, indicate the second sublevel grouping.
de Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur | KN-Code
SAINMHÍNIÚ Vgl. "nomenclature combinée".
NÓTA UPDATED: AIH 08/04/2004
Tariff policy
ga fo-cheannteideal AC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN subheading
SAINMHÍNIÚ Community subdivisions to the harmonized system nomenclature TAGAIRT Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff CELEX:31987R2658/EN
fr sous-position NC
SAINMHÍNIÚ subdivision communautaire de la nomenclature combinée TAGAIRT COM-FR, d'après le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, CELEX:31987R2658/FR
Lógó gaois.ie
gaois.ie