Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: CIE, CSE, CSI, C.I.E, CEI

Téarmaíocht IATE

European Union · FINANCE
ga Cistí an Chomhchreata Straitéisigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Cistí ESI TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga CSIE TAGAIRT Tuairim Uimh. 4/2015 (de bhun Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) i dtaca leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013, CELEX:52015AA0004/GA
ga Cistí SIE TAGAIRT Aithris 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
en ESI Funds | ESIF | CSF Funds | European Structural and Investment Funds | Common Strategic Framework Funds
SAINMHÍNIÚ <LI>European Regional Development Fund (ERDF) [ IATE:890097 ],<LI>European Social Fund (ESF) [ IATE:890098 ],<LI>Cohesion Fund (CF) [ IATE:1162442 ],<LI>European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) [ IATE:933855 ] and<LI>European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) [ IATE:3537723 ] TAGAIRT Recital 2 of Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006, CELEX:32013R1303/EN
NÓTA The European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF) are known collectively as the ‘Structural Funds’ [ IATE:771576 ].
fr Fonds relevant du Cadre stratégique commun | Fonds ESI | Fonds structurels et d'investissement européens | Fonds relevant du CSC
SAINMHÍNIÚ dénomination englobant Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) TAGAIRT Communiqué de presse de la Commission européenne du 10.7.2013 sur la réforme de la politique régionale de l'UE, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-670_fr.htm?locale=FR (9.10.2013)
NÓTA Voir aussi:<br>- FEDER, IATE:890097 <br>- FSE, IATE:890098 <br>- Fonds de cohésion, IATE:1162442 <br>- FEADER, IATE:933855 <br>- FEAMP, IATE:3537723
de ESI-Fonds | GSR-Fonds | europäische Struktur- und Investitionsfonds
SAINMHÍNIÚ Sammelbezeichnung für:<br><LI>Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) IATE:890097 <br><LI>Europäischer Sozialfonds (ESF) IATE:890098 <br><LI>Kohäsionsfonds IATE:1162442 <br><LI> Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) IATE:933855 <br><LI>Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) IATE:3537723 TAGAIRT Council-DE in Anlehnung an die Verordnung (EU) Nr.&nbsp;1303/2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, Artikel&nbsp;1 (ABl. L&nbsp;347/2013, S.&nbsp;320) CELEX:32013R1303/DE
NÓTA Strukturfonds IATE:771576 ist die Sammelbezeichnung für: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Europäischer Sozialfonds (ESF).
Lógó gaois.ie
gaois.ie