Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Maritime transport
ga an Cód Iompraíochta do Línéarchomhdhálacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún um Chód Iompraíochta do Línéarchomhdhálacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences | Code of Conduct for Liner Conferences
NÓTA CONTEXT: United Nations;UPDATED: JIF 22/05/2003
International law · Organisation of professions
ga Comhlachas an Chóid Iompair Idirnáisiúnta do Sholáthraithe Slándála Príobháideacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ICoCA TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en ICoCA | ICoC Association | International Code of Conduct for Private Security Providers Association
SAINMHÍNIÚ independent non-profit association under Swiss law aiming to promote the responsible provision of private security services and respect for human rights and national and international law by exercising independent governance and oversight of the ICoC TAGAIRT Council-CENTERM based on http://www.icoca.ch/mandate.html [3.4.2014]
NÓTA The ICoCA has three main functions: <br> <br>a) Certification of companies under the Code of Conduct attesting that a company’s systems and policies meet the ICoC’s principles and standards; <br> <br>b) Human-rights-oriented monitoring of company performance and of the impact of security operations and<br> <br>c) Maintaining a process to support and oversee member companies in discharging their commitments to address claims alleging violations of the Code by establishing fair and accessible grievance procedures that offer effective remedies. <br> <br> See IATE:3556431
fr Association de l'ICoC | Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées
SAINMHÍNIÚ association à but non lucratif de droit suisse qui a pour but de promouvoir, diriger et superviser la mise en œuvre du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées et d’encourager la fourniture responsable de services de sécurité ainsi que le respect des droits de l’homme et du droit national et international, en conformité avec ce Code TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de l'Association de l'ICoC, http://www.icoca.ch/assets/icoc-aoa_french3.pdf [11.4.2014]
NÓTA Voir "Code de conduite international des entreprises de sécurité privées" [ IATE:3556431 ].
EU institution
ga cód dea-iompraíocht riaracháin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en code of good administrative behaviour for the General Secretariat of the Council of the European Union and its staff in their professional relations with the public | code of good administrative behaviour
SAINMHÍNIÚ code laying down the general principles of good administrative behaviour applicable to members of staff in their professional relations with the public TAGAIRT Decision of the Secretary-General of the Council/High Representative for Common Foreign and Security Policy of 25 June 2001 on a code of good administrative behaviour for the General Secretariat of the Council of the European Union and its staff in their professional relations with the public CELEX:32001D0705(01)
fr code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public | code de bonne conduite administrative
SAINMHÍNIÚ code énonçant les principes généraux de bonne conduite administrative qui s'appliquent aux membres du personnel dans leurs relations professionnelles avec le public TAGAIRT Décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public CELEX:32001D0705(01)/FR
Pollution control measures · Agricultural production policy
ga cód dea-chleachtais talmhaíochta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga cód dea-chleachtais feirmeoireachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Parliamentary procedure · EU institution
ga cód iompair TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Cinnfidh na Caestóirí a mhéid atá an <b>cód iompair</b> infheidhme maidir le daoine nach dtagann faoi réim raon feidhme an chomhaontaithe ach ar daoine iad a bhfuil suaitheantas lena dtugtar rochtain fhadtéarmach ina seilbh acu.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliament · EU institution
ga cód iompair TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, Iarscríbhinn IX, Cuid B, III (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-09+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
COMHTHÉACS Beidh an méid seo a leanas sa chlár: <br>(a) sraith treoirlínte [...] (Iarscríbhinn 2);<br> (b) <b>cód iompair</b> (Iarscríbhinn 3); TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, Iarscríbhinn IX, Cuid B, III (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-09+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
SAINMHÍNIÚ rialacha atá le leanúint ag eagraíochtaí agus ag daoine aonair atá liostaithe sa Chlár Trédhearcachta le haghaidh eagraíochtaí agus daoine féinfhostaithe a ghabhann do dhéanamh agus do chur chun feidhme bheartais AE TAGAIRT Bunaithe ar an sainmhíniú Béarla san iontráil seo.
en code of conduct
SAINMHÍNIÚ rules to be followed by organisations and individuals listed in the Transparency Register for organisations and self-employed persons engaged in EU policy-making and policy implementation TAGAIRT Agreement between the European Parliament and the European Commissionon the transparency register for organisations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy implementation, CELEX:32014Q0919(01)/EN
fr code de conduite
SAINMHÍNIÚ règles que doivent respecter les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne, enregistrées au registre de transparence TAGAIRT EP-FR, d'après le règlement du Parlement européen, annexe IX, http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=FR&reference=TOC [1.7.2014]
de Verhaltenskodex
SAINMHÍNIÚ von im Transparenz-Register erfassten Organisationen und Einzelpersonen im Hinblick auf ihre Beziehungen zu den EU-Organen und ihren Mitgliedern, Beamten und sonstigen Bediensteten zu befolgende Regeln TAGAIRT Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, Anlage IX, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-09+DOC+XML+V0//DE&navigationBar=YES [3.10.2014]
Rights and freedoms
ga cód iompair TAGAIRT Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, «An Homafóibe agus an tIdirdhealú ar Fhorais an Treoshuímh Ghnéasaigh agus na Féiniúlachta Inscne i mBallstáit an AE, Cuid II: An Scéal ó Thaobh Cúrsaí Sóisialta”, 2009. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-hdgso-report-part2_ga.pdf [10.10.2013] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS Bhí gníomhaíochtaí éagsúla san áireamh ann, amhail póstaeir do scoileanna ar a raibh an teachtaireacht: 'Níl an bhulaíocht homafóbach inghlactha inár scoil’, leabhráin, bileoga gearra, srl. Bhí an tionscadal i mbun feachtais ag iarraidh ar scoileanna tuilleadh a dhéanamh, mar shampla beartais frith-bhulaíochta agus frith-chiaptha, agus cóid iompair a fhorbairt; TAGAIRT Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, «An Homafóibe agus an tIdirdhealú ar Fhorais an Treoshuímh Ghnéasaigh agus na Féiniúlachta Inscne i mBallstáit an AE, Cuid II: An Scéal ó Thaobh Cúrsaí Sóisialta”, 2009. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-hdgso-report-part2_ga.pdf [10.10.2013]
Taxation
ga an Cód Iompair maidir le Cánachas Gnó TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Code of conduct for business taxation
SAINMHÍNIÚ EU code of conduct on harmful tax measures TAGAIRT COUNCIL-EN
NÓTA The Code of Conduct was set out in the conclusions of the ECOFIN Council of 1 December 1997
fr code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises
NÓTA Le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises a été présenté dans les conclusions du Conseil des ministres de l'économie et des finances (Ecofin) du 1er décembre 1997. (JO C 2 du 6.1.1998; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:002:0006:0006:FR:PDF ) [13.5.2013]
de Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung
SAINMHÍNIÚ EU-Verhaltenskodex, der steuerliche Maßnahmen, die als schädlicher Steuerwettbewerb einzustufen sind, unterbinden soll TAGAIRT Council-DE, vgl. Europ. Kommission > steuern und Zollunion > Unternehmensbesteuerung http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/index_de.htm (13.6.2013)
NÓTA kein rechtsverbindliches Instrument, aber eine politische Verpflichtung; UPD: aih, 13.6.2013
INTERNATIONAL RELATIONS · International balance
ga Cód Iompair Djibouti TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Djibouti Code of Conduct
SAINMHÍNIÚ code of conduct concerning the repression of piracy and armed robbery against ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden TAGAIRT IMO, Protection of Vital Shipping Lanes, Sub-regional meeting to conclude agreements on maritime security, piracy and armed robbery against ships for States from the Western Indian Ocean, Gulf of Aden and Red Sea areas (3.4.2009), http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Documents/DCoC%20English.pdf [10.5.2012]
fr code de conduite de Djibouti
SAINMHÍNIÚ code de conduite concernant la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l'encontre des navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden TAGAIRT OMI, http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Documents/DCoC%20French.pdf (11.5.2012)
NÓTA Voir aussi:<br>- région Afrique orientale et australe - Océan Indien IATE:3543235 .<br>Attention: ne pas confondre avec l'accord de Djibouti IATE:3543238 .
International agreement · International security · Military equipment
ga Cód Iompair na Háige i gcoinne iomadú na ndiúracán balaistíoch TAGAIRT PREASEISIÚINT An 3183ú cruinniú den Chomhairle Gnóthaí Eachtracha An Bhruiséil, 23 Iúil 2012 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-345_ga.htm
COMHTHÉACS 'Leithdháil an Chomhairle EUR 930 000 ó bhuiséad an AE chun gníomhaíochtaí a mhaoiniú a thacaíonn le <b>cód iompair na Háige i gcoinne iomadú na ndiúracán balaistíoch</b> agus níos ginearálta, le haghaidh réimse gníomhaíochtaí a mhaoiniú chun iomadú na ndiúracán balaistíoch a chomhrac.' TAGAIRT PREASEISIÚINT An 3183ú cruinniú den Chomhairle Gnóthaí Eachtracha An Bhruiséil, 23 Iúil 2012 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-345_ga.htm
ga Cód Iompair na Háige TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Cód Iompair na Háige in aghaidh neamhleathadh diúracán balaistíoch TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation | ICOC | The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation | The Hague Code of Conduct | HCOC | HCoC
SAINMHÍNIÚ politically binding multilateral instrument whose subscribing States recognise the need to prevent and curb the proliferation of ballistic missile systems capable of delivering weapons of mass destruction and to strengthen and gain wider adherence to multilateral disarmament and non-proliferation mechanisms. Their undertakings include exercising maximum possible restraint in the development, testing and deployment of ballistic missiles capable of carrying weapons of mass destruction TAGAIRT Council-EN based on The Hague Code of Conduct > What is HCoC? http://www.hcoc.at/?tab=what_is_hcoc&page=description_of_hcoc [5.8.2016] and http://www.armscontrol.org/documents/icoc [5.8.2016]
NÓTA The text of the Code is available here:<br>The Hague Code of Conduct > Text of the HCoC http://www.hcoc.at/?tab=what_is_hcoc&page=text_of_the_hcoc [5.8.2016]
fr HCoC | ICOC | Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques | Code de conduite international contre la prolifération des missiles balistiques | Code de conduite de La Haye
SAINMHÍNIÚ instrument non contraignant créé en 2002 établissant des mesures de confiance et de transparence en matière de lutte contre la prolifération balistique dont les missions sont:<li>de prévenir et de lutter contre la prolifération des missiles balistiques pouvant emporter des armes de destruction massive (ADM);<li>de contribuer à renforcer et augmenter l'adhésion aux mécanismes multilatéraux de désarmement et de non-prolifération;<li>de renforcer la sécurité et stabilité internationales et régionales;<li>de construire et de renforcer la confiance et la transparence ainsi que d'assurer la communauté internationales sur les intentions pacifiques des États. TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de la représentation permanente de la France auprès de l'ONU et des organisations internationales à Vienne, Code de conduite de La Haye, http://www.delegfrance-onu-vienne.org/spip.php?article903 [16.2.2018]
NÓTA Le texte définitif du Code a été adopté à La Haye en novembre 2002 par 93 États.<br>Il compte actuellement 139 États signataires (on parle également d'États participants ou adhérents).<p>Conseil-FR, d'après le site du Code de conduite de La Haye, http://www.hcoc.at/ [16.2.2018]<p>Initialement appelé "Code de conduite international contre la prolifération des missiles balistiques", il a été décidé, lors de la 3<sup>e</sup> conférence des États signataires, en novembre 2004, que le code serait dorénavant dénommé "<b>Code de conduite de La Haye</b>".<p>Conseil-FR, d'après le site du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, "Le code de conduite de La Haye: 10 ans de lutte contre la prolifération balistique ", http://www.defense.gouv.fr/content/download/227697/2536745/file/ONP201301HorsSerie.pdf [16.2.2018]<hr>Voir aussi <i>régime de contrôle de la technologie des missiles</i> [IATE:802267 ]
de Internationaler Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen | ICoC | Haager Verhaltenskodex gegen die Verbreitung ballistischer Flugkörper | HCoC
SAINMHÍNIÚ multilaterale politische Vereinbarung, die den Besitz von militärischer Trägertechnologie nicht verbietet, ihn jedoch an Prinzipien und vertrauensbildende Maßnahmen (z.B. Vorankündigung von Raketenstarts) knüpft, und eine Selbstverpflichtung der Teilnehmerstaaten enthält, die Weitergabe von militärischer Trägertechnologie einzudämmen TAGAIRT Council-DE, gestützt auf AA https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-ruestungskontrolle/nukleareabruestung/gremienpj-haagerverhaltenskodex-hcoc-node (3.8.18)
NÓTA Den Haag, 25.11.2002
Military equipment · Trade policy
en EU Code of Conduct on Arms Exports
SAINMHÍNIÚ document which sets up eight criteria for the export of conventional arms, establishes a notification and consultation mechanism for denials and includes a transparency procedure through the publication of the EU annual reports on arms exports TAGAIRT Council Joint Action 2008/230/CFSP on support for EU activities in order to promote the control of arms exports and the principles and criteria of the EU Code of Conduct on Arms Exports among third countries, CELEX:32008E0230
fr Code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements
SAINMHÍNIÚ Document qui fixe huit critères pour l'exportation d'armes conventionnelles, établit un mécanisme d'information et de consultation pour les refus et comporte une procédure de transparence qui se traduit par la publication des rapports annuels de l'UE sur les exportations d'armements. TAGAIRT Action commune 2008/230/PESC concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements, CELEX:32008E0230/FR
de Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren | EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren
SAINMHÍNIÚ Instrument der EU für die Ausfuhrkontrolle im Bereich der konventionellen Waffen TAGAIRT Council-DE
NÓTA UPD: st 30.7.10
Cooperation policy
en EU Code of Conduct on Complementarity and Division of Labour in Development Policy
SAINMHÍNIÚ Designed to enhance complementarity and the division of labour amongst EU donors (Community and Member States) in developing countries, the Code of Conduct was adopted on 15 May 2007 by the General Affairs and External Relations Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council. < br > The Code is based on eleven principles designed to reduce the administrative formalities, to use the funds where they are most needed, to pool aid and to share the work to deliver more, better and faster aid. TAGAIRT Europa Glossary http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r13003.htm [04.06.2008]
fr Code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement | Code de conduite de l'UE sur la division du travail dans la politique de développement
SAINMHÍNIÚ code de conduite volontaire proposé par la Commission afin d'améliorer la performance de la politique de coopération de l'Union européenne (UE) TAGAIRT Site de la Commission européenne, http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r13003.htm
NÓTA Il vise à mieux répartir les tâches entre les donateurs de l'UE dans les pays en développement et est fondé sur onze principes visant à réduire les formalités administratives, utiliser les fonds là où ils sont le plus nécessaires, mettre l'aide en commun et répartir les tâches pour fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide.
de EU-Verhaltenskodex für Komplementarität und Arbeitsteilung in der Entwicklungspolitik
SAINMHÍNIÚ freiwilliger Verhaltenskodex für eine bessere Arbeitsteilung zwischen den EU-Gebern in den Entwicklungsländern zur Steigerung der Effizienz der EU-Entwicklungspolitik TAGAIRT Europa Zyusammenfassungen der EU-Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r13003_de.htm [16.09.2010]
NÓTA UPD: cho, 16.9.10
Parliamentary proceedings · EU institution · Operation of the Institutions
ga cód iompair um chaibidlíocht i gcomhthéacs nósanna imeachta na comhchinnteoireachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga cód iompair maidir le caibidlíocht i gcomhthéacs an ghnáthnós imeachta reachtaigh TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, Aibreán 2012, Iarscríbhinn XXI. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20120417+TOC+DOC+XML+V0//GA [15.5.2012]
COMHTHÉACS IARSCRÍBHINN XXI : <b>Cód iompair maidir le caibidlíocht i gcomhthéacs an ghnáthnós imeachta reachtaigh<b> TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, Aibreán 2012, Iarscríbhinn XXI. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20120417+TOC+DOC+XML+V0//GA [15.5.2012]
en Code of conduct for negotiating in the context of the ordinary legislative procedures | Code of conduct for negotiating in the context of codecision procedures
SAINMHÍNIÚ sets out general principles within Parliament, on how to conduct negotiations during all stages of the ordinary legislative procedure with the aim of increasing their transparency and accountability, especially at an early stage of the procedure TAGAIRT Rules of Procedure of the European Parliament, March 2012, Annex XXI, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20120312+ANN-21+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES [11.4.2012]
NÓTA It is complementary to the "Joint Declaration on practical arrangements for the codecision procedure" agreed between Parliament, the Council and the Commission which focuses more on the relationship between these institutions.
fr Code de conduite du PE pour la négociation de dossiers de codécision | Code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire
SAINMHÍNIÚ ensemble des principes généraux régissant, au sein du Parlement, les négociations à toutes les étapes de la procédure législative ordinaire, en vue de renforcer leur transparence et leur responsabilité, notamment dans une phase précoce de la procédure TAGAIRT Règlement du Parlement européen (juillet 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR [14-11-2013]
NÓTA Il complète la «Déclaration commune sur les modalités pratiques concernant la procédure de codécision» adoptée par le Parlement, le Conseil et la Commission, qui se concentre essentiellement sur la relation entre ces institutions.
Defence
ga Cód Iompair maidir le Comhthiomsú agus Comhroinnt TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Code of Conduct on Pooling and Sharing
SAINMHÍNIÚ document adopted by the EDA steering board [ IATE:2210000 ] setting out voluntary ways of mainstreaming cooperation in national decision-making processes TAGAIRT Council-EN based on document 15281/12, <i>Council conclusions on Military Capability Development</i>, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015281%202012%20INIT [28.5.2014]
NÓTA The code of conduct can be found here: http://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf [28.5.2014]
fr code de conduite en matière de mutualisation et de partage
SAINMHÍNIÚ document adopté par le comité directeur de l'AED [ IATE:2210000 ] qui comprend des mesures concrètes visant à rationaliser la coopération au niveau des processus décisionnels nationaux et dont la mise en œuvre repose sur une base volontaire TAGAIRT Conseil-FR, d'après les conclusions du Conseil sur le développement des capacités militaires http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2015281%202012%20INIT [13.6.2014]
de Verhaltenskodex der Europäischen Verteidigungsagentur über Bündelung und gemeinsame Nutzung | Verhaltenskodex über die Bündelung und gemeinsame Nutzung
SAINMHÍNIÚ von der Europäischen Verteidigungsagentur IATE:929753 angenommenes Dokument, das konkrete freiwillige Maßnahmen zur durchgängigen Berücksichtigung der Zusammenarbeit im innerstaatlichen Entscheidungsprozess umfasst TAGAIRT Council-DE gestützt auf Ratsdok. 15281/12 "Schlussfolgerungen des Rates über die Entwicklung militärischer Fähigkeiten", Nr.6 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15281-2012-INIT/de/pdf
NÓTA Wortlaut des Verhaltenskodex: http://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf (20.10.14)
Research
ga an Cód Iompair Eorpach maidir leis an tSláine Taighde TAGAIRT 'Dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir leis an tSláine Taighde', Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14201-2015-INIT/ga/pdf [4.8.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Code of Conduct for Research Integrity
SAINMHÍNIÚ document published in 2011 that addresses good practice and bad conduct in science, offering a reference point for all researchers, complementing existing codes of ethics and complying with national and European legislative frameworks TAGAIRT Council-PL, based on Marie Curie Fellows Association "Researchers without frontiers" http://mcfa.eu/site3/?q=new-code-conduct-researchers-european-science-foundation [3.12.2015] and Academia Sinica, <i>European Code of Conduct for Research Integrity</i> http://iao.sinica.edu.tw/RI/doc/Codes/European.pdf [3.12.2015]
NÓTA Developed through a series of workshops involving the ESF (European Science Foundation) and ALLEA (All European Academies), it is not intended to replace existing national or academic guidelines, but represents agreement across 30 countries on a set of principles and priorities for self-regulation of the research community. It provides a possible model for a global code of conduct for all research.
International law · Organisation of professions
ga an Cód Iompair Idirnáisiúnta do Sholáthraithe Slándála Príobháideacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ICoC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Code of Conduct for Private Security Providers | ICoC
SAINMHÍNIÚ multi-stakeholder initiative convened by the Swiss government aiming to set private security industry principles and standards based on international human rights and humanitarian law, as well as to improve accountability of the industry by establishing an external independent oversight mechanism TAGAIRT Council-CENTERM based on http://www.icoc-psp.org/ [3.4.2014]
NÓTA See IATE:3556433
fr Code de conduite international des entreprises de sécurité privées | ICoC
NÓTA Voir "Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées" [ IATE:3556433 ].
INTERNATIONAL RELATIONS · Defence · Arms policy
en Code of Conduct on Outer Space Activities
SAINMHÍNIÚ guidelines on outer space activities drawn up by the EU for the consideration of the relevant UN bodies, based on the principles of free access to space for its peaceful exploration and use; preservation of security and integrity of satellites in orbit; and the right to legitimate self defence by states TAGAIRT Council-EN, based on: European Space Policy progress report, CELEX:52008DC0561
fr code de conduite pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique
SAINMHÍNIÚ projet de code de conduite/orientations élaboré par l'UE en ce qui concerne les activités dans l'espace extra-atmosphérique qui sera soumis aux institutions compétentes des Nations unies, sur la base des principes du libre accès à l'espace en vue de son exploration et de son usage pacifiques, de la préservation de la sécurité et de l'intégrité des satellites en orbite et du droit de légitime défense des États TAGAIRT Conseil-FR, d'après le rapport sur l'état d'avancement de la politique spatiale européenne, COM(2008)561 final, CELEX:52008DC0561/FR
NÓTA Le texte du projet révisé de code de conduite (version de 2010) figure dans le doc. 13743/10 du Conseil, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2013743%202010%20INIT .
de Verhaltenskodex für Weltraumtätigkeiten
SAINMHÍNIÚ von der EU zur Vorlage in den einschlägigen VN-Gremien entworfener Leitfaden für Weltraumaktivitäten, der auf folgenden Grundsätzen basiert: freier Zugang zum Weltraum zu seiner friedlichen Erkundung und Nutzung, Sicherheit und Unversehrtheit der in der Umlaufbahn befindlichen Satelliten und Recht der Staaten auf Abwehr von Gefahren TAGAIRT Arbeitsdokument KOM (200)561, Europäische Raumfahrtpolitik Fortschrittsbericht CELEX:52008DC0561/DE
EU body · Financial institution · Management
ga Cód Iompair do chomhaltaí Choiste Bainistíochta an BEI TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Code of Conduct for the Members of the Management Committee of the EIB
SAINMHÍNIÚ code that applies upon acceptance of their mandate to the members of the Management Committee of the European Investment Bank and, where specifically provided for, to the former members of the Management Committee TAGAIRT EIB, "Management Committe Code of Conduct", http://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_MC_en.pdf
NÓTA It sets out the rules applicable in matters of professional ethics and behaviour.
fr Code de conduite pour les membres du Comité de direction de la BEI
SAINMHÍNIÚ code qui s’applique, dès acceptation de leur mandat, aux membres du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement, et, lorsque cela est expressément indiqué, aux anciens membres du Comité de direction TAGAIRT BEI, "Code de conduite pour les membres du Comité de direction", 2011, http://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_MC_fr.pdf [1.10.2014]
NÓTA Il précise les règles applicables aux questions d'éthique et de comportement professionnels.
de Verhaltenskodex für die Mitglieder des Direktoriums der EIB
NÓTA gilt für die Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank (die „Bank”) nach der Übernahme ihres Mandats und soweit ausdrücklich erwähnt auch für die ehemaligen Mitglieder des Direktoriums. Er legt die Regeln für berufsethische und verhaltensmäßige Belange dar.
Defence · Arms policy
ga Cód Iompair maidir le Soláthar Trealaimh Cosanta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr code de conduite sur les marchés publics de la défense
SAINMHÍNIÚ Régime intergouvernemental volontaire couvrant les achats d'équipement de défense qui ne suivent par les règles de concurrence ordinaires du marché unique européen. TAGAIRT Europa, Le code de conduite sur les marchés publics de la défense, http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33236_fr.htm (17.11.2011)
de Verhaltenskodex für die Beschaffung von Verteidigungsgütern
SAINMHÍNIÚ freiwillige zwischenstaatliche Regelung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie TAGAIRT Council-DE
NÓTA vom EDA-Lenkungsausschuss am 21. Nov. 2005 gebilligt und am 1. Juli 2006 in Kraft getreten; DIV: cba, 31.05.2007; UPD: st 12.10.11
Administrative law · EU body · Operation of the Institutions
ga an Cód Eorpach um dhea-iompraíocht Riaracháin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Code of Good Administrative Behaviour | Code of good administrative behaviour
SAINMHÍNIÚ Code of Good Administrative Behaviour which European Union institutions and bodies, their administrations and their officials should respect in their relations with the public, first proposed by Roy Perry MEP in 1998, drafted by the European Ombudsman, and approved (with some changes introduced by Mr Perry as rapporteur for the Committee on Petitions) by Resolution of the European Parliament of 6 September 2001 TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>European Ombudsman > Resources > European Code of Good Administrative Behaviour, http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces [17.11.2011]
NÓTA Many EU institutions and bodies have their own Code of Good Administrative Behaviour:<BR>- European Commission [ IATE:1865764 ]<BR>- General Secretariat of the Council [ IATE:925573 ]<BR>- European Investment Bank [ IATE:386956 ]<BR>- European Environment Agency [ IATE:89966 ]<BR>- European Medicines Agency [ IATE:44389 ]
fr Code européen de bonne conduite administrative
SAINMHÍNIÚ code énonçant les principes généraux de bonne conduite administrative qui s'appliquent à toutes les relations des institutions et de leurs administrations avec le public, à moins que celles-ci soient régies par des dispositions spécifiques TAGAIRT Code européen de bonne conduite administrative, site internet du médiateur européen http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/code.faces (24.11.2011)
NÓTA Ne pas confondre avec le code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public, aussi appelé "code de bonne conduite administrative" IATE:925573 .
Institutional structure · Taxation
en Code of Conduct Group on Business Taxation | CoC Group | Code of Conduct Group (Business Taxation)
SAINMHÍNIÚ group set up within the Council of the European Union to assess the tax measures falling within the scope of the code of conduct for business taxation [ IATE:904806 ] and to oversee the provision of information on those measures TAGAIRT Council-EN, based on the Council conclusions of 9 March 1998 concerning the establishment of the Code of Conduct Group (business taxation), paragraph 2, CELEX:31998Y0401(01)/EN
NÓTA Attended by high-level representatives of Member State finance ministers. Elected chair. Comprises five subgroups:<br>- Subgroup A<br>- Subgroup B<br>- Subgroup (abuse issues related to inbound and outbound profit transfers and mismatches between tax systems)<br>- Subgroup (third countries)<br>- Subgroup (third and fourth criteria of the Code)
fr groupe "Code de conduite (fiscalité des entreprises)"
SAINMHÍNIÚ groupe créé en 1998, dans le cadre du Conseil de l'Union européenne, en vue d'évaluer les mesures fiscales susceptibles de relever du champ d'application du code de conduite en matière de fiscalité des entreprises et de contrôler la communication d'informations sur ces mesures TAGAIRT Conseil-FR, d'après les Conclusions du Conseil du 9 mars 1998 concernant la création du groupe "Code de conduite" (fiscalité des entreprises), CELEX:31998Y0401(01)/FR
NÓTA Composé des représentants à haut niveau des ministres des finances.<br>Présidence élue.<br><br>Le groupe se compose de plusieurs sous-groupes:<br>- Sous-groupe A <br>- Sous-groupe B <br>- Sous-groupe (questions anti-abus liées aux transferts de bénéfices en entrée ou en sortie et incompatibilités entre les systèmes fiscaux)<br>- Sous-groupe sur les pays tiers<br>- Sous-groupe (troisième et quatrième critères du code)<br><br>Voir aussi <i>code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises</i> [ IATE:904806 ]
de Gruppe "Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)"
SAINMHÍNIÚ Gruppe zur Beurteilung der steuerlichen Maßnahmen, die unter den Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung IATE:904806 fallen können TAGAIRT Council-DE
NÓTA besteht aus hochrangigen Vertretern der Finanzminister; umfasst folgende Untergruppen:<br>- Untergruppe A <br>- Untergruppe B <br>- Untergruppe (Missbrauch im Zusammenhang mit Gewinnverlagerungen ins Inland bzw. Ausland und Diskrepanzen zwischen den Steuersystemen)<br>– Untergruppe (Drittländer)<br>– Untergruppe (drittes und viertes Kriterium des Kodex)
Parliamentary proceedings · EU institution
ga neamhchomhlíonadh an chóid iompair TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+TOC+DOC+XML+V0//GA
COMHTHÉACS I gcás <b>neamhchomhlíonadh an chóid iompair</b> ag na cláraithe nó ag a gcuid ionadaithe d'fhéadfadh sé tarlú dá bharr sin, agus tar éis imscrúdaithe ina ndéanfar urraim chuí a thabhairt do phrionsabal na comhréireachta agus don cheart chun cosanta, go ndéanfaí bearta atá leagtha síos in Iarscríbhinn 4 a chur i bhfeidhm, amhail fionraí nó baint den chlár agus, i gcás inarb infheidhme, tarraingt siar na suaitheantas lena dtugtar rochtain ar Pharlaimint na hEorpa agus a eisítear chuig na daoine lena mbaineann agus, más iomchuí, chuig a n-eagraíochtaí. Féadfar cinneadh i dtaca le cur i bhfeidhm na mbeart sin a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an chláir. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2014), Iarscríbhinn IX: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+TOC+DOC+XML+V0//GA
ga neamhchomhlíonadh i ndáil leis an gcód iompair TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
COMHTHÉACS I gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Iarscríbhinn 4, féadfaidh aon duine gearán, agus tacaíocht chuí i bhfoirm fíoras ábharthach in éineacht leis, a thaisceadh i dtaca le haon <b>neamhchomhlíonadh amhrasta i ndáil leis an gcód iompair</b>. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
Lógó gaois.ie
gaois.ie