Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International instrument · Environmental policy · Climate
ga Comhdháil na bPáirtithe TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga COP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of the Parties to the UNFCCC | COP | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
SAINMHÍNIÚ supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] TAGAIRT COM-ET, based on:<BR>United Nations Framework Convention on Climate Change, Bodies, COP http://unfccc.int/bodies/body/6383.php [16.3.2012]
NÓTA The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). <BR>There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). <BR><BR>When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is <b>United Nations Climate Change Conference</b> [see IATE:2232294 ].
fr Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP
SAINMHÍNIÚ organe suprême de la convention qui est une association de tous les pays parties à la convention TAGAIRT Conseil-FR, d'après Les organes de la Convention, Site ONU, https://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php [14.10.2014]
NÓTA Voir aussi: Conférence des parties [ IATE:884905 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP
SAINMHÍNIÚ oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 TAGAIRT Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
NÓTA DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
Climate
ga COP 15 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Climate Conference | COP 15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | The COP15 Climate Conference | Copenhagen Conference on climate change
SAINMHÍNIÚ 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) TAGAIRT Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
NÓTA Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
fr Conférence de Copenhague sur le changement climatique | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CdP15
SAINMHÍNIÚ Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. TAGAIRT Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
NÓTA Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
de COP 15 | Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen
SAINMHÍNIÚ 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) TAGAIRT Council-DE
NÓTA 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
mul COP15
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
COMHTHÉACS "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
SAINMHÍNIÚ cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
SAINMHÍNIÚ meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted TAGAIRT Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
NÓTA <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
SAINMHÍNIÚ 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
SAINMHÍNIÚ Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE nach Council-EN
NÓTA siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
Cooperation policy · Social affairs · United Nations
ga clár oibre gníomhaíochta Bhéising TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse, 2014-2020, CELEX:32014R0233
en Beijing Platform for Action of the Fourth World Conference on Women | BPfA | Beijing Platform for Action
SAINMHÍNIÚ action programme adopted during the United Nations Fourth World Conference on Women held in 1995 in Beijing TAGAIRT Council-EN, based on the Beijing Platform for Action Turns 20 > About, http://beijing20.unwomen.org/en/about [26.7.2017]
fr Programme d'action de Beijing | Programme d'action de Beijing adopté par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes
SAINMHÍNIÚ programme d'action pour l'autonomisation des femmes, fixant des objectifs et des actions stratégiques pour la promotion de la femme et la réalisation de l'égalité des sexes dans 12 domaines TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site ONU-Femmes, Conférences mondiales sur les femmes, http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women [24.8.2017]
NÓTA Texte du programme d'action: cf. rapport de la 4ème conférence mondiale sur les femmes, p. 7, http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/docs/prgaction.pdf
de Aktionsplattform von Peking der Vierten Weltfrauenkonferenz
SAINMHÍNIÚ auf der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 verabschiedetes Aktionsprogramm TAGAIRT Council-DE auf Grundlage von UN Women Nationales Komitee Deutschland: Die Pekinger Aktionsplattform https://www.unwomen.de/schwerpunkte/peking-20/die-aktionsplattform-von-peking.html (5.9.2017)
NÓTA siehe auch Erklärung von Peking IATE:336894
EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS · UN specialised agency
ga an Coiste Comhdhála maidir le Caighdeáin a chur i bhFeidhm TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference Committee on the Application of Standards
SAINMHÍNIÚ permanent tripartite body of the International Labour Conference [ IATE:837974 ] which provides a platform for representatives of governments, employers and workers to undertake a joint examination of the manner in which States comply with their obligations deriving from the Conventions and Recommendations adopted by the ILO [ IATE:787715 ] TAGAIRT Council-EN, based on ILO > Home > Labour standards > Information resources and publications > Publications > 'The Committee on the Application of Standards of the International Labour Conference: A dynamic and impact built on decades of dialogue and persuasion', http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_154192/lang--en/index.htm [5.8.2016]
EU institution
ga COSAC TAGAIRT Conradh Amstardam, Prót. maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, pointe II
ga an Chomhdháil de na Coistí um Ghnóthaí Eorpacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr COSAC | Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires
SAINMHÍNIÚ organe de coopération où sont représentés les commissions des parlements nationaux qui se consacrent aux affaires européennes et le Parlement européen. Lors des réunions biannuelles de la COSAC, chaque pays envoie six de ses parlementaires. En outre, les parlements nationaux des pays candidats ont le droit d'envoyer trois observateurs par parlement. TAGAIRT Site Internet de la COSAC, http://www.cosac.org/fr/cosac/
NÓTA - Créée à Madrid en mai 1989.<br>- Remplacée par IATE:118774
Parliamentary procedure · European Union
ga an Chomhdháil de na gCoistí um Ghnóthaí Eorpacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais de chuid Pharlaimintí an Aontais Eorpaigh TAGAIRT Bunaithe ar Airteagal 10 de Phrótacal Uimh. 1 atá i gceangal leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
en Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs | Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union | Conference of European Affairs Committees | COSAC | Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union
SAINMHÍNIÚ a Conference of the committees of the national Parliaments of the European Union Member States dealing with European affairs as well as representatives of the European Parliament TAGAIRT COSAC > Home > About http://www.cosac.eu/about/ [28.10.2013]
mul COSAC
INTERNATIONAL ORGANISATIONS
ga Comhdháil Pharlaiminteoirí an Réigiúin Artaigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of Parliamentarians of the Arctic Region
SAINMHÍNIÚ biennial conference for parliamentarians representing the eight Arctic countries and the European Parliament TAGAIRT ‘About’. Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, http://www.arcticparl.org/about.aspx [17.5.2018]
fr Conférence des parlementaires de la région arctique
SAINMHÍNIÚ organisme parlementaire réunissant les délégations nommées par les parlements nationaux des États de l’Arctique (Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie, Suède, États-Unis d'Amérique) et le Parlement européen. En font également partie des délégués permanents représentant les peuples autochtones, auxquels s'ajoutent des observateurs. La Conférence se réunit tous les deux ans. TAGAIRT Site du Parlement du Canada, Affaires internationales et interparlementaires, Rapport de la délégation parlementaire canadienne, http://www.parl.ca/iiapublications/document.aspx?language=f&mode=1&sbdid=dbb54175-458c-4eaa-8e62-0f60bd3dbe84&sbpidx=2 [17.9.2018]
NÓTA Voir aussi IATE:922066 <i>Conseil de l'Arctique</i>
International instrument
ga COP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na bPáirtithe TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, CELEX:32014R0517/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Chun comhleanúnachas a áirithiú le ceanglais faireacháin agus thuairiscithe faoin UNFCCC agus le Cinneadh 4/CMP.7 <b>ó Chomhdháil na bPáirtithe</b> atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto, Chomhdháil UNFCC, arna ghlacadh ag seachtú Comhdháil Pháirtithe Chomhdháil UNFCC ag teacht le cheile dóibh in Durban an 11 Nollaig 2011 ba cheart poitéinseal téimh dhomhagusa a ríomh i dtéarmaí an phoitéinsil téimh dhomhagusa 100 bliain i dtaca le cileagram amháin gáis i gcoibhneas chileagram amháin CO2.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, CELEX:32014R0517/GA
en COP | Conference of the Parties
SAINMHÍNIÚ one of the designations for the main negotiating body under an international agreement; it is a policy-making body that meets periodically to take stock of implementation of the agreement and adopt decisions, resolutions, or recommendations for the future implementation of the agreement TAGAIRT <i>Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements</i>, UNEP 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]
fr conférence des parties | COP | CdP
SAINMHÍNIÚ réunion des États ou Parties qui ont signé une convention ou un accord international TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Différentes conventions sont dotées d'une conférence des parties: par exemple, Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [IATE:886296 ], Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ....
International instrument
ga COP/MOP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en COP/MOP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
SAINMHÍNIÚ Conference of the Parties to a Convention serving as Meeting of the Parties to a Protocol (e.g. "Biosafety Protocol COP/MOP") TAGAIRT <i>Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements</i>, UNEP, 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]
NÓTA See also "Conference of the Parties" IATE:884905 and "Meeting of the Parties" IATE:909652
fr CdP/RdP | Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties | COP/MOP
NÓTA Voir aussi:<br>- Conférence des Parties [IATE:884905 ], et <br>- Réunion des Parties [IATE:909652 ]
de COP/MOP | Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien dient
NÓTA XREF: Konferenz der Vertragsparteien IATE:884905 <br>Tagung der Vertragsparteien IATE:909652
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga CMA TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag <b>Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras</B>.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA
en CMA | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
SAINMHÍNIÚ negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation TAGAIRT Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]
NÓTA See also: <LI> Conference of the Parties [ IATE:884905 ]</LI><LI> Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
fr Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris | CMA
SAINMHÍNIÚ organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]
International agreement · ENVIRONMENT
ga Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga CP-CB TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en COP | COP-CBD | Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity
SAINMHÍNIÚ governing body of the Convention on Biological Diversity that has the task of advancing implementation of the Convention through the decisions it takes at its periodic meetings TAGAIRT UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument, [21.5.2014]
NÓTA From 1994 to 1996, the Conference of the Parties held its ordinary meetings annually. Since then these meetings have been held less frequently and, following a change in the rules of procedure in 2000, they are now held every two years. The Eleventh meeting of the Conference of the Parties was held in Hyderabad, India, in October 2012, with the Twelfth meeting taking place in Pyeongchang, South Korea in October 2014.<hr>Council-EN based on:<ul><li>UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity', http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument, [21.5.2014] and <li>Convention on Biological Diversity > Information > Major Meetings, CBD COP, http://www.cbd.int/doc/?meeting=cop-12, [21.5.2014]
fr COP-CDB | Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique | CdP-CDB
SAINMHÍNIÚ organe directeur de la Convention sur la diversité biologique [IATE:858171 ], chargé de faire progresser la mise en œuvre de la Convention par des décisions prises lors de ses réunions périodiques TAGAIRT Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/cop/ (5.6.2014)
de CBD COP | Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
SAINMHÍNIÚ mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt eingesetztes Gremium, das regelmäßig Tagungen abhält und die Durchführung des Übereinkommens prüft und fördert TAGAIRT Council-DE nach Übereinkommen über die biologische Vielfalt (+ Erklärungen), Art.23 (ABl. L_309/1993, S.3) CELEX:21993A1213(01)/DE
NÓTA XREF: Übereinkommen über die biologische Vielfalt IATE:858171
Regions and regional policy · European organisations
ga CALRE TAGAIRT COR/EESC - GA
SAINMHÍNIÚ tionól ina dtugtar le chéile 74 uachtarán ar thionóil reachtacha réigiúnacha Eorpacha TAGAIRT COR/EESC - GA, bunaithe ar: https://www.calrenet.eu/what-is-calre [27.2.2018]
en Conference of European Regional Legislative Assemblies | Conference of the Regional Legislative Assemblies of the European Union | CALRE
SAINMHÍNIÚ assembly bringing together 74 presidents of European regional legislative assemblies TAGAIRT COR/EESC-EN, based on: https://www.calrenet.eu/what-is-calre [27.2.2018]
NÓTA CALRE's website lists the following members: the presidents of the regional assemblies of Italy, Spain, Belgium, Germany, Austria, United Kingdom (Wales, Scotland, Northern Ireland), Portugal (Azores and Madeira), and Finland (Åland Islands).
fr CALRE | Conférence des assemblées législatives régionales de l'Union européenne
SAINMHÍNIÚ assemblée réunissant 74 présidents d'assemblées législatives régionales européennes TAGAIRT EESC/COR-FR, d'après la note explicative de 2008 fournie sur le site de la CALRE: http://www.calrenet.eu/wp-content/uploads/2015/05/History_FR.pdf [8.3.2018]
EU institution
ga Comhdháil Idir-rialtasach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga CIR TAGAIRT Conradh CEE, Brollach
ÚSÁID SA TEANGA Socraíodh go mbeadh "i" mór agus "r" beag (26.04.92) Feic 1850/91
en Conference of the Representatives of the Governments of the Member States | Intergovernmental Conference | IGC
SAINMHÍNIÚ Conference of the governments of the Member States convened in order to negotiate amendments to existing treaties TAGAIRT Council-EN
fr CRGEM | Conférence intergouvernementale | Conférence RGEM | Conférence des représentants des gouvernements des États membres | CIG
SAINMHÍNIÚ négociation entre les gouvernements des États membres dont l'objectif est d'apporter des modifications aux traités
NÓTA Voir aussi: Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle [IATE:916246 ]<br>Ne pas confondre avec "conférence intergouvernementale bilatérale d'adhésion" [IATE:912211 ].
de RK | Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten | zwischenstaatliche Konferenz | Regierungskonferenz
SAINMHÍNIÚ Konferenz von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten, die einberufen wird, um an den Verträgen vorzunehmende Änderungen zu vereinbaren TAGAIRT Rat d. EU http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=de&id=1296&mode=g&name= b ;vgl. EUV, Art. 48 Abs. 2
NÓTA DIV: hm, 31.7.2007
International security · Chemistry
ga Comhdháil na Stát is Páirtithe san Eagraíocht um thoirmeasc ar airm cheimiceacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na Stát is Páirtithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Beidh <B>Comhdháil na Stát is Páirtithe</B> (dá ngairtear “an Chomhdháil” anseo ina dhiaidh seo) comhdhéanta de na Stáit is Páirtithe go léir. Beidh ionadaí amháin sa Chomhdháil ag gach Stát is Páirtí agus féadfaidh malartaigh agus comhairleoirí a bheith ina theannta nó ina teannta.' TAGAIRT An tAcht um Chosc ar Thrialacha Núicléacha, 2008, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2008/16/gle/enacted/a1608i.pdf [01.11.2018]
en CSP | Conference of the States Parties of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons | Conference of the States Parties
SAINMHÍNIÚ plenary organ consisting of all members of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons<sup>1</sup>, with the general power to oversee the implementation of, and to act in order to promote the object and purpose of, the Chemical Weapons Convention<sup>2</sup><hr><sup>1</sup> Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons [ IATE:872540 ]<br><sup>2</sup> Chemical Weapons Convention [ IATE:875001 ] TAGAIRT Council-EN, based on Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons > About OPCW > Conference of the States Parties of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), https://www.opcw.org/about-opcw/conference-of-the-states-parties/ [20.6.2018]
fr Conférence des États parties de l'OIAC | Conférence des États parties | Conférence des États parties de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
SAINMHÍNIÚ organe plénier composé de tous les États membres, qui tient une session ordinaire annuelle et, au besoin, des sessions extraordinaires TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de l'OIAC, "Conférence des États parties de l'OIAC", https://www.opcw.org/fr/a-propos-de-loiac/conference-des-etats-parties/ [16.2.2018]
NÓTA Voir aussi:<li><i>convention sur les armes chimiques</i> [IATE:875001 ]<li><i>Organisation pour l'interdiction des armes chimiques</i> [IATE:872540 ]<li><i>Conseil exécutif de l'OIAC</i> [IATE:1739334 ]<li><i>Secrétariat technique de l'OIAC</i> [IATE:1739338 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsstaaten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen | Konferenz der Vertragsstaaten
SAINMHÍNIÚ Hauptorgan der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) IATE:872540 ; <br>wacht über die Durchführung des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) IATE:875001 , beschließt den Haushalt und überprüft die Arbeit des Exekutivrats und des Technischen Sekretariats TAGAIRT AA (DE): "Die OVCW und ihre Organe" https://den-haag-cw.diplo.de/ovcw-de/die-ovcw-und-ihre-organe/1092902 (7.8.2018)
NÓTA Findet alljährlich in Den Haag statt.
Cooperation policy · International security
ga an Chomhdháil maidir le Slándáil agus Comhar i gcroílár na hÁise TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference on Security and Cooperation in the Heart of Asia
SAINMHÍNIÚ trilateral conference held in Istanbul on 2 November 2011 with the aim of defusing tensions between Afghanistan and Pakistan and of beginning a new period of cooperation between those states TAGAIRT Council-EN, based on: website of the Critical Threats Project (an initiative of the American Enterprise Institute) http://www.criticalthreats.org/pakistan-security-brief/pakistan-security-brief-november-1-2011 [11.2.2015]
NÓTA Attended by Pakistani President Asif Ali Zardari and Afghan President Hamid Karzai; hosted by Turkish President Abdullah Gul.
fr Conférence sur la sécurité et la coopération au cœur de l'Asie
SAINMHÍNIÚ conférence tenue à Istanbul le 2 novembre 2011 TAGAIRT Conseil-FR, d'après résolution A/RES/67/16 de l'Assemblée générale des Nations unies, http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/16 [16.12.2014]
de Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Herzen Asiens
SAINMHÍNIÚ Am 2. November 2011 in Istanbul abgehaltene Afghanistan-Konferenz, auf der der sog. Istanbul-Prozess [ IATE:3564081] eingeleitet wurde TAGAIRT http://www.auswaertiges-amt.de/sid_6F1622133679772F51ED75C5E8F9BBD0/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/120614-Konferenz-Kabul.html [24.2.2015]
Rights and freedoms · Europe
ga Comhdháil an CSCE maidir le Gné Chearta an Duine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Chomhdháil maidir le Gné Chearta an Duine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference on the Human Dimension | CHD | Conference on the Human Dimension of the CSCE
SAINMHÍNIÚ A CSCE Conference, which held a number of meetings between 1989 and 1991, forming the basis to the OSCE/ODIHR's current Human Dimension Mechanism (and Human Dimension Implementation Meetings) TAGAIRT OSCE
fr CDH | conférence sur la dimension humaine | conférence sur la dimension humaine de la CSCE
NÓTA Cette conférence s'est déroulée en trois étapes: Paris (1989), Copenhague (1990), Moscou (1991). Référence: document de Moscou de la Conférence sur la dimension humaine http://www.osce.org/documents/odihr/1991/10/13995_fr.pdf [02.09.2009]
International agreement · UN specialised agency
International agreement
de Übereinkommen über die teilweise Abänderung der von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation auf ihren ersten achtundzwanzig Tagungen angenommenen Übereinkommen zur Sicherstellung der künftigen Durchführung bestimmter in den bezeichneten Übereinkommen dem Generalsekretär des Völkerbundes übertragener Kanzleiaufgaben und zur Ausnahme zusätzlicher Abänderungen, die sich durch die Auflösung des Völkerbundes und die Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation als notwendig erwiesen haben
NÓTA SYN/ANT: Vollständiger Titel: Übereinkommen über die teilweise Abänderung der von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation auf ihren ersten achtundzwanzig Tagungen angenommenen Übereinkommen zur Sicherstellung der künftigen Durchführung bestimmter in den bezeichneten Übereinkommen dem Generalsekretär des Völkerbundes übertragener Kanzleiaufgaben und zur Aufnahme zusätzlicher Abänderungen, die sich durch die Auflösung des Völkerbundes und die Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation als notwendig erwiesen haben.;CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Montreal, 09.10.1946.
Intellectual property
ga Comhdháil Taidhleoireachta EDMI maidir le Léirithe Closamhairc a Chosaint TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en WIPO Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances | Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances
SAINMHÍNIÚ conference convened by the World Intellectual Property Organisation (WIPO) [ IATE:787721 ] with a view to protecting the rights of performers in the audiovisual industry TAGAIRT Council-EN, based on:<br>WIPO > About IP > Copyright > Topics > Audiovisual Performances http://www.wipo.int/copyright/en/activities/audio_visual.html [30.1.2015]
NÓTA Conferences have been held in Geneva (December 2000) and Beijing (June 2012).
fr Conférence diplomatique de l'OMPI sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles
SAINMHÍNIÚ conférence organisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en vue de protéger les artistes interprètes ou exécutants dans les médias audiovisuels TAGAIRT PE-FR d'après le site de l'OMPI, Accueil > À propos de la P.I. > Droits d'auteur et droits connexes > Sujets actuels > Interprétations et exécutions audiovisuelles, http://www.wipo.int/copyright/fr/activities/audio_visual.html [20.4.2015]
NÓTA DIV: net
INTERNATIONAL RELATIONS · International agreement · International security
ga Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí TAGAIRT SN 541/97, lch. ga 2 ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Ionstraim Chríochnaitheach na Comhdhála um Shlándáil agus Comhar san Eoraip TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe | Helsinki Final Act
SAINMHÍNIÚ agreement signed in August 1975 by 35 nations, concluding the Conference on Security and Cooperation in Europe, held in Helsinki, Finland TAGAIRT Council-EN, based on OSCE > Resources > Helsinki Final Act, http://www.osce.org/mc/39501 [12.2.2015]
NÓTA MISC: Helsinki, 1 August 1975 <br><br> It addressed a range of global issues and had a far-reaching effect on the Cold War and U.S.-Soviet relations. <br><br>US Office of the Historian › Milestones › 1969–1976 › Helsinki Final Act 1975, https://history.state.gov/milestones/1969-1976/helsinki [12.2.2015] <br><br>The Helsinki Final Act encompasses three main sets of recommendations, which are often referred to as 'baskets'. These three baskets are:<br>1. Questions relating to security in Europe. <br>2. Cooperation in the fields of economics, of science and technology, and of the environment.<br>3. Cooperation in humanitarian and other fields. <br> <br>OSCE >  Who we are > Signing of the Helsinki Final Act, http://www.osce.org/who/timeline/1970s/04 [12.2.2015]
fr Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe | Acte final d'Helsinki
SAINMHÍNIÚ Document de clôture de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (qui a réuni deux années durant à Helsinki et Genève des représentants des pays orientaux et occidentaux), signé le 1er août 1975. Ce document, qui comprend un certain nombre d’engagements clefs sur des questions politico-militaires, économico-environnementales et de droits de l’homme, a également établi les principes fondamentaux régissant le comportement des États à l’égard de leurs ressortissants et les uns envers les autres. TAGAIRT D'après le site de l'OSCE, "L'OSCE d'un coup d'œil", http://www.osce.org/fr/secretariat/24706?download=true [1.12.2014]
NÓTA Texte de l'Acte sur http://www.osce.org/fr/mc/39502?download=true [2.12.2014]
de Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa | Schlussakte von Helsinki
SAINMHÍNIÚ am 1.8.1975 von 35 Staaten (Sowjetunion, USA, Kanada und alle europäische Staaten mit Ausnahme Albaniens) unterzeichnetes Abschlussdokument der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE IATE:781006 ) TAGAIRT Bundeszentrale f. pol. Bildung http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/177089/konferenz-ueber-sicherheit-und-zusammenarbeit-in-europa-ksze [24.2.2015]
NÓTA Im sog. Dekalog der Schlussakte wurden die Grundregeln der Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten festgelegt, so die friedliche und gewaltlose Regelung von Streitfällen, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die territoriale Integrität aller Teilnehmerstaaten, die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten der anderen Staaten und die Unverletzlichkeit bestehender Grenzen.
International agreement · EU relations · ENERGY
ga Ionstraim Chríochnaitheach na Comhdhála maidir leis an gCairt Eorpach Fuinnimh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Final Act of the European Energy Charter Conference
SAINMHÍNIÚ The Final Act contains, in Annex I: the Energy Charter Treaty [ IATE:879582 ], in Annex 2: Decisions with respect to the Treaty, in Annex 3: the Energy Charter Protocol on energy efficiency and related environmental aspects [ IATE:886513 ] TAGAIRT Council-EN
fr Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie
SAINMHÍNIÚ L'Acte final contient, en annexe 1: le traité sur la Charte de l'énergie [IATE:879582 ], en annexe 2: les décisions relatives à la Charte européenne de l'énergie, en annexe 3: le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes [IATE:886513 ]. TAGAIRT JO L 380 du 31.12.1994, p. 24, CELEX:21994A1231(52)/FR
NÓTA signé à Lisbonne le 17.12.1994
de Schlussakte der Europäischen Energiechartakonferenz
NÓTA Die Charta umfasst 3 Anhänge: <br>Anhang 1: Vertrag über die Energiecharta IATE:879582 <br>Anhang 2: Beschlüsse zum Vertrag über die Energiecharta <br>Beide ABl. L_380/1994, S. 24 CELEX:21994A1231(52)/DE <br> Anhang 3: Energiechartaprotokoll über Energieeffizienz und damit verbundene Umweltaspekte IATE:886513 , ABl. L_380/1994, S.91 CELEX:21994A1231(53)/DE <br>MISC: Lissabon, 17.12.1994.
International organisation · European civil service
ga Ionstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Rialtasaí maidir leis an tSeirbhís Shibhialta Eorpach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Final Act of the Governmental Conference on the European Civil Service
SAINMHÍNIÚ The Governmental Conference was set up by the Committee of Ministers of the Council of Europe in June 1963 TAGAIRT Final Act of the onference
NÓTA Signed in Strasbourg on 6 July 1967 <br> Concerns the Council of Europe <br> DIV: ARCHFILE69
International agreement · LAW
ga Ionstraim Chríochnaitheach an Dara Comhdháil Síochána TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Final Act of the Second Peace Conference
NÓTA Signed in The Hague, 18.10.1907
de Schlussakte der Zweiten Haager Friedenskonferenz
NÓTA unterzeichnet in Den Haag, 18.10.1907
International agreement · LAW · Migration
en Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons
SAINMHÍNIÚ Final Act adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries, which was held in Geneva in 1951 to draft a Convention on the Status of Refugees [ IATE:781335 ] TAGAIRT Council-EN
fr Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides
SAINMHÍNIÚ Acte final adopté par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies qui s’est tenue à Genève en 1951 en vue d’élaborer une Convention régissant le statut juridique des réfugiés [la Convention relative au statut des réfugiés [IATE:781335 ], adoptée le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954]. TAGAIRT Doc. du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), "Convention et protocoles relatifs au statut des réfugiés" http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=41a30b9d4 (26/6/2008)
International organisation
ga Coimisiún Idir-Mheánmhuirí de Chomhdháil Réigiúin Mhuirí Fhorimeallacha na hEorpa TAGAIRT COR/EESC-GA, bunaithe ar: CPMR website > Who We Are > Geographical Commissions: http://cpmr.org/who-we-are/geographical-commissions/ [22.01.2018]
SAINMHÍNIÚ coimisiún geografach de Chomhdháil Réigiúin Mhuirí Fhorimeallacha na hEorpa a dhíríonn ar na réigiúin ar imeall na Meánmhara agus go sonrach ar idirphlé agus comhar críochach Eora-Mheánmhara a fhorbairt TAGAIRT COR/EESC-GA, bunaithe ar: CPMR website > Who We Are > Geographical Commissions: http://cpmr.org/who-we-are/geographical-commissions/ [22.01.2018]
en Intermediterranean Commission of the Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe | IMC | CPMR-IMC | Intermediterranean Commission
SAINMHÍNIÚ geographical commission of the Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe that focuses on the regions bordering the Mediterranean and specifically the development of Euro-Mediterranean dialogue and territorial cooperation TAGAIRT COR/EESC EN, based on: CPMR website > Who We Are > Geographical Commissions: http://cpmr.org/who-we-are/geographical-commissions/ [12.10.2017]
fr CIM-CRPM | Commission interméditerranéenne | CIM | Commission interméditerranéenne de la Conférence des régions périphériques maritimes
SAINMHÍNIÚ l'une des commissions géographiques de la Conférence des régions périphériques maritimes [IATE:3528289 ], rassemblant des régions de l'UE et d'autres pays méditerranéens et traitant de toutes les questions qui se posent à l’ensemble des régions bordant la Méditerranée TAGAIRT EESC/COR-FR, d'après les sites web de la CRPM: http://cpmr.org/fr/qui-sommes-nous/geographical-commissions/ et de la Commission interméditerranéenne: http://cpmr-intermed.org/fr/qui-sommes-nous/ [20.11.2017]
de IMC | Mittelmeer-Ausschuss | Mittelmeer-Ausschuss der Konferenz der peripheren Küstenregionen Europas
SAINMHÍNIÚ Ausschuss der Konferenz der peripheren Küstenregionen Europas, der sich insbesondere mit den Regionen des Mittelmeerraums sowie der Stärkung des Dialogs und der territorialen Zusammenarbeit zwischen Europa und den südlichen Mittelmeeranrainerregionen auseinandersetzt TAGAIRT CoR/EESC TERM-DE
Deterioration of the environment · United Nations
ga EWC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Conférence internationale sur les systèmes d'alerte rapide pour la prévention des catastrophes naturelles
NÓTA La première s'est tenue à Potsdam (Allemagne) en septembre 1998; la troisième à Bonn, en mars 2006.
de Internationale Konferenz über Frühwarnsysteme zur Katastrophenvorbeugung | Internationale Frühwarnkonferenz | EWC
SAINMHÍNIÚ Forum für den Erfahrungsaustausch und Wisssenstransfer auf dem Gebiet der Katastrophenvorsorge; soll konkrete Handlungskonzepte für die Politik erarbeiten TAGAIRT Council-DE
NÓTA MISC: EWC I: 09/98; EWC II: 10/03; EWC III 03/08; DIV: ST 16/10/2003, UPD aka 06.06.08
Cooperation policy · World organisations
ga OIC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Eagraíocht na Comhdhála Ioslamaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en OIC | Organisation of the Islamic Conference | Organisation of Islamic Cooperation
SAINMHÍNIÚ International organisation established in 1969 in order to be the collective voice of the Muslim world and to safeguard and protect the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among the various peoples of the world TAGAIRT Based on the OIC website, http://www.oic-oci.org/home/?lan=en [5.7.2017]
NÓTA The OIC, which has 57 members spread over 4 continents, was established as the result of a decision taken at the summit held in Rabat, Morocco on 25 September 1969 following the arson attack on the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem.
fr Organisation de la Conférence islamique | OCI | Organisation de la coopération islamique
SAINMHÍNIÚ Organisation internationale créée en 1969 afin de constituer le porte-voix du monde musulman dont elle assure la sauvegarde et la protection des intérêts dans l’esprit de promouvoir la paix internationale et l’harmonie entre les différents peuples du monde. TAGAIRT Site officiel de l'Organisation de la Conférence Islamique, http://www.oic-oci.org/index.asp (11/04/11)
NÓTA 1. L'organisation fut créée à l'initiative de l'Arabie Saoudite et suite à l'incendie criminel de la mosquée El-Aqsa de Jérusalem, ressenti comme une agression contre l'ensemble du monde musulman. Elle compte actuellement 57 États membres représentant quelques 600 millions de citoyens. (11/04/11) <br>2. L'Organisation de la Conférence islamique est la seule organisation au niveau supra-étatique et international qui soit à caractère religieux.<br>3. Site officiel (en anglais, arabe et français), http://www.oic-oci.org/index.asp (11/04/11)
de OIC | Organisation der Islamischen Konferenz | Organisation für Islamische Zusammenarbeit
SAINMHÍNIÚ Organisation zur Förderung der kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit zwischen islamischen Staaten, zum Schutz des islamischen Erbes und Glaubens sowie der Heiligen Stätten TAGAIRT Vgl. Bundeszentrale f. polit. Bildung (DE) http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=Z73FQW (8.12.2009)
NÓTA 1969 gegründet; Mitglieder sind 57 Staaten mit hohem Anteil muslimischer Bevölkerung, Sitz des Generalsekretariats: Dschidda/Saudi-Arabien; UPD: aka 8.12.2009, aih 17.10.2011
Intellectual property
ga cruinniú iomlánach na comhdhála TAGAIRT Comhaontú maidir le Paitinní Comhphobail, lch. 1
Defence · Electrical and nuclear industries
ga Coiste Ullmhúcháin na Comhdhála Athbhreithnithe NPT TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Preparatory Committee for the NPT Review Conference | Preparatory Committee for the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
SAINMHÍNIÚ committee tasked with making procedural preparations for the <i>Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons</i> [ IATE:893834 ], as well as making recommendations on ways to promote the full implementation and universality of the Treaty TAGAIRT Council-EN, based on: 'Towards the 2015 Review Conference', 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) > Background, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/background.shtml [25.9.2017]
fr comité préparatoire de la conférence d'examen du TNP | comité préparatoire de la conférence des parties chargée d'examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
SAINMHÍNIÚ comité qui est chargé, à chaque cycle d'examen, de la préparation technique de la conférence et qui se penche sur les principes, les objectifs et les procédures propres à promouvoir l'application intégrale du traité, ainsi que son caractère universel TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site des Nations unies, "Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 2015", https://www.un.org/fr/conf/npt/2015/background.shtml [4.10.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- <i>conférence d'examen du TNP</i> [IATE:893834 ]
International agreement · TRANSPORT
ga an Prótacal maidir le Comhdháil Eorpach na nAirí Iompair TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Protocole relatif à la Conférence européenne des ministres des transports
NÓTA MISC: Signature: 1953.10.17 Brussel/Bruxelles
de Protokoll über die Europäische Konferenz der Verkehrsminister
SAINMHÍNIÚ Durch dieses Protokoll wurde die Konferenz gebildet.
NÓTA MISC: Brüssel, 17.10.1953
International agreement · Nuclear energy
en Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons | NPT Review and Extension Conference
SAINMHÍNIÚ meeting held in 1995 at which the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [ IATE:791407 ] was extended for an indefinite period of time TAGAIRT Council-EN, based on International Atomic Energy Agency (IAEA) > News Centre > Topics in Focus > IAEA and NPT > NPT Review Conferences, https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/npt-review-conferences [6.9.2017]
NÓTA See also NPT Review Conference [ IATE:893834 ].
fr conférence des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation | conférence d'examen et de prorogation du TNP
SAINMHÍNIÚ conférence tenue en 1995, au cours de laquelle le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [ IATE:791407 ] a été prorogé pour une durée indéterminée TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de l'ONU http://www.un.org/fr/conf/npt/2010/npttext.shtml [19.9.2017]
de Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
SAINMHÍNIÚ Konferenz von 1995, auf der u.a. die uneingeschränkte Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:791407 beschlossen wurde TAGAIRT Council-DE, siehe: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/assets/WMD/Nuclear/1995-NPT/pdf/NPT_CONF199503.pdf (EN) (1.8.18)
NÓTA XREF: Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:893834
International balance
en Review Conference of the Biological Weapons Convention | Review Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention | BTWC Review Conference | Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
NÓTA The Review Conference of the BTWC takes place every five years. At the Review Conference, States Parties:<BR>- Review the operation of the objectives and provisions of the BWC<BR>- Review scientific and technological developments<BR>- Assess the work of the intersessional meetings and decide if any action is needed<BR>- Analyze the necessary steps to strengthen the implementation and effectiveness of the Convention.<p>Nuclear Treaty Initiative > Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons (BTWC), http://www.nti.org/treaties-and-regimes/convention-prohibition-development-production-and-stockpiling-bacteriological-biological-and-toxin-weapons-btwc/ [16.10.2015]
fr conférence d'examen de la BTWC | Conférence des États parties chargée de l'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction | Conférence d'examen de la convention sur les armes biologiques et à toxine | conférence d'examen des États parties à la BTWC
SAINMHÍNIÚ conférence des États parties à la convention sur les armes bactériologiques ou à toxines, chargée d'examiner le fonctionnement et les dispositions de la convention; elle se réunit tous les cinq ans TAGAIRT Conseil-FR, d'après Office des Nations unies à Genève http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/04FBBDD6315AC720C1257180004B1B2F?OpenDocument&cntxt=81858&cookielang=fr [16.10.2015]
NÓTA À partir de la cinquième Conférence, "Parties" est devenu "États parties" dans le titre officiel de la Conférence.<p>La prochaine conférence d'examen se tiendra en 2016.<hr>Voir aussi:<br>- IATE:777917 <i>Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction</i>
de Konferenz zur Überprüfung des BWÜ | Konferenz zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot von biologischen Waffen und Toxinwaffen
SAINMHÍNIÚ alle fünf Jahre stattfindende Konferenz der Vertragsparteien, auf der das Übereinkommen im Hinblick auf technische Entwicklungen, Wirksamkeit der Bestimmungen, Ziele sowie Umsetzung überprüft wird TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen (BWÜ) IATE:777917
International balance
ga seisiún speisialta den Chomhdháil Athbhreithnithe ag na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún ar oibríocht arm ceimiceach maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm agus úsáid arm ceimiceach agus maidir lena nDíothú TAGAIRT 'Conclúidí ón gComhairle i ndáil leis an dí-armáil cheimiceach agus an neamhleathadh mar ullmhúchán don cheathrú seisiún speisialta den Chomhdháil Athbhreithnithe ag na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún ar oibríocht arm ceimiceach maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm agus úsáid arm ceimiceach agus maidir lena nDíothú, an Háig, 21-30 Samhain 2018,' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7862-2018-INIT/ga/pdf [25.10.2018] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Review Conference of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction | Special Session of the Conference of the States Parties to Review the Operation of the Chemical Weapons Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
NÓTA The Conference of the States Parties to Review the Operation of the Chemical Weapons Convention represents an opportunity to review the progress of the implementation of the CWC and to help defining future priorities for the OPCW in the upcoming years.
International agreement · Defence · Nuclear energy
ga Comhdháil Athbhreithnithe an Chonartha maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Chomhdháil Athbhreithnithe NPT TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en NPT Review Conference | Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons | Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference
SAINMHÍNIÚ meeting held every five years to review the operation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [ IATE:791407 ] TAGAIRT Council-EN, based on United Nations > 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 27 April to 22 May 2015, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/ [2.8.2016]
fr conférence d'examen du TNP | conférence des parties chargée de l'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
SAINMHÍNIÚ conférence qui se tient tous les cinq ans afin d'examiner le fonctionnement du traité et qui s'efforce d'aboutir à un accord sur une déclaration finale dressant le bilan de l'application de ses dispositions et contenant des recommandations sur les mesures à prendre afin de le consolider TAGAIRT Conseil-FR d'après le site de l'ONU http://www.un.org/fr/conf/npt/2015/background.shtml [19.9.2017]
de NVV-Überprüfungskonferenz | Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags | Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
SAINMHÍNIÚ alle 5 Jahre stattfindende Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:791407 TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Konferenz zur Überprüfung und Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:907530
Arms policy · United Nations
en United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | Review Conference on the Programme of Action on small arms and light weapons | RevCon
SAINMHÍNIÚ conference held periodically to review the implementation of the 2001 UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects TAGAIRT Council-EN, based on: <br>UN > UN Small Arms Review Conference 2006, http://www.un.org/events/smallarms2006/ [20.12.2017]
NÓTA The first conference ('<b>RevCon1</b>') was held in 2006, the second ('<b>RevCon2</b>') in 2012, and the third conference ('<b>RevCon3</b>') is scheduled for 2018.<hr>Council-EN based on:<ul><li>Small Arms Review Conference 2006 > Report of the Meeting, http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/rc.9-e.pdf [15.12.2017]<li>Review Conference 2012 > Essential documents > Report of Review Conference, http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/RevCon-DOC/Outcome/PoA-RevCon2-Outcome-E.pdf [15.12.2017]<li>UNODA > Conventional Arms > Third Review Conference on the Programme of Action, https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/#collapse1 [15.12.2017]</ul><hr>See also:<li><i>Programme of Action</i> [ IATE:926051 ]<li><i>International Tracing Instrument</i> [ IATE:932860 ]<li><i>Biennial Meeting of States (BMS)</i> [ IATE:3574855 ]
fr Conférence d'examen sur les armes légères | Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects
SAINMHÍNIÚ conférence tenue périodiquement pour examiner la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies de 2001 sur les armes légères et de petit calibre TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Adopté par consensus lors de la Conférence des Nations unies sur les armes légères de juillet 2001, le Programme d'action [ IATE:926051 ] fournit le cadre général de l’ensemble des initiatives internationales et régionales engagées pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.<br><u>Source</u>: site du ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-le-desarmement-4873/article/maitrise-des-armements-classiques [6.2.2014] <hr> La première conférence s'est tenue en 2006, la deuxième en 2012, la troisième est prevue pour 2018. <hr> voir aussi: <br>- instrument international de traçage [ IATE:932860 ]<br>- réunion biennale des États pour l’examen de la mise en oeuvre du Programme d’action [ IATE:3574855 ]
Lógó gaois.ie
gaois.ie