Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Health
ga Creat-Choinbhinsiún maidir le Rialú Tobac TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en FCTC | Framework Convention on Tobacco Control
SAINMHÍNIÚ international treaty negotiated under WHO auspices, which requires countries to impose restrictions on tobacco advertising, sponsorship and promotion, establish new labelling and clean indoor air controls and strengthen legislation to clamp down on tobacco smuggling TAGAIRT Council-EN based on World Health Assembly adopts historic Tobacco Control Pact, http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/prwha1/en/index.html (12.3.2010)
NÓTA Adopted on 21 May 2003
fr CCLAT | Convention-cadre pour la lutte antitabac
SAINMHÍNIÚ Premier traité international négocié sous l’égide de l’OMS, qui demande aux pays d’imposer des restrictions sur la publicité, le parrainage et la promotion en faveur du tabac, de mettre en place un nouvel étiquetage, d'adopter des mesures pour assurer la propreté de l’air à l’intérieur des locaux et de renforcer la législation afin de supprimer la contrebande du tabac. TAGAIRT Conseil-FR sur la base du communiqué de presse de l'OMS intitulé "L’Assemblée mondiale de la santé adopte un traité de lutte antitabac qui fera date", http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/prwha1/fr/index.html (17.03.2010)
NÓTA Elle a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003 et est entrée en vigueur le 27 février 2005.
de FCTC | Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums | Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs
SAINMHÍNIÚ internationales Übereinkommen, dessen Unterzeichner (über 160 Staaten) sich verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um durch Tabakerzeugnisse verursachte Krankheiten und Todesfälle zu verringern TAGAIRT Vgl. Europ. Kommission, GD Gesundheit und Verbraucher http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/tobacco_control_de.pdf (13.04.11)
NÓTA Genf, 21. Mai 2003; 2005 in Kraft getreten;<br>DIV: cba, 27.02.07, UPD: aka 13.04.11
Climate
ga COP 15 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Climate Conference | COP 15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | The COP15 Climate Conference | Copenhagen Conference on climate change
SAINMHÍNIÚ 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) TAGAIRT Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
NÓTA Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
fr Conférence de Copenhague sur le changement climatique | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CdP15
SAINMHÍNIÚ Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. TAGAIRT Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
NÓTA Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
de COP 15 | Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen
SAINMHÍNIÚ 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) TAGAIRT Council-DE
NÓTA 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
mul COP15
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
COMHTHÉACS "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
SAINMHÍNIÚ cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
SAINMHÍNIÚ meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted TAGAIRT Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
NÓTA <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
SAINMHÍNIÚ 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
SAINMHÍNIÚ Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE nach Council-EN
NÓTA siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
International instrument · Environmental policy · Climate
ga Comhdháil na bPáirtithe TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga COP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of the Parties to the UNFCCC | COP | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
SAINMHÍNIÚ supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] TAGAIRT COM-ET, based on:<BR>United Nations Framework Convention on Climate Change, Bodies, COP http://unfccc.int/bodies/body/6383.php [16.3.2012]
NÓTA The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). <BR>There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). <BR><BR>When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is <b>United Nations Climate Change Conference</b> [see IATE:2232294 ].
fr Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP
SAINMHÍNIÚ organe suprême de la convention qui est une association de tous les pays parties à la convention TAGAIRT Conseil-FR, d'après Les organes de la Convention, Site ONU, https://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php [14.10.2014]
NÓTA Voir aussi: Conférence des parties [ IATE:884905 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP
SAINMHÍNIÚ oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 TAGAIRT Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
NÓTA DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
FINANCE · Financial institutions and credit
ga máistir-chomhaontú glanluachála TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'i gcás díorthach atá faoi réir <b>máistir-chomhaontú glanluachála</b>, is éard a bheidh in M meánaibíocht ualaithe iarmhair na risíochta, mar a mbeidh aon bhliain amháin ar a laghad in M, agus úsáidfear méid barúlach gach risíochta chun an aibíocht a ualú' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA
en master netting agreement
SAINMHÍNIÚ agreement providing for a single net settlement of all financial instruments covered by the agreement in the event of default on, or termination of, any one contract TAGAIRT HM Revenue & Customs> individuals &, employees, CFM16340 - Accounting for financial instruments: IAS 32 and IAS 39: meaning of master netting agreement http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cfmmanual/cfm16340.htm [6.7.2012]
NÓTA These arrangements are commonly used by financial institutions to provide protection against loss in the event of bankruptcy or other circumstances that result in a counterparty being unable to meet its obligations. <p> HM Revenue & Customs> individuals &, employees, CFM16340 - Accounting for financial instruments: IAS 32 and IAS 39: meaning of master netting agreement http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cfmmanual/cfm16340.htm [6.7.2012]
de Netting-Rahmenvereinbarung
SAINMHÍNIÚ Schuldumwandlungsvertrag oder andere Aufrechnungsvereinbarung, bei dem/der gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten automatisch so zusammengefasst werden, dass sich bei jeder Schuldumwandlung ein einziger Nettobetrag ergibt und ein einziger rechtsverbindlicher neuer Vertrag geschaffen wird, der die früheren Verträge erlöschen lässt TAGAIRT vgl. österreichische Finanzmarkaufsicht, Glossar http://www.fma.gv.at/de/footer/glossar.html?tx_devglossarfe_pi1%5Bletter%5D=N&cHash=58850083fd134e36917e92464c6161cc (8.4.2013)
NÓTA dient der Kreditrisikominderung, da sie auch bei Konkurs oder Insolvenz der Gegenpartei rechtlich durchsetzbar bleibt
International instrument · EU relations · ENVIRONMENT
ga Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú), CELEX:32008R0295/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Miondealú sonrach ar chomhlíonadh Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú), CELEX:32008R0295/GA
ga UNFCCC TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais CELEX:32013R0525/GA <br><br> Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS "chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (<b>UNFCC</b>) (5) agus Prótacal Kyoto (6) san Aontas." TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais CELEX:32013R0525/GA
SAINMHÍNIÚ Leis an gCoinbhinsiún ar an Athrú Aeráide, leagtar amach creatlach fhoriomlán d'iarrachtaí idir-rialtasacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an athraithe aeráide. Aithnítear an córas aeráide mar acmhainn ar linn ar fad í agus ar féidir le hastaíochtaí tionsclaíocha agus astaíochtaí eile dé-oscaíd charbóine gás eile ceaptha teasa tionchar a imirt ar a chobhsaíocht. Tá ballraíocht an Choinbhinsiúin uilíoch beagnach agus é daingnithe ag 191 tír. Tháinig sé i bhfeidhm an 21 Márta 1994. TAGAIRT UN website http://unfccc.int/2860.php[28.7.2016]
en United Nations Framework Convention on Climate Change | UNFCCC | Convention on Climate Change | FCCC
SAINMHÍNIÚ United Nations convention that sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change TAGAIRT UNFCCC > Process and meetings > The Convention > History of the Convention > Convention documents, https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents [16.10.2018]
NÓTA Signed: New York, 9.5.1992 <br> Entry into force: 21.3.1994
fr CCNUCC | convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
SAINMHÍNIÚ adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio, cette convention met en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques en fixant l'objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique TAGAIRT Conseil FR, d'après:<br>- Ministère de la transition écologique et solidaire, "Les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne", http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/199/0/emissions-gaz-effet-serre-lunion-europeenne.html [15.11.2018] <br>- Site des Nations unies, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf [15.11.2018]
NÓTA Signature: New York, 9.5.1992 <br> Entrée en vigueur: 21.3.1994 <br>189 États Parties<p>Voir aussi:<br>- <i>gaz à effet de serre</i> [IATE:835577 ]<br>- <i>Sommet de la Terre</i> [IATE:854133 ]
de Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen | UNFCCC | VN-Klimaübereinkommen
SAINMHÍNIÚ VN-Übereinkommen, mit dem auf internationaler Ebene ein kontinuierlicher Verhandlungsprozess zum Schutz des Klimas ins Leben gerufen wurde TAGAIRT vgl. BMU (DE) http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/doc/37650.php (22.3.10)
NÓTA New York, 9.5.1992<br>XREF: UNCED IATE:854133 (Rio de Janeiro, 3.-14.6.1992); Kyoto-Protokoll IATE:906420
International agreement · Culture
ga Creat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Luach na hOidhreachta Cultúrtha don tSochaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Faro Convention | Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society
SAINMHÍNIÚ text presenting heritage both as a resource for human development, the enhancement of cultural diversity and the promotion of intercultural dialogue, and as part of an economic development model based on the principles of sustainable resource use TAGAIRT Council-EN, based on Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/199.htm [16.11.2018]
NÓTA Signed: Faro, 27.10.2005<br>Entry into force: 1.6.2011<br>European Treaty Series (CETS) No. 199<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société
SAINMHÍNIÚ convention-cadre présentant le patrimoine culturel comme une ressource servant aussi bien au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et à la promotion du dialogue interculturel qu’à un modèle de développement économique suivant les principes d’usage durable des ressources TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/199.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 27.10.2005 à Faro<br>Entrée en vigueur: 1.6.2011<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 199<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Regions and regional policy · European organisation
ga Coinbhinsiún Mhaidrid TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Madrid Outline Convention | European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities | Madrid Convention
SAINMHÍNIÚ Convention intended to encourage and facilitate the conclusion of cross-border agreements between local and regional authorities within the scope of their respective powers TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/106.htm [26.4.2012]
NÓTA Signed: Madrid, 21.5.1980<br>Entry into force: 22.12.1981<br>European Treaty Series (ETS) No. 106<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales | Convention de Madrid
SAINMHÍNIÚ convention dont le but est d'encourager et de faciliter la conclusion d'accords entre régions et communes, de part et d'autre d'une frontière, dans les limites de leurs compétences TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/106.htm (28.3.2012)
NÓTA Signature:, 21.5.1980 à Madrid<br>Entrée en vigueur: 22.12.1981<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 106<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Social affairs
ga an Creat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Framework Convention for the Protection of National Minorities
SAINMHÍNIÚ The Convention aims to protect the existence of national minorities within the respective territories of the Parties. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/157.htm (30.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 1.2.1995<br>Entry into force: 1.2.1998<br>European Treaty Series (ETS) No. 157<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
SAINMHÍNIÚ convention dont l'objet est de protéger l'existence des minorités nationales sur le territoire respectif des Parties TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/157.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 1.2.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.2.1998<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 157<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
en Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities
SAINMHÍNIÚ The Protocol aims to strengthen the Outline Convention (ETS No. 106) by expressly recognising, under certain conditions, the right of territorial communities to conclude transfrontier co-operation agreements, the validity in domestic law of the acts and decisions made in the framework of a transfrontier co-operation agreement, and the legal corporate capacity ("legal personality") of any co-operation body set up under such an agreement. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/159.htm (30.4.2012)
NÓTA Opening for signature: Strasbourg, 9.11.1995<br>Entry into force: 1.12.1998<br>European Treaty Series (ETS) No. 159<br>Authentic versions: EN-FR
fr Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
SAINMHÍNIÚ protocole additionnel visant à renforcer la Convention cadre IATE:777806 en reconnaissant expressément, sous certaines conditions, le droit des collectivités territoriales à conclure des accords de coopération transfrontalière: la validité en droit national des actes et décisions pris dans le cadre des accords de coopération transfrontalière et de la personnalité juridique des organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d'un accord TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/159.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 9.11.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.12.1998<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 159<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Environmental policy · Climate
ga Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin athmhúnlú, CELEX:32009R1005/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ÚSÁID SA TEANGA "An t-athrú aeráide" an Ghaeilge ar "climate change" (féach "tearma.ie")
COMHTHÉACS "Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal" TAGAIRT http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,ga&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503269:cs&page=1&hwords=Kyoto%7E
ga Prótacal Kyoto TAGAIRT http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,ga&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503269:cs&page=1&hwords=Kyoto%7E ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin athmhúnlú, CELEX:32009R1005/GA
SAINMHÍNIÚ Comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide [IATE:843910 ]. TAGAIRT UN unfccc.int/kyoto_prot... (19.11.2008)
NÓTA Is príomhthréith Phrótacal Kyoto é go leagtar amach leis cuspóirí ceangailteacha le haghaidh 37 tír thionsclaithe agus le haghaidh an Chomhphobail Eorpaigh i ndáil le hastúchán gáis cheaptha teasa (GCT) a laghdú. Ar an meán, laghdú 5% ar leibhéil 1990 atá i gceist don tréimhse cúig bliana 2008-2012. Glacadh Prótocal Kyoto i Kyoto na Seapáine, an 11 Nollaig 1997 agus tháinig sé i bhfeidhm an 16 Feabhra 2005.
en Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Kyoto Protocol
SAINMHÍNIÚ An international agreement, linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ], which commits industrialised countries to reducing greenhouse gas emissions. TAGAIRT UN http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php [22.11.2011]
NÓTA Signed: Kyoto, 11.12.1997<br>Entry into force: 16.2.2005<br><br>The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets binding targets for 38 industrialised countries and the European community for reducing greenhouse gas (GHG) emissions. These amount to an average of five per cent against 1990 levels over the five-year period 2008-2012. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005.
fr Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | Protocole de Kyoto
SAINMHÍNIÚ traité international issu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [ IATE:843910 ], entré en vigueur en février 2005 et ratifié par 172 pays (les Etats-Unis ayant refusé de le ratifier) TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Signature: Kyoto, 11.12.1997<br> Entrée en vigueur: 16.2.2005<br><br>Ce protocole propose un calendrier de réduction des émissions des 6 gaz à effet de serre [ IATE:835577 ] considérés comme la cause principale du réchauffement climatique. <br>Il comporte des engagements de réduction des émissions pour 38 pays industrialisés, avec une réduction globale de 5,2 % des émissions de CO2 d'ici 2012 par rapport aux émissions de 1990.<br>Pour faciliter la réalisation de ces objectifs, le protocole prévoit, pour les pays concernés, la possibilité de recourir à des mécanismes "de flexibilité" [ IATE:886796 ] en complément des politiques et mesures au niveau national.
de Kyoto-Protokoll | Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
SAINMHÍNIÚ 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung des VN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (UNFCCC) IATE:843910 , das verbindliche Ziele für die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen festschreibt TAGAIRT Council-DE
NÓTA das Protokoll trat 2005 in Kraft und sieht vor, den jährl. Treibhausgas-Ausstoß der Industrieländer innerhalb der sog. ersten Verpflichtungsperiode (2008–2012) um durchschnittlich 5,2 % gg. dem Stand von 1990 zu reduzieren; DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 12.1.2012
International agreement · European organisation
en Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs)
SAINMHÍNIÚ This Protocol provides for the legal status, establishment and operation of “Euroregional Cooperation Groupings”. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/206.htm (2.5.2012)
NÓTA Signed: Utrecht, 16.11.2009<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (2.5.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 206<br>Authentic versions: EN-FR
fr Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)
SAINMHÍNIÚ protocole n° 3 contenant des dispositions relatives au statut juridique, procédure d’établissement et modalités de fonctionnement des « groupements eurorégionaux de coopération » TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/206.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 16.11.2009 à Utrecht<br>Entrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 206<br>Versions authentiques: EN-FR<br><br>Voir aussi convention-cadre IATE:777806
International agreement · LAW · European organisation
en Protocol No.2 to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation
SAINMHÍNIÚ The Protocol aims to strengthen inter-territorial co-operation between European countries. It follows the Council of Europe's declaration at the Vienna 1993 summit to build a tolerant and prosperous Europe through transfrontier co-operation. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/169.htm (30.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 5.5.1998<br>Entry into force: 1.2.2001<br>European Treaty Series (ETS) No. 169<br>Authentic versions: EN-FR
fr Protocole nº 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale
SAINMHÍNIÚ deuxième protocole à la Convention-cadre visant à renforcer la coopération interterritoriale entre les pays européens TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/169.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 5.5.1998 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.2.2001<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 169<br>Versions authentiques: EN-FR<br><br>Ce Protocole vient compléter la Convention-cadre signée à Madrid le 21 mai 1980 [IATE:777806 ] et le Protocole conclu à Strasbourg le 9 novembre 1995 [IATE:893429 ] existants qui ont trait aux relations entre populations limitrophes
Lógó gaois.ie
gaois.ie