Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

European Union · LAW
en Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States
SAINMHÍNIÚ The European arrest warrant (...) is designed to replace the current extradition system by requiring each national judicial authority (the executing judicial authority) to recognise, ipso facto, and with a minimum of formalities, requests for the surrender of a person made by the judicial authority of another Member State (the issuing judicial authority). TAGAIRT Based on Europa, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_en.htm [13.3.2015]
NÓTA Pursuant to Article 31(1) of the Framework Decision, it replaces as of 1.1.2004 the European Convention on Extradition (IATE:777874), the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union (IATE:886554) and the Convention relating to extradition between the Member States of the European Union (IATE:895607)
fr Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres
NÓTA Depuis le 1.1.2004 (cf. art. 31, par. 1), cette décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres, la convention européenne d'extradition [ IATE:777874 ], la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'UE [ IATE:886554 ] et la convention relative à l'extradition entre les membres de l'UE [ IATE:895607 ].
de Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
NÓTA ersetzt gemäß seinem Art.31 Abs.1 zum 1.1.2004 in den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten das Europäische Auslieferungsübereinkommen IATE:777874 , das Übereinkommen über das vereinfachte Auslieferungsverfahren IATE:886554 und das Übereinkommen über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der EU IATE:895607
EU act · European construction
ga cinneadh réime TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en framework decision
SAINMHÍNIÚ Framework decisions were used to approximate (align) the laws and regulations of the Member States. Proposals were made on the initiative of the Commission or a Member State and they had to be adopted unanimously. They were binding on the Member States as to the result to be achieved but left the choice of form and methods to the national authorities. TAGAIRT Europa Glossary, http://europa.eu/scadplus/glossary/framework_decisions_en.htm (25.06.2008)
NÓTA As new instruments under Title VI of the Amsterdam Treaty (police and judicial cooperation in criminal matters), framework decisions and decisions replaced joint actions. More binding and more authoritative, their aim was to make action under the reorganised third pillar more effective. Since the entry into force of the Lisbon treaty in 2009, only decisions subsist.
fr décision-cadre
NÓTA Dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, la décision et la décision-cadre, introduites par le traité d'Amsterdam, avaient remplacé l'action commune ( IATE:823253 ). depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, seules les décisions ( IATE:890538 ) subsistent.
de Rahmenbeschluss
NÓTA CONTEXT: Der Rat kann Rahmenbeschlüsse zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich Justiz und Inneres annehmen.;MISC: aus EG-Wörterverzeichnis.
Public safety · LAW
ga Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir le sceimhlitheoireacht a chomhrac TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (athmhúnlú), CELEX:32013R0603/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Cinneadh Réime maidir le sceimhlitheoireacht a chomhrac TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Framework Decision on combating terrorism | Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism | Framework Decision on Terrorism
NÓTA Date of end of validity: 19/04/2017. Replaced by Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism CELEX:32017L0541/EN
fr décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme | décision-cadre sur le terrorisme
NÓTA Le terme "décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme" désigne à la fois la décision-cadre 2002/475/JAI ( CELEX:32002F0475/FR ) et sa version modifiée, à savoir la décision-cadre 2008/919/JAI ( CELEX:32008F0919/FR ).
Lógó gaois.ie
gaois.ie