Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Migration
en Temporary Protection Directive | Directive on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof
SAINMHÍNIÚ Directive aiming to harmonise temporary protection for displaced persons in cases of mass influx. One of five legal instruments that make up the EU acquis (body of law) on asylum. TAGAIRT Temporary Protection. European Council on Refugees and Exiles ( http://www.ecre.org/topics/asylum_in_EU/temporary_protection [02.02.2010]); <br> Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, CELEX:32001L0055/EN
de Richtlinie über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten | Richtlinie über vorübergehenden Schutz | Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes
SAINMHÍNIÚ Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes TAGAIRT Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten, ABl. L 212/2001 CELEX:32001L0055/DE
EU law · Migration
ga Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar Chonclúidí ón gComhairle Eorpach, 23/24 Meitheamh 2011 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/ga/pdf
COMHTHÉACS "Leis na tograí modhnaithe don <b>treoir maidir le nósanna imeachta tearmainn</b> agus don treoir maidir le coinníollacha glactha a thíolaic an Coimisiún le déanaí, ba cheart go mbeadh bonn nua ann le tús a chur le caibidlíochtaí maidir le dhá bhunghné thábhachtacha den CEAS" TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23/24 Meitheamh 2011) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/ga/pdf
ga Treoir 2013/32/AE maidir le nósanna imeachta coiteanna chun stádas cosanta idirnáisiúnta a dheonú agus a tharraingt siar TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú), CELEX:32013R0604/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr directive sur les procédures d’asile | directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres | directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
SAINMHÍNIÚ un des cinq instruments législatifs européens visant à harmoniser les cadres juridiques nationaux en matière d'asile, directive dont l'objectif principal est d'instaurer un cadre minimum pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Les quatre autres instruments législatifs adoptés afin d'harmoniser les cadres juridiques nationaux sont:<br>- le règlement Eurodac (2000) [IATE:913127 ],<br>- le règlement Dublin (2003) [IATE:930512 ],<br>- la directive Accueil (2003) [IATE:2245255 ], et <br>- la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile (2004)[IATE:933858 ]
Lógó gaois.ie
gaois.ie