Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: EA, EF, EFCA, EFDA, EFSA

Téarmaíocht IATE

Arts
en EFA | European Film Academy
SAINMHÍNIÚ society founded to advance the interests of the European film industry TAGAIRT European Film Academy > European Film Academy, http://www.europeanfilmacademy.org/european-film-academy/ [3.1.2012]
NÓTA located in Berlin, Germany
fr Académie européenne du cinéma
SAINMHÍNIÚ organisation professionnelle dédiée à la promotion du cinéma européen créée sous l'initiative d'un groupe de cinéastes européens en novembre 1988 à Berlin TAGAIRT Wikipédia > Académie européenne du cinéma, https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_europ%C3%A9enne_du_cin%C3%A9ma [28.9.2018]
de Europäische Filmakademie
SAINMHÍNIÚ Interessenvertretung der europäischen Filmwirtschaft
Common agricultural policy · Land use
ga limistéar ina ndírítear ar an éiceolaíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Dá bhrí sin, ba cheart gurbh é a bheadh i gceist leis na <b>limistéir ina ndírítear ar an éiceolaíocht</b>, limistéir a bhfuil tionchar díreach acu ar an mbithéagsúlacht amhail talamh a fhágtar bán, gnéithe tírdhreacha, ardáin, stiallacha maoláin, limistéir choilltithe agus limistéir agrafhoraoiseachta nó limistéir a bhfuil tionchar neamhdhíreach acu ar an mbithéagsúlacht trí úsáid laghdaithe a bhaint as ionchuir ar an bhfeirm, amhail limistéir arna gcumhdach ag barr breise agus cumhdú glas geimhridh.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle, CELEX:32013R1307/GA
en EFA | ecological focus area
SAINMHÍNIÚ area which brings benefits for the environment, improves biodiversity and maintains attractive landscapes (such as landscape features, buffer strips, afforested areas, fallow land, areas with nitrogen-fixing crops etc.) TAGAIRT COM-EN, based on: <BR> Ecological focus area. Glossary of terms related to the Common Agricultural Policy, http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm [20.5.2016]
NÓTA Since 2015, every farmer in the European Union who claims a direct payment and has more than 15 hectares of arable land is obliged to have 5% of his arable land covered by ecological focus areas. [..]. Some exceptions to this general rule apply, for example to farmers who have more than 75% of their area under grassland.<br>The obligation to have 5% of land covered by ecological focus areas may be increased to 7 % subject to a European Commission report in 2017 and a legislative proposal from the Commission. This obligation is one of three ʽgreeningʼ measures of the Common Agricultural Policy 2014-2020 - the others being the maintenance of permanent grassland and crop diversification.
fr SIE | surface d'intérêt écologique
SAINMHÍNIÚ surface établie, en particulier, pour préserver et améliorer la biodiversité dans les exploitations TAGAIRT Règlement (UE) nº 1307/2013, considérant 44, CELEX:32013R1307/FR,
NÓTA NB: les SIE doivent représenter 5% des exploitations.
de ökologische Vorrangfläche | ÖVF | im Umweltinteresse genutzte Fläche
SAINMHÍNIÚ ökologisch hochwertiges Ackerland, das als Lebensraum für die wildlebenden Pflanzen- und Tierarten der Agarrräume zur Erhaltung der biologischen Vielfalt IATE:781392 beitragen und vor Erosion schützen soll TAGAIRT Council-DE
NÓTA z.B. Brachflächen, Terrassen, Landschaftselemente, Pufferstreifen, Aufforstungsflächen
Parliament · EU institution · Institutional structure
ga Grúpa na nGlasach/na Saor-Chomhghuaillíochta Eorpaí TAGAIRT EP reference database Codict
ga Na Glasaigh/SCE TAGAIRT EP reference database Codict
Lógó gaois.ie
gaois.ie