Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: E, ECL, EFL, ELI, ELO

Téarmaíocht IATE

GEOGRAPHY · Europe
ga an Ghréig TAGAIRT An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie
ga an Phoblacht Heilléanach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
NÓTA Príomhchathair: an Aithin<br>Ainm an tsaoránaigh: Gréagach<br>Aidiacht: Gréagach<br>Airgeadra: euro<br>Fo-Aonad Airgeadra: cent<br>Cliceáil ar "mul" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo.
en Hellenic Republic | Greece
NÓTA CAPITAL: Athens<br>CITIZEN: Greek<br>ADJECTIVE: Greek<br>CURRENCY: euro (EUR)<br>CURRENCY SUBUNIT: cent<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la République hellénique | la Grèce
NÓTA capitale : Athènes <br>citoyen/habitant : Grec <br>adjectifs : grec, hellénique [On réserve le terme "hellénique" à la dénomination officielle de l’État et de certaines entités à nom figé ; dans les autres cas, utiliser l’adjectif "grec" (ex.: gouvernement grec).] <br>unité monétaire : euro <br>subdivision : cent (centime) (forme obligatoire dans les actes de l'UE et à préférer dans les autres textes de l'UE; centime: variante nationale pouvant être utilisée dans les textes grand public)<br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
de Griechenland | die Hellenische Republik
NÓTA Hauptstadt: Athen; Adjektiv: griechisch; Bez. d. Staatsangehörigen: Grieche/ Griechin; Währung: Euro
mul GR | GRE | EL
Financial institutions and credit
ga caillteanas ionchasach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en expected loss | EL
SAINMHÍNIÚ the ratio of the amount expected to be lost on an exposure from a potential default of a counterparty or dilution over a one year period to the amount outstanding at default TAGAIRT Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast), OJ L 177, 30.6.2006 , CELEX:32006L0048/EN
fr perte anticipée
SAINMHÍNIÚ le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut TAGAIRT Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006 , CELEX:32006L0048/FR
Financial institutions and credit
ga caillteanas ionchasach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ciallaíonn '<b>caillteanas ionchasach</b>' nó CI, cóimheas na méide a cheaptar a chaillfear ar risíocht i ngeall ar mhainneachtain chontrapháirtí nó caolúchán thar thréimhse bliana leis an tsuim gan íoc tráth na mainneachtana.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 CELEX:32013R0575/GA
en EL | expected loss
SAINMHÍNIÚ ratio of the amount expected to be lost on an exposure from a potential default of a counterparty or dilution over a one-year period to the amount outstanding at default TAGAIRT REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012, CELEX:32013R0575/EN
fr perte anticipée
SAINMHÍNIÚ le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut TAGAIRT Règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, article 5, point 3, CELEX:32013R0575/FR
Political Parties · European Union
ga ECE
ga Páirtí na hEite Clé Eorpaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
GEOGRAPHY · America
ga Poblacht na Salvadóire TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an tSalvadóir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
NÓTA Príomhchathair: San Salvador<br>Ainm an tsaoránaigh: Salvadórach<br>Aidiacht: Salvadórach<br>Airgeadra: colón na Salvadóire (SVC); dollar na Stát Aontaithe (USD) <br>Fo-Aonad Airgeadra: centavo<br>Cliceáil ar "mul" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo.
en Republic of El Salvador | El Salvador
NÓTA CAPITAL: San Salvador<br>CITIZEN: Salvadorian; Salvadoran<br>ADJECTIVE: Salvadorian; Salvadoran<br>CURRENCY: Salvadorian colón (pl. colones) (SVC); US dollar (USD)<br>CURRENCY SUBUNIT: centavo<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la République d'El Salvador | El Salvador
NÓTA capitale: San Salvador<br>citoyen/habitant: Salvadorien<br>adjectif: salvadorien<br>unité monétaire: le colon salvadorien; le dollar des États-Unis<br>subdivision: centavo<br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
de El Salvador | die Republik El Salvador
NÓTA Hauptstadt: San Salvador; Adjektiv: salvadorianisch; Bez. d. Staatsangehörigen: Salvadorianer/ Salvadorianerin; Währung: El-Salvador-Colón, US-Dollar
mul SV | ES | SLV
Africa
ga Laayoune TAGAIRT Comhairle-GA
SAINMHÍNIÚ príomhchathair an tSahára Thiar TAGAIRT Comhairle-GA
en La'youn | Laâyoune | El-Aaiún | Al aaiun | Laayoune
SAINMHÍNIÚ principal city of Western Sahara TAGAIRT Council-EN based on:<br>'Western Sahara'. Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Western-Sahara [11.10.2018]
fr El Ayoun
SAINMHÍNIÚ capitale du Sahara occidental TAGAIRT Code de rédaction interinstitutionnel > Annexe A5 - Liste des États, territoires et monnaies (25.1.2019), http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000500.htm [11.2.2019]
de Laayoune | El Aaiún
NÓTA Hauptstadt des Territoriums von Westsahara IATE:876666
Statistics
ga an tÚdarás Staidrimh Heilléanach TAGAIRT Ráiteas ó Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro, 12.07.2015. http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjU9JWSy8rNAhWBrRoKHUuSBZwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fga%2Fpress%2Fpress-releases%2F2015%2F07%2Fpdf%2F20150712-eurosummit-statement-greece%2F&usg=AFQjCNE445vqA7X1H_sUy5pW7oPHC9Nhbg ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS "...Bearta iad atá lán-chomhaontaithe leis na hInstitiúidí roimh ré, mar atá:...neamhspleáchas iomlán <b>an Údaráis Staidrimh Heilléanaigh</b> a chaomhnú;" TAGAIRT Ráiteas ó Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro, 12.07.2015. http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjU9JWSy8rNAhWBrRoKHUuSBZwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fga%2Fpress%2Fpress-releases%2F2015%2F07%2Fpdf%2F20150712-eurosummit-statement-greece%2F&usg=AFQjCNE445vqA7X1H_sUy5pW7oPHC9Nhbg
ga ELSTAT TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
COMHTHÉACS "Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin a comhaontaíodh roimh ré:...neamhspleáchas an údarás staidrimh Heilléanaigh (<b>ELSTAT</b>) a choimirciú." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
en Hellenic Statistical Authority | ELSTAT | EL.STAT
SAINMHÍNIÚ independent authority that coordinates the development, production and dissemination of the Greece’s official statistics TAGAIRT Council-EN based on official website > about us > presentation, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-presentation?_piref33_1220869_33_14278_14278.tabstring=Tab1 [22.7.2015]
fr autorité statistique grecque | Elstat
SAINMHÍNIÚ autorité indépendante chargée de coordonner l'élaboration, la production et la diffusion des statistiques officielles grecques TAGAIRT Cosneil-FR, d'après Hellenic Statistical Authority (EL.STAT), http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-presentation?_piref33_1220869_33_14278_14278.tabstring=Tab1
de ELSTAT | griechisches statitisches Amt
SAINMHÍNIÚ unabhängige Behörde, die für die Erstellung und Verbreitung der offiziellen griechischen Statistiken verantwortlich ist TAGAIRT Council-DE, vgl. Website ELSTAT (EN) http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-presentation?_piref33_1220869_33_14278_14278.tabstring=Tab1 (30.7.2015)
Natural and applied sciences · Life sciences
ga oll-laghairt Oileán El Hierro TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Tíreolaíocht/Geography
gu na Salvadóire
Lógó gaois.ie
gaois.ie