Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

EUROPEAN UNION · Energy policy · Building industry
ga EPBD TAGAIRT Comhairle-GA
ga Treoir Eorpach maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Energy Performance of Buildings Directive | EU Directive on the Energy Performance of Buildings | EPBD | Energy Performance of Buildings Directive | European Directive on the Energy Performance of Buildings
SAINMHÍNIÚ Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings TAGAIRT CELEX:32010L0031/EN
de EPBD | EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie | Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden | Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden
SAINMHÍNIÚ Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden TAGAIRT ABl. 153/2010 CELEX:32010L0031/DE
NÓTA DIV: aih, 13.6.2013
Public safety · EU act · Criminal law · Financial institutions and credit · Free movement of capital
ga an Ceathrú Treoir maidir le Frithsciúradh Airgid TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga AMLD TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Fourth Anti-Money Laundering Directive | AMLD4 | 4AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth AML Directive
NÓTA Entry into force: 26.6.2015<BR><BR>Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ].<BR><BR>Chronology:<BR><LI>First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 <BR><LI>Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 <BR><LI>Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 <BR><LI>Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 <br><LI>New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards <i>virtual currencies</i> [ IATE:3556222 ]<br>A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]
EU act · Justice
en PDI | Directive (EU) 2016/343 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings
SAINMHÍNIÚ EU Directive aimed at strengthening certain aspects of the right of suspects or accused persons in criminal proceedings in the EU to be presumed innocent until proven guilty by a final judgment and to strengthen the right to be present at one's trial TAGAIRT Council-EN, based on the Directive (EU) 2016/343 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings, CELEX:32016L0343/EN
Politics and public safety · EU act
ga an Treoir maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac TAGAIRT Treoir (AE) 2017/541 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle, CELEX:32017L0541/GA
ga Treoir (AE) 2017/541 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac TAGAIRT Treoir (AE) 2017/541 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB, CELEX:32017L0541/GA
en Counter-Terrorism Directive | Directive on combating terrorism | Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism
SAINMHÍNIÚ Directive establishing minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the area of terrorist offences, offences related to a terrorist group and offences related to terrorist activities and establishing measures to provide protection, support and assistance to victims of terrorism TAGAIRT Council-EN based on Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, CELEX:32017L0541/EN
NÓTA The Directive replaces Framework Decision 2002/475/JHA [ IATE:2204942 ] with regard to the Member States bound by the Directive and amends Decision 2005/671/JHA, CELEX:32005D0671/EN
fr directive relative à la lutte contre le terrorisme | directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme
SAINMHÍNIÚ directive qui renforce le cadre juridique de l'UE pour la prévention des attentats terroristes en érigeant en infractions certains actes, comme le fait de recevoir un entraînement au terrorisme ou de voyager à des fins de terrorisme, ainsi que le fait d'organiser ou de faciliter de tels voyages et qui renforce également les droits des victimes du terrorisme TAGAIRT Conseil FR, d'après: Conseil de l'Union européenne Accueil > Presse > Communiqués de presse et déclarations > Directive relative à la lutte contre le terrorisme: le Conseil confirme l'accord avec le Parlement, 5/12/2016, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/05-combatting-terrorism/ [22/2/2017]
de Richtlinie (EU) 2017/541 zur Terrorismusbekämpfung | Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung
SAINMHÍNIÚ Richtlinie mit Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen und die Festlegung von Sanktionen auf dem Gebiet von terroristischen Straftaten, Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung und Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Unterstützung und zur Hilfe der Opfer des Terrorismus TAGAIRT Council-DE nach Richtlinie (EU) 2017/541 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates, Art.1 (ABl. L_88/2017, S.6) CELEX:32017L0541/DE
EUROPEAN UNION · Means of communication
ga Treoir 2010/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos le dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit agus a bhaineann le seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc) TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
COMHTHÉACS '<b>Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos leis an dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar)</b> (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
ga Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
COMHTHÉACS 'Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos leis an dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (<b>Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc</b>)' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
en Audiovisual Media Services Directive | Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) | AVMSD
NÓTA This Directive repealed and replaced <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0552:EN:NOT" target="_blank">Directive 89/552/EEC of 3 October 1989</a> [ IATE:1226552 ], which was originally known (informally) as the <I>Television without Frontiers Directive</I>, but was (officially) renamed the <I>Audiovisual Media Services Directive</I> by <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0065:EN:NOT" target="_blank">Directive 2007/65/EC</a>
de AVMD-Richtlinie | Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) | Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
NÓTA Mit dieser Richtlinie wurde die <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31989L0552" target="_blank">Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989</a> [ IATE:1226552 ] (ursprünglich <I>Richtlinie "Fernsehen ohne Grenzen"</I> genannt) aufgehoben und ersetzt.
EU law · Migration
ga Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar Chonclúidí ón gComhairle Eorpach, 23/24 Meitheamh 2011 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/ga/pdf
COMHTHÉACS "Leis na tograí modhnaithe don <b>treoir maidir le nósanna imeachta tearmainn</b> agus don treoir maidir le coinníollacha glactha a thíolaic an Coimisiún le déanaí, ba cheart go mbeadh bonn nua ann le tús a chur le caibidlíochtaí maidir le dhá bhunghné thábhachtacha den CEAS" TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23/24 Meitheamh 2011) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/ga/pdf
ga Treoir 2013/32/AE maidir le nósanna imeachta coiteanna chun stádas cosanta idirnáisiúnta a dheonú agus a tharraingt siar TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú), CELEX:32013R0604/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr directive sur les procédures d’asile | directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres | directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
SAINMHÍNIÚ un des cinq instruments législatifs européens visant à harmoniser les cadres juridiques nationaux en matière d'asile, directive dont l'objectif principal est d'instaurer un cadre minimum pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Les quatre autres instruments législatifs adoptés afin d'harmoniser les cadres juridiques nationaux sont:<br>- le règlement Eurodac (2000) [IATE:913127 ],<br>- le règlement Dublin (2003) [IATE:930512 ],<br>- la directive Accueil (2003) [IATE:2245255 ], et <br>- la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile (2004)[IATE:933858 ]
EU act
EU act · Maritime transport
ga an Treoir maidir le Trealamh Muirí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga MED TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Treoir 96/98/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1996 maidir le trealamh muirí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Chun críocha aicmiúcháin, tabharfaidh eagraíochtaí aitheanta aitheantas do dheimhnithe ar threalamh muirí a bhfuil an stiúirmharc orthu i gcomhréir le <b>Treoir 96/98/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1996 maidir le trealamh muirí</b>.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge, CELEX:32009R0391/GA
en MED | Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC | Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment | Marine Equipment Directive
SAINMHÍNIÚ Directive covering certain equipment carried and used on ships registered under the flags of European Union member states. The MED is aimed at ensuring that equipment which has to meet the requirements of international conventions (e.g., SOLAS, MARPOL, etc.) agreed at IMO (the International Maritime Organisation), additionally meets a common standard of safety and performance. It also ensures that certificates issued by European Union member states, or on their behalf by notified bodies, are acceptable to each member state through the harmonisation of their approval requirements. TAGAIRT CELEX:31996L0098
NÓTA Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment was repealed by Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment
de Schiffsausrüstungsrichtlinie | Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates
SAINMHÍNIÚ Richtlinie zur Festlegung einheitlicher Regeln für Schiffsausrüstung, um Unterschiede bei der Umsetzung der int. Normen (der IMO und anderer int. und europ. Normenorganisationen) durch klar definierte Anforderungen und einheitliche Zertifizierungsverfahren auszuschalten TAGAIRT Council-DE vgl. RL 2014/90/EU über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der RL 96/98/EG CELEX:32014L0090/DE
Lógó gaois.ie
gaois.ie