Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

POLITICS · Enlargement of the Union
ga Ballstát den Aontas Eorpach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Ballstát TAGAIRT Leagan Comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach, Airteagal 1, mír 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:GA:PDF
COMHTHÉACS Leis an gConradh seo, bunaíonn na hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA AONTAS EORPACH eatarthu féin, dá ngairtear ‘an tAontas’ anseo feasta, dá dtugann na <b>Ballstáit</b> inniúlachtaí chun na cuspóirí is coiteann dóibh a bhaint amach. TAGAIRT Féach 'Reference' thuas.
en Member State | MS | Member State of the European Union | European Union Member State | Member State of the EU | EU Member State
SAINMHÍNIÚ one of the sovereign nation states that have acceded to the European Union (EU) TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Eurostat Statistics Explained > Glossary > European Union institutions (EUI), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_institutions_(EUI) [22.6.2018]
NÓTA As from 1 July 2013 the 28 Member States of the EU are Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom.<P>On 29 March 2017 the European Council received a letter from the British Prime Minister, Theresa May, notifying the United Kingdom’s intention to leave the European Union. This notification follows the referendum of 23 June 2016 and starts the withdrawal process under Article 50 of the Treaty.<HR>Reference:<LI>European Union > About the EU > The 28 member countries of the EU, https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#the_28_member_countries_of_the_eu [22.6.2018]</LI><LI>Notification of Article 50 TEU by the United Kingdom, European Commission news, 29 March 2017, https://ec.europa.eu/info/news/notification-article-50-teu-united-kingdom-2017-mar-29_en [22.6.2018]
fr État membre de l'Union européenne | État membre
SAINMHÍNIÚ État souverain faisant partie de l'Union européenne TAGAIRT COM-FR
NÓTA Voir aussi: <i>Union européenne</i> [ IATE:878841 ]<p>Actuellement, les 28 États membres de l'Union européenne (UE) sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre (partie grecque), Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède (Site de l'INSEE, Définitions > États membres de l'Union européenne, http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etats-membres-union-europe.htm [3.7.2015])
EUROPEAN UNION · Means of communication
ga Treoir 2010/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos le dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit agus a bhaineann le seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc) TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
COMHTHÉACS '<b>Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos leis an dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar)</b> (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
ga Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
COMHTHÉACS 'Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe atá leagtha síos leis an dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (<b>Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc</b>)' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE CELEX:32013R1295/GA [16.6.16]
en Audiovisual Media Services Directive | Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) | AVMSD
NÓTA This Directive repealed and replaced <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0552:EN:NOT" target="_blank">Directive 89/552/EEC of 3 October 1989</a> [ IATE:1226552 ], which was originally known (informally) as the <I>Television without Frontiers Directive</I>, but was (officially) renamed the <I>Audiovisual Media Services Directive</I> by <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0065:EN:NOT" target="_blank">Directive 2007/65/EC</a>
de AVMD-Richtlinie | Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) | Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
NÓTA Mit dieser Richtlinie wurde die <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31989L0552" target="_blank">Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989</a> [ IATE:1226552 ] (ursprünglich <I>Richtlinie "Fernsehen ohne Grenzen"</I> genannt) aufgehoben und ersetzt.
Deepening of the European Union
ga náisiúnach Ballstáit TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga náisiúnach de Bhallstát TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr ressortissant d'un État membre
SAINMHÍNIÚ personne relevant juridiquement ou administrativement à un titre ou à un autre d'un État membre TAGAIRT D'après: TLFi, http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1537510005; [2.8.2013]
EU act · Private international law · Migration
ga Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát TAGAIRT IARSCRÍBHINN a ghabhann leis an RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear práinnsásra athshuímh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stat <br> CELEX:52015PC0450
ga Rialachán Bhaile Átha Cliath TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person | Dublin Regulation | Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national
NÓTA NB: Replaces the Dublin Convention ( IATE:802999 ).<p>As of the entry into force of Regulation (EU) No 604/2013 in July 2013, references to the repealed Regulation (EC) No 343/2003 (Dublin II Regulation) are to be construed as references to the 2013 Regulation and read in accordance with the correlation table in Annex II to the 2013 Regulation. For information on the applicability of the 2013 Regulation as from 1 January 2014, see Article 49.<p><u>REF:</u>Council-EN, based on Article 48 of Regulation (EU) No 604/2013, CELEX:32013R0604/EN .
fr règlement de Dublin | Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride | Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
NÓTA Remplace la convention de Dublin IATE:802999 <br><br>Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 604/2013 ("règlement Dublin III"), en juillet 2013, les références faites au règlement (CE) n° 343/2003 ("règlement Dublin II") s’entendent comme faites au règlement 604/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement. Pour plus d'informations sur l'applicabilité dudit règlement à partir du 1/1/2014, voir l'article 49.<br><br><u>Réf.</u>: Conseil-FR, sur la base de l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013, CELEX:32013R0604/FR
de Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist | Dublin-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist
NÓTA Ersetzt das Dubliner Übereinkommen IATE:802999 .<br><br> Seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 im Juli 2013 (in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, Island und der Schweiz) gelten Bezugnahmen auf die aufgehobene VO 343/2003 als Bezugnahmen auf VO 604/2013 und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in deren Anhang II zu lesen.<br><br>Ref.: VO 604/2013, Art. 48 CELEX:32013R0604/DE <br><br>UPD: aih, 1.10.13, aka 9.10.13
Lógó gaois.ie
gaois.ie