Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: Impfung, Riefelung

Téarmaíocht IATE

EU act
ga moladh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en recommendation
SAINMHÍNIÚ one of the legal acts which may be adopted by an institution to exercise the Union's competences; has no binding force TAGAIRT See Article 288 TFEU, Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, CELEX:12016E288
fr recommandation
SAINMHÍNIÚ acte juridique non contraignant qui peut être adopté par les institutions pour exercer les compétences de l'Union TAGAIRT voir : version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), JO C 115 du 9.5.2008, article 288 [ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF ]
de Empfehlung
SAINMHÍNIÚ einer der Rechtsakte, den die Organe für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union annehmen können; nicht verbindlich TAGAIRT Art.288 AEUV CELEX:12008E288/DE
NÓTA XREF: Stellungnahme IATE:844514 ;<br>UPD: aka 10.03.10
International agreement · Financial institutions and credit · Free movement of capital
ga comhaontú Basel maidir le caipiteal TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhaontú Basel TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Basle Capital Accord | Basel I | Basle Accord
SAINMHÍNIÚ banking supervision rules, including minimum capital requirements, agreed in 1988 TAGAIRT Based on Financial Times Lexicon, http://lexicon.ft.com/term.asp?t=Basel-Accord (4.8.2010)
NÓTA The text of the original July 1988 Basle Accord, entitled "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" is at http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf?noframes=1 (4.8.2010); this underwent five amendments before the Basel II Accord IATE:922370 was adopted in 2006.<br>See also Robert Peston, "The trouble with the global economy – and why fixing it might take some time", The Guardian, 27 September 2012 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/sep/27/trouble-with-global-economy [27.9.2012]
fr Accord de Bâle sur les fonds propres
NÓTA MISC: 1988;UPDATED: nen 03/01/2002
de Basler Empfehlung zur Eigenkapitalkonvergenz | Basler Eigenkapitalvereinbarung
SAINMHÍNIÚ Ziel: internationale Angleichung der bankenaufsichtsrechtlichen Vorschriften über die Eigenkapitalausstattung internationaler Banken TAGAIRT Büschgen, Das kleine Banklexikon, Stichw. "Baseler Empehlung"
NÓTA SYN/ANT: offizieller Name: "Basler Empfehlung zur internationalen Konvergenz der Eigenkapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen"; Cooke-Empfehlung;XREF: A329770 (Neue Eigenkapitalvereinbarung);MISC: vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht am 11.7.1988 beschlossen; soll durch die "Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung" ersetzt werden;DIV: RSZ 11/01/2002
Human rights · Employment
ga Moladh maidir le Fostaíocht agus Obair Chuibhiúil chun críocha Síochána agus Athléimneachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Recommendation concerning Employment and Decent Work for Peace and Resilience
SAINMHÍNIÚ ILO recommendation that provides guidance on the measures to be taken to generate employment and decent work for the purposes of prevention, recovery, peace and resilience with respect to crisis situations arising from conflicts and disasters TAGAIRT Council-IT based on ILO, Recommendation 205 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_559852.pdf [24.4.2018]
fr Recommandation concernant l'emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience
SAINMHÍNIÚ recommandation de l'OIT donnant des orientations sur le rôle de l'emploi et du travail décent dans la prévention, le redressement, la paix et la résilience dans les situations de crise résultant de conflits et de catastrophes TAGAIRT Conseil-FR, d'après OIT http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_559852.pdf [16.5.2018]
NÓTA Recommandation adoptée par l'OIT à Genève lors de la 106<sup>e</sup> session de la Conférence internationale du travail le 16 juin 2017.
de Empfehlung betreffend Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Frieden und Resilienz
SAINMHÍNIÚ ILO-Empfehlung mit Leitlinien zu den Maßnahmen, die zur Schaffung von Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit im Hinblick auf Prävention, Erholung, Frieden und Resilienz in Bezug auf Krisensituationen infolge von Konflikten und Katastrophen zu treffen sind TAGAIRT Council-DE nach der ILO-Empfehlung betreffend Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Frieden und Resilienz. Art.I Abs.1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_610066.pdf (17.7.2018)
Economic policy
ga moladh maidir leis an limistéar euro TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en euro area recommendation
SAINMHÍNIÚ recommendation for a Council Recommendation containing specific recommendations aimed at euro area Member States on action to be taken with the Eurogroup in the period 2015-2016 TAGAIRT CENTERM based on ST 9230/15, http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=9230%2F15&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
NÓTA See also:<br><i>country-specific recommendation</i> [IATE:2247461 ]
fr recommandation pour la zone euro
SAINMHÍNIÚ recommandation qui dispense des conseils adaptés aux États membres de la zone euro sur des questions importantes pour le fonctionnement de la zone euro dans son ensemble TAGAIRT Conseil-FR, d'après "Lancement du semestre européen 2016: le paquet de novembre en clair", site Commission européenne, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_fr.htm [4.12.2015]
NÓTA Pour la première fois en novembre 2015, cette recommandation a été publiée en même temps que l'examen annuel de la croissance, avant les recommandations par pays.<p>Voir aussi:<br>- <i>recommandation par pays</i>, IATE:2247461br>- <i>examen annuel de la croissance</i>, IATE:3528578
de Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet
NÓTA XREF: länderspezifische Empfehlung IATE:2247461
Parliamentary procedure · EU institution
ga moladh don dara léamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Déanfar seasamh na Comhairle agus, i gcás é a bheith ar fáil, <b>an moladh don dara léamh</b> ón gcoiste freagrach a chur go huathoibríoch ar an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún a bhfuil Céadaoin an tseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh an lá a dtéann an tréimhse trí mhí nó, má fhadaítear an tréimhse sin i gcomhréir le Riail 62, an tréimhse ceithre mhí, in éag mura rud é gur déileáladh leis an ábhar ag páirtseisiún níos túisce.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
en recommendation for second reading
SAINMHÍNIÚ text submitted by the committee responsible proposing the approval, amendment or rejection of the Council's position at first reading TAGAIRT EP TermCoord based on<br> Rules of Procedure of the European Parliament, Rule 66 http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=TOC [14.1.2015]<br>Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Article 294, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT [14.1.2015]
NÓTA The recommendations for second reading submitted by parliamentary committees are equivalent to an explanatory statement in which the committee justifies its position in relation to the Council's position. There is no vote on these texts.
Parliamentary procedure · EU institution
ga dréachtmholadh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Gan dochar do chur i bhfeidhm na chéad mhíre, beidh rochtain dhíreach ag Feisirí agus ag grúpaí polaitiúla ar chóras ríomhaireachta inmheánach Pharlaimint na hEorpa chun féachaint ar aon doiciméad ullmhúcháin neamhrúnda (dréacht-tuarascáil, <b>dréachtmholadh</b>, dréacht-tuairim, doiciméad oibre, leasuithe arna gcur síos i gcoiste).' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Economic policy · Employment policy
ga moladh a bhaineann go sonrach le tír faoi leith TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ÚSÁID SA TEANGA <b> Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith</b> an uimhir iolra
COMHTHÉACS "Áiritheoidh na Ballstáit go léireofar go hiomlán na moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith sna cinntí náisiúnta i ndáil leis an mbeartas buiséadach agus le hathchóirithe struchtúracha, i bhfianaise a thábhachtaí agus a riachtanaí atá siad i dtaca le hairgeadas poiblí inbhuanaithe a áirithiú agus chun an fhostaíocht agus an fás a chruthú." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ga moltaí is sonrach do thír TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga moladh tír-shonrach TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
en CSR | country-specific recommendation
SAINMHÍNIÚ recommendation for individual Member States under the Lisbon Growth and Jobs Strategy TAGAIRT COM EN based on: <BR>EUROPA > Press Room > Press Releases > Joint Employment Report 2008 > MEMO/08/110 > 22.02.2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (14.4.2008)
fr recommandation par pays
SAINMHÍNIÚ recommandation adressée par la Commission à un État membre qui porte sur les trois volets des lignes directrices intégrées relatives à la stratégie pour la croissance et l’emploi, qui concernent les réformes macroéconomiques, microéconomiques et les réformes de l’emploi TAGAIRT CONSEIL-FR d'après le rapport conjoint pour l'emploi 2008 (MEMO/08/110), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en [10.12.2013]
NÓTA Une proposition de recommandation signifie que, de l’avis de la Commission, l’État membre concerné devrait amorcer ou intensifier les réformes dans un domaine déterminé.<br>(Source: ibid.)
de länderspezifische Empfehlung
SAINMHÍNIÚ wirtschafts-, beschäftigungs- und finanzpolitische Empfehlung, die die Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters IATE:3521805 im Juni jeden Jahres für jeden EU-Mitgliedstaat abgibt, nachdem sie die von ihnen übermittelten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme IATE:3535955 sowie Nationalen Reformprogramme ausgewertet hat TAGAIRT vgl. BMWi (DE) "Europa 2020" http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/europa-2020,did=231708.html (17.6.15)
NÓTA XREF: länderspezifische Stellungnahme IATE:3532063 ; DIV: RSZ, 27.2.09
Lógó gaois.ie
gaois.ie