Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: G7, G8, GAP, GBP, GCP

Téarmaíocht IATE

Political Parties
ga Comhaontas Glas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS Bunreacht an Pháirtí: "The name shall be the Green Party - Comhaontas Glas hereinafter referred to as the Party." TAGAIRT http://greenparty.ie/wp-content/uploads/2015/01/green_party_constitution_2012.pdf
Political Parties
fr GP
de GP
GEOGRAPHY · America
ga Guadalúip TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
NÓTA Príomhchathair/Lárionad Riaracháin: Basse-Terre <BR> Ainm an tSaoránaigh: Guadalúpach <BR> Aidiacht: Guadalúpach <BR> Airgeadra: euro (EUR) <BR> Fo-aonad Airgeadra: cent
en Guadeloupe
NÓTA CAPITAL: Basse Terre<br>CITIZEN: Guadeloupean<br>ADJECTIVE: of Guadeloupe; Guadeloupean<br>CURRENCY: euro (EUR)<br>CURRENCY SUBUNIT: cent<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la Guadeloupe
SAINMHÍNIÚ Une des Petites Antilles, formée de deux îles, Basse-Terre et Grande-Terre, qui a, depuis la révision constitutionnelle de 2003, le statut de département et région d'outre-mer (DOM-ROM) français [cf IATE:2242861 ].
NÓTA chef-lieu : Basse-Terre <br>habitant : Guadeloupéen <br>adjectif : guadeloupéen <br>unité monétaire : euro <br>subdivision : cent (centime) (forme obligatoire dans les actes de l'UE et à préférer dans les autres textes de l'UE; centime: variante nationale pouvant être utilisée dans les textes grand public) <br><br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue <i>mul</i> ci-dessus.
de Guadeloupe
SAINMHÍNIÚ die Inseln Guadeloupe, Désirade, Les Saintes und Marie-Galante umfassendes französisches Überseegebiet mit dem Doppelstatus Übersee-Departement und Region (DOM-ROM) IATE:2242861 TAGAIRT Council-DE, vgl. französische Botschaft http://www.ambafrance-de.org/Uberseegebiete und AA (DE) https://www.auswaertiges-amt.de/blob/215256/a13c24edec8ccbc93d692643dc3b7efa/laenderverzeichnis-data.pdf
NÓTA Hauptstadt: Basse-Terre<br>Adj. u. Bez. der Einwohner: von Guadeloupe<br>Währung: Euro
mul GP | GLP
Defence · Nuclear energy
ga an Chomhpháirtíocht Dhomhanda G8 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Chomhpháirtíocht Dhomhanda i gcoinne Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Spreagann sí an Coimisiún leis an úsáid is fearr a bhaint as saineolas na mBallstát faoin Tionscnamh, a mhéid is mó is féidir, lena n-áirítear faisnéis a fháil go luath faoi na deiseanna atá ann ó thaobh maoinithe. Tá beartas cumarsáide gníomhach maidir leis an Tionscnamh ríthábhachtach i gcónaí. Sa mhéid a bhaineann le maoiniú a leithdháileadh, cuireann an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh cothromaíocht iomchuí ann idir an tacaíocht a thabharfar i leith struchtúir na nIonad Barr Feabhais ar thaobh amháin, agus cláir agus tionscadail ar an taobh eile. Ba cheart an comhordú le tionscnaimh idirnáisiúnta ábhartha eile a choinneáil ar bun, agus i gcás inar féidir, a neartú, i.. le ESCE, IAEA, EDS, OPCW, Coiste 1540 agus <b>an Chomhpháirtíocht Dhomhanda i gcoinne Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta</b> agus le tionscnaimh agus cláir ábhartha eile arna gcur chun feidhme sna réigiúin éagsúla freisin.' TAGAIRT 'Conclúidí ón gComhairle maidir le Tuarascáil Speisialta Uimh. 17/2014 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa “An bhféadfar, le tionscnamh an Aontais maidir le hIonaid Barr Feabhais, rannchuidiú go héifeachtach le rioscaí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha ó lasmuigh den Aontas a mhaolú?” - Conclúidí ón gComhairle (an 26 Deireadh Fómhair 2015),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2015-INIT/ga/pdf [15.11.2018]
ga an Chomhpháirtíocht Dhomhanda in aghaidh Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en G8 Global Partnership | GP | 10 Plus 10 Over 10 Program | Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction
SAINMHÍNIÚ initiative agreed to at the 2002 G8 summit in Kananaskis, Canada, calling for the United States to contribute USD 10 billion, and the other original G-7 nations, a combined USD 10 billion, to fund nonproliferation projects, and in particular, assist Russia, as well as other nations to destroy their stockpiles of weapons of mass destruction TAGAIRT Council-EN, based on The Nuclear Threat Initiative > Learn > Treaties and Regimes > Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction ("10 Plus 10 Over 10 Program"), http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/global-partnership-against-spread-weapons-and-materials-mass-destruction-10-plus-10-over-10-program/ [3.8.2016]
fr Partenariat mondial du G8 | Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes
SAINMHÍNIÚ lancé en juin 2002 lors du sommet du G8 de Kananaskis, le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes vise notamment à empêcher les terroristes, et ceux qui les abritent, d'acquérir ou de mettre au point des armes nucléaires, chimiques, radiologiques et biologiques, des missiles, ainsi que les matières, le matériel et la technologie connexes TAGAIRT Conseil-FR, d'après UNTERM https://unterm.un.org/UNTERM/Display/Record/UNHQ/NA?OriginalId=f0f006584933ab9685256d0a004adb44 [21.9.2017]
de Globale G8-Partnerschaft | Globale G8-Partnerschaft gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und-material
SAINMHÍNIÚ auf dem G8-Gipfel in Kananaskis (Kanada) im Juni 2002 verabschiedete Initiative zur Verringerung der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Proliferationsrisiken TAGAIRT Auswärtiges Amt https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-organisationen/g8-g20/g8/globale-partnerschaft-mvw-node (2.8.18)
Chemical compound
ga gliceapróitéin TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003, CELEX:32013R0576/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en glycoprotein
SAINMHÍNIÚ compound containing <i>carbohydrate</i> [ IATE:1364743 ] (or glycan) covalently linked to protein TAGAIRT IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN). Nomenclature of glycoproteins, glycopeptides and peptidoglycans. Recommendations 1985 http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/misc/glycp.html [10.2.2012]
NÓTA The carbohydrate may be in the form of a monosaccharide, disaccharide(s). oligosaccharide(s), polysaccharide(s), or their derivatives (e.g. sulfo- or phospho-substituted). One, a few, or many carbohydrate units may be present. Proteoglycans are a subclass of glycoproteins in which the carbohydrate units are <i>polysaccharides</i> [ IATE:1202486 ] that contain amino sugars. Such polysaccharides are also known as glycosaminoglycans.<HR>Not to be confused with <i>glycopeptide</i> [ IATE:1479820 ]
fr Gp | glycoprotéine | mucoprotéide | glucoprotéide | glucoprotéine
SAINMHÍNIÚ hétéroside formé de protéides et de glucides TAGAIRT Duval,Clément,Duval,Raymonde,Dictionnaire de la Chimie et de ses Applications,1978,Technique et Documentation,Paris
LAW · Preparation for market
ga grúpa cuideachtaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Gp | group of companies
SAINMHÍNIÚ a combination of companies that are legally independent but which make up a group consisting of a parent company and one or more subsidiary companies or affiliates,each of which the parent company controls because it holds more than half of its share-capital TAGAIRT Longman's Dict of Business English,1982
fr groupe
SAINMHÍNIÚ ensemble d'entreprises dont les décisions ou orientations stratégiques sont ou peuvent être contrôlées et coordonnées par une société mère TAGAIRT GDEL,1982-1985
de Konzern
SAINMHÍNIÚ unter einheitlicher Leitung und Verwaltung stehende Gruppe rechtlich selbständiger Unternehmen TAGAIRT Wahrig,1992
Health care profession
ga liachleachtóir ginearálta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga DG TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Is féidir le hothair iad féin a atreorú, a bheith atreorithe go hinmheánach ag foireann an ospidéil nó is féidir le <b>DG</b> othair an ospidéil a hatreorú do chomhairleoireacht méala.' TAGAIRT Turascáil Bhliantúil 2012', An tOspidéal Násiúnta Máithreachais Sráid Holles, http://www.nmh.ie/_fileupload/Annual%20Reports/NMH%20Annual%20Report%202012%20Final%20IRISH.pdf [4.5.2016]
ga dochtúir ginearálta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'D’fhógair an Rialtas go gcuirfeadh sé rochtain gan táillí ar sheirbhís <b>dochtúirí ginearálta</b> ar fáil do gach leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois mar chuid de Bhuiséad 2014. Faoi láthair, tá rochtain gan táillí ar sheirbhís <b>dochtúirí ginearálta</b>, faoi chárta leighis nó faoi chárta cuairte ar dhochtúir ginearálta, ag thart ar 180,000 leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois, agus tá sé measta nach mór do thart ar 240,000 leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois íoc nuair a théann siad chuig <b>dochtúir ginearálta</b>.' TAGAIRT Cúram Dochtúirí Ginearálta Uilechoiteann', An Roinn Sláinte, http://health.gov.ie/ga/slainte-sa-todhchai/curam-priomhuil-a-athchoiriu/curam-dochtuiri-ginearalta-uilechoiteann/ [4.5.2016]
en general medical practitioner | general practitioner | GP | primary care physician
SAINMHÍNIÚ medical generalist, rather than a specialist in any particular disease area, capable of providing treatment for common illnesses and managing long term illnesses TAGAIRT Council-EN, based on 'What is Primary Health Care?', Article on website of the School of Social and Community Medecine at the University of Bristol (UK), http://bristol.ac.uk/primaryhealthcare/whatisphc.html [23.10.2018]
NÓTA See also:<BR>• <i>primary care practitioner</i> (broader) [ IATE:3578996 ] <HR>Do not confuse with <i>family physician</i> [ IATE:1550006 ] or <i>internist</i> [ IATE:1638933 ], which are both narrower concepts.
fr omnipraticien | généraliste | médecin généraliste
SAINMHÍNIÚ médecin qui exerce la médecine générale TAGAIRT CNRTL Centre national de ressources textuelles et lexicales > Généraliste http://www.cnrtl.fr/definition/généraliste [8.11.2018]
NÓTA Voir aussi:<br><i>médecine générale</i> [ IATE:1009264 ]
de Allgemeinmediziner | Facharzt für Allgemeinmedizin | Allgemeinarzt | Arzt für Allgemeinmedizin | praktischer Arzt
SAINMHÍNIÚ Arzt, der Menschen in ihrem gesamten Lebensbereich unabhängig von Alter, Geschlecht oder Art der Erkrankung medizinisch betreut, v. a. hinsichtlich Vorsorge, Erkennung und Behandlung von Gesundheitsstörungen bzw. Krankheiten jeder Art TAGAIRT vgl. Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/gesundheitsberufe-aerztin-arzt-allgemeinmedizin.html (31.03.2016)
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · AGRI-FOODSTUFFS · UN specialised agency
ga an Coiste Codex um Prionsabail Ghinearálta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Codex Committee on General Principles
NÓTA Host Government: France
fr Comité du Codex sur les principes généraux
NÓTA Gouvernement responsable: France
de Codex-Komitee für Allgemeine Grundsätze
NÓTA CONTEXT: Codex Alimentarius
mul CCGP | CX/GP
Communications systems · Applied sciences · TRANSPORT
ga córas suite domhanda TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga GPS TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Navstar global positioning system | Navstar GPS | global positioning system | GPS
SAINMHÍNIÚ constellation of satellites, owned and controlled by the U. S. Department of Defense, transmitting signals for use in navigation and positioning applications anywhere on the surface of the earth TAGAIRT COM-Term. Coord., based on:<BR>Institute of Engineering Surveying & Space Geodesy (IESSG), <I>Global Navigation Satellite Systems</I> http://www.nottingham.ac.uk/grace/documents/resources/glossariestutorials/globalnavigationsatellitesystems.pdf [23.9.2014]
NÓTA There is also a Russian system (GLONASS: [ IATE:882862 ]) and a European system, currently under development (Galileo [ IATE:882438 ])
fr GPS | système GPS | NAVSTAR GPS | système de positionnement mondial
SAINMHÍNIÚ système américain de localisation géographique composé d'une constellation de satellites en orbite autour de la Terre capable de fournir la position d'un point sur la planète en temps réel et 24 h sur 24 TAGAIRT Site FUTURA-SCIENCES, FUTURA Matière > Dossiers > Physique, «Topographie: découvrir le fonctionnement du GPS», Jean-Michel Dominguez (géomètre – topographe) (2005), http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dossiers/d/physique-topographie-decouvrir-fonctionnement-gps-504/page/2/ [29.9.2014]
NÓTA Il existe plusieurs systèmes de localisation par satellite, comme le système Galileo, qui est un dispositif civil de l’Agence spatiale européenne (ESA), le système GPS et le système GLONASS, développés respectivement par les armées américaine et russe dans le contexte de la guerre froide.<p>Source: site Sciences et avenir, Sciences > Espace, «Pourquoi Galileo sera plus précis que le système GPS américain», Arnaud Devillard (août 2014), http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140822.OBS6940/pourquoi-galileo-sera-plus-precis-que-le-systeme-gps-americain.html [29.9.2014]<p>Voir aussi:<br>Galileo [IATE:882438 ]<br>GLONASS [IATE:882862 ]<br>GNSS [IATE:883376 ] (<b>terme générique</b>)
de NAVSTAR-GPS | GPS | Global Positioning System
SAINMHÍNIÚ Ende der 1980er-Jahre zur weltweiten Positionsbestimmung und Zeitmessung für das US-Verteidigungsministerium entwickelte satellitengestützte Navigationssystem TAGAIRT GPS-Wanderatlas > Global Positioning System GPS (NAVSTAR-GPS), https://www.ich-geh-wandern.de/global-positioning-system-gps-navstar-gps (2.7.2018)

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Eagraíochtaí/Organisations
Stair/History
head post office building — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Is féidir an Iris a cheannach ó Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, An Stuara, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1. · The Journal may be purchased from the Government Publications Sale Office, G.P.O. Arcade, Dublin 1.
Lógó gaois.ie
gaois.ie