Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

EU act · Community budget
ga Comhaontú Idirinstitiúideach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en IIA | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
NÓTA Supplemented by the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 ].<br> Replaced on 1 January 2007 by the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [ IATE:2228731 ]
fr accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel | AII
NÓTA complété par l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:931489 ].<br>Remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ].
de IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens
NÓTA ergänzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union IATE:931489 <br> am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731 <br> UPD: AKO 11.4.14
European Union law
ga Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i g<b>Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr</b> an 13 Aibreán 2016.' TAGAIRT Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr, CELEX:32016Q0512(01)/GA
en Interinstitutional Agreement on Better Regulation | Interinstitutional Agreement on Better Law-Making
NÓTA - Adopted on 13 April 2016 <br>- Replaces the 2003 Interinstitutional agreement on better law-making [ IATE:932701 ] and the 2005 Interinstitutional Common Approach to Impact Assessment.<hr>See also IATE:929367 (better regulation / better law-making).
fr Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» | accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation
NÓTA - Accord adopté le 13 avril 2016<br>- Remplace l'accord interinstitutionnel précédent, en vigueur depuis 2003.<p>Voir aussi:<br>- IATE:929367 <i>"Mieux légiférer"</i><br>- IATE:932701 <i>accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"</i>, de 2003<br>- IATE:3547591 <i>programme REFIT</i><br>et le site Commission européenne > Mieux légiférer, http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_fr.htm [9.6.2016]
de Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung | Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung
SAINMHÍNIÚ Vereinbarung, mit der die drei Organe übereinkommen, mit einer Reihe von Initiativen und Verfahren eine bessere Rechtsetzung anzustreben, z.B. dass die Rechtsvorschriften der Union verständlich und klar formuliert sein, den Bürgern, Verwaltungen und Unternehmen ein leichtes Verständnis ihrer Rechte und Pflichten ermöglichen, angemessene Berichterstattungs-, Überwachungs- und Evaluierungsvorschriften enthalten, Überregulierung und Verwaltungsaufwand vermeiden und sich leicht umsetzen lassen sollten TAGAIRT Council-DE, nach Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung, Nrn.1 bis 3 (ABl. L_123/2016, S.1) CELEX:32016Q0512(01)/DE
NÓTA - Am 13.4.2016 angenommen <br> - Ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung "Bessere Rechtsetzung" IATE:932701 vom 16. Dezember 2003 und den Interinstitutionellen Gemeinsamen Ansatz für die Folgenabschätzung vom November 2005
EU act · Community budget
en Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement
NÓTA This Agreement enterered into force on 1 January 2007 and replaced:<BR>— the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 — CELEX:31999Y0618(02) ],<BR>— the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 — CELEX:32002Q1120(01) ].<P>It was replaced on 23 December 2013 by the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management agreement [ IATE:3553147 — CELEX:32013Q1220(01) ]
de Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung
NÓTA ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 23. Dezember 2013 über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:3553147 <br>UPD: st 22.1.14; AKO 11.4.14
Community budget
ga Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
COMHTHÉACS Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de <b>Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais </b>. TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
de IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung
NÓTA Diese Vereinbarung ist am 23. Dezember 2013 in Kraft getreten und ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 [ IATE:2228731 ]<br> DIV: AKO 11.4.14
EU act · Community budget
fr accord interinstitutionnel | accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire
NÓTA remplacé, depuis le 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]
EU act · European Union · EU finance
en Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the European Commission on provisions regarding financing of the Common Foreign and Security Policy
NÓTA Replaced, on 1 January 2000, by the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 ]
fr accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne relatif à des dispositions concernant le financement de la politique étrangère et de sécurité commune
NÓTA remplacé, depuis le 1.1.2000, par l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:768778 ]
de Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über Vorschriften zur Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
NÓTA am 1.1.2000 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens IATE:768778 <br> UPD: AKO 11.4.14
Lógó gaois.ie
gaois.ie