Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Health · Life sciences · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/2031 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, CELEX:32016R2031/GA
COMHTHÉACS "Bearta mar sin a bhí mar bhonn le comhaontuithe idirnáisiúnta agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear an <b>Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí</b> (IPPC) an 6 Nollaig 1951 a tugadh i gcrích ag Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus a théacs nua athbhreithnithe, téacs a d'fhaomh Comhdháil EBT i Samhain 1997 ag an 29ú seisiún dá cuid." TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/2031 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, CELEX:32016R2031/GA
ga IPPC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Plant Protection Convention | IPPC
SAINMHÍNIÚ international agreement on plant health, aiming to protect cultivated and wild plants by preventing the introduction and spread of pests TAGAIRT International Plant Protection Convention, https://www.ippc.int/ [10.7.2013]
NÓTA See also:<BR>• <I>regional plant protection organisation</I> [ IATE:916080 ]<BR>• <I>European and Mediterranean Plant Protection Organisation</I> [ IATE:787705 ]
fr Convention internationale pour la protection des végétaux | CIPV
SAINMHÍNIÚ accord international sur la santé des végétaux qui vise à protéger les plantes cultivées et sauvages en prévenant l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles TAGAIRT Site internet https://www.ippc.int/fr (21.1.2014)
NÓTA Le Secrétariat de la CIPV est fourni par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
de Internationales Pflanzenschutzübereinkommen | IPPC
SAINMHÍNIÚ internationaler Vertrag über zulässige rechtliche und technische Maßnahmen gegen die Ein- und Verschleppung von Pflanzenkrankheiten und deren Bekämpfung TAGAIRT Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (DE) http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.php?menuid=56 (15.04.13)
NÓTA 1951 in Rom unter der Schirmherrschaft der FAO IATE:799023 ins Leben gerufen, 1979 geändert und zuletzt 1997 wesentlich revidiert; <br>Website: https://www.ippc.int/ ;<br>XREF: Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnahmen (des IPPC) IATE:912553 ;<br>UPD: aka 11.04.13
International agreement · International organisation · LAW · Life sciences · Wildlife · Intellectual property
ga an Coinbhinsiún idirnáisiúnta do chosaint cineálacha nua plandaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún UPOV TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en UPOV Convention | International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
NÓTA DIV: ARCHFILE86<br>Signed: Paris, 2.12.1961<br>Revised at Geneva on 10.11.1972, 23.10.1978 and 19.03.1991<P>The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) [ IATE:791354 ] is an intergovernmental organisation with headquarters in Geneva (Switzerland). UPOV was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. The objective of the Convention is the protection of new varieties of plants by an intellectual property right.
fr Convention internationale pour la protection des obtentions végétales | Convention UPOV
NÓTA Signature: Paris, 2.12.1961<br> Adoptée à Paris en 1961 et révisée à Genève en 1972, 1978 et 1991.<hr>Voir aussi:<br>- <i>Union internationale pour la protection des obtentions végétales</i> (<i>UPOV</i>) IATE:791354 .
de UPOV-Übereinkommen | Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
SAINMHÍNIÚ Zuletzt revidiert am 19.03.1991. ; TAGAIRT Text d. Übereinkommens: http://www.upov.int/de/publications/conventions/1991/act1991.htm
NÓTA MISC: Genf, 02.12.1961. ; siehe auch UPOV IATE:791354
Natural and applied sciences · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Intellectual property · World organisations
ga an tAontas Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha nua Plandaí TAGAIRT 'Forléargas', An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO), http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/cpvo/index_ga.htm [17.5.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS ‘Tástáladh 5 shíológ nua prátaí le haghaidh soiléire, aonfhoirmeachta agus cobhsaíochta, de réir mar a d'fhorordaigh <B>an tAontas Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha nua Plandaí</B> (UPOV).’ TAGAIRT ‘Tuarascáil Bhliantúil 2010’, http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2011/AnnualReport2010DAFFIrish041011.pdf [10.4.2014]
en UPOV | International Union for the Protection of New Varieties of Plants
SAINMHÍNIÚ intergovernmental organisation with headquarters in Geneva (Switzerland) whose mission is to provide and promote an effective system of plant variety protection, with the aim of encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>International Union for the Protection of New Varieties of Plants > Welcome, http://www.upov.int/portal/index.html.en [26.1.2016]
NÓTA It was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, which was adopted in Paris in 1961 and revised in 1972, 1978 and 1991. The objective of the Convention is the protection of new varieties of plants by an intellectual property right.
EUROPEAN UNION · Institutional structure
ga an Mheitheal um Shláinte Plandaí (an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí/an Coimisiún um Bearta Fíteashláintíochta) TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar IATE:777767 agus ar an liosta oifigiúil de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2011903%202011%20INIT
ga an Mheitheal um Fholláine Plandaí (IPPC/Gnóthaí CPM) TAGAIRT Foghrúpa den Mheitheal um Shláinte Plandaí [ IATE:906876 ]
en Working Party on Plant Health (IPPC/CPM Affairs) | Working Party on Plant Health (International Plant Protection Convention / Commission on Phytosanitary Measures Affairs)
SAINMHÍNIÚ subgroup of the Working Party on Plant Health [ IATE:906876 ] TAGAIRT Council-EN, based on the official list of Council preparatory bodies
NÓTA See also: <br>- International Plant Protection Convention (IPPC) [ IATE:777767 ]<br>- Commission on Phytosanitary Measures (CPM) [ IATE:912553 ]
fr groupe "Phytosanitaire" (Questions concernant la Convention internationale pour la protection des végétaux / Commission sur les mesures phytosanitaires) | groupe "Phytosanitaire" (Questions concernant la CIPV/CMP)
SAINMHÍNIÚ Sous-groupe du groupe "Phytosanitaire" [IATE:906876 ] TAGAIRT Inventaire des groupes et comités participant aux travaux préparatoires du Conseil (F.19-d), dernière version
NÓTA Voir également: <br>- Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) [ IATE:777767 ]<br>- Commission sur les mesures phytosanitaires (CPM) [ IATE:912553 ]
de Gruppe "Pflanzenschutz"– Internationales Pflanzenschutzabkommen / Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnahmen (IPPC/CPM-Angelegenheiten) | Gruppe "Pflanzenschutz" (IPPC/CPM-Angelegenheiten)
SAINMHÍNIÚ Untergruppe der Gruppe "Pflanzenschutz" IATE:906876 TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Internationales Pflanzenschutzübereinkommen <b>(IPPC)</b> IATE:777767 <br>Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnahmen <b>(CPM)</b> IATE:912553

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Eagraíochtaí/Organisations
Is é is éifeacht don Ordú seo na tíortha uile sin a bhí go dtí seo ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (dá ngairtear U.P.O.V.) a ainmniú mar thíortha coinbhinsiúin chun críocha an Achta um Chineálacha Nua Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980. · The effect of this Order is to designate as Convention Countries for the purposes of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 all those countries so far party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (known as U.P.O.V.).
Eagraíochtaí/Organisations
an intergovernmental organization with headquarters in Geneva (Switzerland) [Foinse bunaithe ar: www.upov.int]
Sa Rialachán seo, ciallaíonn "na treoirlínte" na treoirlínte lenar ghlac an tAontas Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (dá ngairtear "UPOV" i Rialachán II de na Rialacháin seo agus i gcolún (1) den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo) agus atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo. · In this Regulation "the guidelines" means the guidelines adopted by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (which union is in Regulation II of, and column (1) of the Fourth Schedule to these Regulations referred to as "UPOV") and set out in the First Schedule to these Regulations.
Lógó gaois.ie
gaois.ie