Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Social affairs · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga Treoir maidir le saoire mháithreachais TAGAIRT AN TORADH Ó CHRUINNIÚ NA COMHAIRLE <br> an 3357ú cruinniú de chuid na Comhairle <br> Fostaíocht, Beartas Sóisialach, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí <br> http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16803-2014-REV-1/ga/pdf
en Maternity Leave Directive | Maternity Directive | Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding
NÓTA For an EP Resolution on the proposal for a directive amending Council Directive 92/85/EEC see: <br> http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0373&language=EN
Lógó gaois.ie
gaois.ie