Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: N, n., NAC, NCA, NCB

Téarmaíocht IATE

Tariff policy · Customs tariff · Taxation
ga Ainmníocht Chomhcheangailte TAGAIRT Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Rialachán (CE) Uimh. 2037/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin...an liosta míreanna a bhaineann leis an iarraidh ar cheadúnas allmhairiúcháin agus Iarscríbhinn IV a mhodhnú, liosta na dtáirgí ina bhfuil substaintí rialaithe agus liosta chóid na <b>hAinmníochta Comhcheangailte</b> in Iarscríbhinn V a leasú; agus an dáta a chur ar aghaidh a dtoirmisctear halón atá aisghafa, athchúrsáilte nó athghinte a onnmhairiú le haghaidh úsáidí criticiúla, agus na ceanglais tuairiscithe a mhodhnú. ' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, CELEX:32009R0596/GA
ga AC TAGAIRT Comhaontú LEE, Prót. 9, Tábla III ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN | Combined Nomenclature
SAINMHÍNIÚ method for designating goods and merchandise established to meet the requirements of both the Common Customs Tariff and the external trade statistics of the Community, also used in intra-Community trade statistics TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Calculation of customs duties > Tariff aspects > Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm [8.12.2010]
NÓTA Based on the <I>Harmonised Commodity Description and Coding System</I> [ IATE:754403 ] of the World Customs Organisation (WCO) [ IATE:777546 ], with further subdivisions, plus preliminary provisions, additional section or chapter notes, and footnotes relating to CN subdivisions. Each CN subdivision has an eight-digit code number, the CN code, followed by a description.<p>An updated version of Annex I to the Regulation is published as a Commission Regulation every year. For the latest version go to European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs duties > Tariff aspects > Combined nomenclature http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/ [9.7.2013]
de Kombinierte Nomenklatur | KN
SAINMHÍNIÚ internationale Nomenklatur zur Bezeichnung und Kodierung der Waren (des harmonisierten Systems) TAGAIRT VO 2658/87 zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L_256/87, S.1 CELEX:31987R2658/DE
NÓTA UPD: AKO 17.10.05
GEOGRAPHY · Oceania
ga an Nua-Chaladóin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
NÓTA Príomhchathair/Lárionad Riaracháin: Nouméa<BR> Ainm an tSaoránaigh: Nua Chaladónach<BR> Aidiacht: Nua Chaladónach<BR> Airgeadra: franc CFP <BR> Fo-aonad Airgeadra: centime
en New Caledonia
NÓTA CAPITAL: Nouméa<br>CITIZEN: New Caledonian<br>ADJECTIVE: New Caledonian<br>CURRENCY: CFP franc<br>CURRENCY SUBUNIT: centime<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la Nouvelle-Calédonie
SAINMHÍNIÚ Collectivité française d'outre-mer, régie par l'accord de Nouméa ( http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX9801273X ), qui bénéficie d'institutions conçues pour elle seule, et qui se voit transférer, de manière progressive mais irréversible, certaines compétences de l'État. TAGAIRT Ministère FR de l'Outre-mer, Présentation de la Nouvelle-Calédonie, http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_outre_mer/nouvelle_caledonie/publi_P_nouvelle_cal_donie_pr_s__g_n_rale_1037953789597 (27.7.2006).
NÓTA chef-lieu : Nouméa <br>habitant : Néo-Calédonien <br>adjectif : néo-calédonien <br>unité monétaire : franc CFP [IATE:870067 ]<br>subdivision : centime <br><br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue <i>mul</i> ci-dessus.
de Neukaledonien
SAINMHÍNIÚ französische überseeische Gebietskörperschaft mit Sonderstatus und weit reichender Autonomie TAGAIRT Council-DE
NÓTA Hauptstadt: Nouméa; Adj.: neukaledonisch; Bez. d. Einwohner: Neukaledonier/ Neukaledonierin; Währung: CFP-Franc
mul NCL | NC | XPF
Defence · Medical science · Chemical compound · Special chemicals
ga nítriceallalós TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en nitrocellulose | CN | cellulose nitrate
SAINMHÍNIÚ highly flammable material made by treating cellulose with concentrated nitric acid, used to make explosives (e.g. guncotton) and celluloid TAGAIRT ‘nitrocellulose’. <I>Oxford Dictionaries</I>. Oxford University Press. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/nitrocellulose [12.5.2016]
NÓTA See also:<LI>guncotton [ IATE:1407137 ]<LI>pyroxylin [ IATE:42042 ]
fr CN | nitrocellulose | nitrate de cellulose | nitro-cellulose
SAINMHÍNIÚ résulte de l'action sur la cellulose d'un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique;il est très inflammable ; ester nitrique de la cellulose TAGAIRT Tarif douanier ; NF T 50-100:1980
de Cellulosenitrat | Nitrozellulose | Zellulosenitrat | Nitrocellulose
SAINMHÍNIÚ entsteht durch Einwirken eines Gemisches von Salpetersäure und Schwefelsäure auf Zellulose;es ist leicht entzündbar TAGAIRT Zolltarif
mul NC
ENERGY
ga cód gréasáin TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005, CELEX:02009R0715-20090903/GA
COMHTHÉACS 'Déanfar conarthaí comhchuibhithe iompair agus cóid ghréasáin chomhchoiteanna a cheapadh ar bhealach a éascóidh trádáil agus athúsáid acmhainne conarthaí ag úsáideoirí gréasáin gan bac a chur ar scaoileadh acmhainne.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005, CELEX:02009R0715-20090903/GA
en network code | NC
SAINMHÍNIÚ a legally binding set of common technical and commercial rules and obligations that govern access to and use of the European energy networks TAGAIRT OFGEM (Office of the Gas and Electricity Markets) glossary, http://www.ofgem.gov.uk/Europe/Glossary/Pages/Glossary.aspx (19.1.2011)
fr code de réseau
SAINMHÍNIÚ Règles visant à assurer la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport [ IATE:913925 ] et régissant la fourniture et la gestion de l'accès transfrontalier aux réseaux de transport. Ils sont élaborés par les REGRT [ IATE:2245782 ] pour le gaz et l'électricité. TAGAIRT Conseil FR (termologie), d'après le site de GRTgaz (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel possédé précédemment par Gaz de France), http://www.grtgaz.com/fr/accueil/marche-du-gaz-en-europe/instances-europeennes/ (20/1/2011), et Wikipedia FR, article "Marché intérieur de l'énergie", http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_int%C3%A9rieur_de_l'%C3%A9nergie (20/1/2011).
de Netzkodex
SAINMHÍNIÚ von den Netzbetreibern festgelegte rechtsverbindliche technische Mindestanforderungen für die Nutzung und den Zugang zu ihren Netzen TAGAIRT Council-DE; vgl. KOM-Portal Energie http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/codes/codes_de.htm <22.5.13>
NÓTA UPD: st 22.5.13
Chemical compound
ga oráiste meitile TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS ‘Táscairí Aigéid–Buin: Baintear úsáid as táscairí chun a léiriú an bhfuil substaint aigéadach nó bunata. Tá litmeas, ruaim chorcra a úsctar as léicin, ar cheann de na táscairí is simplí. Faightear litmeas mar phúdar nó i riocht tuaslagáin. Tá feanóltailéin agus <b>oráiste meitile</b> ar na táscairí coitianta sa tsaotharlann. Is féidir táscairí simplí eile a úscadh as torthaí agus as glasraí.’ TAGAIRT Máirtín, F., <i>An Cheimic - Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh</i>, An Gúm, Baile Átha Cliath, 2009, lch. 51.
en methyl orange | sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate
SAINMHÍNIÚ an indicator used in the titration of weak bases.Turns red in the presence of acid and orange in the presence of alkali TAGAIRT office international de la vigne et du vin
fr méthylorange | orange de méthyle | 4-(4-diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
SAINMHÍNIÚ indicateur coloré utilisé pour la titration des bases faibles (rouge orangé en milieu acide, jaune en milieu neutre ou alcalin) TAGAIRT office international de la vigne et du vin
de Methylorange
SAINMHÍNIÚ als Säure-Base-Indikator verwendeter Azofarbstoff, der im pH-Bereich 3,0-4,4 von rot (sauer) nach gelb (basisch) umschlägt TAGAIRT Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG (Hg), "Der Brockhaus multimedial 2007 premium", DVD, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2007, ISBN 3-411-06548-6, Eintrag zu "Methylorange"
EU act · Tariff policy · Customs tariff · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga cód AC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29. Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi <b>chóid AC</b> 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
ga cód Ainmníochta Comhcheangailte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Beidh an <b>cód Ainmníochta Comhcheangailte</b> ocht ndigit céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe), CELEX:32008R0450/GA
en CN code | Combined Nomenclature code
SAINMHÍNIÚ reference code used to identify products in the tariff and statistical nomenclature, the Combined Nomenclature (CN), published in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>EUROPA > The European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > ECICS > ... > ECICS Help. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ecics2help_en.htm [30.11.2010]
NÓTA <BR> - [SYS]the first 2 digits indicate the chapter the chemical substance belongs to in Annex 1 to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as amended by Commission Regulation (EC) No 2086/97 of 4 November 1997);<BR> - [SYS]the next two digits indicate the first sublevel grouping;<BR> - [SYS]the next 2 digits, 10, indicate the second sublevel grouping.
de Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur | KN-Code
SAINMHÍNIÚ Vgl. "nomenclature combinée".
NÓTA UPDATED: AIH 08/04/2004
Life sciences · Fisheries
ga garbhánaigh dhéadacha nach n-áirítear in áit eile TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en dentex n.e.i.
SAINMHÍNIÚ Statistical category in the FAO's ASFIS list (list of species for fishery statistics purposes) containing species in the <i>Dentex</i> genus not identified or included in other categories in the list TAGAIRT FAO, The ASFIS list of species for fishery statistics purposes, Feb. 2008 http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/1/en (9.3.2009)
NÓTA JL 9.3.2009
fr dentés n.c.a
SAINMHÍNIÚ Catégorie de la liste ASFIS de la FAO (liste des espèces pour les besoins des statistiques des pêches) comprenant les espèces du genre des dentés non identifiées ou non comprises dans d'autres catégories de la liste. TAGAIRT FAO, The ASFIS list of species for fishery statistics purposes, Feb. 2008 http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/1
NÓTA SB, 30.1.2009
la <i>Dentex</i>
NÓTA TPLat (SEP96); SB (SEP08) [02-061]
mul DEX
SAINMHÍNIÚ FAO 3-alpha code [<i>Dentex</i> spp.]
NÓTA AV/T (SEP08)
ENERGY · Electrical and nuclear industries
ga an Cód Gréasáin maidir le Leithroinnt Todhchaí Acmhainne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Network Code on Forward Capacity Allocation | NC FCA
SAINMHÍNIÚ network code that establishes common rules for Forward Capacity Allocation and ensures that the future pan-European market in electricity consists of harmonised cross border markets ranging from markets for securing capacity several years ahead of real time, to day ahead, intra-day and real time balancing markets TAGAIRT CENTERM, based on:<br> Network Code on Forward Capacity Allocation https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/resources/FCA_NC/131001_-_NC_FCA_final.pdf and <br>ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity) > Major Projects > Network Code Development >Latest Updates & Milestones https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/resources/FCA_NC/131001_-_NC_FCA_final.pdf [21.11.2013]
NÓTA On 1 October 2013, ENTSO-E delivered the Network Code on Forward Capacity Allocation to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), who then had three months to assess the code and issue an opinion, and could decide to recommend the code for adoption to the European Commission.<br><br>See also: network code, IATE:2250529 .
Soft energy · Chemical element
ga sileacan nanaichriostalta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en nanocrystalline silicon
SAINMHÍNIÚ allotropic form of silicon with paracrystalline structure similar to amorphous silicon (a-Si), in that it has an amorphous phase TAGAIRT Wikipedia > Nanocrystalline silicon, http://en.wikipedia.org/wiki/Nanocrystalline_silicon [15.7.2014]
de nanokristallines Silicium | nanokristallines Silizium | nc-Si
SAINMHÍNIÚ multikristallines Silizium mit einer Kristallgröße kleiner als 1µm TAGAIRT Helmhotz Zentrum Berlin: <i>Verschiedene Formen von Silizium</i>, https://www.helmholtz-berlin.de/mediathek/info/solar/multimedia/duennschicht./rolle/silizium/index_de.html (28.12.2016)
NÓTA Die Atome im kristallinen Silizium sind in einem regelmäßigen, gerichteten Kristallgitter angeordnet. Wird aus der Siliziumschmelze ein Einkristall gezogen, kann dieser in monokristalline Wafer zersägt und zu monokristallinen Solarzellen werden. Lässt man die Schmelze kontrolliert zu Blöcken erstarren, entstehen viele gerichtete Kristalle in der typischen Eisblumenoptik polykristalliner (=mulitkristalliner) Solarzellen.
mul nc-Si
Tariff policy
ga fo-cheannteideal AC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CN subheading
SAINMHÍNIÚ Community subdivisions to the harmonized system nomenclature TAGAIRT Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff CELEX:31987R2658/EN
fr sous-position NC
SAINMHÍNIÚ subdivision communautaire de la nomenclature combinée TAGAIRT COM-FR, d'après le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, CELEX:31987R2658/FR
Lógó gaois.ie
gaois.ie