Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: EE, PAE, PE, peel, PEV

Téarmaíocht IATE

Life sciences · Fisheries
ga faocha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga gioradán TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr littorine | bigorneau
SAINMHÍNIÚ bigorneau : ce terme est en fait une appellation générique pour plusieurs espèces de gastéropodes marins : la littorine (Littorina littorea) espèce herbivore du haut de l’estran. Elle possède un poumon lui permettant de se déplacer hors de l’eau ; les bigorneaux perceurs qui sont capables de percer la coquille des bivalves grâce à leur radula et digérer leur chair grâce à un suc acide. Parmi celles-ci les plus connues sont : Nucella lapillus, Ocenebra erinacea, Ocenebrellus inornatus. TAGAIRT < http://www.ifremer.fr/envlit/glossaire/index.php?p=definition&num=1508 >
la <i>Littorina littorea</i>
NÓTA GPMLat (JAN89); AV (SEP08) [02-108]
mul PEE
SAINMHÍNIÚ FAO 3-alpha code.
NÓTA AV/T (SEP08)
European Union · ENERGY
ga Beartas Fuinnimh le haghaidh na hEorpa TAGAIRT Conclúidí na hUachtaránachta, Comhairle Eorpach na Bruiséile, 23/24 Márta 2006
SAINMHÍNIÚ Beartas fuinnimh atá bunaithe ar na trí cholún seo a leanas: slándáil an tsoláthair, iomaíochas eacnamaíoch agus inmharthanacht ó thaobh an chomhshaoil de. TAGAIRT Comhairle-GA
NÓTA Cuireadh an beartas seo os comhair an tsaoil mhóir i dteachtaireacht an Choimisiún dar teideal "An energy policy for Europe", 52007DC0001
en EPE | Energy Policy for Europe
SAINMHÍNIÚ Energy policy based on the three pillars of security of supply, economic competitiveness and environmental sustainability. TAGAIRT COUNCIL-EN
NÓTA The policy was put forward in the Commission communication "An energy policy for Europe", CELEX:52007DC0001
de Energiepolitik für Europa | EPE
SAINMHÍNIÚ Politik mit dreifacher Zielsetzung: Bekämpfung des Klimawandels, Verringerung der Abhängigkeit von importierten Kohlenwasserstoffen, Förderung von Beschäftigung und Wachstum TAGAIRT Mittlg. KOM(2007)1 endg. - Eine Energiepolitik für Europa, Nr.2 CELEX:52007DC0001/DE
NÓTA s.a. Europa Rapid "Kommission legt integriertes Energie und Klimapaket zur Emissionsminderung im 21. Jahrhundert vor" http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/29&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
Lógó gaois.ie
gaois.ie