Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: pear, penalty, plea, prepay, piléar

Rialacha na nUaschúirteanna

Bailiúchán téarmaí dlí a baineadh as Rialacha na nUaschúirteanna.
Dlí » Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law » Law, General Matters
I gcás inar nós imeachta le toghairm iomlánach an nós imeachta, féadfaidh an gearánaí ráiteas éilimh a sheachadadh i dteannta na toghairme iomlánaí nó an fhógra in ionad na toghairme sin, nó tráth ar bith laistigh de lá is fiche óna seirbheáil.
Where the procedure is by plenary summons, the plaintiff may deliver a statement of claim with the plenary summons or notice in lieu thereof, or at any time within twenty-one days from the service thereof.

Téarmaíocht IATE

Parliamentary procedure · EU institution
ga seisiún iomlánach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ÚSÁID SA TEANGA Úsáidtear an aidiacht <b>iomlánach</b> i nGaeilge mar léiriú ar thionól d'fheisirí na Parlaiminte ina n-iomláine. Is féidir an aidiacht a úsáid leis an téarma <b>seisiún</b>, á thabhairt le tuiscint go mbíonn na Feisirí ina suí i <b>seisiún iomlánach</b> uair sa mhí. Bliain atá sa <b>seisiún</b> a dhéantar a roinnt ina <b>pháirtseisiúin</b> [seachtaine] nó ina <b>mhionseisiúin</b> [dhá lá]. <b>Suí</b> nó <b>suí iomlánach</b> a thugtar ar imeachtaí lae.
en plenary session | plenary
NÓTA The session shall be the annual period prescribed by the Act and the Treaties.
Intellectual property
ga cruinniú iomlánach na comhdhála TAGAIRT Comhaontú maidir le Paitinní Comhphobail, lch. 1
Parliamentary procedure · EU institution
ga páirtseisiún breise TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ní bheidh ach tromlach de na vótaí a chaitear ag teastáil i gcomhair tograí le haghaidh <b>páirtseisiún breise</b> sa Bhruiséil agus le haghaidh aon leasuithe ar thograí den sórt sin.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
en additional plenary session | additional part-session | mini-session
SAINMHÍNIÚ two-day plenary session (Wednesday and Thursday) held in Brussels usually six times a year TAGAIRT EP-TermCoord, based on<br> Europarl > About Parliament > Organisation and work > How plenary works > Work in plenary, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00623fe732/How-plenary-works.html [12.1.2015]
fr période de session additionnelle | mini-session
SAINMHÍNIÚ période de session tenue six fois par ans, réunissant le Parlement à Bruxelles pendant deux jours (le mercredi et le jeudi) TAGAIRT PE-FR, d'après: <br>Site Europarl > À propos du Parlement > Organisation et activités > Fonctionnement de la plénière > Les travaux en plénière, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00011/Fonctionnement-de-la-pl%C3%A9ni%C3%A8re [11.9.2015]
Parliament · EU institution · Institutional structure
ga An Stiúrthóireacht do na Suíonna Iomlánacha TAGAIRT EP reference database Codict
mul 01A
EUROPEAN UNION · Institutional structure
ga tionól iomlánach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ comhlacht de de Choiste na Réigiún nó de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa atá comhdhéanta de na comhaltaí uile, a n-áirítear i measc a gcúraimí tuairimí, tuarascálacha agus rúin a ghlacadh agus an t-uachtarán, an leas-uachtarán agus na comhaltaí eile den Bhiúró a thoghadh TAGAIRT COR/EESC - GA bunaithe ar: CoR Rules of Procedure, CELEX:32014Q0305(01)/GA [30.01.2018] EESC Rules of Procedure CELEX:32010Q1209(01)/GA [3.01.2018]
en plenary assembly
SAINMHÍNIÚ body of the EESC or CoR made up of all members, the duties of which include adopting opinions, reports and resolutions and electing the president, vice-president and the other members of the Bureau TAGAIRT COR/EESC-EN based on CoR Rules of Procedure, CELEX:32014Q0305(01)/EN [27.4.2016] <br>EESC Rules of Procedure CELEX:32010Q1209(01)/EN [27.4.2016]
fr assemblée plénière
SAINMHÍNIÚ organe du CESE ou du CdR regroupant l'ensemble de ses membres, qui adopte des avis, rapports et résolutions et qui élit le président, le vice-président et les autres membres du Bureau TAGAIRT EESC/COR-FR, d'après le règlement intérieur du CESE: CELEX:32010Q1209(01)/FR et celui du CdR (articles 13 et 14): CELEX:32014Q0305(01)/FR (21.4.2016)
de Plenarversammlung | Plenum
SAINMHÍNIÚ Organ des Ausschusses der Regionen (AdR), das Stellungnahmen, Berichte, Entschließungen, den Haushaltsentwurf und das politische Programm des AdR verabschiedet sowie das AdR-Präsidium wählt TAGAIRT AdR/EWSA - TERM-DE
POLITICS
ga cruinniú iomlánach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en plenary meeting
NÓTA CONTEXT: Staff Committee/Comité du Personnel.
de Plenartagung
NÓTA MISC: Glossar Michel, 1990.
Preparation for market
ga cruinniú iomlánach saincheadúnaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr assemblée plénière du réseau de franchise
SAINMHÍNIÚ réunion de tous les membres du réseau, visant à enraciner le sentiment d'appartenance à la communauté TAGAIRT Jean-Marie Leloup,Droit et pratique de la Franchise,1984,p.M3
EUROPEAN UNION · Operation of the Institutions
ga seisiún iomlánach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ cruinniú de Thionól Iomlánach an Choiste/RP 14 TAGAIRT COR/EESC - GA, bunaithe ar: CoR Rules of Procedure, CELEX:32014Q0305(01)/GA [30.01.2018] EESC Rules of Procedure CELEX:32010Q1209(01)/GA [30.01.2018]
en plenary session
SAINMHÍNIÚ meeting of the plenary assembly of the Committee of the Regions or the European Economic and Social Committee TAGAIRT CoR-EESC/EN, based on:<li> Rules of Procedure of the Committee of the Regions CELEX:32014Q0305(01)/EN [26.7.2016] <li>Rules of Procedure of the European Economic and Social Committee CELEX:32010Q1209(01) [26.7.2016]
fr session plénière
SAINMHÍNIÚ réunion périodique de l'assemblée plénière du Comité économique et social européen ou du Comité des régions TAGAIRT EESC/COR-FR, d'après le règlement intérieur du CESE (art. 44 et suiv.): CELEX:32010Q1209(01)/FR et celui du CdR (articles 14 à 18): CELEX:32014Q0305(01)/FR (21.4.2016)
de Plenartagung
SAINMHÍNIÚ a) meist zweitägige Tagung der Plenarversammlung des AdR <br> b) meist zweitägige Tagung des Plenums des EWSA TAGAIRT AdR/EWSA - TERM-DE
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga seisiún iomlánach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Parliamentary procedure · EU institution
ga páirtseisiún TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Is é a bheidh sa <b>pháirtseisiún</b> ná cruinniú na Parlaiminte arna chomóradh de ghnáth gach mí agus arna fhoroinnt ina shuíonna laethúla.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
en plenary session | part-session
SAINMHÍNIÚ The part-session shall be the meeting of Parliament convened as a rule each month and subdivided into daily sittings. TAGAIRT Europarl > About Parliament > Organisation and work > How plenary works > Work in plenary, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00623fe732/How-plenary-works.html [13.1.2015]
NÓTA Parliament meets in plenary session [ IATE:125914 ] every month (except August) in Strasbourg, for a 'part-session' lasting four days (from Monday to Thursday).
fr période de session
NÓTA Ne pas confondre avec la "session" [ IATE:125870 ], qui correspond à une période d'un an
de Tagung
Parliamentary procedure · EU institution
ga an chéim iomlánach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS Teideal Riail 64 - Riail 66: '<b>An chéim iomlánach</b>' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Parliamentary proceedings · Operation of the Institutions
ga vótáil i suí iomlánach TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
COMHTHÉACS Déanfar an <b>vótáil i suí iomlánach</b> laistigh de dhá mhí ón tráth a fhaightear an t-ainmniúchán mura rud é go gcinnfidh an Pharlaimint a mhalairt, ar iarraidh ón gcoiste freagrach, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 40 Feisire ar a laghad. TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimaint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [06.08.2013]
Parliamentary procedure · EU institution
ga nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS An teideal ar Riail 138 de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte: '<b>An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht</b>' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
United Nations
ga Cruinniú Iomlánach Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe den Chomhthionól Ginearálta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en MDG+10 Summit | UN high-level plenary meeting of the General Assembly | MDG Summit | United Nations High-level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals | HLPM
SAINMHÍNIÚ meeting at the level of Heads of State and Government of UN Member States scheduled from 20 to 22 September 2010 to review the progress made towards achieving the Millennium Development Goals [ IATE:927771 ] and other international development goals by the 2015 deadline TAGAIRT COUNCIL-EN based on UN website, http://www.un.org/millenniumgoals/sept_2010_more.shtml [17.06.2010]
fr Réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale sur les objectifs du Millénaire pour le développement | Réunion plénière de haut niveau de 2010 de l'Assemblée générale
SAINMHÍNIÚ Sommet réunissant les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'ONU du 20 au 22 septembre 2010, portant principalement sur l'accélération des progrès vers la réalisation de tous les <i>objectifs du Millénaire pour le développement</i> [ IATE:927771 ] d'ici à 2015, en prenant en considération les progrès réalisés TAGAIRT Conseil-FR, d'après UNTERM, https://unterm.un.org/UNTERM/display/Record/UNHQ/NA/c272654 [22.6.2016]
NÓTA Ce sommet a comporté six séances plénières et six tables rondes interactives (voir le titre définitif des tables rondes sur UNTERM, https://unterm.un.org/UNTERM/display/Record/UNHQ/NA/c272654 ) [22.6.2016]

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
iomlánach (a1)
plenary
toghairm iomlánach (bain2)
plenary summons
Lógó gaois.ie
gaois.ie