Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: Schutzrahmen

Téarmaíocht IATE

LAW
ga creat dlíthiúil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en legal framework
SAINMHÍNIÚ Set of rules, laws, regulations or codes in the context of which an activity might be carried out or a policy developed. TAGAIRT UNTERM (United Nations terminological database) http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/C2F9CBB15149DBC985256E770064F684?OpenDocument (27.8.2009)
NÓTA See also "regulatory framework" [ IATE:786505 ].
EUROPEAN UNION · Institutional structure
SAINMHÍNIÚ Foghrúpa de chuid na Meithle um Chomhchuibhiú Teicniúil TAGAIRT Comhairle-GA
en Working Party on Technical Harmonisation (New legal framework)
SAINMHÍNIÚ Subgroup of the Working Party on Technical Harmonisation [IATE:918351 ]
NÓTA No longer exists (not listed in 5312/14 of 14.1.2014)
fr Groupe "Harmonisation technique" (Nouveau cadre juridique)
SAINMHÍNIÚ sous-groupe appartenant au groupe "Harmonisation technique", IATE:918351
NÓTA <b>Ce groupe n'existe plus</b>.
de Gruppe "Technische Harmonisierung" (Neuer Rechtsrahmen)
SAINMHÍNIÚ Untergruppe der Gruppe "Technische Harmonisierung" IATE:918351 TAGAIRT Council-DE
NÓTA <b>Gruppe besteht nicht mehr
EU law · TRADE
ga Creat Reachtach Nua TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'D'fhonn comhsheasmhacht a áirithiú maidir le cur chun feidhme na bhforálacha maidir le traschomhlíonadh agus urramú na gcaighdeán atá riachtanach do bhearta áirithe, is gá foráil a dhéanamh go leanfaidh na forálacha ábhartha atá i bhfeidhm sa chlárthréimhse 2007-2013 d'fheidhm a bheith acu go dtí go dtiocfaidh an <b>creat reachtach nua</b> i bhfeidhm.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus a ndáileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014, CELEX:32013R1310/GA
en New Legislative Framework | New Legislative Framework for the marketing of products | NLF
SAINMHÍNIÚ package of EU legislation bringing together all the elements required for a comprehensive regulatory framework to operate effectively for the safety and compliance of industrial products with the requirements adopted to protect the various public interests and for the proper functioning of the single market TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>European Commission. DG GROWTH > Single Market and Standards > Single Market for Goods > New Legislative Framework, http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm [3.2.2016]
NÓTA The package consists of:<BR>• Regulation (EC) 765/2008 setting out the requirements for accreditation and the market surveillance of products, CELEX:32008R0765 <BR>• Decision 768/2008 on a common framework for the marketing of products, which includes reference provisions to be incorporated whenever product legislation is revised. In effect, it is a template for future product harmonisation legislation, CELEX:32008R0768 <BR>• Regulation (EC) 764/2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another EU country, CELEX:32008R0764
de NLF | neuer Rechtsrahmen
SAINMHÍNIÚ umfassendes Paket von EU-Rechtsvorschriften, mit denen der Binnenmarkt für Waren geregelt wird, <br>um einerseits dessen reibungsloses Funktionieren und andererseits (nicht zuletzt durch eine verbesserte Marktüberwachung) die Einhaltung aller Anforderungen zur Produktsicherheit zu gewährleisten TAGAIRT Council-DE, vgl. Europäische Kommission > Wachstum > The European Single Market > Single Market for Goods > New Legislative Framework (EN) http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_de (1.9.2016)
NÓTA Das Paket besteht aus<br><br>- der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über Akkreditierung und Marktüberwachung (NLF-Verordnung) CELEX:32008R0765/DE ,<br><br>- dem Beschluss Nr. 768/2008/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten (NLF-Beschluss) CELEX:32008R0768/DE und <br><br>- der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind CELEX:32008R0764/DE .
Financial institutions and credit · Business organisation
ga creat Státchabhair an Aontais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS '...an chomaoin a gheofar nuair atá an t-údarás réitigh náisiúnta leis na sócmhainní a aistriú, na cearta agus na dliteanais chuig an gléas bainistíochta sócmhainní, i gcomhréir leis na prionsabail a bhunaítear in Airteagal 20, den Rialachán seo le hAirteagal 42(7) de Threoir 2014/59/AE agus le <b>creat Státchabhair an Aontais</b>.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA
en Union State aid framework
SAINMHÍNIÚ framework established by Articles 107, 108 and 109 TFEU and regulations and all Union acts, including guidelines, communications and notices, made or adopted pursuant to Article 108(4) or Article 109 TFEU TAGAIRT Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council, CELEX:32014L0059/EN
de Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen
SAINMHÍNIÚ Rechtsrahmen, der durch die Artikel 107, 108 und 109 AEUV sowie durch alle aufgrund von Artikel 108 Absatz 4 oder Artikel 109 AEUV erlassenen Unionsrechtsakte, einschließlich Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen, vorgegeben wird TAGAIRT Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates CELEX:32014L0059/DE
Lógó gaois.ie
gaois.ie