Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Community body · Environmental protection
ga Coiste ORNIS TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Committee on the adaptation to scientific and technical progress of the directive on the conservation of wild birds | ORNIS Committee
SAINMHÍNIÚ committee consisting of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission, set up under Articles 15-19 of the Birds Directive CELEX:31979L0409/EN , to adapt the Annexes of the said directive to technical and scientific progress, TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Directive 79/409/EC on the conservation of wild birds. CELEX:31979L0409/EN
Climate change policy
en Stop-the-Clock Decision | Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | Decision No 377/2013/EU derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
SAINMHÍNIÚ Decision No 377/2013/EU, which temporarily exempts international flights - to and from most non-EU destinations - from certain EU ETS [IATE:933374 ]obligations TAGAIRT Council-EN based on ERA website http://94.236.18.38/publications/industry-news/1088-eu-ets-stop-the-clock-exemption-now-in-force [31.10.2013] and on the Commission Communication — Guidance on the implementation of Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community(2013/C 289/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:289:0001:0007:EN:PDF
de Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 of 24 April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft | Aussetzungsbeschluss | „Stop-the-Clock“-Beschluss
SAINMHÍNIÚ Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 of 24 April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft TAGAIRT Mitteilung der Kommission — Leitlinien für die Anwendung des Beschlusses Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2013/C 289/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:289:0001:0007:DE:PDF
Administrative law · European Union · Rights and freedoms · Communications policy
de Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation | Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation
NÓTA Ersetzt RL 97/66/EG vom 15. Dezember 1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation; UPD: ESI, 25.1.05
EU act · Taxation
ga Treoir um Chúnamh Frithpháirteach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Mutual Assistance Directive
SAINMHÍNIÚ Directive providing the framework for mutual assistance and exchange of information between EU tax authorities in order to help them apply their tax laws more effectively. TAGAIRT UK Parliament Publications and Records Department http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmeuleg/63-xxxiii/6346.htm [23.6.2008]
Migration
ga an Treoir um Fhilleadh TAGAIRT Togra le haghaidh Rialachán maidir le doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/GA/1-2015-668-GA-F1-1.PDF
COMHTHÉACS "Maidir leis an Ríocht Aontaithe agus Éire, tá tréith chroschineálach ag an <b>Treoir um Fhilleadh</b>, mar is léir in aithris (26) agus aithris (27)." TAGAIRT Togra le haghaidh Rialachán maidir le doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/GA/1-2015-668-GA-F1-1.PDF
ga Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais TAGAIRT Togra le haghaidh Rialachán maidir le doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/GA/1-2015-668-GA-F1-1.PDF
fr Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier | directive retour
SAINMHÍNIÚ directive fixant des normes minimales communes au renvoi des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans l'UE et visant en priorité à faciliter les départs volontaires, tout en prévoyant la possibilité d'expulser les sans-papiers - y compris mineurs - dans le cas contraire, avec une durée de rétention maximale de 18 mois et un bannissement de cinq ans après expulsion TAGAIRT Conseil-FR, d'après La directive "retour" - Le débat au Luxembourg, http://www.europaforum.public.lu/fr/dossiers-thematiques/2008/directive-retour/index.html [18.6.2015]
NÓTA Voir aussi le <i>Fonds "Asile, migration et intégration"</i> [IATE:3537682 ], qui a remplacé le <i>Fonds européen pour les réfugiés</i> [ IATE:918706 ], le <i>Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers</i> [ IATE:2230648 ], et le <i>Fonds européen pour le retour</i> [ IATE:930883 ].
EUROPEAN UNION · LAW
ga an Treoir maidir le Díolacháin agus Ráthaíochtaí do Thomhaltóirí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und Garantien für Verbrauchsgüter
SAINMHÍNIÚ Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter TAGAIRT CELEX:31999L0044/DE
Migration
en Temporary Protection Directive | Directive on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof
SAINMHÍNIÚ Directive aiming to harmonise temporary protection for displaced persons in cases of mass influx. One of five legal instruments that make up the EU acquis (body of law) on asylum. TAGAIRT Temporary Protection. European Council on Refugees and Exiles ( http://www.ecre.org/topics/asylum_in_EU/temporary_protection [02.02.2010]); <br> Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, CELEX:32001L0055/EN
de Richtlinie über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten | Richtlinie über vorübergehenden Schutz | Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes
SAINMHÍNIÚ Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes TAGAIRT Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten, ABl. L 212/2001 CELEX:32001L0055/DE
EU law · Migration
ga Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar Chonclúidí ón gComhairle Eorpach, 23/24 Meitheamh 2011 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/ga/pdf
COMHTHÉACS "Leis na tograí modhnaithe don <b>treoir maidir le nósanna imeachta tearmainn</b> agus don treoir maidir le coinníollacha glactha a thíolaic an Coimisiún le déanaí, ba cheart go mbeadh bonn nua ann le tús a chur le caibidlíochtaí maidir le dhá bhunghné thábhachtacha den CEAS" TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23/24 Meitheamh 2011) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-23-2011-REV-1/ga/pdf
ga Treoir 2013/32/AE maidir le nósanna imeachta coiteanna chun stádas cosanta idirnáisiúnta a dheonú agus a tharraingt siar TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú), CELEX:32013R0604/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr directive sur les procédures d’asile | directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres | directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
SAINMHÍNIÚ un des cinq instruments législatifs européens visant à harmoniser les cadres juridiques nationaux en matière d'asile, directive dont l'objectif principal est d'instaurer un cadre minimum pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Les quatre autres instruments législatifs adoptés afin d'harmoniser les cadres juridiques nationaux sont:<br>- le règlement Eurodac (2000) [IATE:913127 ],<br>- le règlement Dublin (2003) [IATE:930512 ],<br>- la directive Accueil (2003) [IATE:2245255 ], et <br>- la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile (2004)[IATE:933858 ]
Lógó gaois.ie
gaois.ie