Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Criminal law · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe TAGAIRT 'Caidreamh trádála agus geilleagrach', An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, https://www.irishaid.ie/ie/maidir-linne/ar-mbeartais/straiteis-i-leith-na-hafraice/caidreamh-tradala-agus-geilleagrach/ [18.4.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS ‘D'fhreastail an Roinn chomh maith ar <B>Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh an Éillithe</B> a rinne comhaontú ar mheicníocht athbhreithnithe le haghaidh comhlíonadh measúnaithe an Choinbhinsiúin.’ TAGAIRT ‘Tuarascáil Bhliantúil 2009 na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí’, http://www.justice.ie/ga/JELR/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf/Files/Irish%20version%20of%20Annual%20Report%202009v2.pdf [17.1.2014]
en UN Convention against Corruption | UNCAC | United Nations Convention against Corruption
NÓTA MISC: The Convention approved by the Ad Hoc Committee was adopted by the General Assembly by resolution 58/4 of 31 October 2003.;DIV: Draft text : Archfile 243;UPDATED: evanssu 20/01/2004
fr CNUCC | convention des Nations unies contre la corruption
NÓTA Adoptée à New York le 31.10.2003 et signée à Merida (Mexique) le 9.12.2003. <br>Premier instrument juridique universel dans la lutte contre la corruption, cette convention complète les conventions régionales signées dans le cadre de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'UE. <br> Cf. dans le cadre du Conseil de l'Europe : "Convention civile sur la corruption" IATE:915179 et "Convention pénale sur la corruption" IATE:908533 .
de Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
SAINMHÍNIÚ internationales Übereinkommen, das zu einer wirksameren Bekämpfung der Korruption verhelfen, die verantwortungsvolle Staatsführung fördern und die internationale Zusammenarbeit und technische Hilfe in diesem Bereich unterstützen soll TAGAIRT Vgl. EUROPA http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33300_de.htm (9.09.10)
NÓTA auf der Konferenz von Merida (Mexiko) vom 9.-11.12.2003 zur Unterzeichnung aufgelegt
International agreement · Offence · United Nations · European organisation
ga an Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, a Chuireann chun Feidhme Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha TAGAIRT Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
ÚSÁID SA TEANGA Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
COMHTHÉACS 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' TAGAIRT Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
SAINMHÍNIÚ The Agreement is based on Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on 20 December 1988. It sets up a basis for international co-operation between Parties, defines rules as regard competent authorities, rules governing the exercise of jurisdiction, proceedings, authorised measures, responsibilities for enforcement measures, and other general rules. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/156.htm (30.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 31.1.1995<br>Entry into force: 1.5.2000<br>European Treaty Series (ETS) No. 156<br>Authentic versions: EN-FR
fr Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
SAINMHÍNIÚ accord basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/156.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 31.1.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.5.2000<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 156<br>Versions authentiques: EN-FR
Politics and public safety · International agreement · Human rights · United Nations
ga Meitheal Cairde Thionscnamh an Choinbhinsiúin in aghaidh an Chéasta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Meitheal Cairde CTI TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention against Torture Initiative Group of Friends | CTI Group of Friends | friends of the UN Convention against Torture Initiative
SAINMHÍNIÚ platform for exchange of knowledge, experience and ideas on how to overcome obstacles to ratification and implementation of the UN Convention against Torture [ IATE:801669 ], formed of governments, civil society organisations and experts TAGAIRT Council-EN, based on: Association for the Prevention of Torture website > Home > Preventing torture > Torture prevention in the law > Convention against Torture Initiative, http://www.apt.ch/en/convention-against-torture-initiative/ [19.1.2017]
fr groupe des amis de l'initiative relative à la convention des Nations unies contre la torture | groupe des amis de la CTI | groupe des amis de l'Initiative sur la Convention contre la torture
SAINMHÍNIÚ réseau de partage de connaissances, d'expériences et d'idées sur les moyens de surmonter les obstacles à la ratification et à la mise en œuvre de la Convention contre la torture; il est impliqué dans l'action de l'Initiative sur la Convention contre la torture par le biais d'une participation aux réunions annuelles et aux événements organisés à Genève et à New York TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de l'Initiative sur la Convention contre la torture, "Stratégie de ratification et de mise en œuvre 2016-2017", http://cti2024.org/content/docs/CTI%20Ratification%20and%20Implementation%20Strategy%202016-2017_final%20March%202016_FR.pdf [9.2.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- Initiative sur la Convention contre la torture [IATE:3568846 ]<br>- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [IATE:801669 ]
de Gruppe der Freunde der Initiative für das Übereinkommen gegen Folter
SAINMHÍNIÚ Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Experten vereinende Plattform für den Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen, Gedanken und Ideen zu der Frage, wie Hindernisse ausgeräumt werden können, die der Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens gegen Folter ( IATE:801669 ) entgegenstehen TAGAIRT Council-DE, gestützt auf Website der Association for the Prevention of Torture (EN) http://www.apt.ch/en/convention-against-torture-initiative/ (7.9.2017)
NÓTA siehe auch Website (EN) der Gruppe der Freunde http://cti2024.org/en/group-of-friends/ (7.9.2017)
International agreement · Rights and freedoms · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne an chéasta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment | Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment | UN Convention against Torture | CAT | UNCAT
SAINMHÍNIÚ international treaty which bans torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and sets the standards for methods by which states are to implement that ban at the national and international levels such as by carrying out investigations and bringing perpetrators to justice TAGAIRT 'Optional Protocol to the Convention Against Torture', Think Centre, http://www.thinkcentre.org/article.php?id=1921 [13.1.2016]
NÓTA Adopted: New York, 10.12.1984<br>Entry into force: 26.6.1987<p>The convention established a Committee against Torture (CAT) [ IATE:125283 ], responsible for supervising its implementation.<p>In 2002, the UN adopted the Optional Protocol to this convention (OPCAT: entry into force 2006) [ IATE:2221181 ], aimed at bolstering its implementation through the establishment of a system of visits to places of detention by independent experts.
fr Convention contre la torture | Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
NÓTA Adoption: New York, 10.12.1984<br>Entrée en vigueur: 26.6.1987<br>Texte: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1987/06/19870626%2002-38%20AM/Ch_IV_9p.pdf [29.8.2018]<p>Voir aussi:<li><i>Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants</i> [IATE:2221181 ]<br><li><i>Comité contre la torture</i> [IATE:125283 ]
Lógó gaois.ie
gaois.ie