Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Human rights · United Nations
ga CRC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/1624 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach, CELEX:32016R1624/GA
COMHTHÉACS "I gcomhréir le hionstraimí idirnáisiúnta dlí, amhail <b>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh</b>, déanfar aon duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois a mheas mar leanbh faoin Rialachán seo." TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/1624 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach, CELEX:32016R1624/GA
en CRC | UNCRC | Convention on the Rights of the Child | UN Convention on the Rights of the Child | United Nations Convention on the Rights of the Child
SAINMHÍNIÚ international treaty that recognises the human rights of children, defined as persons up to the age of 18 years TAGAIRT UNICEF > Convention on the Rights of the Child > FAQs and resources > What is the Convention on the Rights of the Child? https://www.unicef.org/crc/index_30225.html [16.1.2018]
NÓTA Adopted: New York, 20.11.1989 <br>Entry into force: 2.9.1990<p>Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution A/RES/44/25 of 20 November 1989.<p>See also:<br><li>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict [ IATE:920257 ]</li><li>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography [ IATE:920258 ]</li><li>Committee on the Rights of the Child [ IATE:908556 ]</li><hr>Reference: http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm [16.1.2018]
fr Convention relative aux droits de l'enfant | CNUDE
NÓTA Adoption: New York, 20.11.1989 <br> Entrée en vigueur: 2.9.1990<br>Texte: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-14%20AM/Ch_IV_11p.pdf [29.8.2018]<p>Voir aussi:<li><i>Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés</i> [IATE:920257 ]<li><i>Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants</i> [IATE:920258 ]
International agreement · Offence · United Nations · European organisation
ga an Comhaontú maidir le Gáinneáil Aindleathach ar Muir, a Chuireann chun Feidhme Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha TAGAIRT Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
ÚSÁID SA TEANGA Cloítear leis an téarma seo mar atá má bhíonn tagairt do theideal an Choinbhinsiúin i dtéacs. "Gáinneáil ar X" an leagan is coitianta a úsáidtear seachas sin.
COMHTHÉACS 'Déanann an Rialachán seo an sainmhíniú ar shubstaint sceidealaithe a shoiléiriú: ina leith sin, scriostar an téarma “ullmhóid chógaisíochta”, a thagann as <B>Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha</B> a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988 (“Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe”), toisc go bhfuil sé cumhdaithe cheana féin ag téarmaíocht iomchuí ghníomhartha dlí an Aontais, eadhon “táirgí íocshláinte”.' TAGAIRT Aithris (5) de Rialachán (AE) 1259/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha, CELEX:32013R1259/GA ;
en Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
SAINMHÍNIÚ The Agreement is based on Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on 20 December 1988. It sets up a basis for international co-operation between Parties, defines rules as regard competent authorities, rules governing the exercise of jurisdiction, proceedings, authorised measures, responsibilities for enforcement measures, and other general rules. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/156.htm (30.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 31.1.1995<br>Entry into force: 1.5.2000<br>European Treaty Series (ETS) No. 156<br>Authentic versions: EN-FR
fr Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
SAINMHÍNIÚ accord basé sur l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/156.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 31.1.1995 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.5.2000<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 156<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · International trade · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Conarthaí faoi Dhíol Idirnáisiúnta Earraí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
NÓTA SYN/ANT: gelegentlich auch: Übereinkommen der Vereinten Nationen über internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen.;CONTEXT: Kontext: UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL).;XREF: Ersetzt das Übereinkommen vom 01.07.1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen.;MISC: Wien, 11.04.1980.
International agreement · Rights and freedoms · Social affairs · United Nations
ga an Coinbhinsiún ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach, CELEX:32014R0910/GA
COMHTHÉACS "Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt <b>Choinbhinsiún</b> na Náisiún Aontaithe <b>ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas</b> i gcrích..." TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach, CELEX:32014R0910/GA
ga UNCRPD TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en UNCRPD | United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities | CRPD | Convention on the Rights of Persons with Disabilities | UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
NÓTA Signature: New York, 13 December 2006<br>Entry into force: 3 May 2008<br><br><u>Reference:</u> https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en [17.1.2017]<br>There is also the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed at New York on 13 December 2006, which entered into force on 3 May 2008.<br><u>Reference:</u> United Nations Treaty Series, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en [17.1.2017]
fr Convention relative aux droits des personnes handicapées
NÓTA Signature: New York, le 13.12.2006<br>Entrée en vigueur: 3.5.2008<br>Texte: https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html [30.8.2018]<p>Voir aussi:<li><i>Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées</i> [IATE:3510681 ]
de Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen | VN-BRK | UN-Behindertenrechtskonvention
NÓTA im Dezember 2006 von der VN-Generalversammlung angenommen; am 3. Mai 2008 in Kraft getreten,<br>Website: http://www.behindertenrechtskonvention.info/ (17.11.15)
Lógó gaois.ie
gaois.ie