Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Climate
ga COP 15 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Climate Conference | COP 15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | The COP15 Climate Conference | Copenhagen Conference on climate change
SAINMHÍNIÚ 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) TAGAIRT Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
NÓTA Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
fr Conférence de Copenhague sur le changement climatique | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CdP15
SAINMHÍNIÚ Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. TAGAIRT Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
NÓTA Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
de COP 15 | Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen
SAINMHÍNIÚ 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) TAGAIRT Council-DE
NÓTA 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
mul COP15
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
COMHTHÉACS "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
SAINMHÍNIÚ cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
SAINMHÍNIÚ meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted TAGAIRT Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
NÓTA <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
SAINMHÍNIÚ 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
SAINMHÍNIÚ Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE nach Council-EN
NÓTA siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
International instrument · Environmental policy · Climate
ga Comhdháil na bPáirtithe TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga COP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of the Parties to the UNFCCC | COP | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
SAINMHÍNIÚ supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] TAGAIRT COM-ET, based on:<BR>United Nations Framework Convention on Climate Change, Bodies, COP http://unfccc.int/bodies/body/6383.php [16.3.2012]
NÓTA The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). <BR>There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). <BR><BR>When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is <b>United Nations Climate Change Conference</b> [see IATE:2232294 ].
fr Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP
SAINMHÍNIÚ organe suprême de la convention qui est une association de tous les pays parties à la convention TAGAIRT Conseil-FR, d'après Les organes de la Convention, Site ONU, https://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php [14.10.2014]
NÓTA Voir aussi: Conférence des parties [ IATE:884905 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP
SAINMHÍNIÚ oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 TAGAIRT Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
NÓTA DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
International agreement · LAW · Migration
en Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons
SAINMHÍNIÚ Final Act adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries, which was held in Geneva in 1951 to draft a Convention on the Status of Refugees [ IATE:781335 ] TAGAIRT Council-EN
fr Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides
SAINMHÍNIÚ Acte final adopté par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies qui s’est tenue à Genève en 1951 en vue d’élaborer une Convention régissant le statut juridique des réfugiés [la Convention relative au statut des réfugiés [IATE:781335 ], adoptée le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954]. TAGAIRT Doc. du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), "Convention et protocoles relatifs au statut des réfugiés" http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=41a30b9d4 (26/6/2008)
International instrument · Climate change policy
ga Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide TAGAIRT Comhairle-GA
COMHTHÉACS "...Creat-Chomhdháil na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide..." TAGAIRT Rannpháirteachas na hÉireannsa Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúntaagus sa Bhanc Domhanda 2008Tuarascáil Bhliantúil http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DoZyRukQByQJ:www.finance.gov.ie/sites/default/files/imfirish.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=be [28.05.2014]
en United Nations Climate Change Conference | COP/CMP
SAINMHÍNIÚ annual event within the framework of the intergovernmental negotiation process on climate change encompassing sessions of the COP, CMP and subsidiary bodies TAGAIRT Council-EN based on United Nations Multilingual Terminology Database (UNTERM),<br> <li> http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0f99a7d734f48ac385256a07005e48fb/eb55a2242a7f9a7c852576f5006d3f11?OpenDocument [4.4.2014] and<li> http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/9c3dba9a4dfd8832852569fa000026a3?OpenDocument [4.4.2014]
NÓTA The intergovernmental negotiation process primarily encompasses the Conference of the Parties (COP) [ IATE:886296 ], the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) [ IATE:931579 ], subsidiary bodies meetings and a series of workshops. The COP is the 'supreme body' of the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ]. The CMP is the 'supreme body' of the Kyoto Protocol [ IATE:906420 ]. The Convention established two permanent subsidiary bodies: the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) [ IATE:884904 ] and the Subsidiary Body for Implementation (SBI) [ IATE:884901 ].
de Konferenz der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
SAINMHÍNIÚ jährlich stattfindende Konferenz, auf der parallel die Tagung der Vertragsparteien (COP) [ IATE:886296 ] des UNFCCC [ IATE:843910 ], die Tagung der Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Protokolls (MOP) [ IATE:931579 ] und Tagungen der Nebenorgane SBI [ IATE:884901 ] und SBSTA [ IATE:884904 ] stattfinden TAGAIRT Council-DE nach <br>UNTERM http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0f99a7d734f48ac385256a07005e48fb/eb55a2242a7f9a7c852576f5006d3f11?OpenDocument [2.6.2014] und <br>Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz [2.6.2014]
NÓTA DIV: AKO 2.4.2014
International organisation · United Nations
ga Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Eagrú Idirnáisiunta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ENERGY · United Nations
ga Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Fhoinsí Fuinnimh Nua agus Inathnuaite TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en UNERG | UNCNRSE | United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy
NÓTA Nairobi, Kenya; 10 - 12 August 1981. Adopted the Nairobi Programme of Action for the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy.
International affairs · Environmental policy · United Nations
ga Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Timpeallacht Dhaonna TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Stócólm TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Arms policy · United Nations
en United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
SAINMHÍNIÚ conference held in 2001 at which Member States agreed to adopt a Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects TAGAIRT Council-EN based on: Review Conference 2012 > Small Arms Review Conference 2006 > Frequently Asked Questions, http://www.un.org/events/smallarms2006/faq.html [18.12.2017]
NÓTA See also:<li><i>Programme of Action</i> [ IATE:926051 ]<li><i>International Tracing Instrument</i> [ IATE:932860 ]
fr Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects | Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects
NÓTA La conference, qui s'est tenue en 2001, a permis d'adopter le Programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects [ IATE:926051 ]<hr>Voir aussi:<br>- instrument international de traçage [ IATE:932860 ]
de Konferenz der Vereinten Nationen über Kleinwaffen | Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten
NÓTA SYN/ANT: auch: VN-Kleinwaffenkonferenz;XREF: s. Kleinwaffe IATE:924690 , leichte Waffe IATE:910139 <br> Fand vom 9.-20.Juli 2001 in New York statt
International law · United Nations
ga UNCLOS TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Conference on the Law of the Sea | UNCLOS
NÓTA Not to be confused with the UN <b>Convention</b> on the Law of the Sea [ IATE:777920 ]<hr>The first conference was held in 1958, the second in 1960. The third was convened in 1973 and after a number of sessions culminated in the adoption of the Convention in 1982.
fr Conférence des Nations unies sur le droit de la mer | UNCLOS | CNUDM
SAINMHÍNIÚ Il y a eu plusieurs <u>conférences sur le droit de la mer</u>:<br>- la première a eu lieu en 1958 et a adopté les quatre conventions de Genève;<br>- la deuxième a eu lieu en 1960;<br>- la troisième, initiée en 1973, a connu plusieurs sessions jusqu'en 1982, et s'est conclue par la signature à Montego Bay de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. TAGAIRT Conseil-FR, d'après <i>Les conventions de Genève sur le droit de la mer</i>, Tullio Treves, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/gclos/gclos_f.pdf [21.11.2017]
NÓTA Ne pas confondre "Conférence..." et "Convention ...".<br>Voir aussi: "<i>Convention des Nations unies sur le droit de la mer</i>" IATE:777920 .
Cooperation policy · UN programmes and funds
ga Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt TAGAIRT Comhad na hEorpa, 10/90, lch. 10 ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Chun go bhforbrófaí staidreamh IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh agus staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta IDC úrnua a idirdhealú ó IDC ar táthcheangail, nach mbíonn méadú ar an ollfhoirmiú caipitil sna Ballstáit, a bhíonn mar thoradh orthu, don chuid is mó, ar feadh tréimhse ar leith, ba cheart an mhodheolaíocht iomchuí sna réimsí sin a fhorbairt agus a fheabhsú. Ba cheart an méid sin a dhéanamh i gcomhar le geallsealbhóirí ábhartha amhail an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus <b>Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt</b>.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/1013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch, CELEX:32016R1013/GA
ga UNCTAD TAGAIRT Comhad na hEorpa, 10/90, lch. 10 ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development
SAINMHÍNIÚ organisation promoting the development-friendly integration of developing countries into the world economy TAGAIRT About UNCTAD, UN Conference on Trade and Development, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1530&lang=1 (17.8.2011)
NÓTA Established in 1964
fr Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement | CNUCED
SAINMHÍNIÚ Créée en 1964, la CNUCED vise à intégrer les pays en développement dans l´économie mondiale de façon à favoriser leur essor. TAGAIRT CNUCED, Site des Nations unies, http://unctad.org/fr/pages/About%20UNCTAD/A-Brief-History-of-UNCTAD.aspx [27.11.2017]
de Welthandelskonferenz | Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen | UNCTAD
SAINMHÍNIÚ VN-Organisation mit dem Ziel, den internationalen Handel und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, entsprechende Grundsätze und Politiken zu entwickeln und die Handelspolitik mit der Entwicklungspolitik zu koordinieren und zu harmonisieren TAGAIRT Bundeszentrale f. polit. Bildung (DE) http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=44OJAO (6.08.10)
NÓTA 1964 gegründet; Sitz: Genf; UPD: aka 6.08.10
Arms policy · United Nations
en United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | Review Conference on the Programme of Action on small arms and light weapons | RevCon
SAINMHÍNIÚ conference held periodically to review the implementation of the 2001 UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects TAGAIRT Council-EN, based on: <br>UN > UN Small Arms Review Conference 2006, http://www.un.org/events/smallarms2006/ [20.12.2017]
NÓTA The first conference ('<b>RevCon1</b>') was held in 2006, the second ('<b>RevCon2</b>') in 2012, and the third conference ('<b>RevCon3</b>') is scheduled for 2018.<hr>Council-EN based on:<ul><li>Small Arms Review Conference 2006 > Report of the Meeting, http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/rc.9-e.pdf [15.12.2017]<li>Review Conference 2012 > Essential documents > Report of Review Conference, http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/RevCon-DOC/Outcome/PoA-RevCon2-Outcome-E.pdf [15.12.2017]<li>UNODA > Conventional Arms > Third Review Conference on the Programme of Action, https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/#collapse1 [15.12.2017]</ul><hr>See also:<li><i>Programme of Action</i> [ IATE:926051 ]<li><i>International Tracing Instrument</i> [ IATE:932860 ]<li><i>Biennial Meeting of States (BMS)</i> [ IATE:3574855 ]
fr Conférence d'examen sur les armes légères | Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects
SAINMHÍNIÚ conférence tenue périodiquement pour examiner la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies de 2001 sur les armes légères et de petit calibre TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Adopté par consensus lors de la Conférence des Nations unies sur les armes légères de juillet 2001, le Programme d'action [ IATE:926051 ] fournit le cadre général de l’ensemble des initiatives internationales et régionales engagées pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.<br><u>Source</u>: site du ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-le-desarmement-4873/article/maitrise-des-armements-classiques [6.2.2014] <hr> La première conférence s'est tenue en 2006, la deuxième en 2012, la troisième est prevue pour 2018. <hr> voir aussi: <br>- instrument international de traçage [ IATE:932860 ]<br>- réunion biennale des États pour l’examen de la mise en oeuvre du Programme d’action [ IATE:3574855 ]
Cooperation policy · United Nations
ga Comhdháil Monterrey TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Conference on Financing for Development | United Nations International Conference on Financing for Development | ICFD | Monterrey Conference
SAINMHÍNIÚ Held from 18-22 March 2002 in Monterrey, N.L., Mexico. ;  TAGAIRT UN http://www.un.org/esa/ffd/overview/index.htm ;
NÓTA Monterrey Conference: 18-22 March 2002<br>Doha Conference: 29 November - 2 December 2008 <br>Addis Ababa Conference: 13-16 July 2015<br>For more details see: <br>United Nations Department of Economic and Social Affairs, http://www.un.org/esa/ffd/overview/mission-statement.html [29.5.2015]
fr Conférence de Monterrey | Conférence internationale sur le financement du développement | Réunion intergouvernementale de haut niveau sur le financement du développement | Sommet des Nations unies sur le financement du développement | Conférence des Nations unies sur le financement du développement
SAINMHÍNIÚ Première réunion au sommet consacrée aux questions financières et connexes majeures pour le développement mondial. TAGAIRT Site de la conférence http://www.un.org/french/esa/ffd2002/brochure.html
NÓTA Annoncée initialement sous le terme de "réunion" dans la Déclaration du Millénaire; maintenant appelée "Conférence", dont la première session s'est tenue à Monterrey, Mexique, du 18 au 22 mars 2002.
de Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung | Konferenz von Monterrey | Entwicklungsfinanzierungskonferenz
NÓTA Die erste Konferenz fand vom 18.-22.3.2002 in Monterrey, Mexiko, statt, die dritte vom 13.-16.7.2015 in Addis Abeba.
FINANCE · Monetary relations · Monetary economics · United Nations
ga Comhdháil Airgeadaíochta agus Airgeadais na Náisiún Aontaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga UNMFC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Lógó gaois.ie
gaois.ie