Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint Uiscí na hEilbe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún maidir le Cosaint Uiscí na hEilbe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the International Commission for the Protection of the Elbe | Convention on the Protection of the Waters of the Elbe
NÓTA XREF: The Esbjerg Declaration, 1995, p. 52(F) refers to the Commission as "Commission internationale de la protection de l'Elbe contre la pollution".
de Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
SAINMHÍNIÚ Vereinbarung zwischen Deutschland, der EWG, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik
NÓTA MISC: Magdeburg, 08.10.1990
Organisation of work and working conditions · Labour relations · Inland waterway transport
ga Comhaontú Eorpach a bhaineann le gnéithe áirithe i ndáil le heagrú ama oibre san iompar ar uiscebhealaí intíre TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar<br> AN TORADH Ó CHRUINNIÚ NA COMHAIRLE an 3357ú cruinniú de chuid na Comhairle Fostaíocht, Beartas Sóisialach, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí <br> http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16803-2014-REV-1/ga/pdf
COMHTHÉACS 'Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir le Treoir <b>a bhaineann le gnéithe áirithe i ndáil le heagrú ama oibre san iompar ar uiscebhealaí intíre</b>' TAGAIRT AN TORADH Ó CHRUINNIÚ NA COMHAIRLE an 3357ú cruinniú de chuid na Comhairle Fostaíocht, Beartas Sóisialach, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí <br> http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16803-2014-REV-1/ga/pdf
en European agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport
SAINMHÍNIÚ working time agreement reached between the European social partners responsible for the inland waterway transport sector TAGAIRT Council-EN, based on: <br><li>Council Directive 2014/112/EU implementing the European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers' Federation (ETF), CELEX:32014L0112/EN and <br><li><i>European Social Partners welcome the Inland Waterway Transport Council Directive on working time</i>, Press release, 11/12/2014, European Transport Workers' Federation, http://www.etf-europe.org/working-time2.cfm [30.5.2014]
NÓTA The original agreement was concluded by the relevant "social partners" IATE:784837 on 15 February 2012; it was subsequently "implemented" by the Council through Council Directive 2014/112/EU, CELEX:32014L0112/EN .
Maritime transport
ga PSCC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coiste um Rialú ag Stát an Chalafoirt TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en PSCC | Port State Control Committee
SAINMHÍNIÚ committee set up under the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control and responsible for monitoring the compliance of ships with the international standards for safety, pollution prevention and on-board living and working condtions TAGAIRT Council-EN based on Council Decision (EU) 2015/873 of 18 May 2015 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the 48th session of the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, CELEX:32015D0873/EN
fr comité pour le contrôle par l'État du port | PSCC
SAINMHÍNIÚ comité créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port et chargé du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord TAGAIRT Conseil-FR d'après la décision (UE) 2015/873 du Conseil du 18 mai 2015 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port, CELEX:32015D0873/FR
de Hafenstaatkontrollausschuss | Hafenstaatkontrollausschuss der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle
SAINMHÍNIÚ im Rahmen der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle eingesetzter Ausschuss mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Kontrolle der Einhaltung international vereinbarter Normen für die Sicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord TAGAIRT Council-DE, vgl. Vorschlag Beschluss des Rates zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union im Hafenstaatkontrollausschuss der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle einzunehmenden Standpunkts COM/2015/0159 final - 2015/0081 (NLE) CELEX:52015PC0159/DE
EU act · Community budget
ga Comhaontú Idirinstitiúideach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en IIA | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure | Interinstitutional Agreement | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
NÓTA Supplemented by the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 ].<br> Replaced on 1 January 2007 by the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [ IATE:2228731 ]
fr accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire | accord interinstitutionnel | AII
NÓTA complété par l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:931489 ].<br>Remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ].
de IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens
NÓTA ergänzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union IATE:931489 <br> am 1.1.2007 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:2228731 <br> UPD: AKO 11.4.14
EU act · Community budget
en Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement
NÓTA This Agreement enterered into force on 1 January 2007 and replaced:<BR>— the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 — CELEX:31999Y0618(02) ],<BR>— the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 — CELEX:32002Q1120(01) ].<P>It was replaced on 23 December 2013 by the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management agreement [ IATE:3553147 — CELEX:32013Q1220(01) ]
de Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung
NÓTA ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 23. Dezember 2013 über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:3553147 <br>UPD: st 22.1.14; AKO 11.4.14
Community budget
ga Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
COMHTHÉACS Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de <b>Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais </b>. TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
de IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung
NÓTA Diese Vereinbarung ist am 23. Dezember 2013 in Kraft getreten und ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 [ IATE:2228731 ]<br> DIV: AKO 11.4.14
EU act · Community budget
fr accord interinstitutionnel | accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire
NÓTA remplacé, depuis le 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]
European Union law
International agreement · Maritime transport
ga Meabhrán Comhthuisceana Pháras TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Meabhrán Comhthuisceana um Rialú Stáit ar Chalafoirt TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en PMoU | Paris MoU | Paris Memorandum of Understanding | Paris Memorandum of Understanding on Port State Control
SAINMHÍNIÚ agreement between maritime authorities, providing for a harmonised system of port State control TAGAIRT Council-EN, based on:<br>Paris MoU on Port State Control > About us, https://www.parismou.org/about-us/organisation [20.5.2015]
NÓTA Originally signed in 1982 by 14 European countries at a ministerial conference held in Paris.<br><br>The agreement has been amended several times and there are now 27 participating countries.
fr mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port | protocole d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port
SAINMHÍNIÚ accord signé en 1982 entre 14 nations maritimes dans le but d'harmoniser les procédures de contrôle des navires TAGAIRT http://www.marine-marchande.net/MOU/intro.htm (16.1.2015)
de Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle
SAINMHÍNIÚ Übereinkunft mit dem Ziel, durch ein harmonisiertes Hafenstaatkontrollsystem unternormigen Schiffen den Zugang zu den Gewässern ihres Geltungsbereichs (Küstengewässer Westeuropas sowie Nordatlantik zwischen Nordamerika und Europa) zu verweigern TAGAIRT Europ. Kommission http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1169&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
NÓTA website d. "Paris MoU" http://www.parismou.org/ ; DIV: st 16.1.07
International agreement
en Agreement relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration
NÓTA Signed: Paris, 17.12.1962<br>Entry into force: 25.1.1965<br>European Treaty Series (ETS) No. 042<br>Authentic versions: EN-FR
fr Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international
SAINMHÍNIÚ arrangement prévoyant que l'autorité judiciaire pourra régler, à la demande de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/042.htm (22.3.2012)
NÓTA Signature: 17.12.1962 à Paris<br>Entrée en vigueur: 25.1.1965<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 042<br>Versions authentiques: EN-FR<br><br>Il s'agit d'une dérogation à l'article IV de ladite Convention européenne sur l'arbitrage commercial international.
LAW · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga clásal ina ngealltar nach rachfar ar stailc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en no-strike clause
SAINMHÍNIÚ an undertaking by the signatories to a collective agreement to refrain,for the duration of the agreement,from engaging in any collective industrial action in connection with the matters regulated in it TAGAIRT EEIR Glossary-France,1993,p53
fr clause de paix sociale
SAINMHÍNIÚ clause d'une convention collective qui instaure la paix sociale pour la durée de la convention TAGAIRT Frankl,Dict Droit Social,Munich,1970
de Friedensklausel | Vereinbarung über die Friedenspflicht | Bestimmung über die Friedenspflicht
SAINMHÍNIÚ im Tarifvertrag enthaltene Vereinbarung, während der Geltungsdauer des Tarifvertrags keine Arbeitskampfmaßnahmen zu unternehmen und vor Ergreifung von Kampfmassnahmen zu verhandeln TAGAIRT nach Creifelds Rechtswb,Stichwort Friedenspflicht
International agreement · EU relations · Environmental protection
ga an Comhaontú maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint na Réine ar Thruailliú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Berne Convention | Agreement on the International Commission for the protection of the Rhine against pollution
NÓTA Signature: Bern, 29.4.1963<br> Entry into force: 1.5.1965 <p> Repealed and replaced by the 1999 Convention on the Protection of the Rhine [ IATE:915940 ].
fr Accord de Berne | Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution
SAINMHÍNIÚ ancien accord ayant pour tâches d'analyser l'état du Rhin, de proposer des mesures de dépollution, de préparer des arrangements internationaux et d'exécuter les mandats ministériels, qui a été abrogé et remplacé par la Convention pour la protection du Rhin TAGAIRT Site de la CIPR, "Accord de Berne", http://www.iksr.org/index.php?id=390&L=1&Fsize=&ignoreMobile=1 [22.4.2016]
NÓTA Signature: Berne, 29.4.1963<br>Entrée en vigueur: 1.5.1965<br>Texte FR sur le site de la CIPR: http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_de/Kommuniques/1963_Berner_Uebereinkommen_FR.pdf [22.4.2016] <p>Abrogé et remplacé par la Convention pour la protection du Rhin conclue à Berne le 12.4.1999<hr>Voir aussi:<br>- Commission internationale pour la protection du Rhin [IATE:843142 ]<br>- Convention pour la protection du Rhin [IATE:915940 ]
de Berner Vertrag | Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung
NÓTA MISC: Bern 29.4.1963; am 1.5.1965 in Kraft getreten http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl265s1432.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl265s1432.pdf%27%5D__1426503099002 (16.3.15) <hr> ersetzt durch das Übereinkommen zum Schutz des Rhein vom 12.4.1999 IATE:915940
EUROPEAN UNION · ECONOMICS · FINANCE
ga Bileog Téarmaí maidir leis an SCE TAGAIRT "Conradh lena mbunaítear an Sásra Cobhsaíochta Eorpach" a síníodh sa Bhruiséil an 2 Feabhra 2012, agus a bhfuil an téacs údarásach de sa chéad chuid den Sceideal dátheangach a ghabhann leis an Acht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach, 2012 (Uimhir 20 de 2012) http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/acts/2012/a2012inew.pdf http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2012/a2012.pdf
COMHTHÉACS 'Bileog Téarmaí maidir leis an...' TAGAIRT Conclúidí na Comhairle Eorpaí (24/25 Márta 2011) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/120318.pdf
ga Bileog Téarmaí maidir leis an SEC TAGAIRT Conclúidí na Comhairle Eorpaí (24/25 Márta 2011) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/120318.pdf
ÚSÁID SA TEANGA SCE an leagan údarásach.
en Term Sheet on the European Stability Mechanism | Term Sheet on the ESM
SAINMHÍNIÚ document setting out the key structural features of the European Stability Mechanism [ IATE:3528795 ] TAGAIRT Annex II to the conclusions of the European Council (24/25 March 2011), Council document 10/11 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf [25.03.2011]
fr modalités de fonctionnement du mécanisme européen de stabilité | modalités de fonctionnement du MES
SAINMHÍNIÚ document décrivant les principales caractéristiques structurelles du mécanisme européen de stabilité TAGAIRT D'après: conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, annexe II, doc. 10/11, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/120305.pdf
NÓTA Voir également "mécanisme européen de stabilité" [ IATE:3528795 ]
de Vereinbarung über die Merkmale des ESM | Vereinbarung über die Merkmale des Europäischen Stabilitätsmechanismus
SAINMHÍNIÚ Dokument, das Funktionsweise und wesentliche Merkmale des Europäischen Stabilitätsmechanismus IATE:3528795 festlegt TAGAIRT Council-DE
NÓTA DIV: RSZ, 15.7.11
International agreement · Education
ga an Coinbhinsiún lena sainítear Reacht na Scoileanna Eorpacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention defining the Statute of the European Schools
NÓTA See also: European School [ IATE:1103552 ]
fr convention portant statut des écoles européennes
NÓTA Voir aussi: école européenne [ IATE:1103552 ]
de Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen
NÓTA MISC: Luxemburg, 21.06.1994.
International agreement · Health policy
en Arrangement for the Application of the European Agreement of 17 October 1980 concerning the Provision of Medical Care to Persons during Temporary Residence
NÓTA Signed: Strasbourg, 26.5.1988<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (26.4.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 129<BR>Authentic versions: EN-FR
fr Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire
SAINMHÍNIÚ arrangement dont l'objet est de faciliter l'application de l'Accord européen concernant l'octroi de soins médicaux aux personnes en séjour temporaire TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/129.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 26.5.1988 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 129<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
en Additional Agreement to the Agreement on the International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution
NÓTA Bonn, 3 December 1976<br>This Additional Agreement to the Agreement on the International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution [ IATE:769084 ] was repealed and replaced by the Convention on the Protection of the Rhine [ IATE:769084 ] in 1999.
fr Accord additionnel à l'accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution
SAINMHÍNIÚ accord additionnel à l'accord de Berne de 1963 permettant à la Communauté économique européenne de devenir Partie contractante<p>l'accord de Berne de 1963 a été remplacé en 1999 par la Convention pour la protection du Rhin, dont la Communauté européenne était signataire TAGAIRT Conseil-FR, d'après site de la CIPR, Coopération internationale > Qui sommes-nous? > Historiques > Une confiance croissante, http://www.iksr.org/index.php?id=386&L=1&Fsize=&ignoreMobile=1
NÓTA Signature: Bonn, 3.12.1976<br>Texte FR: http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_de/Kommuniques/1976_Zusatzprotokoll_Berner_Uebereinkommen_FR.pdf [20.2.2015]<p>L'accord de 1963 et son accord additionnel ainsi que la <i>Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique</i> [IATE:778023 ] ont été remplacés en 1999 par la <i>Convention pour la protection du Rhin</i> [IATE:915940 ]<hr>Voir aussi:<br>- IATE:843142 <i>Commission internationale pour la protection du Rhin</i><br>- IATE:769084 <i>Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution</i>
de Zusatzvereinbarung zu der am 29. April 1963 in Bern unterzeichneten Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung
SAINMHÍNIÚ Zusatzvereinbarung zu der Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung, durch die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Vertragspartei der in Bern am 29.4.1963 unterzeichneten Vereinbarung wird TAGAIRT Council-DE, Zusatzvereinbarung, Art.1 http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_de/Kommuniques/1976_Zusatzprotokoll_Berner_Uebereinkommen_DE.pdf (16.3.15)
NÓTA MISC: Bonn, 3.12.1976 <hr> Die Zusatzvereinbarung und die Vereinbarung von 1963 IATE:769084 sowie das <i>Chemieübereinkommen - Rhein</i> IATE:778023 wurden ersetzt durch das <i>Übereinkommen zum Schutz des Rheins</i> von 1999 IATE:915940
Lógó gaois.ie
gaois.ie