Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Climate change policy
ga Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
COMHTHÉACS "Is díol sásaimh don Chomhairle <b>Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide</b>, ar suntasach an t-éacht é don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus don iltaobhachas." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
ga Comhaontú Pháras TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
COMHTHÉACS "Comhaontú uaillmhianach, cothrom, cothromasach atá ceangailteach ó thaobh dlí de is ea <b>Comhaontú Pháras</b>." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
ga Comhaontú Pháras faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar "Ag dul i ngleic leis an athrú aeráide ..." http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
COMHTHÉACS "Bhí sé ar cheann de na príomhpháirtithe i bhforbairt <b>Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus Phrótacal Kyoto agus le gairid <b>Comhaontú Pháras</b> maidir leis an athrú aeráide." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle : http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
SAINMHÍNIÚ comhaontú idirnáisiúnta a glacadh ag COP21, lena mbunaítear bearta chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú, a mbeidh feidhm aige ó 2020 ar aghaidh agus arb é is cuspóir leis meánmhéadú domhanda na teochta a choinneáil go láidir faoi bhun 2 °C níos airde ná na leibhéil réamhthionsclaíocha TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA COP21, féach IATE:3568046
en Paris climate agreement | Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change | Paris Agreement on climate change | Paris Agreement
SAINMHÍNIÚ international agreement adopted at COP21<sup>1</sup> establishing carbon dioxide reduction measures applicable from 2020, in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels TAGAIRT Council-EN, based on:<br>UNFCCC > Newsroom > Paris Agreement adopted > Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf [14.12.2015]
NÓTA <sup>1</sup> <i>21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> [ IATE:3568046 ]
fr accord de Paris sur le climat | accord de Paris
SAINMHÍNIÚ accord international adopté lors de la COP21 dans le cadre de la CCNUCC [ IATE:843910 ] et visant à renforcer la lutte contre le changement climatique pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre leur action pour limiter la hausse à 1,5°C TAGAIRT Conseil-FR d'après le dossier d'actualité "COP 21: l'essentiel de l'accord de Paris"; http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cop21-paris-2015/cop-21-essentiel-accord-paris.html [21.1.2016] et JO L 282, CELEX:22016A1019(01)/fr
NÓTA L'accord de Paris doit succéder au protocole de Kyoto [ IATE:906420 ] à partir de 2020.<br>Texte de l'accord: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_french_.pdf [6.3.2017]
de Pariser Übereinkommen | Übereinkommen von Paris | Pariser Klimaschutzübereinkommen
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, in dem sich alle Staaten verbindliche Minderungsziele setzen und das neben der Minderung von Treibhausgasemissionen auch Anpassung an den Klimawandel, finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern, Technologie, Kapazitätsaufbau sowie Transparenz über Klimaschutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen umfasst TAGAIRT vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/#c33180 (28.9.17)
NÓTA Geschlossen: 12.12.2015 <br>(21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, COP 21 IATE:3568046 ),<br>Inkrafttreten: 4. November 2016 <p> Wortlaut des Übereinkommens: CELEX:22016A1019(01)/DE
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga CMA TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag <b>Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras</B>.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA
en CMA | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
SAINMHÍNIÚ negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation TAGAIRT Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]
NÓTA See also: <LI> Conference of the Parties [ IATE:884905 ]</LI><LI> Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
fr Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris | CMA
SAINMHÍNIÚ organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]
Climate change policy · United Nations
ga an Mheitheal ad hoc um Chomhaontú Pháras TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
SAINMHÍNIÚ United Nations working group established in the framework of the Paris Agreement [ IATE:3567281 ], responsible for preparing for the entry into force of the Agreement TAGAIRT Council-EN, based on: Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9, points 7 and 8, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf [4.1.2016]
NÓTA See Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
fr Groupe de travail spécial de l'Accord de Paris
SAINMHÍNIÚ groupe de travail des Nations unies créé dans le cadre de l'accord de Paris [ IATE:3567281 ] et chargé de préparer l'entrée en vigueur de l'accord TAGAIRT Conseil-FR d'après le texte de l'accord de Paris, points 7 et 8, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf
Lógó gaois.ie
gaois.ie