Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

ENVIRONMENT
ga cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE CELEX:32009R0595/GA [17.6.16]
COMHTHÉACS 'Trí reachtaíocht an Chomhphobail, tá caighdeáin iomchuí maidir le <b>cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh</b> bunaithe chun sláinte an duine agus daoine íogaire go háirithe a chosaint agus, chomh maith leis sin, tá caighdeáin bunaithe maidir le huasteorainneacha astaíochta náisiúnta.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE CELEX:32009R0595/GA [17.6.16]
en ambient air quality
SAINMHÍNIÚ quality of <b>outdoor</b> air in our surrounding environment TAGAIRT British Columbia, 'What is Air Quality?' http://www.bcairquality.ca/101/what-is-air-quality.html [16.7.2015]
NÓTA as opposed to indoor air quality inside built structures and workplaces<br>reference: Council-EN<br><br>It is typically measured near ground level, away from direct sources of pollution.<br>reference: British Columbia, 'What is Air Quality?' http://www.bcairquality.ca/101/what-is-air-quality.html [16.7.2015]
fr qualité de l'air ambiant | qualité de l'air extérieur | qualité atmosphérique
SAINMHÍNIÚ qualité de l'air à l'extérieur, mesurée afin de déterminer sa pureté et d'en éliminer les polluants TAGAIRT Conseil-FR, d'après "Un air plus pur pour l'Europe", Synthèses de la législation de l'UE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aev0002
NÓTA Par opposition à la qualité de l'air intérieur (à l'intérieur des locaux et des lieux de travail).<p>NB: Très souvent, on ne précise même pas "extérieur" lorsque l'on fait référence aux indices de la qualité de l'air, mais c'est bien de l'extérieur qu'il s'agit.
de Luftqualität | Außenluftbeschaffenheit
SAINMHÍNIÚ Qualität der Umgebungsluft (Außenluft) TAGAIRT EUR-LEX > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Sauberere Luft für Europa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Aev0002 (3.11.2015)
NÓTA im Ggs. zur Luftqualität in Innenräumen
Pollution
ga an Treoir Réime maidir le Cáilíocht an Aeir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en AQFD | Air Quality Framework Directive | Directive 96/62/EC on ambient air quality assessment and management
SAINMHÍNIÚ Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management TAGAIRT Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management, CELEX:31996L0062/EN
NÓTA No longer in force. Repealed and replaced by Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (the Ambient Air Quality Directive), [ IATE:3573837 , CELEX:32008L0050/EN ].<P>Four ‘air quality daughter directives’ [ IATE:907164 ] were adopted pursuant to this framework directive:<LI>Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air</LI><LI>Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air</LI><LI>Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council relating to ozone in ambient air</LI><LI>Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air</LI>.
fr directive-cadre sur la qualité de l'air ambiant | directive-cadre sur la qualité de l'air
SAINMHÍNIÚ Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant TAGAIRT JO L 296 du 21.11.1996, p. 55, CELEX:31996L0062/FR
NÓTA <b>Plus en vigueur</b>.<p>Abrogée et remplacée à partir du 11 juin 2010 par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l'Europe, CELEX:32008L0050/FR <hr>Voir aussi <i>directive sur la qualité de l'air ambiant</i> [IATE:3573837 ]
Lógó gaois.ie
gaois.ie