Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Health · United Nations
ga an Coinbhinsiún aonair um Dhrugaí Támhshuanacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Single Convention | Single Convention on Narcotic Drugs
SAINMHÍNIÚ international drug control treaty signed in New York on 30 March 1961 TAGAIRT Council EN based on Wikipedia: Single Convention on Narcotic Drugs, https://en.wikipedia.org/wiki/Single_Convention_on_Narcotic_Drugs [10.3.2017]
fr Convention unique sur les stupéfiants | Convention unique de 1961
SAINMHÍNIÚ traité international relatif au contrôle des drogues, conclu en 1961 par les Nations unies pour remplacer plusieurs conventions internationales règlementant certaines substances adoptées dans la première moitié du XXe siècle TAGAIRT Conseil-FR, d'après:<br>- Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_unique_sur_les_stup%C3%A9fiants_de_1961 [6.4.2017]<br>- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNDOC) > Ressources > Traités > Traités en lien avec la drogue, https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/index.html [6.4.2017]
NÓTA Signature: New York, 30.3.1961<br>Amendée par le protocole du 25.3.1972<br>Versions FR sur le site des autorités fédérales suisses, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041664/index.html [6.4.2017]<hr>Complétée en 1971 par la <i>Convention sur les substances psychotropes</i> IATE:760952 et en 1988 par la <i>Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes</i> IATE:817042
de Einheits-Übereinkommen über Suchtstoffe | Einheits-Übereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel | Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe
SAINMHÍNIÚ am 30. März 1961 in New York unterzeichnetes internationales Übereinkommen über Suchtstoffe TAGAIRT Council-DE auf Grundlage von Council-EN
NÓTA New York, 30.03.1961; am 25.03.1972 geändert, seitdem "Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Protokoll zur Änderung des Einheits-Übereinkommens von 1961 geänderten Fassung"; ersetzt zahlreiche frühere Übereinkommen über Opium/Betäubungsmittel;<br>DIV: aka 3.03.09
International agreement · Information technology and data processing · European organisations
ga Coinbhinsiún 108 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch TAGAIRT An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988, http://acts.oireachtas.ie/ga.act.1988.0025.1.html [12.3.2018] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart rialacha ar chosaint sonraí ag Europol a threisiú agus ba cheart dóibh tarraingt ar na prionsabail a thacaíonn le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 chun ardleibhéal cosanta a áirithiú i gcás daoine aonair maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil. Toisc go n-aithnítear sainiúlacht na próiseála ar shonraí pearsanta i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí le Dearbhú Uimh. 21 maidir le sonraí pearsanta a chosaint i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair phóilíneachta atá i gceangal le CAE agus le CFAE, ba cheart do rialacha Europol ar chosaint sonraí a bheith neamhspleách, agus ag an am céanna comhleanúnach le hionstraimí ábhartha eile um chosaint sonraí a bhfuil feidhm acu i réimse an chomhair phóilíneachta san Aontas. Ar na hionstraimí sin, áirítear, go háirithe, Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle mar aon leis <b>an gCoinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch</b> ó Chomhairle na hEorpa agus a Moladh Uimh. R(87) 15.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, CELEX:32016R0794/GA
en Convention 108 | Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
SAINMHÍNIÚ This Convention is the first binding international instrument which protects the individual against abuses which may accompany the collection and processing of personal data and which seeks to regulate at the same time the transfrontier flow of personal data. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/108.htm (26.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 28.1.1981<br>Entry into force: 1.10.1985<br>European Treaty Series (ETS) No. 108<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
SAINMHÍNIÚ convention étant le premier instrument international contraignant qui a pour objet de protéger les personnes contre l'usage abusif du traitement automatisé des données à caractère personnel, et qui réglemente les flux transfrontaliers des données TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/108.htm (28.3.2012)
NÓTA Signature: 28.1.1981 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.10.1985<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 108<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Fáil agus Seilbh ar Airm Thine ag Daoine Aonair a Rialú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
SAINMHÍNIÚ convention aiming to set up a system for controlling the movements of firearms from one country to another TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/101.htm (26.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 28.6.1978<br>Entry into force: 1.7.1982<br>European Treaty Series (ETS) No. 101<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
SAINMHÍNIÚ convention visant à instituer un système à la fois simple et flexible de contrôle des mouvements d'armes à feu par-delà les frontières TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/101.htm (28.3.2012)
NÓTA Signature: 28.6.1978 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.7.1982<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 101<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Information technology and data processing · European organisation
en Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows
NÓTA Signed: Strasbourg, 8.11.2001<br>Entry into force: 1.7.2004<br>European Treaty Series (ETS) No. 181<br>Authentic versions: EN-FR
fr Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
SAINMHÍNIÚ protocole additionnel renforçant la protection des données personnelles et de la vie privée, en complétant la "convention-mère" de 1981 TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/181.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 08.11.2001 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.7.2004<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 181<br>Versions authentiques: EN-FR
Lógó gaois.ie
gaois.ie