Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
COMHTHÉACS "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
SAINMHÍNIÚ cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
SAINMHÍNIÚ meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted TAGAIRT Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
NÓTA <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
SAINMHÍNIÚ 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
SAINMHÍNIÚ Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE nach Council-EN
NÓTA siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
Climate
ga COP 15 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Climate Conference | COP 15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | The COP15 Climate Conference | Copenhagen Conference on climate change
SAINMHÍNIÚ 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) TAGAIRT Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
NÓTA Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
fr Conférence de Copenhague sur le changement climatique | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CdP15
SAINMHÍNIÚ Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. TAGAIRT Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
NÓTA Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
de COP 15 | Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen
SAINMHÍNIÚ 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) TAGAIRT Council-DE
NÓTA 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
mul COP15
International agreement · European Union · LAW · Public contract
ga an Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún 1980 na Róimhe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
International agreement
International agreement · Rights and freedoms · Social affairs · United Nations
ga an Coinbhinsiún ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach, CELEX:32014R0910/GA
COMHTHÉACS "Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt <b>Choinbhinsiún</b> na Náisiún Aontaithe <b>ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas</b> i gcrích..." TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach, CELEX:32014R0910/GA
ga UNCRPD TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en UNCRPD | United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities | CRPD | Convention on the Rights of Persons with Disabilities | UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
NÓTA Signature: New York, 13 December 2006<br>Entry into force: 3 May 2008<br><br><u>Reference:</u> https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en [17.1.2017]<br>There is also the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed at New York on 13 December 2006, which entered into force on 3 May 2008.<br><u>Reference:</u> United Nations Treaty Series, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en [17.1.2017]
fr Convention relative aux droits des personnes handicapées
NÓTA Signature: New York, le 13.12.2006<br>Entrée en vigueur: 3.5.2008<br>Texte: https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html [30.8.2018]<p>Voir aussi:<li><i>Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées</i> [IATE:3510681 ]
de Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen | VN-BRK | UN-Behindertenrechtskonvention
NÓTA im Dezember 2006 von der VN-Generalversammlung angenommen; am 3. Mai 2008 in Kraft getreten,<br>Website: http://www.behindertenrechtskonvention.info/ (17.11.15)
International agreement · EU relations · Environmental protection
ga an Coinbhinsiún ar chosaint na nAlp TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the Protection of the Alps | Alpine Convention
SAINMHÍNIÚ multilateral convention concluded between the European Union, Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland with the aim of preserving and protecting the Alps TAGAIRT Council-EN, based on Treaties Office Database > Convention on the protection of the Alps, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?redirect=true&treatyId=538 [13.4.2016]
NÓTA Signed: Salzburg, 7.11.1991 <br> Entry into force: 6.3.1995 <p>For further information, see the website of the Alpine Convention: http://www.alpconv.org/en/convention/default.html [13.4.2016]
fr Convention sur la protection des Alpes | Convention alpine
SAINMHÍNIÚ traité international entre les huit États alpins (Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse) ainsi que l'Union européenne, dont l'objectif est la promotion du développement durable dans la région alpine et la protection des intérêts de ses habitants TAGAIRT Site de la Convention alpine, http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html (7.9.2015)
NÓTA Signature: Salzbourg, 7.11.1991<br>Entrée en vigueur: 6.3.1995<br><br>Version FR: http://www.alpconv.org/fr/convention/framework/default.html (7.9.2015)<br>Siège du Secrétariat permanent: Innsbruck [ http://www.alpconv.org/fr/organization/permanentSecretariat/default.html ].
de Übereinkommen zum Schutz der Alpen | Alpenkonvention
SAINMHÍNIÚ internationales Abkommen zwischen den Alpenländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Österreich, Schweiz und Slowenien) sowie der EU für eine nachhaltige Entwicklung und den Schutz der Alpen TAGAIRT Website der Alpenkonvention http://www.alpconv.org/de/convention/default.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (2.2.2017)
NÓTA Salzburg, 07.11.1991,<br> im März 1995 in Kraft getreten.
International agreement · LAW
ga Coinbhinsiún na Bruiséile TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters | 1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters | Brussels Convention | 1968 Brussels Convention
NÓTA <li>Done at Brussels on 27 September 1968;<li>Largely superseded by Regulation No 44/2001 (Brussels I Regulation) [ IATE:928323 ];<li>Also replaced in some aspects by the 2007 Lugano Convention [ IATE:2224488 ].
fr Convention de Bruxelles I | Convention de Bruxelles | Convention d'exequatur | Convention d'exécution | Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale | CCJ
NÓTA Convention signée le 27 septembre 1968 par les six Etats membres originaires de la Communauté. Les Etats de l'AELE ont signé une convention parallèle (convention de Lugano). Les conventions de Bruxelles et de Lugano ont fait l'objet d'une conférence de révision qui s'est terminée en mai 1999; du fait de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le domaine a été communautarisé et le projet de convention révisée est devenu un règlement, règlement n°44/2001(règlement Bruxelles I) [ IATE:928323 ]. Convention également remplacée pour certains points par la Convention de Lugano de 2007 [ IATE:2224488 ]
de Europäisches Gerichtsstands- Vollstreckungsübereinkommen | Brüsseler Übereinkommen | Exequatur-Übereinkommen | EuGVÜ | GVÜ | Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
SAINMHÍNIÚ Europäisches Übereinkommen, dessen Anwendung durch das parallele "Übereinkommen von Lugano" IATE:782151 bzw. das "neue Übereinkommen von Lugano" IATE:2224488 auf Island, Norwegen und die Schweiz erstreckt wird TAGAIRT Council-DE, vgl. Beschluss 2009/430/EG betreffend den Abschluss des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen im Namen der Gemeinschaft, Ew.1 (ABl. L_339/2007, S.1) CELEX:32007D0712/DE
NÓTA Brüssel, 27.09.1968
International agreement · LAW
en Parallel Convention | Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters | 1988 Lugano Convention
NÓTA The 1988 Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters has been replaced by the 2007 Convention on jurisdiction and the <b> recognition </b> and enforcement of judgments in civil and commercial matters ( IATE:2224488 ).
fr Convention parallèle | Convention de Lugano | Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
SAINMHÍNIÚ Convention parallèle à la convention de Bruxelles, signée entre les pays de l'AELE, à Lugano, le 16.9.1988.
NÓTA Remplacée par la Convention de 2007 [IATE:2224488 ]
de Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen | Lugano-Übereinkommen von 1988 | Übereinkommen von Lugano
SAINMHÍNIÚ internationales Übereinkommen, mit dem die Anwendung des parallelen "Brüsseler Übereinkommens" IATE:777821 , das dasselbe Rechtsgebiet zum Gegenstand hat, auf Island, Norwegen und die Schweiz erstreckt wurde TAGAIRT Beschluss 2009/430/EG betreffend den Abschluss des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen im Namen der Gemeinschaft, Ew.1 (ABl. L_339/2007, S.1) CELEX:32007D0712/DE
NÓTA Lugano, 16.09.1988
International agreement · Culture
ga an Coinbhinsiún ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
NÓTA Paris, 20 October 2005 <br> Entry into force 18 March 2007
de Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, mit dem eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage für das Recht aller Staaten auf eine eigenständige Kulturpolitik geschaffen werden soll TAGAIRT Deutsche UNESCO-Kommission e.V. http://www.unesco.de/2964.html (28.04.11)
NÓTA am 20.10.2005 von der UNESCO-Generalkonferenz verabschiedet; am 18.03.2007 in Kraft getreten;<br>DIV: st 30.1.06; UPD: aka 28.04.11
International agreement · Land transport · Air transport
ga an Coinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún Cape Town TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Cape Town Convention | Convention on International Interests in Mobile Equipment
SAINMHÍNIÚ international convention designed to overcome the problem of obtaining secure and readily enforceable rights in aircraft objects, railway rolling stock and space assets which by their nature have no fixed location, and in the case of space assets are not on earth at all TAGAIRT Council-EN, based on: <i>Overview Cape Town Convention</i>, International Institute for the Unification of Private Law, https://www.unidroit.org/overview-2001capetown [9.7.2018]
NÓTA MISC: Signed in Cape Town on 16 November 2001 in the six UN languages. For EN text, see: http://www.jus.uio.no/lm/unidroit.mobile.equipment.international.interests.convention.2001/toc.html
de Übereinkommen über internationale Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung
SAINMHÍNIÚ soll aus e. Basisübereink. und zugehörigen Protokollen bestehen; Ziel: Schaffung e. von den Vertragsstaaten anerkannten transnationalen Sicherungsrechts an hochwertigen beweglichen u. eindeutig identifizierbaren "Ausrüstungsgegenständen" (dies kann auch der Rumpf e. Flugzeugs sein); soll die Einbringlichkeit von Kreditforderungen bei Luftfahrzeugfinanzierungen verbessern, indem diese durch die Bestellung von Registerpfandrechten (= Eintragung des Sicherungsrecht in ein internationales Register) gesichert werden
NÓTA DIV: RSZ 14/11/2001
International agreement · LAW
ga Coinbhinsiún na Háige TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction | Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction
SAINMHÍNIÚ multilateral treaty which seeks to protect children from the harmful effects of abduction and retention across international boundaries by providing a procedure to bring about their prompt return TAGAIRT HCCH > Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction > Introduction: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=21 [12.11.2014]
NÓTA See also: "parental kidnapping" / "parental child abduction" IATE:919196 )
fr Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants | Convention de La haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants | Convention de La Haye de 1980
SAINMHÍNIÚ traité multilatéral conclu dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui vise à protéger les enfants des effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non retour illicites TAGAIRT Conseil-FR, d'après HCCH http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=2
NÓTA Signature: 25.10.1980 à La Haye.;XREF: enlèvement parental (A326277).;MISC: la convention vise tous les enlèvements, qu'ils soient commis par un parent ou par un tiers
International agreement · International security · Defence
ga an Coinbhinsiún ar Úsáid Gnáth-Arm Áirithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga CCW TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen | Übereinkommen über inhumane Waffen | Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können | VN-Waffenübereinkommen
NÓTA Genf, 10.10.1980; hat 5 Zusatzprotokolle:<br>- <b>I</b> IATE:775480 <br>- <b>II</b> IATE:775479 <br>- <b>III</b> IATE:775478 <br>- <b>IV</b> IATE:898048 <br>- <b>V</b> IATE:2204512
International agreement · Tariff policy · Information technology and data processing
en Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Use of Information Technology for Customs Purposes | CIS Convention
NÓTA The Convention has been replaced by Council Decision 2009/917/JHA of 30 November 2009 on the use of information technology for customs purposes CELEX:32009D0917/EN
fr Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes | convention SID
NÓTA La convention a été remplacée par la décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, CELEX:32009D0917/FR (cf. art. 34)
de Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich | ZIS-Übereinkommen
NÓTA Brüssel, 26.07.1995<hr>Das ZIS-Übereinkommen wurde mit Geltung ab 27.Mai 2011 ersetzt durch den <i>Beschluss 2009/917/JI des Rates über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich</i>, ABl. L_323/2009, S.20 CELEX:02009D0917-20091230/DE
International agreement · European Union · LAW · Trade policy
fr Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
SAINMHÍNIÚ Cette convention n'est jamais entrée en vigueur en raison de la communautarisation de la matière du fait de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Son contenu est repris dans le règlement n°1348/2000 (JO L 160/2000, p. 37).
NÓTA XREF: A330063 pour le règlement,A306287 pour le protocole;MISC: Il existe aussi un protocole sur l'interprétation de cette convention par la Cour de justice.;UPDATED: FF 03/07/2002
de Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
NÓTA XREF: dazu gehören: "Protokoll aufgrund von Artikel K.3 ... betreffend die Auslegung des Übereinkommens ... durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften" (ABl. C 261/97, S.18) und der "Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 über die Ausarbeitung des Protokolls (ABl. C 261/97, S.17);MISC: Das Übereinkommen ist nicht in Kraft getreten. An dessen Stelle tritt - nach der Vergemeinschaftung dieses Bereichs durch den Vertrag von Amsterdam - die am 31.5.2001 in Kraft tretende Verordnung v. 29.5.2000 über die Zustellung gerichtlicher u. außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (s. Karte);UPDATED: mt 2.2.01
International agreement · Maritime transport · Technology and technical regulations
ga Coinbhinsiún Mannheim TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún Athbhreithnithe maidir le Loingseoireacht ar an Réin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention of Mannheim | Revised Convention for the Navigation of the Rhine | Revised Convention for Rhine Navigation
SAINMHÍNIÚ a convention guaranteeing free navigation of the Rhine and its estuaries from Basel to the open sea either down or upstream to the vessels of all nations for the transport of merchandise andpersons, provided that they conform to the provisions contained in the convention and to themeasures prescribed for the maintenance of general safety TAGAIRT 'Revised Convention for Rhine Navigation', Central Commission for the Navigation of the Rhine, Article 1, http://www.ccr-zkr.org/files/conventions/convrev_e.pdf (23.4.2012)
de Revidierte Rheinschiffahrtsakte | Mannheimer Akte
NÓTA XREF: Zusatzprotokolle + Änderungen - s. Fundstellennachweis B zu BGBl. Teil II/1954, S. 1412.;MISC: Mannheim, 17.10.1868.
International agreement · Criminal law
ga an Coinbhinsiún Eorpach ar Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention on mutual legal assistance | European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
NÓTA Signed: Strasbourg, 20.4.1959<br>Entry into force: 12.6.1962<br>European Treaty Series (ETS) No. 030<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
SAINMHÍNIÚ convention aux termes de laquelle les Parties décident de s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible en vue de recueillir des preuves, d'entendre les témoins, les experts et les inculpés, etc TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/030.htm (22.3.2012)
NÓTA Signature: 20.4.1959 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 12.6.1962<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 030<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · European Union · LAW
en European Convention on the Service Abroad of Documents relating to Administrative Matters
SAINMHÍNIÚ The Convention aims to set out a legal basis for mutual assistance with regard to the service of documents relating to administrative matters. However, the Parties may extend its application to fiscal matters or to any proceedings in respect of offences the punishment of which does not fall within the jurisdiction of their judicial authorities.The Convention lays down rules to be respected as regards requests for service, exemption from legalisation, language, and service by consular agents, post or other channels of transmission.Each Party is to designate a central authority to receive and take action on requests for service of documents relating to administrative matters emanating from other Parties. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/094.htm (26.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 24.11.1977<br>Entry into force: 1.11.1982<br>European Treaty Series (ETS) No. 094<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative
SAINMHÍNIÚ convention dont le but est de créer une base juridique pour s'accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/094.htm (27.3.2012)
NÓTA Signature: 24.11.1977 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.11.1982<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 094<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · ECONOMICS · Intellectual property · European organisation
en European Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access
SAINMHÍNIÚ The Convention seeks to protect operators and providers of paid radio, tv and on-line services against unlawful reception of such services. It supplements a similar European Union directive by extending protection throughout Europe. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/178.htm (2.5.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 24.1.2001<br>Entry into force: 1.7.2003<br>European Treaty Series (ETS) No. 178<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel
SAINMHÍNIÚ convention dont l'objectif est de protéger les opérateurs et les fournisseurs de services payants de radio, de télévision et en ligne contre la réception illicite de ces services TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/178.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 24.1.2001 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.7.2003<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 178<br>Versions authentiques: EN-FR
de Europäisches Übereinkommen über Rechtsschutz für Dienstleistungen mit bedingtem Zugang und der Dienstleistungen zu bedingtem Zugang | Europäisches Übereinkommen über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen zum Schutz von Betreibern und Anbietern von gebührenpflichtigen Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie Online-Diensten gegen unrechtmäßige Inanspruchnahme solcher Dienste TAGAIRT Council-DE vgl. Europarat, SEV-Nr.178, Zusammenfassung http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Summaries/Html/178.htm
NÓTA Straßburg, 24.1.2001, von DE/AT noch nicht ratifiziert
Public safety · International agreement · Rights and freedoms
ga CPT TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CPT | European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
NÓTA Signed: Strasbourg, 26.11.1987<br>Entry into force: 1.2.1989<br>European Treaty Series (ETS) No. 126<br>Authentic versions: EN-FR
fr CPT | Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
SAINMHÍNIÚ convention prévoyant l'établissement d'un comité international qui est habilité à visiter tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté par une autorité publique (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/126.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 26.11.1987 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.2.1989<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 126<br>Versions authentiques: EN-FR<br><br>Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU - New York 1984)
International agreement
en European Convention on Civil Liability for Damage Caused by Motor Vehicles
SAINMHÍNIÚ The Convention introduces stricter liability on a European scale for keepers of vehicles with regard to victims of road accidents. This liability is no longer associated with the concept of "fault" but based on the principle of "risk" due to the very fact of driving the vehicle.The primary objectives of the Convention are to improve the situation of victims of road accidents and to adopt a system acceptable to the majority of member States. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/079.htm (25.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 14.5.1973<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (25.4.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 079<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs
SAINMHÍNIÚ convention introduisant au niveau européen une notion plus stricte de la responsabilité des détenteurs de véhicules au regard des victimes des accidents de la route TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/079.htm (26.3.2012)
NÓTA Signature: 14.5.1973 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur : pas encore entrée en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 079<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Fáil agus Seilbh ar Airm Thine ag Daoine Aonair a Rialú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
SAINMHÍNIÚ convention aiming to set up a system for controlling the movements of firearms from one country to another TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/101.htm (26.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 28.6.1978<br>Entry into force: 1.7.1982<br>European Treaty Series (ETS) No. 101<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers
SAINMHÍNIÚ convention visant à instituer un système à la fois simple et flexible de contrôle des mouvements d'armes à feu par-delà les frontières TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/101.htm (28.3.2012)
NÓTA Signature: 28.6.1978 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.7.1982<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 101<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · LAW
en European Convention on the Obtaining Abroad of Information and Evidence in Administrative Matters
NÓTA Signed: Strasbourg, 15.3.1978<br>Entry into force: 1.1.1983<br>European Treaty Series (ETS) No. 100<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative
SAINMHÍNIÚ convention dont les Parties s'engagent à s'accorder l'entraide en matière administrative TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/100.htm (28.3.2012)
NÓTA Signature: 15.3.1978 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.1.1983<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 100<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Intellectual property
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Foirmiúlachtaí is gá le haghaidh Iarratas ar Phaitinní TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention relating to the Formalities Required for Patent Applications
SAINMHÍNIÚ The aim of the Convention is to simplify and unify, as far as it is possible, the formalities required by the various national legislations for patent applications. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/016.htm (24.4.2012)
NÓTA Signed: Paris, 11.12.1953<br>Entry into force: 1.6.1955<br>European Treaty Series (ETS) No. 016<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets
SAINMHÍNIÚ convention dont le but est de simplifier et d'unifier, dans toute la mesure du possible, les formalités prescrites par les diverses législations nationales pour les demandes de brevets TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/016.htm (21.3.2012)
NÓTA Signature: 11.12.1953 à Paris<br>Entrée en vigueur: 1.6.1955<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 016<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Penalty
en European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders
SAINMHÍNIÚ The Convention aims to allow offenders to leave the territory of a Party where a sentence was pronounced, or where the enforcement of a sentence has been conditionally suspended, to establish their ordinary residence in another Party under the supervision of its authorities. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/051.htm (25.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 30.11.1964<br>Entry into force: 22.8.1975<br>European Treaty Series (ETS) No. 051<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition
SAINMHÍNIÚ convention visant à permettre aux personnes condamnées de quitter le territoire de la partie où elles ont été jugées ou libérées sous condition sous la surveillance appropriée des autorités d'une autre Partie TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/051.htm (26.3.2012)
NÓTA Signature: 30.11.1964 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 22.8.1975<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 051<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Réiteach Síochánta ar Dhíospóidí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes
NÓTA Signed: Strasbourg, 29.4.1957<br>Entry into force: 30.4.1958<br>European Treaty Series (ETS) No. 023<br>Authentic versions: EN-FR<HR>The Convention provides three ways of to settling by peaceful means disputes.<br><br>First, the Parties agree to submit to the judgment of the International Court of Justice all international legal disputes which may arise between them and concern the interpretation of a treaty, any question of international law, the existence of any fact constituting a breach of an international obligation, and the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation (Article 1).<br><br>Second, for the settlement of other disputes or when Parties have agreed to submit them to conciliation prior to recourse to judicial resolution, Parties agree to submit a dispute to a Permanent Conciliation Commission or to a special Conciliation Commission (Chapter II).<br><br>Third, for all disputes which may arise between the Parties other than those mentioned in Article 1 and which have not been settled by conciliation, either because the Parties have agreed not to have prior recourse to it or because conciliation has failed, Parties agree to apply the procedure of arbitration (Chapter III). http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/023.htm (24.4.2012)
fr Convention européenne pour le règlement pacifique des différends
NÓTA Signature: 29.4.1957 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 30.4.1958<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 023<br>Versions authentiques: EN-FR<HR>La Convention prévoit trois procédures de règlement pacifique des différends:<br><br>Premièrement, les Parties s'engagent à soumettre au jugement de la Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant du droit international qui s'élèveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet l'interprétation d'un traité, de tout point de droit international, la réalité de tout fait qui pourrait constituer la violation d'une obligation internationale, et la nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale (Article 1).<br><br>Deuxièmement, les Parties s'engagent à soumettre le différend à la Commission permanente de conciliation ou à la Commission spéciale de conciliation pour le règlement des autres différends, ou lorsque les Parties à un différend sont convenues de recourir à la procédure de conciliation avant celle de règlement judiciaire (Chapitre II).<br><br>Troisièmement, les Parties s'engagent à appliquer la procédure arbitrale s'agissant d'autres différends que ceux visés à l'article 1er et qui n'auraient pu être conciliés, soit parce que les Parties ont convenu de ne pas avoir au préalable recours à la conciliation, soit parce que cette procédure n'a pas abouti (Chapitre III). http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/023.htm (22.3.2012)
International agreement · Nuclear energy
de Zusatzübereinkommen zum Übereinkommen über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie
NÓTA CONTEXT: Kontext: Organisation f. wirtschaftl. Zusammenarbeit u. Entwicklung (OECD).;MISC: Brüssel, 31.01.1963.
International agreement · ENVIRONMENT
fr Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
NÓTA Bruxelles, 18.12.1971. Cette convention a été modifiée par le Protocole de 1992 pour donner lieu à une nouvelle Convention et à un nouveau Fonds (Fonds de 1992). La Convention de 1971 a expiré le 24.05.2002.
de Internationales Übereinkommen über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden | Fondsübereinkommen
NÓTA XREF: ergänzt das Internationale Übereinkommen vom 29.11.1969 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden; geändert durch: a) Protokoll vom 19.11.1976 (BGBl.II, 1980/729); b) Protokoll vom 25.05.1984 (BGBl.II, 1988/724); c) Protokoll vom 27.11.1992 (BGBl.II, 1994/1150) S. auch Internationales Übereinkommen vom 29.11.1969 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden (Brüssel, 29.11.1969 - Sammlung Multilaterale Verträge, Serie A, Nr. 48/657). Neufassung des Internationalen Übereinkommens von 1971 i.d.F. des Protokolls von 1984 - "Fondsübereinkommen von 1984" (BGBl.II, 1988/839).;MISC: Brüssel, 18.12.1971.;DIV: HK.
International agreement · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chórais Dhíobhálacha Frithsmálaithe ar Longa a Rialú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún AFS TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships | AFS Convention
NÓTA MISC: Adopted 5 October 2001; UPDATED: JIF 11/09/2002
fr Convention AFS | convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
SAINMHÍNIÚ convention-cadre qui prévoit l'interdiction des systèmes antisalissure nuisibles utilisés sur les navires, selon des procédures bien définies et dans le respect du principe de précaution énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement TAGAIRT Règlement (CE) no 782/2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires, considérant 3, JO L 115 du 9.5.2003, CELEX:32003R0782/FR
NÓTA Adoptée le 5 octobre 2001 à Londres sous l'égide de l'OMI <br>Texte de la convention sur http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3086.asp
International agreement · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún um Dhliteanas Sibhialta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CLC | Civil Liability Convention | International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
SAINMHÍNIÚ The Civil Liability Convention was adopted to ensure that adequate compensation is available to persons who suffer oil pollution damage resulting from maritime casualties involving oil-carrying ships. The Convention places the liability for such damage on the owner of the ship from which the polluting oil escaped or was discharged.
NÓTA MISC: The 1969 Convention is being replaced by its 1992 Protocol as amended in 2000;UPDATED: 30/04/2002
de Haftungsübereinkommen | Internationales Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden
NÓTA XREF: ergänzt durch das Internationale Übereinkommen vom 18.12.1971 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden. Geändert durch - Protokoll vom 19.11.1976 (BGBl.II, 1980/724); - Protokoll vom 25.05.1984 (BGBl.II, 1988/707); - Protokoll vom 27.11.1992 (BGBl.II, 1994/1150). Neufassung des Internationalen Übereinkommens von 1969 i.d.F. des Protokolls von 1984 - "Haftungsübereinkommen von 1984" (London, 25.05.1984 - BGBl. II, 1988/824).;MISC: Brüssel, 29.11.1969.
International agreement · Maritime transport · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún um Ola Umair TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage | Bunkers Convention
NÓTA CONTEXT: International Maritime Organisation;MISC: ARCHFILE 245 Text of this Convention in OJ L 256/2002, p. 9.
de Bunkeröl-Übereinkommen | Übereinkommen von 2001 über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Bunkerölverschmutzung
NÓTA MISC: noch nicht ratifiziert Wortlaut des Übereinkommens in ABl. L 256/2002, S. 9.;DIV: RSZ 04/12/2001;UPDATED: fli 9.10.02
International agreement · Natural resources
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Tharrthálas TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on Salvage
SAINMHÍNIÚ principal multilateral document governing marine salvage, designed to bring the traditional rules of salvage up to date with modern practice and jurisdictional principles and to take account of international concerns relating to the protection of the marine environment TAGAIRT Council-EN, based on Comité Maritime International, <i>The Travaux Préparatoires on the Convention on Salvage 1989</i>, 2003, http://www.comitemaritime.org/Uploads/Publications/Travaux%20Preparatoires%20of%20the%20Convention%20on%20Salvage%201989.pdf [11.9.2013]
NÓTA Adopted in London on 28.4.1989 and entered into force on 14.7.1996.<br>Replaced the Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Salvage at Sea, adopted in Brussels in 1910.
fr Convention internationale sur l'assistance
NÓTA MISC: Signature: 1989.04.28 London
de Internationales Bergungsübereinkommen
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO).;MISC: London, 28.04.1989.
International agreement · Maritime transport · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention internationale sur les lignes de charge
NÓTA MISC: Signature: 1966.04.05 London
de Internationales Freibord-Übereinkommen
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO).;MISC: London, 05.04.1966. aus EG-Wörterverzeichnis.
International agreement · Criminal law · Social affairs
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun an Gháinneáil ar Mhná Lánaoise a Dhíchur TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen Frauen
NÓTA XREF: Deutschland ist nicht Vertragspartei.;MISC: Genf, 11.10.1933.
International agreement · Criminal law
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun an Gháinneáil ar Sclábhaithe Geala a Dhíchur TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung des Mädchenhandels
NÓTA XREF: S. auch das Abkommen v. 18.05.1904 über Verwaltungsmassregeln zur Gewährung wirksamen Schutzs gegen den Mädchenhandel (a229730);MISC: Paris, 04.05.1910. Geändert durch das Protokoll vom 04.05.1949 (Sammlung Multilaterale Verträge, Serie A, Nr. 42/589).
International agreement · Criminal law
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Gáinneáil ar Mhná agus ar Leanaí a dhíchur TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Internationale Übereinkunft zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels
NÓTA CONTEXT: Kontext: Völkerbund.;XREF: Geändert durch das Protokoll vom 12.11.1947 (Sammlung Multilaterale Verträge, Serie A, Nr. 42/588; BGBl.II, 1972/1074, 1081).;MISC: Genf, 30.09.1921.
International agreement · Natural resources
ga an Coinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cuardach agus tarrtháil ar muir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on Maritime Search and Rescue
NÓTA For the history of the Convention, see: http://www.imo.org/conventions/contents.asp?doc_id=653&topic_id=257 (25.8.2009)
de Internationales Übereinkommen über den Such- und Rettungsdienst auf See (SAR)
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO). 1979. 12 1979.;MISC: Hamburg, 27.04.1979.
International agreement · International organisation · TRANSPORT · Maritime transport · ENVIRONMENT
en International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea | HNS Convention | International convention on liability and compensation for damage in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea, 1996 | International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010
SAINMHÍNIÚ international convention aiming to ensure adequate, prompt and effective compensation for damage to persons and property, costs of clean up and reinstatement measures and economic losses resulting from the maritime transport of hazardous and noxious substances TAGAIRT The HNS Convention and the 2010 Prototol, http://hnsconvention.org/Pages/TheConvention.aspx (31.10.2014)
NÓTA Once the 2010 HNS Protocol [ IATE:3562791 ] enters into force, the 1996 Convention, as amended by the 2010 Protocol, will be called: "the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010".<br>Ref.: IOPC Funds > HNS Convention > The Convention, http://www.hnsconvention.org/Pages/TheConvention.aspx [11.11.2014]<hr>See also HNS [ IATE:880642 ].
fr Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses | Convention SNPD | Convention HNS | convention internationale sur la responsabillité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses | Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
SAINMHÍNIÚ convention internationale ayant pour objet de garantir une indemnisation convenable, prompte et efficace pour les dommages aux personnes et aux biens, le coût des opérations de nettoyage, les mesures de remise en état et les pertes économiques liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) TAGAIRT La Convention SNPD telle que modifiée par le Protocole SNPD de 2010, septembre 2010, http://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/HNS_2010_f.pdf (28.10.2014)
NÓTA Une fois le Protocole SNPD de 2010 [IATE:3562791 ] entré en vigueur, la Convention de 1996, telle que modifiée par ledit Protocole, s'intitulera la "Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses"<br>Source: Convention SNPD de 2010, Avant-propos, http://www.imo.org/Publications/Documents/Attachments/IA479F.pdf (28.10.2014)<br><br>Voir aussi: <br>- SNPD [IATE:880642 ]
de Internationales Übereinkommen über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See | Internationales Übereinkommen von 1996 über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See | HNS-Übereinkommen | Internationales Übereinkommen von 2010 über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See
SAINMHÍNIÚ auf einer von der IMO [ IATE:800404 ] organisierten internationalen Konferenz im Mai 1996 in London verabschiedetes Übereinkommen, das Schäden abdeckt, die bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe [ IATE:880642 ] auf See entstehen TAGAIRT Council-DE nach Website IOPC Funds http://hnsconvention.org/Pages/TheConvention.aspx [14.11.2014]
NÓTA Wegen ungenügender Anzahl von Ratifizierungen nicht in Kraft getreten. Wurde 2010 durch ein Protokoll [ IATE:3562791 ] geändert, das die Hindenisse, die der Ratifizierung bislang entgegenstanden, beseitigen soll.
International agreement · Culture and religion · Means of communication
ga an Coinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le húsáid craolacháin ar son na síochána TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
International agreement · Tariff policy · Land transport
ga an Coinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le rialuithe teorann ar earraí a chomhchuibhiú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on the Harmonisation of Frontier Controls of Goods
NÓTA MISC: Signed in Geneva on 21 October 1982.
de Internationales Übereinkommen zur Harmonisierung der Warenkontrollen an den Grenzen
NÓTA CONTEXT: Kontext: Wirtschaftskommission für Europa (ECE).;MISC: Genf, 21.10.1982.
Lógó gaois.ie
gaois.ie