Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Polaitíocht/Politics
...i gcás stiogmaí gabhálacha a bheith ag 5% nó níos mó de na plandaí de chomhábhar baineann, ní bheidh an céatadán den chomhábhar baineann a mbeidh pailin sceite nó á sceitheadh aige níos mó ná... · ...where 5% or more of the female component plants have receptive stigmas, the percentage of female component which have shed pollen or are shedding pollen shall not exceed...

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
An tAcht Toghcháin (Cártaí Vótaíochta), 1943
Electoral (Polling Cards) Act 1943
Lógó gaois.ie
gaois.ie