Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Enlargement of the Union
ga Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach. TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 25 Samhain 2018 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20015-2018-INIT/ga/pdf
COMHTHÉACS "Formhuiníonn an Chomhairle Eorpach an <b>Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach</b>." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 25 Samhain 2018 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20015-2018-INIT/ga/pdf
ga comhaontú Brexit um tharraingt siar TAGAIRT Comh-GA, bunaithe ar Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=GA
COMHTHÉACS "Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta an <b>comhaontú um tharraingt siar</B> a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú." TAGAIRT Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=GA
en Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community | Brexit withdrawal agreement
SAINMHÍNIÚ agreement between the UK and the European Union laying down the arrangements for the withdrawal of the UK from the EU and Euratom TAGAIRT Council-EN based on UK Government, <i>Explainer for the agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union</i> (14 November 2018), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/756376/14_November_Explainer_for_the_agreement_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union___1_.pdf [3.12.2018]
NÓTA Approved at the special meeting of the European Council on 25 November 2018 https://www.consilium.europa.eu/media/37103/25-special-euco-final-conclusions-en.pdf [13.12.2018].<br>Article 50 TEU states that the agreement 'shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.'
fr accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique | accord sur le retrait du Royaume-Uni (Brexit)
SAINMHÍNIÚ accord négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et d'Euratom TAGAIRT Conseil-FR, voir notamment:<br>- site web <i>Vie publique</i>, http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/brexit-projet-accord-entre-royaume-uni-union-europeenne.html [3.12.2018]<br>- page dédiée au Brexit sur le site du Conseil de l'UE, https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-after-referendum/ <br>- page dédiée au Brexit sur le site de la Commission européenne, https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_fr
NÓTA Validé par le Conseil européen (article 50) lors de sa réunion extraordinaire du 25 novembre 2018, cet accord doit encore être ratifié par le Parlement britannique et le Parlement européen.<p>Voir aussi IATE:3579311 <i>Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni</i>, document XT 21095/18 du Conseil, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/fr/pdf
Lógó gaois.ie
gaois.ie