Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · FINANCE
ga an Coinbhinsiún maidir le Rialacha Substainteacha um Urrúis arna Sealbhú trí Idirghabhálaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún na Ginéive maidir le hUrrúis TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr convention sur les règles de droit matériel applicables aux titres intermédiés | convention de Genève sur les titres
NÓTA Adoptée à Genève le 9 octobre 2009.<br>Texte de la convention http://www.unidroit.org/french/conventions/2009intermediatedsecurities/convention.pdf (9.6.2011)
Climate
ga COP 15 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Climate Conference | COP 15 | 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | The COP15 Climate Conference | Copenhagen Conference on climate change
SAINMHÍNIÚ 2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 ) TAGAIRT Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)
NÓTA Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
fr Conférence de Copenhague sur le changement climatique | 15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CdP15
SAINMHÍNIÚ Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. TAGAIRT Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]
NÓTA Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord ("accord de Copenhague" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012.
de COP 15 | Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen | 15. Konferenz der Vertragsstaaten zur Klimarahmenkonvention in Kopenhagen
SAINMHÍNIÚ 15. Tagung d. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ( IATE:886296 ) TAGAIRT Council-DE
NÓTA 7-18. Dezember 2009 in Kopenhagen; DIV: ajs 1.4.09
mul COP15
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
COMHTHÉACS "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
SAINMHÍNIÚ cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
SAINMHÍNIÚ meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted TAGAIRT Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
NÓTA <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
SAINMHÍNIÚ 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique TAGAIRT Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
SAINMHÍNIÚ Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde TAGAIRT Council-DE nach Council-EN
NÓTA siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
International agreement · EU relations · Fisheries · United Nations
en UNFSA | 1995 UN Fish Stocks Agreement | UN Fish Stocks Agreement | Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks | 1995 United Nations agreement concerning the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks
SAINMHÍNIÚ agreement setting out principles for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and establishing that such management must be based on the precautionary approach and the best available scientific information TAGAIRT UN > Ocean Affairs and the Law of the Sea > Overview of the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm [4.5.2018]
NÓTA Signed: New York, 4.8.1995 <br>Entry into force: 11.12.2001
International instrument · Environmental policy · Climate
ga Comhdháil na bPáirtithe TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga COP TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide TAGAIRT Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of the Parties to the UNFCCC | COP | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
SAINMHÍNIÚ supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] TAGAIRT COM-ET, based on:<BR>United Nations Framework Convention on Climate Change, Bodies, COP http://unfccc.int/bodies/body/6383.php [16.3.2012]
NÓTA The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). <BR>There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). <BR><BR>When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is <b>United Nations Climate Change Conference</b> [see IATE:2232294 ].
fr Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP
SAINMHÍNIÚ organe suprême de la convention qui est une association de tous les pays parties à la convention TAGAIRT Conseil-FR, d'après Les organes de la Convention, Site ONU, https://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php [14.10.2014]
NÓTA Voir aussi: Conférence des parties [ IATE:884905 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP
SAINMHÍNIÚ oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 TAGAIRT Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
NÓTA DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
International balance
en Review Conference of the Biological Weapons Convention | Review Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention | BTWC Review Conference | Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
NÓTA The Review Conference of the BTWC takes place every five years. At the Review Conference, States Parties:<BR>- Review the operation of the objectives and provisions of the BWC<BR>- Review scientific and technological developments<BR>- Assess the work of the intersessional meetings and decide if any action is needed<BR>- Analyze the necessary steps to strengthen the implementation and effectiveness of the Convention.<p>Nuclear Treaty Initiative > Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons (BTWC), http://www.nti.org/treaties-and-regimes/convention-prohibition-development-production-and-stockpiling-bacteriological-biological-and-toxin-weapons-btwc/ [16.10.2015]
fr conférence d'examen de la BTWC | Conférence des États parties chargée de l'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction | Conférence d'examen de la convention sur les armes biologiques et à toxine | conférence d'examen des États parties à la BTWC
SAINMHÍNIÚ conférence des États parties à la convention sur les armes bactériologiques ou à toxines, chargée d'examiner le fonctionnement et les dispositions de la convention; elle se réunit tous les cinq ans TAGAIRT Conseil-FR, d'après Office des Nations unies à Genève http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/04FBBDD6315AC720C1257180004B1B2F?OpenDocument&cntxt=81858&cookielang=fr [16.10.2015]
NÓTA À partir de la cinquième Conférence, "Parties" est devenu "États parties" dans le titre officiel de la Conférence.<p>La prochaine conférence d'examen se tiendra en 2016.<hr>Voir aussi:<br>- IATE:777917 <i>Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction</i>
de Konferenz zur Überprüfung des BWÜ | Konferenz zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot von biologischen Waffen und Toxinwaffen
SAINMHÍNIÚ alle fünf Jahre stattfindende Konferenz der Vertragsparteien, auf der das Übereinkommen im Hinblick auf technische Entwicklungen, Wirksamkeit der Bestimmungen, Ziele sowie Umsetzung überprüft wird TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen (BWÜ) IATE:777917
International agreement · Defence
de Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Landkriegs
NÓTA CONTEXT: Kontext: Zweite Haager Friedenskonferenz, 1907.;MISC: Den Haag, 18.10.1907.
International agreement
ga an Coinbhinsiún maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh (1899) TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (1899)
NÓTA MISC: Signature: 1899.07.29 's-Gravenhage
International agreement · Defence
ga an Coinbhinsiún maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh (1907) TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (1907)
NÓTA MISC: Signature: 1907.10.18 's-Gravenhage
de Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (1907)
NÓTA CONTEXT: Kontext: Zweite Haager Friedenskonferenz, 1907.;MISC: Den Haag, 18.10.1907.
International agreement · Maritime transport
ga an Coinbhinsiún maidir le Caighdeáin Íosta ar Longa Trádála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention concernant les normes minima à observer sur les navires marchands | Convention sur la marine marchande (normes minima)
NÓTA Date d'adoption: 29.10.1976<br>Date d'entrée en vigueur: 28.11.1981<br>C147
de Übereinkommen über Mindestnormen auf Handelsschiffen
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 29.10.1976.
International agreement · UN specialised agency
ga an Coinbhinsiún maidir leis an Meáchan a Mharcáil ar Phacáistí Troma arna nIompar in Árthaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau
NÓTA Date d'adoption: 21.6.1929<br>Date d'entrée en vigueur: 9.3.1932<br>C27
de Übereinkommen über die Gewichtsbezeichnung an schweren, auf Schiffen beförderten Frachtstücken
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 21.06.1929.
International agreement · LAW
ga Coinbhinsiún na Háige TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction | Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction
SAINMHÍNIÚ multilateral treaty which seeks to protect children from the harmful effects of abduction and retention across international boundaries by providing a procedure to bring about their prompt return TAGAIRT HCCH > Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction > Introduction: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=21 [12.11.2014]
NÓTA See also: "parental kidnapping" / "parental child abduction" IATE:919196 )
fr Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants | Convention de La haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants | Convention de La Haye de 1980
SAINMHÍNIÚ traité multilatéral conclu dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui vise à protéger les enfants des effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non retour illicites TAGAIRT Conseil-FR, d'après HCCH http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=2
NÓTA Signature: 25.10.1980 à La Haye.;XREF: enlèvement parental (A326277).;MISC: la convention vise tous les enlèvements, qu'ils soient commis par un parent ou par un tiers
International agreement · ENVIRONMENT · Chemistry
ga Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha TAGAIRT An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie
SAINMHÍNIÚ Conradh domhanda chun sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar cheimiceáin a fhanann slán sa timpeallacht ar feadh tréimhse fhada, a scaiptear go forleathan nó a charntar i bhfíochán saille an duine agus na n-ainmhithe. Leis an gCoinbhinsiún seo, ceanglaítear ar pháirtithe bearta a ghlacadh le stop a chur le scaoileadh na dtruailleán orgánach marthanach (POPs - Persistent Organic Pollutants) isteach sa chomhshaol nó lena laghdú. TAGAIRT Stockholm Convention website, chm.pops.int/Conventi... [02.03.2009]
en Stockholm Convention | Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants | POP Convention
SAINMHÍNIÚ A global treaty to protect human health and the environment from chemicals that remain intact in the environment for long periods, become widely distributed geographically and accumulate in the fatty tissue of humans and wildlife. The Convention requires Parties to take measures to eliminate or reduce the release of POPs (Persistent Organic Pollutants) into the environment. TAGAIRT Stockholm Convention website, http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-US/Default.aspx#convtext [02.03.2009]
NÓTA The Convention was adopted in 2001 and entered into force in 2004.
fr Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
SAINMHÍNIÚ Cette convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, qui vise à garantir l’élimination de la production, de l’utilisation, de l’importation et de l’exportation des douze premiers polluants organiques persistants prioritaires, ainsi que leur manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la réduction des rejets résultant d’une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants. En outre, la convention fixe les règles relatives à l’introduction dans la convention d’une liste de polluants organiques persistants supplémentaires. TAGAIRT Décision 2006/507/CE, JO L 209 du 31 juillet 2006, CELEX:32006D0507/FR
NÓTA La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a été adoptée le 22 mai 2001, sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement. Elle est entrée en vigueur en 2004.
de POP-Übereinkommen | Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe | Stockholmer Übereinkommen
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit vor persistenten organischen Schadstoffen IATE:889497 zu schützen TAGAIRT Council-DE
NÓTA Stockholm, 22. Mai 2001, am 17.5.2004 in Kraft getreten <br><br>Homepage (EN) des Stockholmer Übereinkommens: http://www.pops.int/ (28.8.2018)
International agreement · Communications · United Nations
de Tampere-Konvention | Tampere-Konvention über die Bereitstellung von Telekommunikationsmitteln bei Katastrophenschutz- und Katastrophenhilfseinsätzen
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, das es Hilfsorganisationen erleichtern soll, in Katastrophengebieten Telekommunikationsinfrastrukturen zu errichten und zu verwenden TAGAIRT Rotkreuzhandbuch http://www3.rotkreuzhandbuch.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1047 (21.9.05)
NÓTA DIV: SGS 20/09/2005
International agreement · United Nations
ga Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Consalachta TAGAIRT Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais CELEX:32018R1046/GA <BR><BR>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS "...faisnéis maidir le cé acu an bhfuil feidhm ag an bPrótacal Uimh. 7 ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, a ghabhann le CAE agus le CFAE nó, más iomchuí, ag Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta nó <B>Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Consalachta</B>..." TAGAIRT Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais CELEX:32018R1046/GA
en VCCR | Vienna Convention on Consular Relations
NÓTA Signed: Vienna, 24.4.1963<br>Entry into force: 19.3.1967
fr Convention de Vienne sur les relations consulaires
NÓTA Signature: Vienne, 24.4.1963<br>Entrée en vigueur: 19.3.1967
de Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen | WÜK
SAINMHÍNIÚ völkerrechtlicher Vertrag vom 24. April 1963, der die konsularischen Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten, die Bedingungen, unter denen konsularische Aufgaben von Konsularbeamten ausgeübt werden, und die diesen gewährten Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten regelt TAGAIRT vgl. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_konsularische_Beziehungen (2.7.18)
NÓTA Zu dem Übereinkommen gehören das Fakultativprotokoll über die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten IATE:775619 und das Fakultativprotokoll über den Erwerb der Staatsangehörigkeit IATE:854860 ; <br>Unterzeichnet in Wien am 24.4.1963, in Kraft seit 19.3.1967
International agreement · United Nations
ga Coinbhinsíun Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta TAGAIRT Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais CELEX:32018R1046/GA <BR><BR>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS "...faisnéis maidir le cé acu an bhfuil feidhm ag an bPrótacal Uimh. 7 ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, a ghabhann le CAE agus le CFAE nó, más iomchuí, ag <B>Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta...</B>" TAGAIRT Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais CELEX:32018R1046/GA
en VCDR | Vienna Convention on Diplomatic Relations
NÓTA Signed: Vienna 18.4.1961<br>Entry into force: 24.4.1964
fr convention de Vienne sur les relations diplomatiques
NÓTA Signature: Vienne, 18.4.1961<br>Entrée en vigueur: 24.4.1964
de WÜD | Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen
SAINMHÍNIÚ Neufassung und Kodifikation des gewohnheitsrechtlich entwickelten Diplomatenrechts; das Abkommen vom 18. April 1961 regelt den diplomatischen Verkehr einschließlich Immunitäten der Diplomaten TAGAIRT Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_diplomatische_Beziehungen (2.7.18)
NÓTA Unterzeichnet in Wien am 18.4.1961; in Kraft seit 24.4.1964<br>zu dem Übereinkommen gehören das Fakultativprotokoll über den Erwerb der Staatsangehörigkeit IATE:854860 und das Fakultativprotokoll über die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten IATE:872889
European Union law
ga Comhthuiscint TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhthuiscint um shocruithe praiticiúla maidir le leas a bhaint as gníomhartha tarmligthe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Common Understanding on practical arrangements for the use of delegated acts | Common Understanding | Common Understanding on delegated acts
SAINMHÍNIÚ Inter-institutional agreement covering, inter alia:– consultations in the preparation and drawing-up of delegated acts; mutual exchanges of information, in particular in the event of a revocation; arrangements for the transmission of documents; minimum periods for objection by Parliament and the Council; computation of time periods; and the publication of acts in the Official Journal at different stages in the procedure TAGAIRT European Parliament resolution of 5 May 2010 on the power of legislative delegation (2010/2021(INI)<br> EP website, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0127+0+DOC+XML+V0//EN [03.05.2011]
NÓTA Replaced by the Common Understanding between the European Parliament, the Council and the Commission on Delegated Acts IATE:3569727 annexed to the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making IATE:3567434 adopted on 13 April 2016
fr Convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués | convention d'entente sur les actes délégués
SAINMHÍNIÚ accord interinstitutionnel adopté en 2011 pour encadrer la coopération entre les institutions concernant l'adoption d'actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE TAGAIRT Conseil-FR, d'après Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0127+0+DOC+XML+V0//FR
NÓTA Remplacé en 2016 par une nouvelle <i><b>convention d'entente sur les actes délégués</b></i> IATE:3569727 , annexée au nouvel <i>accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"</i> IATE:3567434
de Gemeinsame Vereinbarung | Gemeinsame Vereinbarung über delegierte Rechtsakte
SAINMHÍNIÚ interinstitutionelle Vereinbarung aus im Jahr 2011, in der die praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit von Parlament, Rat und Kommission beim Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV geregelt sind TAGAIRT Council-DE nach Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur legislativen Befugnisübertragung http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0127+0+DOC+XML+V0//DE (5.7.2016)
NÓTA Wurde 2016 durch die Verständigung über delegierte Rechtsakte IATE:3569727 ersetzt.
International agreement · EU relations · ENVIRONMENT · United Nations
en United Nations Convention to Combat Desertification | United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa | UNCCD
SAINMHÍNIÚ convention prepared by the UN's Intergovernmental Negotiating Committee (INCD) to combat desertification and mitigate the effects of drought in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa TAGAIRT COM-EN based on:<br>The International Fund for Agricultural Development (IFAD) > Documents and publications > IFAD Governing Body Documents > Executive Board > 'International Fund for Agricultural Development, Executive Board - Sixty-Fourth Session Rome, 9-10 September 1998, Memorandum of understanding between the Conference of the Parties of the United Nations Convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, and the International Fund for Agricultural Development regarding the modalities and administrative operations of the global mechanism', http://www.ifad.org/gbdocs/eb/64/e/eb64-r31.pdf [7.6.2010]
NÓTA Adopted: Paris 14.10.1994<br>Entry into force: 26.12.1996
fr Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique | Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification | CNULD
SAINMHÍNIÚ convention adoptée en 1994 pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement affectés par la sécheresse et/ou la désertification TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de l'Unesco, "<i>Le rôle de la Convention de l’ONU sur la lutte contre la désertification</i>", http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/fr/chapter14.html
NÓTA Les actions de la CCD visent à améliorer la productivité des terres, à restaurer (ou conserver) les sols, à trouver la meilleure utilisation de l’eau et instaurer un développement durable dans les zones affectées, et, d’une façon générale, à améliorer les conditions de vie des populations touchées par la sécheresse et la désertification<hr>Signature: Paris, 17.6.1994<br>Entrée en vigueur: 26.12.1996<br>Version FR sur le site des autorités fédérales suisses, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022482/index.html [6.4.2017]
de Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung | Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, das zum Ziel hat, die fortschreitende Wüstenbildung, insbesondere in Afrika, zu stoppen und die Dürrefolgen zu mildern TAGAIRT Council-DE nach EUR-LEX > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre schwer betroffenen Ländern http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:r12523 (3.11.2015)
NÓTA unterzeichnet am 17. Juni 1994 in Paris und seit dem 26. Dezember 1996
International agreement · International trade · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Conarthaí faoi Dhíol Idirnáisiúnta Earraí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
NÓTA SYN/ANT: gelegentlich auch: Übereinkommen der Vereinten Nationen über internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen.;CONTEXT: Kontext: UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL).;XREF: Ersetzt das Übereinkommen vom 01.07.1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen.;MISC: Wien, 11.04.1980.
International agreement · United Nations
ga Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Dhíolúintí Dlínsiúla na Stát agus a gcuid Maoine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
NÓTA Signed: New York, 2.12.2004<br>Not yet in force (as of 30.5.2018)
fr convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
SAINMHÍNIÚ convention adoptée le 2 décembre 2004 par l'Assemblée générale des Nations unies, ayant pour objet de codifier les règles de droit international relatives aux immunités des États TAGAIRT Conseil-FR, d'après le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, http://www.senat.fr/leg/pjl08-555.html [6.6.2018]
NÓTA Signature: New York 2.12.2004<br>Pas encore en vigueur (6.6.2018)
de Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit
NÓTA Unterzeichnet in New York am 2.12.2004, noch nicht in Kraft getreten
International agreement
ga an Coinbhinsiún Custaim maidir le Carnets ECS le haghaidh Samplaí Tráchtála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention douanière sur les carnets ECS pour échantillons commerciaux
NÓTA MISC: Signature: 1956.03.01 Brussel/Bruxelles
de Zollabkommen über Carnets ECS für Warenmuster
NÓTA CONTEXT: Kontext: Rat f.d. Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens (RZZ).;MISC: Brüssel, 01.03.1956.
International agreement
ga Coinbhinsiún Medicrime TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Medicrime Convention | Council of Europe Convention on counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health
SAINMHÍNIÚ The Convention provides a framework for national and international co-operation across the different sectors of the public administration, measures for coordination at national level, preventive measures for use by public and private sectors and protection of victims and witnesses. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/211.htm (2.5.2012)
NÓTA Signed: Moscow, 28.10.2011<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (2.5.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 211<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique | Convention Médicrime
SAINMHÍNIÚ convention prévoyant des mesures de coordination nationale, des mesures préventives à destination des secteurs publics et privés, et des mesures de protection des victimes et des témoins TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/211.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 28.10.2011 à Moscou<br>Entrée en vigueur: pas encore entrée en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 211<br>Versions authentiques: EN-FR<br><br>Convention adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 8 décembre 2010 (cf. communiqué de presse du 9.12.2010 : https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR951(2010)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 )
International instrument · European organisation
en Council of Europe Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse
SAINMHÍNIÚ This Convention is the first instrument to establish the various forms of sexual abuse of children as criminal offences, including such abuse committed in the home or family, with the use of force, coercion or threats. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/201.htm (2.5.2012)
NÓTA Signed: Lanzarote, 25.10.2007<br>Entry into force: 1.7.2010<br>European Treaty Series (ETS) No. 201<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels | Convention de Lanzarote
NÓTA Cette convention est le premier instrument à ériger en infraction pénale les abus sexuels envers les enfants, y compris lorsqu’ils ont lieu à la maison ou au sein de la famille, en faisant usage de la force, de la contrainte ou de menaces.<BR><BR>Signature: 25.10.2007 à Lanzarote<br>Entrée en vigueur: 1.7.2010<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 201<br>Versions authentiques: EN-FR<br>Version FR du texte de la Convention: http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084833 [18.12.2015]<p>(Source: Site du Conseil de l'Europe, Conventions> Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, Résumé du traité n°201, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_languageId=fr_FR [18.3.2016])
de Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
SAINMHÍNIÚ erstes Rechtsinstrument, das die zahlreichen Formen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu Straftaten erklärt, einschließlich der Missbrauchsfälle, die unter Anwendung von Gewalt, Zwang oder Drohungen zu Hause oder in der Familie stattfinden TAGAIRT Europarat, SEV-Nr. 201 Zusammenfassung http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Summaries/Html/201.htm [6.8.2014]
NÓTA Lanzarote, 25.10.2007<br>UPD: do, 6.8.2014
International agreement · Criminal law · Culture and religion
ga an Coinbhinsiún maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention d'Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés | Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés
NÓTA Signature: 24.6.1995 à Rome.<br>Texte de la convention sur https://www.unidroit.org/official-languages-cp/1995convention-fr [6.2.2018]
de Übereinkommen über gestohlene oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter
NÓTA CONTEXT: Kontext: UNIDROIT.;MISC: Am 24.6.1995 in Rom unterzeichnet (noch nicht von Deutschland oder Österreich).
International agreement · Defence
en Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
NÓTA CONTEXT: NATO;MISC: This Agreement should not be confused with the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces signed in 1951. The present Agreement was signed in Brussels on 19 June 1995.;DIV: Archfile No 224.
de PfP-Truppenstatut | Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen
NÓTA NATO; Das Übereinkommen wurde am 19. Juni 1995 in Brüssel geschlossen. Text s. Gesetze CH - http://www.gesetze.ch/sr/0.510.1/0.510.1_000.htm (14/10/2005) DIV: SGS 14/10/2005
International agreement · Defence
ga Comhaontú idir na Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh maidir le Stádas a bhFórsaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces | NATO Status of Forces Agreement | NATO SOFA
SAINMHÍNIÚ regulates the status of forces between NATO allies when they send forces to serve in the territory of another ally, both for short-term visits (exercises, joint training, and meetings) and for long-term stationing TAGAIRT Article <i>NATO Status of Forces Agreement:Background and a Suggestion for the Scope of Application</i>, Baltic Defence Review No.10 Vol 2/2003, on International Relations and Security Network website, http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=112865 [10.11.2011]
NÓTA signed in London on 19 June 1951
fr convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces
NÓTA cette convention a été signée à Londres le 19 juin 1951
de NATO-Truppenstatut | Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen
NÓTA CONTEXT: Kontext: NATO.;XREF: Vgl.a. Zusatzabkommen vom 03.08.1959 zu dem Abkommen vom 19.06.1951 hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (Sammlung Multilaterale Verträge, Serie A, Nr. 20/228).;MISC: London, 19.06.1951.
International agreement · European Union · Criminal law
fr Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
NÓTA XREF: Voir aussi fiche A266780.;MISC: Signature: 1995.03.10 Brussel/Bruxelles Rapport explicatif sur cette convention: JO C 357/96, p. 4. Dans les relations entre les États membres de l'UE, cette convention est remplacée depuis le 1.1.2004 par la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres;UPDATED: FF 19/07/2004
de Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
NÓTA seit dem 1.1.2004 ersetzt durch den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten IATE:933846
International agreement · European Union · LAW · Trade policy
fr Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
SAINMHÍNIÚ Cette convention n'est jamais entrée en vigueur en raison de la communautarisation de la matière du fait de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Son contenu est repris dans le règlement n°1348/2000 (JO L 160/2000, p. 37).
NÓTA XREF: A330063 pour le règlement,A306287 pour le protocole;MISC: Il existe aussi un protocole sur l'interprétation de cette convention par la Cour de justice.;UPDATED: FF 03/07/2002
de Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
NÓTA XREF: dazu gehören: "Protokoll aufgrund von Artikel K.3 ... betreffend die Auslegung des Übereinkommens ... durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften" (ABl. C 261/97, S.18) und der "Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 über die Ausarbeitung des Protokolls (ABl. C 261/97, S.17);MISC: Das Übereinkommen ist nicht in Kraft getreten. An dessen Stelle tritt - nach der Vergemeinschaftung dieses Bereichs durch den Vertrag von Amsterdam - die am 31.5.2001 in Kraft tretende Verordnung v. 29.5.2000 über die Zustellung gerichtlicher u. außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (s. Karte);UPDATED: mt 2.2.01
International agreement · LAW · Criminal law
fr Convention établie sur la base de l'Article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne | Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
NÓTA MISC: Dans les relations entre les États membres de l'UE, cette convention est remplacée depuis le 1.1.2004 par la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres;UPDATED: FF 19/07/2004
de Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
NÓTA seit dem 1.1.2004 ersetzt durch den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten IATE:933846
International agreement · Education · Work
en European Convention on the Promotion of a Transnational Long-Term Voluntary Service for Young People
SAINMHÍNIÚ The Convention aims to settle certain problems connected with the rights and obligations of voluntary workers and of the various partners involved, as well as the sending and receiving organisations (prior information and training, social insurance cover, accommodation, leave and pocket money). TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/175.htm (2.5.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 11.5.2000<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (2.5.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 175<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes
SAINMHÍNIÚ convention proposant des solutions aux problèmes et obstacles rencontrés par les jeunes désireux d'effectuer un service volontaire à l'étranger TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/175.htm (3.4.2012)
NÓTA Signature: 11.5.2000 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: pas encore entrée en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 175<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · EU relations · Animal health · Animal production
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Cosaint Ainmhithe a Choinnítear le haghaidh Feirmeoireachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention for the protection of animals kept for farming purposes
SAINMHÍNIÚ framework convention, signed in Strasbourg (1976) under the auspices of the Council of Europe, setting principles for the keeping, care and housing of animals, in particular in intensive breeding systems TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Council of Europe > Biological safety, use of animals > Protection of animals kept for farming purposes, http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Biological_safety_and_use_of_animals/Farming/ [30.4.2012]
NÓTA Signed: Strasbourg, 10.3.1976<br>Entry into force: 10.9.1978<br>European Treaty Series (ETS) No. 087<br>Authentic versions: EN-FR<br>The Convention aims to protect animals against any unnecessary suffering or injury caused by their housing, the feed they are given or the care they receive. In order to achieve that objective, those countries that have signed the Convention must comply with certain rules concerning, among other thing, farming premises (space and the environment), feed, animal health and the organisation of inspections of the technical installations used in modern intensive stock-farming systems.<HR><I>Note ref.</I>: EUROPA > Summaries of EU legislation > Food safety > Animal welfare. <I>European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes</I>. http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l12070_en.htm [30.4.2012]
fr Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages
SAINMHÍNIÚ convention signée sous l'égide du Conseil de l'Europe, visant à imposer aux États signataires des conditions minimales communes de protection des animaux dans leurs méthodes d'élevage TAGAIRT Synthèses de la législation de l'UE http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l12070_fr.htm (26.3.2012)
NÓTA Signatutre: 10.3.1976 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 10.9.1978<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 087<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Social affairs
en European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches
SAINMHÍNIÚ Under the Convention, Parties undertake to co-operate between them and encourages similar co-operation between public authorities and independent sports organisations to prevent violence and control the problem of violence and misbehaviour by spectators at sports events. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/120.htm (26.4.2012)
NÓTA Signed: Strasbourg, 19.8.1985<br>Entry into force: 1.11.1985<br>European Treaty Series (ETS) No. 120<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football
SAINMHÍNIÚ convention par laquelle les Parties s'engagent à coopérer entre elles et à favoriser la coopération entre leurs organisations sportives pour prévenir et maîtriser la violence des spectateurs TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/120.htm (29.3.2012)
NÓTA Signature: 19.8.1985 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.11.1985<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 120<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
en European Convention on the International Effects of Deprivation of the Right to Drive a Motor Vehicle
NÓTA Signed: Brussels, 3.6.1976<br>Entry into force: 28.4.1983<br>European Treaty Series (ETS) No. 088<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
SAINMHÍNIÚ convention aux termes de laquelle la Partie qui a pris des mesures définitives ayant pour but de restreindre le droit de conduire d'un conducteur qui a commis une infraction routière en avise sans délai la Partie qui a délivré le permis de conduire ainsi que celui sur le territoire duquel l'auteur de l'infraction réside habituellement TAGAIRT site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/088.htm (26.3.2012)
NÓTA Signature: 3.6.1976 à Bruxelles<br>Entrée en vigueur : 28.4.1983<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 088<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Feidhmeanna Consalacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention on Consular Functions
SAINMHÍNIÚ The Convention sets out certain rules for consular relations between member States, while taking account of the worldwide Vienna Convention on Consular Relations of 1963. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/061.htm (25.4.2012)
NÓTA Signed: Paris, 11.12.1967<br>Entry into force: 9.6.2011<br>European Treaty Series (ETS) No. 061<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur les fonctions consulaires
SAINMHÍNIÚ convention établissant certaines règles en ce qui concerne les relations consulaires entre les États membres tout en tenant compte de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/061.htm (26.3.2012)
NÓTA Signature: 11.12.1967 à Paris<br>Entrée en vigueur : 9.6.2011<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 061<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · Culture
ga an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Cionta a bhaineann le Maoin Chultúrtha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Convention on Offences relating to Cultural Property
SAINMHÍNIÚ Based on the concept of common responsibility and solidarity in the protection of European cultural heritage, the Convention aims to protect cultural property against criminal activities. To achieve this objective the Parties undertake to enhance public awareness of the need for protection, to co-operate in the prevention of offences against cultural property, to acknowledge the seriousness of such offences and to provide for adequate sanctions or measures with a view to co-operating in the prevention of offences relating to cultural property and in the discovery of cultural property removed. TAGAIRT Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/119.htm (26.4.2012)
NÓTA Signed: Delphi, 23.6.1985<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (26.4.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 119<BR>Authentic versions: EN-FR
fr Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels
SAINMHÍNIÚ convention visant à protéger le patrimoine culturel contre les activités criminelles TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/119.htm (29.3.2012)
NÓTA Signature: 23.6.1985 à Delphes (Grèce)<br>Entrée en vigueur: pas encore entrée en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 119<br>Versions authentiques: EN-FR
International agreement · International organisation · TRANSPORT · Maritime transport · ENVIRONMENT
en International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea | HNS Convention | International convention on liability and compensation for damage in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea, 1996 | International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010
SAINMHÍNIÚ international convention aiming to ensure adequate, prompt and effective compensation for damage to persons and property, costs of clean up and reinstatement measures and economic losses resulting from the maritime transport of hazardous and noxious substances TAGAIRT The HNS Convention and the 2010 Prototol, http://hnsconvention.org/Pages/TheConvention.aspx (31.10.2014)
NÓTA Once the 2010 HNS Protocol [ IATE:3562791 ] enters into force, the 1996 Convention, as amended by the 2010 Protocol, will be called: "the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010".<br>Ref.: IOPC Funds > HNS Convention > The Convention, http://www.hnsconvention.org/Pages/TheConvention.aspx [11.11.2014]<hr>See also HNS [ IATE:880642 ].
fr Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses | Convention SNPD | Convention HNS | convention internationale sur la responsabillité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses | Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
SAINMHÍNIÚ convention internationale ayant pour objet de garantir une indemnisation convenable, prompte et efficace pour les dommages aux personnes et aux biens, le coût des opérations de nettoyage, les mesures de remise en état et les pertes économiques liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) TAGAIRT La Convention SNPD telle que modifiée par le Protocole SNPD de 2010, septembre 2010, http://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublications/HNS_2010_f.pdf (28.10.2014)
NÓTA Une fois le Protocole SNPD de 2010 [IATE:3562791 ] entré en vigueur, la Convention de 1996, telle que modifiée par ledit Protocole, s'intitulera la "Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses"<br>Source: Convention SNPD de 2010, Avant-propos, http://www.imo.org/Publications/Documents/Attachments/IA479F.pdf (28.10.2014)<br><br>Voir aussi: <br>- SNPD [IATE:880642 ]
de Internationales Übereinkommen über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See | Internationales Übereinkommen von 1996 über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See | HNS-Übereinkommen | Internationales Übereinkommen von 2010 über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See
SAINMHÍNIÚ auf einer von der IMO [ IATE:800404 ] organisierten internationalen Konferenz im Mai 1996 in London verabschiedetes Übereinkommen, das Schäden abdeckt, die bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe [ IATE:880642 ] auf See entstehen TAGAIRT Council-DE nach Website IOPC Funds http://hnsconvention.org/Pages/TheConvention.aspx [14.11.2014]
NÓTA Wegen ungenügender Anzahl von Ratifizierungen nicht in Kraft getreten. Wurde 2010 durch ein Protokoll [ IATE:3562791 ] geändert, das die Hindenisse, die der Ratifizierung bislang entgegenstanden, beseitigen soll.
International agreement · Maritime transport · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún um Ola Umair TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage | Bunkers Convention
NÓTA CONTEXT: International Maritime Organisation;MISC: ARCHFILE 245 Text of this Convention in OJ L 256/2002, p. 9.
de Bunkeröl-Übereinkommen | Übereinkommen von 2001 über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Bunkerölverschmutzung
NÓTA MISC: noch nicht ratifiziert Wortlaut des Übereinkommens in ABl. L 256/2002, S. 9.;DIV: RSZ 04/12/2001;UPDATED: fli 9.10.02
International agreement · ENVIRONMENT · Natural resources
ga Coinbhinsiún OPRC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en OPRC Convention | International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation
NÓTA XREF: The ESBJERG Declaration, 1995, p. 92 (F), uses the short title "Convention OPRC" even in French.
International agreement · Rights and freedoms · Social affairs · United Nations
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Imircigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Convention on Migrants | International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
SAINMHÍNIÚ convention which seeks to establish minimum standards that States parties should apply to migrant workers and members of their families, irrespective of their migratory status, in order to protect them from exploitation and violation of their human rights TAGAIRT Council-EN, based on United Nations High Commissioner for Human Rights > The International Convention on Migrant Workers and its Committee > Fact Sheet No 24 (Rev 1), 2005, p. 4, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24rev.1en.pdf [14.4.2010]
NÓTA Adopted: New York, 18.12.1990<br>Entry into force: 1.7.2003<hr>Note reference: UN Treaty Collection, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en [4.6.2018]
fr Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille | convention des travailleurs migrants
SAINMHÍNIÚ convention visant à protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille en assurant un meilleur respect des droits de l'homme, sans toutefois créer de nouveaux droits mais en tentant de garantir l'égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, ainsi que des conditions de travail équivalentes TAGAIRT Conseil-FR, sur la base du site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme
NÓTA Adoption: New York, le 18.12.1990<br>Entrée en vigueur: 1.7.2003<br>Texte: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/12/19901218%2008-12%20AM/Ch_IV_13p.pdf [29.8.2018]<p>Cette convention formule l'idée fondamentale que tous les migrants doivent avoir droit à un minimum de protection et reconnaît que les migrants en situation régulière ont un droit légitime à davantage de droits que les migrants en situation irrégulière, tout en soulignant que ceux-ci ont droit au respect de leurs droits fondamentaux.<br>Elle propose en outre que des mesures soient prises pour éradiquer les mouvements migratoires clandestins.<br><br>Jusqu’à présent, les seuls pays à avoir ratifié cette convention sont les pays d'origine de migrants, pour lesquels elle est importante car elle permet de protéger leurs citoyens résidant à l'étranger.<br>Par contre, aucun pays occidental d'immigration (donc aucun Etat de l'UE) ne l'a ratifiée à ce jour, alors que la majorité des migrants vivent en Europe et en Amérique du Nord.<p>Voir aussi:<li><i>Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille</i> [IATE:3518743 ]
de Internationale Konvention zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern | Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen
NÓTA unterzeichnet am 18. Dezember 1990<br>am 1. Juli 2003 nach Ratifizierung durch die ersten zwanzig Staaten in Kraft getreten
International agreement · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún um Dhliteanas Sibhialta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CLC | Civil Liability Convention | International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
SAINMHÍNIÚ The Civil Liability Convention was adopted to ensure that adequate compensation is available to persons who suffer oil pollution damage resulting from maritime casualties involving oil-carrying ships. The Convention places the liability for such damage on the owner of the ship from which the polluting oil escaped or was discharged.
NÓTA MISC: The 1969 Convention is being replaced by its 1992 Protocol as amended in 2000;UPDATED: 30/04/2002
de Haftungsübereinkommen | Internationales Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden
NÓTA XREF: ergänzt durch das Internationale Übereinkommen vom 18.12.1971 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden. Geändert durch - Protokoll vom 19.11.1976 (BGBl.II, 1980/724); - Protokoll vom 25.05.1984 (BGBl.II, 1988/707); - Protokoll vom 27.11.1992 (BGBl.II, 1994/1150). Neufassung des Internationalen Übereinkommens von 1969 i.d.F. des Protokolls von 1984 - "Haftungsübereinkommen von 1984" (London, 25.05.1984 - BGBl. II, 1988/824).;MISC: Brüssel, 29.11.1969.
Lógó gaois.ie
gaois.ie