Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

Economic policy · Employment policy
ga moladh a bhaineann go sonrach le tír faoi leith TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ÚSÁID SA TEANGA <b> Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith</b> an uimhir iolra
COMHTHÉACS "Áiritheoidh na Ballstáit go léireofar go hiomlán na moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith sna cinntí náisiúnta i ndáil leis an mbeartas buiséadach agus le hathchóirithe struchtúracha, i bhfianaise a thábhachtaí agus a riachtanaí atá siad i dtaca le hairgeadas poiblí inbhuanaithe a áirithiú agus chun an fhostaíocht agus an fás a chruthú." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ga moltaí is sonrach do thír TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga moladh tír-shonrach TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
en CSR | country-specific recommendation
SAINMHÍNIÚ recommendation for individual Member States under the Lisbon Growth and Jobs Strategy TAGAIRT COM EN based on: <BR>EUROPA > Press Room > Press Releases > Joint Employment Report 2008 > MEMO/08/110 > 22.02.2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (14.4.2008)
fr recommandation par pays
SAINMHÍNIÚ recommandation adressée par la Commission à un État membre qui porte sur les trois volets des lignes directrices intégrées relatives à la stratégie pour la croissance et l’emploi, qui concernent les réformes macroéconomiques, microéconomiques et les réformes de l’emploi TAGAIRT CONSEIL-FR d'après le rapport conjoint pour l'emploi 2008 (MEMO/08/110), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en [10.12.2013]
NÓTA Une proposition de recommandation signifie que, de l’avis de la Commission, l’État membre concerné devrait amorcer ou intensifier les réformes dans un domaine déterminé.<br>(Source: ibid.)
de länderspezifische Empfehlung
SAINMHÍNIÚ wirtschafts-, beschäftigungs- und finanzpolitische Empfehlung, die die Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters IATE:3521805 im Juni jeden Jahres für jeden EU-Mitgliedstaat abgibt, nachdem sie die von ihnen übermittelten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme IATE:3535955 sowie Nationalen Reformprogramme ausgewertet hat TAGAIRT vgl. BMWi (DE) "Europa 2020" http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/europa-2020,did=231708.html (17.6.15)
NÓTA XREF: länderspezifische Stellungnahme IATE:3532063 ; DIV: RSZ, 27.2.09
Taxation
ga doiciméadacht thír-shonrach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en country-specific documentation | local file
SAINMHÍNIÚ detailed transactional transfer pricing documentation provided by an multinational enterprise (MNE) group that is specific to the respective country and identifes material related party transactions, the amounts involved in those transactions and the company's analysis of the transfer pricing determinations they have made with regard to those transactions TAGAIRT CENTERM based on:<br>OECD > Tax > BEPS 2015 Final Reports ><i>OECD/G20 BEPS Project: Executive Summaries - 2015 Final Reports</i>, http://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf [19.2.2016]
NÓTA The <I>EU TPD Code of Conduct</I> [ IATE:2251147 ] defines the specific content of the country-specific documentation for EU <I>MNE groups</i> [ IATE:2251152 ].<hr>See also:<li><i>EU TPD</i> [ IATE:2251151 ]</li><li><i>masterfile</i> [ IATE:2251163 ]</li><li><i>country-by-country report</i> [ IATE:3567683 ]</li>
de landesspezifische Dokumentation
SAINMHÍNIÚ Teil der EU-Verrechnungspreisdokumentation IATE:2251151 (neben dem Masterfile IATE:2251163 ) TAGAIRT Council-DE, vgl. Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten zu einem Verhaltenskodex zur Verrechnungspreisdokumentation für verbundene Unternehmen in der Europäischen Union (EU TPD), Anhang, ABl. C_176/2006, S.1 CELEX:42006X0728(01)/DE
ECONOMICS
ga tuairim a bhaineann go sonrach le tír áirithe TAGAIRT Conclúidí na Comhairle Eorpaí (24/25 Márta 2011) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/120318.pdf
COMHTHÉACS "Ar an mbonn sin, tíolacfaidh an Coimisiún a chuid tograí chun tuairimí agus moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha áirithe a chur ar fáil in am trátha lena nglacadh roimh chruinniú na Comhairle Eorpaí i mí an Mheithimh." TAGAIRT Conclúidí na Comhairle Eorpaí (24/25 Márta 2011) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/120318.pdf
ga tuairim thír-shonrach TAGAIRT Comhairle-GA
en country opinion | country-specific opinion
SAINMHÍNIÚ opinon on a given EU Member State's fiscal policies adopted by the Council based on Member States' National Reform Programmes and Stability and Convergence Programmes TAGAIRT EUROPA > European Commission > Europe 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annex_swd_implementation_last_version_15-07-2010.pdf [22.03.2011]
NÓTA Proposals for opinions based on Member States' NRPs and SCPs are to be submitted by the Commission in June and adopted at the end of the European semester.<br><br>For "country-specific recommendations" see IATE:2247461 .
fr avis par pays
SAINMHÍNIÚ avis du Conseil proposé par la Commission en ce qui concerne la politique budgétaire menée par un État membre dans le cadre de son programme de réforme national et de son programme de stabilité et de convergence TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA voir aussi "recommandations par pays", IATE:2247461
de länderspezifische Stellungnahme
SAINMHÍNIÚ von der Kommission vorgeschlagene Stellungnahme des Rates zu den haushaltspolitischen Maßnahmen eines Mitgliedstaats im Rahmen seines nationalen Reformprogramms und seines Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramms TAGAIRT Council-DE
NÓTA abschließender Teil des "Europäischen Semesters", s.a. Commission MEMO/11/14, European semester: a new architecture for the new EU Economic governance – Q&A http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/m11_14.en.pdf (nur EN); DIV: RSZ, 7.4.11
Lógó gaois.ie
gaois.ie